Cuvinte fără explicații în DEX

Aceste cuvinte apar în explicațiile altor cuvinte din DEX (până la DEX'98 inclusiv), fără a avea - la rândul lor -, o definiție asociată. Unele dintre acestea se pot încadra (eventual) în categoria „greșeli de tipar”.

Lista a fost alcătuită în folosul scrabbliștilor - pentru a le indica proveniența unor cuvinte incluse în LOC - și se adresează numai lor.

În tabelul de mai jos figurează în coloana din stânga cuvântul „care lipsește” din DEX, iar în dreapta cuvântul-titlu unde poate fi întâlnit (cu un mic extras din explicație) și eventual unele observații suplimentare.

adsorbant (adj.) coloană (5. …care conține materiale adsorbante sau…). Avem doar adsorbant s. m.
agheazmă (s. f.) vrea (...bea Grigore agheazmă...). Avem doar agheasmă.
alcaloid (adj.) aconitină (Substanță alcaloidă…). Avem doar alcaloid s. m.
amestecător (adj.) lup (4. Lup amestecător = mașină de…). Avem amestecător s. n., dar forma de pl. a sintagmei lup amestecător care este?
anelid (adj.) metamer (…viermilor anelizi…). Avem doar anelid s. n.
anticatolic (adj.) reformă (…caracter anticatolic…).
antidiareic (adj.) apă (II.1. Apă de var … proprietăți antidiareice…).
antigen (s. n.)
(antigenă s. f.?)
serologie (…studiul antigenelor microbiene…). Avem doar antigen s. m.
antispaniol (adj.) comuneros (…răscoala antispaniolă…).
antivirotic (adj.) properdină (…acțiune … antivirotică…).
apărut (adj.) bogomilism (Doctrină … apărută…) și vreo 50 de alte exemple. Verbul apărea este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
arcer (s. n.) cute (acer, dar evidentă greșeală de tipar, vezi arcer alte surse).
argințel (s. m.) de (XII.1. Scrie cu argințel). Avem doar argințică s. f.
aspațial (adj.) reionism (…opera ar fi … aspațială).
atrial (adj.) defibrilator (…fibrilației atriale…).
autocontrola (vb. refl.) autosupraveghea.
autoizolare (s. f.)
(autoizola vb. refl.?)
autarhie (stare de autoizolare…).
autoorganizare (s. f.) homeostat (Sistem … cu autoorganizare…).
batimetric (adj.) curb (5. Curbă batimetrică = linie…).
batiscaf, -e (s. n.) mezoscaf. Avem doar batiscaf, -uri.
bazal (adj.) alismatacee (…frunzele bazale…) și multe alte exemple.
bătătarnică (s. f.) petimbroasă.
benzaldehidă (s. f.) aldehidă.
bicromatic (adj.) fototipie (…gelatină bicromatică…).
bidimensional (adj.) pictură (…forme … bidimensionale…).
bifurcat (adj.) cârjă (…partea … bifurcată…) și alte exemple. Verbul bifurca este reflexiv unipersonal, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
bigă, bige (s. f.) balansină (…stâlpii bigelor…). Avem doar bigă, bigi.
binecunoscut (adj.) familiar.
binemirositor (adj.) aromat.
binevenit (adj.) pomană (Ocazie binevenită…).
bolțar (s. n.) cheie (6. …celelalte bolțare). Avem doar bolțar s. m.
boran (s. m.?) hidrură.
bordeleză (adj. f.)
(bordelez adj.?)
zeamă (4. Zeamă bordeleză).
bronșic (adj.) bronhoree (…astmul bronșic).
campestru (adj.) faun (…divinitate … campestră…) și alte exemple.
capacitor (s. n.) component (4. …rezistoare, capacitoare etc.).
carotenoid (adj.) hematocrom (Pigment … carotenoid…). Avem carotenoidă s. f., cu variantele carotinoid s. n. și carotinoidă s. f.!
cartofilie (s. f.) aerocartofilie (Ramură a cartofiliei…).
cățărat (adj.) pârș (… cățărate în copaci…). Verbul cățăra este reflexiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
căzut (adj.) cioplitură (…așchie căzută…), ciut (…coarne … căzute) și alte exemple. Avem doar căzut, căzuți adj. (m., despre ochi), iar verbul cădea este intranzitiv și reflexiv unipersonal, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
cerșeală (s. f.) căpăta (…obținut prin cerșeală).
cheratină, -e (s. f.) cheratoză (…hidrolizei cheratinelor…). Avem cheratină s. f. fără pl.
chilug (s. n.) pilug (var.). Avem doar chilug adv.
chiulangioaică (s. f.) chiulangiu.
cianic (adj.) fulminic (…acidului cianic…).
ciclon s. m. depresionar (…formării ciclonilor.). Avem doar ciclon s. n.
cinocefal (adj.) babuin (Maimuță cinocefală…). Avem doar cinocefal s. m.
clavicembal (s. n.) cembalo. Avem clavicembalo și clavicimbal.
codal (adj.) căluț (2. …înotătoare codală…).
coleopter (adj.) cărăbuș (Insectă coleopteră…) și alte exemple. Avem doar coleopter s. n.
coluviu (s. n.) coluvial (…formează coluvii.). Avem doar coluviu s. n. fără pl.
conciliatorist (adj.) centrism (Curent … conciliatorist…).
condensator (s. m.) styroflex (…pentru condensatori…). Avem doar condensator s. n.
constatator (adj.) copie (3. …înscris constatator…).
corosbină (s. f.) cățel (3. …cățel-de-mare = corosbină…). Avem corozbină s. f.
corrige (inv.) addenda (Addenda corrige…).
crezător (adj.) lăptos (…lesne crezător.).
cromozomic (adj.) translocație (Mutație cromozomică…).
decapant (adj.) cheratolitic (Substanță decapantă). Avem doar decapant s. n.
deformator (adj.) solid (...forțelor deformatoare...).
deglutinare (s. f.)
(deglutina vb.?)
buric (...prin deglutinare...).
destrămător (adj.) lup (4. Lup destrămător = mașină de...). Avem destrămător s. n., dar forma de pl. a sintagmei lup destrămător care este?
destrămătură, -uri (s. f.) tușina (3. A tăia ... destrămăturile...). Avem doar destrămătură s. f. fără pl.
deuteric (adj.) apă (II.1. Apă deuterică...).
deux (inv.) adagio („pas de deux").
devenit (adj.) alianță (2. ...persoană devenită...) și multe alte exemple. Verbul deveni este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
dezbenzinare (s. f.)
(dezbenzina vb.?)
degazolinare.
dinamită, -e (s. f.) dacită (...grupul dinamitelor...). Avem doar dinamită s. f. fără pl.
dintotdeauna (adv.) face (A.II.1.).
dodecafonie (s. f.) serialism (...evoluția ... dodecafoniei...).
economism (s. n. sg.) economist (2. Adept al economismului.).
efemeritate (s. f.) tranziență.
elefantiază (s. f.) elefantiazis (var.)
eleison (inv.) kyrie (...în sintagma kyrie eleison...).
elenic (adj.) panelenism (...populațiilor elenice...).
endotelial (adj.) kala-azar (...celulele endoteliale...).
englezism (s. n.) rack.
esențializare (s. f.)
(esențializa vb.?)
jugendstil (...acordată esențializării formei...).
eșuat (adj.) epavă (...scufundate sau eșuate.). Verbul eșua este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
etanșeizat (adj.)
etanșeiza (vb.)
capsulă (9. ...Compartiment etanșeizat...).
expulzie (s. f.) eclampsie (...după expulzia fătului...). Avem expulsie s. f.
femel (adj.) ovul (Gametul femel...) și alte câteva exemple. Avem doar femelă s. f., cu mențiunea „(Adjectival; despre organe ale plantelor)”.
ferpar, -uri (s. n.) boston (...a ferparurilor...). Avem doar ferpar, -e s. n.
fitil, -e (s. n.) melinită (...fabricarea fitilelor...). Avem doar fitil, -uri s. n.
fixator (adj.) fucus (...crampoane fixatoare.). Avem doar fixator s. m.
flanelat (adj.) barhet (...țesătură ... flanelată...).
fluierătură (s. f.) fluier (4. fluierătură) și fluiera, huidui, șuiera (...fluierături...).
fonație (s. f.) audiofonologie (...organelor de fonație...).
forat (adj.) sondă (Gaură ... forată...). Verbul fora este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
fosfină (s. f.) hidrogen (Hidrogen fosforat = ... fosfină.).
fosfolipidă (s. f.) mielină (...constituită din ... fosfolipide...).
gastroduodenal (adj.) hematemeză (...ulcerul gastroduodenal...).
geometrizant (adj.) suprematism (...abstracționismului geometrizant.).
germinal (adj.) spermatidă (Celulă germinală...) ș.a. Avem doar germinal s. m. sg. cu alt sens.
ghipsat (adj.) capelină (...bandă ... ghipsată...).
gintă, ginte (s. f.) gentilic (Care aparține gintei...). Avem doar gintă, ginți s. f.
gipsat (adj.) corset (Corset gipsat = aparat...).
giuvaer, -uri (s. n.)
giuvaer, -e (s. n.)
bijuterie (...giuvaer ... giuvaerurilor.), sculă (2. ...giuvaere...). Avem doar giuvaier s. n.
giuvaergerie (s. f.) filigran (Lucrătură de giuvaergerie...). Avem doar giuvaiergerie s. f.
giuvaergiu (s. m.) bijutier. Avem doar giuvaiergiu.
globuleț (s. n.) coriandru (...în formă de globulețe...).
glotic (adj.) laringospasm (...mușchilor glotici.).
goștină, -e (s. f.) goștinar (...încasarea goștinei.). Avem doar goștină, -i s. f.
grăuncior (s. m.) statolit (...grăunciori de amidon...). Avem doar grăuncior s. n.
hâșăi (vb.) hâșâi.
hidroameliorație (s. f.) hidroameliorare. Avem doar hidroameliorații s. f. pl.
hiperdens (adj.) stea (I.1. Stea hiperdensă...).
hiperexcitație (s. f.) beție (...stare ... de hiperexcitație...).
hipobisulfit (s. m.) desulfita (A îndepărta hipobisulfitul...).
hominid (s. n.)
(hominidă s. f.?)
hominizare (...transformare ... a hominidelor...). Avem doar hominid s. m.
imprimator (s. n.) terminal (3.)
incorporal (adj.) bun (IX.3. bun incorporal).
inexploatat (adj.) neexploatat.
inflamatoriu (adj.) exostoză (Excrescență ... inflamatorie...) și alte câteva exemple.
informatic (adj.) robotică (...sistemelor ... informatice...) și alte trei exemple. Avem doar informatică s. f.
inhibator (adj.) anticataliză (...acțiune inhibatoare...).
interlinear (adj.) interliniar (var.).
interpersonal (adj.) microstructură (...relațiilor ... interpersonale...).
intervenit (adj.) mișcare (I.4. Schimbare intervenită...) și alte câteva exemple. Verbul interveni este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
intrat (adj.) recrut (Persoană intrată...) și alte câteva exemple. Verbul intra este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
intrusiv (adj.) plutonic (...rocilor ... intrusive.).
iranic (adj.) parsism (...popoarelor iranice...).
ivit (adj.) gaură (...spărtură ivită...) și alte câteva exemple. Verbul ivi este reflexiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
izvorât (adj.) hipercorect (...greșală izvorâtă...) și alte câteva exemple. Verbul izvorî este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
închistat (adj.) hematom (...sânge închistat...). Verbul închista este reflexiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
înfrigura (vb.) rece (1. ...care înfrigurează.).
înlocuibil (adj.) poliacid, polibazic (...atomi ... înlocuibili...).
însiropat (adj.) siropat.
întâmplat (adj.) viață (4. ...evenimentelor întâmplate...). Verbul întâmpla este reflexiv unipersonal, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
întipărit (adj.) amprentă (Imagine ... întipărită...). Verbul întipări este reflexiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
întrucâtva (adv.) cam și multe alte exemple.
juvaiergiu (s. m.) giuvaiergiu (var.).
kiselgur (s. n.) pămânțel (3).
lactat (adj.) ablactație (...alimentația ... lactată...). La adj. lactat lipsește exact forma de fem. sg.
lactic (adj.) iaurt (...bacterii lactice...). Avem doar lactic adj. (m. sg.) în sintagma Acid lactic.
leșie (s. f.) călcâi (...leșiile de glicerină...). Avem doar leșie s. f. fără pl.
limb (s. n.) frunză (1. ... foaie verde (limb) prinsă...) și alte câteva exemple.
lipoidic (adj.) cerebrozidă (...substanțe lipoidice...).
magnetomotor (adj.) gilbert (...tensiunii ... magnetomotoare.). Avem doar magnetomotor s. n.
mahalagește (adv.) țigăni (...se tocmi (mahalagește).).
malahie (s. f.) onanie.
medicamentație (s. f.) amidină (...folosită în medicamentație.).
metiletilcetonă (s. f.) butanonă.
miliardelea (num.)
miliardulea (num.)
miliardime (...a miliarda parte...).
mucus (s. n.) mucină (...în componența ... unor mucusuri.). Avem doar mucus s. n. fără pl.
napolitan (adj.)
napolitan (s. m.)
tarantelă (Dans ... napolitan...). Avem doar napolitană s. f. cu alt sens.
neaccesibil (adj.) inaccesibil.
nealimentar (adj.) cost, preț (...bunuri ... nealimentare...).
nearipat (adj.) afid (...forme ... nearipate.).
neatrăgător (adj.) plictiseală (...ocupație neatrăgătoare...).
neautomat (adj.) telefonist (...centrală ... neautomată...).
necanonic (adj.) liber (...normele ... aplicate necanonic...).
nece (pron.) ce (De ce, de nece...).
necelular (adj.) histologie (...formațiile necelulare...).
necoagulabil (adj.) albumoză (Derivat necoagulabil...).
necondițional (adj.) stins (7. ...excitantul necondițional...).
neconform (adj.) contrar (2) și alte câteva exemple.
neconstant (adj.) inegal.
necorect (adj.) incorect.
necornut (adj.) ciurdă (...animale necornute.).
necritic (adj.) dogmatism (...teze acceptate necritic...).
necunoștință (s. f.) impostor (...profitând de necunoștința...).
necurgător (adj.) contorsionat (2).
nedefinitiv (adj.) recurs (...hotărâri ... nedefinitive...).
nedescurcăreț (adj.) fleț.
neegal (adj.) inegal și alte câteva exemple.
neelastic (adj.) pârâitură (...corp ... neelastic.).
neeluctabil (adj.) ineluctabil.
neereditar (adj.) caracter (...caractere dobândite (sau neereditare).).
neestimabil (adj.) inestimabil.
neexistent (adj.) inexistent.
neexistență (s. f. sg.) inexistență.
neexperiență (s. f. sg.) inexperiență.
neexplicabil (adj.) inexplicabil.
neexploatabil (adj.) inexploatabil.
neexplozibil (adj.) inexplozibil.
neexpresiv (adj.) inexpresiv.
neextensibil (adj.) inextensibil.
nefebril (adj.) recurent (...stări nefebrile.).
nefidelitate (s. f.) infidelitate.
negro (inv.) spiritual (în sintagma negro spiritual).
neintens (adj.) paieric (...poziție neintensă.).
neîngăduință (s. f.) intoleranță.
neliniar (adj.) heterodinare (...element neliniar...).
neliterar (adj.) hiperurbanism (...grafie presupusă neliterară...).
nemagnetic (adj.) habitaclu (...suport nemagnetic...).
nemarxist (adj.) contemplativitate (...filozofiei ... nemarxiste...).
nemetalic (adj.) telur (...caracter nemetalic...) și alte câteva exemple.
nemirositor (adj.) pansea (...flori nemirositoare...).
nenațional (adj.) extraneitate (...unei legi nenaționale.).
neobservabil (adj.) inobservabil.
neofensiv (adj.) inofensiv.
neomogen (adj.) monocromator (...fascicul neomogen.) și alte câteva exemple.
neonest (adj.) incorect.
neoperant (adj.) inoperant.
neoportunitate (s. f.) inoportunitate.
neoraționalist (adj.) idoneism (Curent ... neoraționalist...).
neortodox (adj.) capiște (...rit neortodox.).
neospitalier (adj.) inospitalier.
neparalel (adj.) isoscel (...laturi neparalele...).
nepericulos (adj.) xantom (Tumoare ... nepericuloasă.).
nepermanent (adj.) miliție (Armată nepermanentă...).
nepersonal (adj.) infinitiv (Mod nepersonal...).
nepopular (adj.) impopular.
nepopularitate (s. f. sg.) impopularitate.
neprecis (adj.) târziu (5. ...dată neprecisă...).
nepreconceput (adj.) liberal (3. ...idei ... nepreconcepute.).
neproteic (adj.) proteidă (...substanțe neproteice.).
neprotocolar (adj.) informal.
neprozodic (adj.) liber (3. ...poezie neprozodică...).
nepurtător (adj.) copili (...lăstarii ... nepurtători...).
nereal (adj.) ireal.
nerealitate (s. f.) irealitate.
nerealizabil (adj.) irealizabil și alte câteva exemple.
nerecomandabil (adj.) contraindicat.
nereglementar (adj.)
neregulamentar (adj.)
obstrucție (Act nereglementar...), avertisment (...joc neregulamentar...).
nerelevant (adj.) eliminare (...elementele nerelevante...).
neremarcabil (adj.) șters (2).
neremediabil (adj.) iremediabil.
nereproșabil (adj.) ireproșabil.
nerespirabil (adj.) irespirabil.
neresponsabil (adj.) iresponsabil.
neretractil (adj.) canid (...gheare neretractile...).
nereverență (s. f.) ireverență.
nereversibil (adj.) ireversibil.
nerevocabil (adj.) irevocabil.
nerezistent (adj.) șubred (...nerezistent la eforturi.).
nerezistibil (adj.) irezistibil.
nerumegător (adj.) hipopotam (Mamifer ... nerumegător...).
nesatisfacție (s. f.) insatisfacție.
nesesizabil (adj.) insesizabil.
nesicativ (adj.) ricin (...ulei ... nesicativ...).
nesincer (adj.) neloial și alte câteva exemple.
nesistematic (adj.) rafistola (A repara ... nesistematic.).
nesolvabil (adj.) insolvabil.
nesondabil (adj.) insondabil.
nespecific (adj.) catabolism (...substanțe ... nespecifice...) și alte exemple.
nestrăveziu (adj.) opac.
nesubmersibil (adj.) insubmersibil.
nesupurat (adj.) panus (2. Adenită nesupurată.). Atenție! Nici supurat (adj.) nu există.
neșovăielnic (adj.) sigur (...în mod neșovăielnic...).
neșovăitor (adj.) ferm (1).
netemeinic (adj.) infirma (...fiind ... netemeinic...).
netemperanță (s. f.) intemperanță.
netermic (adj.) luminescență (...energie netermică.).
netolerabil (adj.) intolerabil.
netolerant (adj.) intolerant.
netoleranță (s. f.) intoleranță.
netoxic (adj.) zaharină (Substanță ... netoxică...).
netransmisibil (adj.) intransmisibil.
netransparent (adj.) sclerotică (Înveliș ... netransparent...) și alte exemple.
netratabil (adj.) intratabil.
nețigancă (s. f.) gagică (...femeie nețigancă.).
neuman (adj.) inuman.
neuniform (adj.) galopa (A funcționa neuniform...) și multe alte exemple.
neunitar (adj.) eclectism (Sistem ... neunitar...).
neurovascular (adj.) flax (...cordoane neurovasculare...).
neutilitate (s. f. sg.) inutilitate.
neutilizabil (adj.) inutilizabil.
nevalabil (adj.) infirma (...a declara nevalabil...) și alte exemple.
nevaloros (adj.) impur (2. ...substanță nevaloroasă.).
nevariabil (adj.) invariabil.
nevătămător (adj.) inofensiv.
neveninos (adj.) șarpe (...reptile ... neveninoase...).
neviu (adj.) moneră (...materia nevie...).
nevizibil (adj.) invizibil.
nevizibilitate (s. f.) invizibilitate.
nevolatil (adj.) tonometrie (...soluțiilor nevolatile...).
nevulnerabil (adj.) invulnerabil.
nucar (s. m.) alunar (II.1).

Observație: nu au fost incluse în enumerarea de mai sus formele negative ale unor gerunzii verbale, participii (cu sau fără valoare adjectivală), infinitive lungi (cu sau fără valoare substantivală) construite cu ajutorul prefixului ne- (neachitat, neadmis, nealăturat, neameliorat, neamenajat, neamestecat, neamintit, neanunțat, nearmonizat, neasortat, neatingând, neavând, necastrat, necălit, necercetat, necernut, necerut, necimentat, necitit, necizelat, necoafat, necoagulat, necodificat, necolorat, necombătut, necombinat, neconcentrat, neconceput, neconfirmat, neconfundat, neconservat, neconsolidare, neconsolidat, necopiat, necules, necultivare, nedecupat, nedemonstrat, nedesăvârșit, nedescoperit, nedesfăcut, nedespicat, nedesprins, nedestăinuit, nedetașat, nedezghiocat, nedezvoltare, nedezvoltat, nedirijat, nedivulgat, nedomesticit, neducând, needucat, neexprimat, neexpulzare, neexpus, nefecundat, neferecat, nefermentat, nefiind, nefinisat, nefixat, nefondare, nefortificat, nefracționat, neghidat, neghintuit, neglazurat, negrevat, neimaginat, neimitat, neindicat, neinfluențat, neinițiat, neintegrat, neispășit, neîmbrăcat, neîmpărtășit, neîmpărțit, neîmperecheat, neîmpletit, neîmpodobit, neînarmat, neîncadrat, neîncălzit, neîncercat, neîncheiat, neînchiriat, neînchis, neîncuiat, neîndeplinire, neîndeplinit, neîndreptățit, neînfățat, neîngăduit, neînghețat, neînlăturat, neînsoțit, neînsurat, neîntins, neîntrebat, neînvățat, nejudecat, nelăsând, nelegat, neliniat, nelocuit, neluare, neluat, neluând, nemarcat, nemăritat, nemeritat, nemestecat, nemuncit, neocolit, neocrotit, neofilit, neondulat, neordonat, neorganizare, neparticipare, neperceput, neperforat, nepermis, nepermițând, nepieptănat, nepolarizat, nepopulat, neprecizat, neprefăcut, neprevedere, neprevenit, neproducere, nepropagare, nepunând, neputând, neramificat, nerăsucit, nerealizare, nerealizat, nereclamat, nerecunoaștere, nerecunoscut, nerespectare, nereținut, nescos, nescufundat, nescuturat, nesegmentat, nesemănat, nesemnat, nesistematizat, nesolidificat, nesortare, nesortat, nespoit, nestăpânire, nestânjenit, nesubordonare, nesubordonat, neșlefuit, neștiind, netăbăcit, netăiat, netipărit, netors, netransformat, netransmis, netrecut, nețesut, neținând, neurmat, neurmărind, neuscat, neutilizat, nevândut, nevopsit, nevrând, nevrut), precum și cele construite prin prefixare cu ne + mai- (nemaiavând, nemaiputând).

opoziționism (s. n.) mutacism (...atitudinii de ... opoziționism...).
optoelectronic (adj.) dispozitiv (Dispozitiv optoelectronic...).
paznică (s. f.) viereasă (...paznică de vie.). Avem doar paznic s. m.
perioral (adj.) circumoral.
permutație (s. f.) permutare, permutațional.
pia mater (s. n.?)
(mater? s. n.)
leptomeningită (...mai ales pia materul.). Avem pia mater s. f.
piccolo (adj.?) flaut (Flaut piccolo...).
picou (s. n.) picot (În forma picou, n.).
plasă, plăși (s. f.) zapciu (Cârmuitor al unei plăși...). Avem doar plasă, plase.
polinucleat (adj.) mieloblast (...leucocitele polinucleate...).
preformist (s. m. și f.) animalculist (Biolog preformist...).
presură, -e (s. f.) presur (Bărbătușul presurei.). Avem doar presură, -i s. f.
previa (adj. inv.?) placentă (Placentă previa...).
primat (adj.) parapitec (...primată din acest gen.). Avem doar primat s. n. (și s. m. cu alt sens).
provenit (adj.) antricot (Carne ... provenită din...) și alte 70 de exemple. Verbul proveni este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
pseudolichid (adj.) fluidizare (...stare pseudolichidă...).
psihomotoriu (adj.) manie (...excitație psihomotorie...).
purinic (adj.) guanină (Bază azotată purinică...).
rafaelitic (adj.) rafaelic.
rectită (s. f.) proctită.
reducător (adj.) azotos (...însușiri ... reducătoare.). Avem doar reducător s. m.
releu, releuri (s. n.) pernă (...releuri de protecție...). Avem doar releu, relee.
resorbabil (adj.) catgut (Fir resorbabil...).
revânzare (s. f.) cost (...în scop de revânzare.).
rezultat (adj.) acord (5. Sonoritate rezultată...) și alte 80 de exemple. Avem doar rezultat s. n., iar verbul rezulta este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
rolat (s. n.) hanzelă (...mașină de rolat...).
rubefiant (adj.) rubefacție (...substanță rubefiantă.). Avem doar rubefiant s. m. și n.
rufet (s. n.) corporație.

Observație: nu au fost incluse în enumerarea de mai sus formele unor gerunzii verbale, participii (cu sau fără valoare adjectivală), infinitive lungi (cu sau fără valoare substantivală) construite cu ajutorul prefixului re- (reabsorbit, refermentare, remodelare, retransformare, reutilizare, reverificare).

sachet (s. m.) tresă (2. ...a sacheților...).
sarmatic (adj.) iazig (Triburi sarmatice...).
savur (s. m.? n.?) sovârf.
scârți (interj.) hârți (...scârți încolo...). Avem în schimb scârț, scârța, scârțai.
sedimentat (adj.) fliș (...conglomerate ... sedimentate...). Verbul sedimenta este reflexiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
semiacvatic (adj.) anaconda (Șarpe semiacvatic...) și alte câteva animale.
semiafumat (adj.) cracauer (...salam semiafumat...).
semiegiptean (adj.) alexandrinism (...civilizației ... semiegiptene...).
semifabricat (adj.) combinat (...materie ... semifabricată...). Avem doar semifabricat s. n.
semigeneral (adj.) plan (I.5. Plan semigeneral...).
semigrecesc (adj.) alexandrinism (...civilizației ... semigrecești...).
semiinelar (adj.) cuzinet (...bucăți semiinelare...).
semilemnos (adj.) jale (...tulpina semilemnoasă...).
semimobil (adj.) gratie (... ansamblu ... semimobil...).
semioval (adj.) blacheu (Bucată semiovală...).
semiparazit (adj.) vâsc (Plantă semiparazită...) și alte exemple. Avem doar semiparazit s. m.
semirăpitor (adj.) corb (Pasăre semirăpitoare...).
sfioșenie (s. f.) sălbăticie (4).
silicic (adj.) (doar m.?) alumosilicat (...acizilor silicici...). Avem doar silicic adj. fără gen, fără pl.
simulatoriu (adj.) mutacism (...unei tendințe simulatorii...).
sirman (adj.) sărman (var.).
sociomoral (adj.) psihagogie (...normelor sociomorale.).
sociopsihologie (s. f.) imagologie (Ramură a sociopsihologiei...).
spovedui (vb.) spovedi (var.).
starostesc (adj.) ort (Ortul starostesc...).
stână, stâni (s. f.) stână (...la spartul stânii.). Avem doar stână, stâne.
steroid (adj.) aldosteron (...structură steroidă...). Avem doar steroid s. m.
stimulatoriu (adj.) ocitocic (...acțiune stimulatorie...).
stimulent (adj.)
stimulent (s. m.)
ocitocină (...acțiune stimulentă...).
impuls (...acțiunea stimulenților nervoși...). Avem doar stimulent s. n.
striște (s. f.) triște (trimitere fără explicație).
strivitură (s. f.) zdrobitură.
subfamilie (s. f.) bizon (...animal ... din subfamilia...) și alte animale/plante.
subgrup (s. n.) subcultură (2. Cultură a ... subgrupurilor sociale...). Avem doar subgrupă s. f.
submers (adj.) foarfece (4. ...plantă submersă...).
subordine (s. f. în loc. adj. și adv.) centralism (...în subordinea instituțiilor...). Avem doar subordin s. n. cu loc. în subordine și în subordinele.
subzonă (s. f.) taiga (...nume dat subzonei...).
sudoripar (adj.) hidradenom (Adenom sudoripar.). Avem doar sudoripară adj. f. în sintagmă.
supraelastic (adj.) helancă (Țesătură ... supraelastică...).
supraglotic (adj.) formant (...cavităților supraglotice...).
supranațional (adj.) internaționalism (...interes ... supranațional.).
supranumeric (adj.) beton (2. ...utilizarea supranumerică...).
supurativ (adj.) panoftalmie (Infecție supurativă...).
survenit (adj.) cârmeală (Schimbare survenită...) și multe alte exemple. Verbul surveni este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
susurător (adj.) murmurător.
șfarț (s. n.) șvarț (var.).
tabernacol (s. n.) cort. Avem doar tabernacul.
tanant (adj.) sulfita (...extracte tanante...). Avem doar tanant s. m.
târcol (s.n.?)
târcoală (s. f.?)
șiștor (...târcoalele prâsnelului...). Avem târcol s. n., cu alt sens.
teleplasmă (s. f.) ectoplasmă (2).
telurat (adj.) telurură (...hidrogenului telurat.).
tiflotehnică (s. f.) tiflologie (...compensarea ... prin tiflotehnică...).
troscoțel (s. m.) scârțâitor (4).
turcizat (adj.)
(turciza vb.?)
nogai (Populație mongolă turcizată...).
ultraradical (adj.) extrem (II.1. ...parte ultraradicală...).
umbon (s. n.) exogiră (...umboanele răsucite...).
unduitor (adj.) ondulator.
unghiuleț (s. n.) cornurele. Fără sg.!?! (dar colțișor are pl.).
uninuclear (adj.) monoplastidă (...celulă ... uninucleară.).
utilizator (s. m. și f.) software (...alcătuite de utilizator.).
vălătuceală (s. f.) învălătucire.
ventricul (s. m.) cefalorahidian (...ventriculii cerebrali...), ventriculografie (Radiografie a ventriculilor...). Avem doar ventricul s. n.
vibrat (adj.) beton (Beton vibrat...). Verbul vibra este intranzitiv, prin urmare participiul său nu poate avea valoare adjectivală.
vibratoriu (adj.) trepidație (Mișcare vibratorie...).
vobulat (adj.) sunet (Sunet vobulat...).
vopselărie (s. f.) miniu (...folosit la vopselărie.).
zaharid (s. n.?)
zaharidă (s. f.?)
monozaharidă (...zaharide mai simple.), sulfitic (...conținut de ... zaharide...).
zbengui, zbenguiesc (vb.) ca (...Tinerii ... se zbenguiesc.). Avem doar zbengui, zbengui.
Matei Gall, 2010

Alte articole lingvistice

Alexandru Graur

Dezbateri

Diverse

DOOM2

DOOM3

Ionel Funeriu

Istoria regulilor ortografice

Încercări de îndreptare

Îndreptarul ortografic, ediția a V-a : Punctuația

Mioara Avram

Misterele cuvintelor

Monitorizarea presei

Punctuație

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu : Păcatele limbii

Sextil Pușcariu : Limba română (1940) - vol. 1

Vasile Alecsandri