Numere și genuri

Parcurgând DEX (edițiile anterioare anului 2000), am constatat că în aceste dicționare s-au strecurat o serie întreagă de inconsecvențe în privința genului și numărului unor substantive.

Am sperat că, odată cu apariția unei noi ediții - DEX '09 -, aceste inconsecvențe să dispară, iar eventualele erori să fie corectate.

Din păcate, multe dintre ele au rămas. Iată câteva exemple. Le semnalăm, atât pentru a explica unele modele de flexiune în care am încadrat aceste cuvinte, cât și pentru a-i ajuta pe autorii dicționarului să le corecteze cu ocazia edițiilor viitoare.

Ghicitoare: câte zile de miercuri sunt într-un an? Răspuns: una! Conform dicționarelor, miercuri nu are plural, deși luni, marți, joi și vineri au menționat și pluralul, nemaivorbind de sâmbete și duminici.

Ca o curiozitate, să observăm că primele cinci zile ale săptămânii fac parte dintr-o categorie restrânsă de substantive feminine care se termină la singular cu vocala i (ar mai fi zi, tanti și paciuli).

► Puțină muzică... Eneacordul a rămas în continuare fără plural, deși celelalte instrumente din familie (decacordul, heptacordul, hexacordul, monocordul, pentacordul și tetracordul) au plural -uri.

► ... și poezie (antică). Versurile alcătuite din 2, 4, 5, 6 și 8 picioare - dimetrul, tetrametrul, pentametrul, hexametrul și octometrul - sunt masculine, iar cele cu 3 și 7 picioare - trimetrul și heptametrul - sunt neutre. Ceva nu rimează!

Numere. La substantivele care denumesc numerele de la 0 până la 9 e haos. Unu, șapte și nouă sunt masculine, opt și zero sunt neutre (cu plural -uri), patru e și masculin și neutru, iar doi, trei, cinci și șase nu au gen. Chiar și explicațiile aferente sunt neuniforme: patru, cinci, opt și nouă sunt „semne grafice care reprezintă numărul...”, zero este chiar „numărul care...”, doi este „cifră care indică numărul...”, iar celelalte numerale n-au decât mențiunea „substantivat” și exemplificări de genul „scrie un trei...”.

Paleozoologie. Amfiteriul (care până de curând nu avea nici plural, nici gen) a devenit masculin cu plural -erii, la fel ca antracoteriul, megateriul și paleoteriul. Ce vină o fi avut dinoteriul, de a rămas fără plural?

► Apropo de această știință (paleozoologia). Sunt vreo 320 de științe, discipline, ramuri și părți ale lor care au ca terminație sufixul -(o)logie, aproape toate figurând fără plural. Excepții: citofiziologia, merceologia și traumatologia, care au și plural. De ce oare?

► Dacă am vorbit de științe, să ne referim și la specialiști. Aceștia pot fi, în diverse domenii, în egală măsură bărbați și femei. Cu toate acestea DEX menționează în unele cazuri doar formele pentru masculin: egiptolog, etolog, etruscolog, fenomenolog, hemerolog, microsociolog, mitolog, neolog (sau neologist), papirolog, pomolog, sanscritolog, seismolog, tracolog, turcolog și ufolog.

Menționez aici (pentru că fac parte din aceeași categorie de substantive formate cu sufixul -olog) și: moftolog (chiar dacă e învechit), scriptolog (sinonimul birocrat are și feminin!) și teolog (și femeile se pot specializa în teologie, chiar dacă nu se preoțesc).

Chimie. Analizăm (lingvistic, nu chimic!) câteva gaze. Butanul, heptanul, hexanul și octanul sunt masculine cu plural -i. Ciclohexanul, ciclopentanul și etanul sunt tot masculine, dar n-au plural. Cianul, metanul și propanul sunt neutre (fără plural). DEX '09 nu aduce nimic nou, iar DOOM2 încadrează butanul la neutre și propanul la masculine!

Medicină. Un domeniu cu multe „boli” (adică probleme!).

● Suferiți de vreo fobie? (Sunt vreo 40!). O parte dintre ele au plural (agorafobie, algofobie, cancerofobie etc.), alte nu (androfobie, anglofobie, antropofobie etc.). Oare unele suferă de „singularitate”?
● Să facem și o radioscopie. Dintre cele vreo 55 de metode de examinare formate cu sufixul -scopie, majoritatea (vreo 40) au plural, iar celelalte au numai singular. O să dau doar două exemple, aflate pe aceeași pagină a DEX '09: ortodiascopie (fără pl.) și ortoradioscopie (cu pl.). Ambele sunt „metode radioscopice pentru obținerea ...”.
● Trecem la chirurgie, ca să tăiem „în carne vie”! Adenotomia, electrotomia și nevrotomia (neurotomia) sunt „amputate” de plural, în vreme ce toate celelalte 60 de -tomii au scăpat nevătămate.
● Ce instrumente folosim pentru astfel de „operații”? Costotomul și craniotomul au plural -e și -uri, dermatomul și histotomul au plural numai -uri, iar microtomul are plural microtoame.
Acest examen la microscop relevă încă un amănunt interesant. Cele circa 100 de aparate a căror denumire se sfârșește cu sufixul -scop au plural -oape, dar două dintre ele au și plural -uri: diascopul și oftalmoscopul.

În lung și-n lat. Există diverse obiecte pentru măsurat lungimile (riglă, panglică, lanț...) având denumiri ce provin de la unitatea de măsură respectivă. De ce unele sunt masculine (decametrul și metrul), iar altele sunt neutre (centimetrul și micrometrul)? Cea mai bizară discrepanță este între decimetru (neutru) și dublu-decimetru (masculin)!

► În încheiere, puțin sport. Avem diverse poliatloane: biatloane, decatloane (în DEX '09 a dispărut pluralul!) și pentatloane, dar nu și „triatloane”! Dicționarele admit numai triatlonuri. Heptatlonul (fără plural) și octatloanele au apărut în DEX '09.

► În ceea ce-i privește pe practicanții diverselor sporturi, unii nici măcar nu apar în DEX (karatist, parapantist, sănier, sulițaș, triplusaltist - menționați de alte surse), iar alții au doar formele pentru masculin (chiar dacă aceste sporturi sunt practicate și de femei, inclusiv la nivel olimpic): bober, boxer, hocheist, judocan, poloist, sabrer, spadasin, surfist. Dintre „poliatloniști” lipsesc cu desăvârșire „heptatloniștii”.

Observație. Chiar și olimpic - „participant la o olimpiadă” - e menționat doar ca s. m.!
Matei Gall, 2010 (cu completări ulterioare)


Pe față și pe dos - elemente în opoziție. Constatăm că fața are doar singular, iar dosul poate primi și plural. Astfel, poți tipări mai multe versouri, dar nu poți imprima decât un recto. Dăm cu banul și realizăm că avem mai multe șanse la reversuri sau chiar reverse, dar numai o singură șansă la avers.

Ladislau STRIFLER, 2018 (cu completări ulterioare)

Alte articole lingvistice

Alexandru Graur

Dezbateri

Diverse

DOOM2

DOOM3

Ionel Funeriu

Istoria regulilor ortografice

Încercări de îndreptare

Îndreptarul ortografic, ediția a V-a : Punctuația

Mioara Avram

Misterele cuvintelor

Monitorizarea presei

Punctuație

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu : Păcatele limbii

Sextil Pușcariu : Limba română (1940) - vol. 1

Vasile Alecsandri