4 intrări

57 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

VORBÍRE, vorbiri, s. f. 1. Acțiunea de a vorbi și rezultatul ei; folosire a limbii în procesul de comunicare între membrii unei anumite colectivități; vorbit1. ♦ Limbaj. ◊ Vorbire sintetică = vorbire generată de un sintetizor de vorbire. ♦ Fel de a vorbi, mod de a se exprima. 2. Limbă, grai. 3. (Înv.) Cuvânt; mențiune. – V. vorbi.

VORBÍRE, vorbiri, s. f. 1. Acțiunea de a vorbi și rezultatul ei; folosire a limbii în procesul de comunicare între membrii unei anumite colectivități; vorbit1. ♦ Limbaj. ◊ Vorbire sintetică = vorbire generată de un sintetizator de vorbire. ♦ Fel de a vorbi, mod de a se exprima. 2. Limbă, grai. 3. (Înv.), Cuvânt; mențiune. – V. vorbi.

VORBÍRE, vorbiri, s. f. 1. Acțiunea de a vorbi și rezultatul ei. 1. Gînd, idee exprimată prin cuvinte; p. ext. discurs, cuvîntare. Vorbirea lui Zaharia Duhu fusese pe înțelesul șefului de stație. C. PETRESCU, A. 307. În fuga vorbirii își vedea gîndurile înainte de a le rosti, cum răsar și se înșiră. VLAHUȚĂ, O. A. III 64. Parte de vorbire v. parte (2). Vorbire directă v. direct (2). Vorbire indirectă v. indirect (2). ◊ Expr. A avea darul vorbirii v. dar (II 1). ♦ Fel de a vorbi, de a se exprima. Vorbirea unui mare număr de oameni, instruiți sau neinstruiți, se caracterizează printr-o foarte slabă pronunțare a lui i final. IORDAN, L. R. 205. Vorbirea bolnavului este monotonă, nu schimbă de loc intonația cuvintelor. PARHON, O. A. I 266. Mă gîndeam la prietinul meu de altădată... cu vorbirea năvalnică și încurcată. SADOVEANU, O. VIII 17. ♦ Limbaj. Engels a arătat că, în această fază a omenirii, vorbirea articulată s-a născut în procesul muncii. ROSETTI, S. L. 7. 2. Limbă, grai. Cronicarii și alți autori moldoveni se lăsau influențați, evident fără o intenție specială, de vorbirea muntenească, socotită de ei mai corectă. IORDAN, L. R. 185. Școala și alte împrejurări au adus, în două generații, în vorbirea curentă a sătenilor, vocabule care nu se auzeau înainte de 1900. SADOVEANU, E. 34. 3. (Învechit) Convorbire, conversație, discuție. Începusă o vorbire intimă cu el. EMINESCU, N. 58. Cu cît ne suiam pe coastă, cu atît vorbirea noastră devenea mai aprinsă. GHICA, S. A. 148. 4. (Învechit) Cuvînt, vorbă; mențiune. În textul publicat de Kossuth nu se află nici un cuvînt despre garanțiile în favoarea Transilvaniei și a Banatului, precum nici vorbirea ce se făcea despre Bucovina în schița de proiect. GHICA, A. 618.

VORBÍRE ~i f. 1) Proces de transmitere a informației cu ajutorul limbii; faptul de a vorbi. ◊ A avea darul ~ii a vorbi liber și frumos în public. 2) Mijloc principal de comunicare între oameni constând din sistemul fonetic, lexical și gramatical; limbă; limbaj; 3) Fel de a vorbi; mod de exprimare. /v. a vorbi

vorbire f. 1. acțiunea de a vorbi și rezultatul ei; 2. cuvânt: părțile vorbirii; mod de a exprima.

vorbíre f. Acțiunea de a vorbi, de a te exprima: a avea vorbire curentă. Cuvînt: părțile vorbiriĭ.

VORBÍ, vorbesc, vb. IV. 1. Intranz. A avea facultatea de a articula cuvinte; a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții; a spune, a zice, a grăi. ◊ Expr. A vorbi în barbă = a vorbi încet, a mormăi numai pentru sine. A vorbi cu gura altuia = a vorbi fără convingere, șovăielnic, evaziv. ♦ Tranz. A rosti cuvinte. ◊ Expr. A vorbi vrute și nevrute (sau verzi și uscate, câte-n lună și-n stele) = a vorbi multe și de toate; a flecări, a pălăvrăgi, a sporovăi. ♦ A se adresa cuiva. Îi vorbesc și nu-mi răspunde. ◊ A se exprima într-o anumită limbă. ♦ A-și spune cuvântul, a-și exprima voința. ♦ Fig. A face dovadă, a adeveri, a atesta, a confirma. O imensă cantitate de fapte, care toate vorbesc în același sens.Fig. A pleda în favoarea cuiva. 2. Intranz. A sta de vorbă; a discuta; a comenta. 3. Refl. recipr. și intranz. A se sfătui, a se învoi, a se înțelege. 4. Intranz. A face o expunere; a ține un discurs. – Din vorbă.

VORBÍ, vorbesc, vb. IV. 1. Intranz. A avea facultatea de a articula cuvinte; a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții; a spune, a zice, a grăi. ◊ Expr. A vorbi în barbă = a vorbi încet, a mormăi numai pentru sine. A vorbi cu gura altuia = a vorbi fără convingere, șovăielnic, evaziv. ♦ Tranz. A rosti cuvinte. ◊ Expr. A vorbi vrute și nevrute (sau verzi și uscate, câte-n lună și-n stele) = a vorbi multe și de toate; a flecări, a pălăvrăgi, a sporovăi. ♦ A se adresa cuiva. Îi vorbesc și nu-mi răspunde. ♦ A se exprima într-o anumită limbă. ♦ A-și spune cuvântul, a-și exprima voința. ♦ Fig. A face dovadă, a adeveri, a atesta, a confirma. O imensă cantitate de fapte, care toate vorbesc în același sens.Fig. A pleda în favoarea cuiva. 2. Intranz. A sta de vorbă; a discuta; a comenta. 3. Refl. recipr. și intranz. A se sfătui, a se învoi, a se înțelege. 4. Intranz. A face o expunere; a ține un discurs. – Din vorbă.

VORBÍ, vorbesc, vb. IV. 1. Intranz. A avea facultatea de a articula cuvinte, a folosi graiul articulat; a exprima prin cuvinte gînduri, sentimente, intenții; a spune, a zice, a se exprima. Las-o pe ea să vorbească, omule. DUMITRIU, N. 244. Vorbi încet, ca și cum îi era teamă de ceva. SADOVEANU, O. VII 148. Vreau să vorbesc și nu-nțelege nime, Se-ntorc în mîne gîndurile iar. D. BOTEZ, P. O. 10. Zîna se purtă cu mare bună-cuviință și vorbi astfel încît robi toate inimile. ISPIRESCU, L. 39. Să lăsați să vorbesc eu pentru toate. CREANGĂ, P. 9. ◊ Expr. A vorbi de funie în casa spînzuratului v. funie. A vorbi aiurea (sau într-aiurea) v. aiurea. A vorbi cu jumătate de gură (sau cu gura jumătate) v. gură (I 3). A vorbi ca din carte (sau ca o carte) v. carte (I 1). A vorbi cu pereții (sau pereților) v. perete (1). A vorbi păsărește v. păsărește. A vorbi de-a bățul v. băț (1). A vorbi în bobote (sau în dodii) v. bobot, dodii. A vorbi alături cu drumul v. alături (1). A vorbi fără miez v. miez (2). A vorbi în tîlcuri v. tîlc. A vorbi în barbă = a vorbi numai pentru sine, încet, mormăit. Vorbea în barbă cu glas adînc. DUMITRIU, P. F. 45. A vorbi cu gura altuia = a vorbi încet, fără convingere, evaziv, șovăielnic. Se uita la dînsul chiondorîș și îi vorbea cu gura altuia, cum se zice. ISPIRESCU, U. 82. A vorbi cu sufletul la gură v. gură (I 1). A vorbi de sus v. sus (1). A vorbi soacrei să priceapă nora = a face aluzie la o terță persoană prezentă, adresîndu-te formal interlocutorului; a bate șaua ca să priceapă iapa, v. iapă.Fig. Bolțile pădurilor parcă vorbesc și ele. VLAHUȚĂ, O. A. II 166. Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, lăcrămioarele sure ca mărgăritariul, mironosițele viorele și florile toate s-adunară, vorbind fiecare în mirosul ei. EMINESCU, N. 29. ◊ Tranz. Încă un cuvînt, împărate...Vorbește-l, băiete! VISSARION, B. 331. Vai de mine, moș Nichifor, ce vorbești? CREANGĂ, P. 132. (Cu complement intern) Două vorbe să vorbesc, Inima să-mi răcoresc. ȘEZ. I 48. (Expr.) A vorbi pe cineva (de rău) = a spune vorbe rele despre cineva, a cleveti, a calomnia, a bîrfi. Cîte vorbe mi-aud eu! Toți frații mă vorbesc de rău. COȘBUC, P. I 118. Se zice că te vorbește cineva de rău. CREANGĂ, A. 35. Lumea prin tîrg o vorbește. PANN, P. V. I 83. Asear-am auzit Maică-ta cum m-a vorbit. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 272. Ruda că te necăjește și vecinul te vorbește. ALECSANDRI, P. P. 356. A vorbi (pe cineva) de bine v. bine2 (2). A vorbi (cîte) vrute și nevrute (sau (la) verzi și uscate sau cîte-n lună și în stele) = a vorbi multe și de toate; a flecari, a sporovăi. A închis repede ușa și a început să vorbească vrute și nevrute. PETRESCU, C. V. 120. Se strînseră toți de vorbea la verzii și uscate. ISPIRESCU, L. 67. (Rar) Mare ai vorbit-o! = ai spus vorbă mare, lucru important. Ea se mărită! – Mare-ai vorbit-o dumneata! SBIERA, P. 201. ◊ Refl. impers. Nu li s-a întîmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată despre aceasta. CREANGĂ, P. 92. ♦ A se adresa cuiva. Îi vorbesc și nu-mi răspunde. COȘBUC, P. I 49. Da Gruia o auzi, Cătră dînsa îi vorbi. ȘEZ. IV 9. ♦ (Construit cu adverbe derivate de la nume de popoare) A se exprima în limba unui anumit popor. Vorbește bine franțuzește.Tranz. (Cu complementul «limba») Începu să-și povestească viața și peripețiile prin care a trecut, vorbind o limbă grecească amestecată cu vorbe romînești și franțuzești. BART, E. 272. Învățau pe coconași să vorbească limba Fanarului cu vodă și cu marele postelnic cînd s-or face mari. GHICA, S. A. 106. ♦ A-și spune cuvîntul, a-și exprima voința. Cel care aducea ceva cu totul nou... în poezie era Maiakovski. În versurile lui vorbea «o clasa în atac», proletariatul, forța nouă a istoriei. BENIUC, P. 47. ◊ Fig. Cînd sabia vorbește, încetează sfatul! DELAVRANCEA, O. II 242. ♦ Fig. A face dovadă, a atesta, a adeveri, a confirma. Mii și mii de documente și fotografii... vorbesc de lupta dusă în ilegalitate de partid. STANCU, U.R.S.S. 59. Am putea să strîngem o imensă cantitate de fapte, care toate vorbesc în același sens. GHEREA, ST. CR. II 52. ♦ Fig. A pleda în favoarea cuiva. Toată cariera ta vorbește pentru tine. C. PETRESCU. C. V. 109. 2. Intranz. A sta de vorbă, a se întreține, a tăifăsui; a discuta. Am vorbit așa cum vorbesc doi soldați care se văd prima oară. SAHIA, N. 79. Au început a vorbi ele în de ele. CREANGĂ, P. 210. Vin’, mindro, de mă petrece Pînă-n fundul grădinii, Unde-am vorbit mai întîi. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 298. Cu pleșuvul cînd vorbești, tigvă să nu pomenești.Tranz. Pe urmă au vorbit cifre și calcule. C. PETRESCU, R. DR. 249. Se puseră la vorbă și nici ei nu știau ce vorbesc. ISPIRESCU, L. 35. Îi spunea cu cine are să se întîlnească și ce să vorbească. CREANGĂ, P. 25. Oameni vrednici ca să șază în zidirea sfintei Golii... Ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. EMINESCU, O. I 150. ♦ Refl. impers. A se comenta, a se discuta. De o bucată de vreme se vorbea în sat despre dragostea lui Grigore Țîntilă pentru fata lui Ilie Bujor. SADOVEANU, O. VII 303. Lăcomia hulpavă cu care mînca ori lua în stăpînire ceva «al altuia» au făcut să se vorbească zeci de ani despre dînsul. id. E. 120. 3. Refl. reciproc. A se sfătui, a se înțelege; a se învoi. Zmeoaica se vorbi cu fiul său să mai facă încă o-ncercare. ISPSIRESCU, L. 20. Ei la fîntînă s-au întîlnit Și s-au vorbit. ȘEZ. XIII 145. Mîndruții-i mulțumea Și cu dînsa se vorbea. TEODORESCU, P. P. 556. Mări, se vorbiră, Ei se sfătuiră... ALECSANDRI, P. P. 1. ◊ Intranz. La noapte, mă, cînd s-o trage clopotul, să vină toți acilea să vorbim. DUMITRIU, N. 29. Ani vorbit cu doi feciori Să-mi trimită pețitori. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 447. 4. Intranz. A face o expunere; a ține un discurs, o cuvîntare. Îl asculta pe unul care vorbea descoperind cu uimire, în ce spunea, lucruri la care s-ar fi putut gîndi și el. DUMITRIU, N. 97. Trebuie să vorbesc. Este ordin să vorbesc despre Serdici. SAHIA, N. 120. Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, Nu slăvindu-te pe tine. lustruindu-se pe el. EMINESCU, O. I 134. ◊ Expr. A vorbi liber v. liber (6) ◊ Fig. O carte vorbește copiilor despre însemnătatea zilei de 1 Mai. STANCU, U.R.S.S. 34.

vorbí vb. IV (fam., pop.) A fi în vorbă cu X ◊ „Mariana vorbește cu Ion.” (din vorbă)

A VORBÍ ~ésc 1. tranz. (gânduri, sentimente) A exprima prin viu grai; a spune; a zice; a grăi. ~ frumos.~ deschis a fi sincer; a nu ascunde nimic. ~ ca din carte a vorbi liber și corect. 2. intranz. 1) A se adresa cuiva. I-am vorbit ieri. 2) A poseda o anumită limbă. ~ englezește. 3) A confirma ceva. Faptele vorbesc despre... 4) A conversa cu cineva; a sta de vorbă. 5) A ține un discurs, o conferință. /Din vorbă

A SE VORBÍ mă ~ésc intranz. A cădea la învoială; a se înțelege. S-au întâlnit și s-au vorbit. /Din vorbă

vorbì v. 1. a articula vorbe: copilașul începe a vorbi; 2. se zice de păsările cari imitează limba omului: papagalul vorbește; 3. a manifesta ideile prin vorbe sau semne: muții vorbesc cu degetele; 4. a se exprima: vorbește frumos; 5. a se întreține: a vorbi despre literatură; 6. a se exprima într’o limbă: a vorbi englezește; 7. a se înțelege cu cineva: ea se vorbi cu fiul să mai facă o încercare PANN.

vorbésc v. intr. (d. vorbă). Articulez vorbe exprimînd o cugetare, cuvîntez, grăĭesc: copilu începe a vorbi. Articulez vorbe ca omu, dar fără a cugeta: papagalu vorbește. Pronunț: a vorbi pe nas. Îmĭ exprim ideile într’un mod oare-care: a vorbi pin gesturĭ, ca munțiĭ. Mă exprim, îmĭ desfășor ideile: acest orator vorbește frumos. Tratez: profesoru a vorbit despre Cezar, cartea asta vorbește despre astronomie. V. tr. Mă folosesc de o limbă: a vorbi românește, limba românească. Stabilesc, mă învoĭesc, mă înțeleg: am vorbit să-mĭ trimeată pachetu acasă. V. refl. Îs vorbit, îs întrebuințat: limba franceză se vorbește maĭ pretutindenĭ. Mă înțeleg, stabilesc o învoĭală: s’aŭ vorbit să fugă. A vorbi răŭ saŭ bine despre cineva, a-l defăima saŭ a-l lăuda. A vorbi pe cineva de răŭ saŭ de bine, a-l defăima saŭ a-l lăuda. A vorbi de sus, a vorbi cu un superior, cu mîndrie. A vorbi într’aĭurea, a aĭura. – Și horghésc (Mold. Pop.).


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

vorbíre s. f., g.-d. art. vorbírii; pl. vorbíri

vorbíre s. f., g.-d. art. vorbírii; pl. vorbíri

vorbí (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. vorbésc, imperf. 3 sg. vorbeá; conj. prez. 3 să vorbeáscă

vorbí vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. vorbésc, imperf. 3 sg. vorbeá; conj. prez. 3 sg. și pl. vorbeáscă


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

VORBÍRE s. v. alocuțiune, cuvânt, cuvântare, dialect, discurs, termen, vorbă.

arată toate definițiile

Intrare: vorbire
substantiv feminin (F107)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • vorbire
 • vorbirea
plural
 • vorbiri
 • vorbirile
genitiv-dativ singular
 • vorbiri
 • vorbirii
plural
 • vorbiri
 • vorbirilor
vocativ singular
plural
Intrare: act de vorbire
act de vorbire substantiv neutru
substantiv neutru compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • act de vorbire
 • actul de vorbire
plural
 • acte de vorbire
 • actele de vorbire
genitiv-dativ singular
 • act de vorbire
 • actului de vorbire
plural
 • acte de vorbire
 • actelor de vorbire
vocativ singular
plural
Intrare: parte de vorbire
parte de vorbire substantiv feminin
substantiv feminin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • parte de vorbire
 • partea de vorbire
plural
 • părți de vorbire
 • părțile de vorbire
genitiv-dativ singular
 • părți de vorbire
 • părții de vorbire
plural
 • părți de vorbire
 • părților de vorbire
vocativ singular
plural
Intrare: vorbi
verb (VT401)
Surse flexiune: DOR
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • vorbi
 • vorbire
 • vorbit
 • vorbitu‑
 • vorbind
 • vorbindu‑
singular plural
 • vorbește
 • vorbiți
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • vorbesc
(să)
 • vorbesc
 • vorbeam
 • vorbii
 • vorbisem
a II-a (tu)
 • vorbești
(să)
 • vorbești
 • vorbeai
 • vorbiși
 • vorbiseși
a III-a (el, ea)
 • vorbește
(să)
 • vorbească
 • vorbea
 • vorbi
 • vorbise
plural I (noi)
 • vorbim
(să)
 • vorbim
 • vorbeam
 • vorbirăm
 • vorbiserăm
 • vorbisem
a II-a (voi)
 • vorbiți
(să)
 • vorbiți
 • vorbeați
 • vorbirăți
 • vorbiserăți
 • vorbiseți
a III-a (ei, ele)
 • vorbesc
(să)
 • vorbească
 • vorbeau
 • vorbi
 • vorbiseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

vorbire

 • 1. Acțiunea de a vorbi și rezultatul ei; folosire a limbii în procesul de comunicare între membrii unei anumite colectivități; vorbit (1.).
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: vorbit (s.n.) 2 exemple
  exemple
  • Vorbirea lui Zaharia Duhu fusese pe înțelesul șefului de stație. C. PETRESCU, A. 307.
   surse: DLRLC
  • În fuga vorbirii își vedea gîndurile înainte de a le rosti, cum răsar și se înșiră. VLAHUȚĂ, O. A. III 64.
   surse: DLRLC
  • 1.1. Parte (5.) de vorbire.
   surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 1.4. Vorbire sintetică = vorbire generată de un sintetizor de vorbire.
   surse: DEX '09
  • 1.5. expresie A avea darul (2.2.) vorbirii = a vorbi liber și frumos în public.
   surse: DLRLC NODEX
  • 1.6. Mijloc principal de comunicare între oameni constând din sistemul fonetic, lexical și gramatical.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: limbaj limbă un exemplu
   exemple
   • Engels a arătat că, în această fază a omenirii, vorbirea articulată s-a născut în procesul muncii. ROSETTI, S. L. 7.
    surse: DLRLC
  • 1.7. Fel de a vorbi, mod de a se exprima.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 3 exemple
   exemple
   • Vorbirea unui mare număr de oameni, instruiți sau neinstruiți, se caracterizează printr-o foarte slabă pronunțare a lui i final. IORDAN, L. R. 205.
    surse: DLRLC
   • Vorbirea bolnavului este monotonă, nu schimbă de loc intonația cuvintelor. PARHON, O. A. I 266.
    surse: DLRLC
   • Mă gîndeam la prietinul meu de altădată... cu vorbirea năvalnică și încurcată. SADOVEANU, O. VIII 17.
    surse: DLRLC
 • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 2 exemple
  exemple
  • Cronicarii și alți autori moldoveni se lăsau influențați, evident fără o intenție specială, de vorbirea muntenească, socotită de ei mai corectă. IORDAN, L. R. 185.
   surse: DLRLC
  • Școala și alte împrejurări au adus, în două generații, în vorbirea curentă a sătenilor, vocabule care nu se auzeau înainte de 1900. SADOVEANU, E. 34.
   surse: DLRLC
 • exemple
  • Începusă o vorbire intimă cu el. EMINESCU, N. 58.
   surse: DLRLC
  • Cu cît ne suiam pe coastă, cu atît vorbirea noastră devenea mai aprinsă. GHICA, S. A. 148.
   surse: DLRLC
 • exemple
  • În textul publicat de Kossuth nu se află nici un cuvînt despre garanțiile în favoarea Transilvaniei și a Banatului, precum nici vorbirea ce se făcea despre Bucovina în schița de proiect. GHICA, A. 618.
   surse: DLRLC

etimologie:

 • vezi vorbi
  surse: DEX '09 DEX '98 NODEX

vorbi

 • 1. intranzitiv A avea facultatea de a articula cuvinte; a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: grăi spune zice 11 exemple
  exemple
  • Las-o pe ea să vorbească, omule. DUMITRIU, N. 244.
   surse: DLRLC
  • Vorbi încet, ca și cum îi era teamă de ceva. SADOVEANU, O. VII 148.
   surse: DLRLC
  • Vreau să vorbesc și nu-nțelege nime, Se-ntorc în mîne gîndurile iar. D. BOTEZ, P. O. 10.
   surse: DLRLC
  • Zîna se purtă cu mare bună-cuviință și vorbi astfel încît robi toate inimile. ISPIRESCU, L. 39.
   surse: DLRLC
  • Să lăsați să vorbesc eu pentru toate. CREANGĂ, P. 9.
   surse: DLRLC
  • figurat Bolțile pădurilor parcă vorbesc și ele. VLAHUȚĂ, O. A. II 166.
   surse: DLRLC
  • figurat Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, lăcrămioarele sure ca mărgăritariul, mironosițele viorele și florile toate s-adunară, vorbind fiecare în mirosul ei. EMINESCU, N. 29.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Încă un cuvînt, împărate... – Vorbește-l, băiete! VISSARION, B. 331.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Vai de mine, moș Nichifor, ce vorbești? CREANGĂ, P. 132.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv (Cu complement intern) Două vorbe să vorbesc, Inima să-mi răcoresc. ȘEZ. I 48.
   surse: DLRLC
  • reflexiv impersonal Nu li s-a întîmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată despre aceasta. CREANGĂ, P. 92.
   surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 1.4. expresie A vorbi deschis = a fi sincer; a nu ascunde nimic.
   surse: NODEX
  • 1.5. expresie A vorbi ca din carte (1.2.) (sau ca o carte) = a vorbi liber și corect.
   surse: DLRLC NODEX
  • 1.6. expresie A vorbi (10.) cu pereții (10.) (sau pereților (10.)).
   surse: DLRLC
  • 1.7. expresie A vorbi (2.) păsărește (2.).
   surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 1.9. expresie A vorbi în bobote (1.1.1.) (sau în dodii (?)).
   surse: DLRLC
  • 1.11. expresie A vorbi (18.) fără miez (18.).
   surse: DLRLC
  • 1.12. expresie A vorbi (6.) în tâlcuri (6.).
   surse: DLRLC
  • 1.13. expresie A vorbi în barbă = a vorbi încet, a mormăi numai pentru sine.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Vorbea în barbă cu glas adînc. DUMITRIU, P. F. 45.
    surse: DLRLC
  • 1.14. expresie A vorbi cu gura altuia = a vorbi fără convingere, șovăielnic, evaziv.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Se uita la dînsul chiondorîș și îi vorbea cu gura altuia, cum se zice. ISPIRESCU, U. 82.
    surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 1.16. expresie A vorbi (26.) de sus (26.).
   surse: DLRLC
  • 1.17. expresie A vorbi soacrei să priceapă nora = a face aluzie la o terță persoană prezentă, adresându-te formal interlocutorului; a bate șaua ca să priceapă iapa (1.1.).
   surse: DLRLC
  • 1.18. expresie A vorbi pe cineva (de rău) = a spune vorbe rele despre cineva.
   exemple
   • Cîte vorbe mi-aud eu! Toți frații mă vorbesc de rău. COȘBUC, P. I 118.
    surse: DLRLC
   • Se zice că te vorbește cineva de rău. CREANGĂ, A. 35.
    surse: DLRLC
   • Lumea prin tîrg o vorbește. PANN, P. V. I 83.
    surse: DLRLC
   • Asear-am auzit Maică-ta cum m-a vorbit. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 272.
    surse: DLRLC
   • Ruda că te necăjește și vecinul te vorbește. ALECSANDRI, P. P. 356.
    surse: DLRLC
  • 1.19. expresie A vorbi (?) (pe cineva) de bine (?).
   surse: DLRLC
  • 1.20. expresie A vorbi vrute și nevrute (sau verzi și uscate, câte-n lună și-n stele) = a vorbi multe și de toate.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: flecări pălăvrăgi sporovăi 2 exemple
   exemple
   • A închis repede ușa și a început să vorbească vrute și nevrute. PETRESCU, C. V. 120.
    surse: DLRLC
   • Se strînseră toți de vorbea la verzi și uscate. ISPIRESCU, L. 67.
    surse: DLRLC
  • 1.21. expresie Mare ai vorbit-o! = ai spus vorbă mare, lucru important.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Ea se mărită! – Mare-ai vorbit-o dumneata! SBIERA, P. 201.
    surse: DLRLC
  • 1.22. tranzitiv A rosti cuvinte.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 1.23. A se adresa cuiva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 2 exemple
   exemple
   • Îi vorbesc și nu-mi răspunde. COȘBUC, P. I 49.
    surse: DLRLC
   • Da Gruia o auzi, Cătră dînsa îi vorbi. ȘEZ. IV 9.
    surse: DLRLC
   • 1.23.1. A se exprima într-o anumită limbă.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 3 exemple
    exemple
    • Vorbește bine franțuzește.
     surse: DLRLC
    • Începu să-și povestească viața și peripețiile prin care a trecut, vorbind o limbă grecească amestecată cu vorbe romînești și franțuzești. BART, E. 272.
     surse: DLRLC
    • Învățau pe coconași să vorbească limba Fanarului cu vodă și cu marele postelnic cînd s-or face mari. GHICA, S. A. 106.
     surse: DLRLC
  • 1.24. A-și spune cuvântul, a-și exprima voința.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Cel care aducea ceva cu totul nou... în poezie era Maiakovski. În versurile lui vorbea «clasa în atac», proletariatul, forța nouă a istoriei. BENIUC, P. 47.
    surse: DLRLC
   • figurat Cînd sabia vorbește, încetează sfatul! DELAVRANCEA, O. II 242.
    surse: DLRLC
  • 1.25. figurat A face dovadă.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: adeveri atesta confirma 2 exemple
   exemple
   • Mii și mii de documente și fotografii... vorbesc de lupta dusă în ilegalitate de partid. STANCU, U.R.S.S. 59.
    surse: DLRLC
   • Am putea să strîngem o imensă cantitate de fapte, care toate vorbesc în același sens. GHEREA, ST. CR. II 52.
    surse: DLRLC
  • 1.26. figurat A pleda în favoarea cuiva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Toată cariera ta vorbește pentru tine. C. PETRESCU. C. V. 109.
    surse: DLRLC
 • 2. intranzitiv A sta de vorbă.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: comenta conversa discuta tăifăsui 8 exemple
  exemple
  • Am vorbit așa cum vorbesc doi soldați care se văd prima oară. SAHIA, N. 79.
   surse: DLRLC
  • Au început a vorbi ele în de ele. CREANGĂ, P. 210.
   surse: DLRLC
  • Vin’, mîndro, de mă petrece Pînă-n fundul grădinii, Unde-am vorbit mai întîi. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 298.
   surse: DLRLC
  • Cu pleșuvul cînd vorbești, tigvă să nu pomenești.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Pe urmă au vorbit cifre și calcule. C. PETRESCU, R. DR. 249.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Se puseră la vorbă și nici ei nu știau ce vorbesc. ISPIRESCU, L. 35.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Îi spunea cu cine are să se întîlnească și ce să vorbească. CREANGĂ, P. 25.
   surse: DLRLC
  • tranzitiv Oameni vrednici ca să șază în zidirea sfintei Golii... Ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. EMINESCU, O. I 150.
   surse: DLRLC
  • 2.1. reflexiv impersonal A se comenta, a se discuta.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • De o bucată de vreme se vorbea în sat despre dragostea lui Grigore Țîntilă pentru fata lui Ilie Bujor. SADOVEANU, O. VII 303.
    surse: DLRLC
   • Lăcomia hulpavă cu care mînca ori lua în stăpînire ceva «al altuia» au făcut să se vorbească zeci de ani despre dînsul. SADOVEANU, E. 120.
    surse: DLRLC
 • 3. reflexiv reciproc intranzitiv A se sfătui, a se învoi, a se înțelege.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 6 exemple
  exemple
  • Zmeoaica se vorbi cu fiul său să mai facă încă o-ncercare. ISPSIRESCU, L. 20.
   surse: DLRLC
  • Ei la fîntînă s-au întîlnit Și s-au vorbit. ȘEZ. XIII 145.
   surse: DLRLC
  • Mîndruții-i mulțumea Și cu dînsa se vorbea. TEODORESCU, P. P. 556.
   surse: DLRLC
  • Mări, se vorbiră, Ei se sfătuiră... ALECSANDRI, P. P. 1.
   surse: DLRLC
  • La noapte, mă, cînd s-o trage clopotul, să vină toți acilea să vorbim. DUMITRIU, N. 29.
   surse: DLRLC
  • Am vorbit cu doi feciori Să-mi trimită pețitori. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 447.
   surse: DLRLC
 • 4. intranzitiv A face o expunere; a ține un discurs.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 4 exemple
  exemple
  • Îl asculta pe unul care vorbea descoperind cu uimire, în ce spunea, lucruri la care s-ar fi putut gîndi și el. DUMITRIU, N. 97.
   surse: DLRLC
  • Trebuie să vorbesc. Este ordin să vorbesc despre Serdici. SAHIA, N. 120.
   surse: DLRLC
  • Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el. EMINESCU, O. I 134.
   surse: DLRLC
  • figurat O carte vorbește copiilor despre însemnătatea zilei de 1 Mai. STANCU, U.R.S.S. 34.
   surse: DLRLC

etimologie:

 • vorbă
  surse: DEX '09 DEX '98 NODEX