7 intrări

54 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

DÁTĂ, date, s. f. I. Timpul precis (exprimat în termeni calendaristici) când s-a produs sau urmează să se producă un eveniment. ♦ Indicația acestui timp pe un act, pe o scrisoare etc. II. 1. (La pl.) Fapte stabilite (de știință), elemente care constituie punctul de plecare în cercetarea unei probleme, în luarea unei hotărâri etc. 2. (Mat.) Fiecare dintre mărimile, relațiile etc. care servesc pentru rezolvarea unei probleme sau care sunt obținute în urma unei cercetări și urmează să fie supuse unei prelucrări. – Din fr. date.

dátă sf [At: ASACHI, S. L. II, 45 / Pl: ~te / E: fr date] 1-2 Timp sau moment în care are (sau va avea) loc un fapt, o întâmplare Si: oară1 (1). 3 (Îlav) ~ta trecută Într-o împrejurare trecută. 4 (Îlav) ~ta viitoare Într-o împrejurare ulterioară. 5 (Îlav) De ~ta aceasta (sau asta), ori (înv) astă ~ Acum. 6 (Îal) În rândul acesta. 7 (Înv; îlav) Din ~ta de acum De acum înainte. 8 (Îlav) Întru (sau la) acea ~ În acel timp. 9 (Înv; îal) Imediat. 10 (Îlal) Pe ~ ce (sau cum) Imediat. 11 (Îal) În momentul când. 12 (Îlav; îoc) de două sau de mai multe ori) O ~ Într-un singur rând. 13 (Îlav) Nu o ~ Adesea. 14 (Îlav) O ~ (cu) În același timp (cu). 15 (Îlav) O ~ cu capul Niciodată. 16 (Îe) O ~ pentru totdeauna Definitiv. 17 (Îe) Încă o ~ Din nou. 18 (Îae) A doua oară. 19 (Îlc) O ~ (ce) Imediat (ce). 20 (Îal) De vreme ce. 21 (Înv; îlav) întâia ~ cât Îndată ce. 22 Timp precis (exprimat în termeni calendaristici) când s-a produs sau urmează să se producă un eveniment. 23 Indicație exactă a timpului (exprimată calendaristic) care apare pe un document, pe o scrisoare, lucrare etc. 24 (Mpl) Numere, mărimi, relații, fapte, elemente etc. care servesc la rezolvarea unei probleme sau care sunt obținute în urma unor cercetări, urmând să fie supuse unor prelucrări și care pot servi la tragerea unei concluzii, la luarea unei decizii etc.

DÁTĂ, date, s. f. I. Timpul precis (exprimat în termeni calendaristici) când s-a produs sau urmează să se producă un eveniment. ♦ Indicația acestui timp pe un act, pe o scrisoare etc. (pusă la întocmirea lor). II. Fiecare dintre numerele, mărimile, relațiile etc. care servesc pentru rezolvarea unei probleme sau care sunt obținute în urma unei cercetări și urmează să fie supuse unei prelucrări. – Din fr. date.

DÁTĂ2, date, s. f. 1. Indicație precisă a timpului calendaristic (zi, an etc.) în care s-a întîmplat un eveniment sau un fapt. Nici un vapor romînesc nu pleca la acea dată spre Rotterdam. BART, E. 247. ♦ Mențiune indicînd timpul (anul, luna, ziua) întocmirii unei scrisori, a unui act, a unei inscripții etc. Cînd am venit la prînz, am găsit ușa închisă și biletul ăsta pe ușă... Uite, scrie data, 15 octombrie 1937. CAMIL PETRESCU, T. III 53. 2. (Mai ales la pl.) Fapte stabilite (de știință), elemente necesare care servesc ca punct de plecare în cercetarea unei chestiuni, la tragerea unei concluzii sau la luarea unei hotărîri. Mi-ar fi trebuit date precise. DAVIDOGLU, M. 90. Aș putea, cu datele pe care le am despre viața și firea ta, să-ți dovedesc că «pesimismul» tău nu e de loc sincer. VLAHUȚĂ, O. A. 326. Miron și alți hronicari au scris mai toți după tradiții, fără a îngriji datele. NEGRUZZI, S. I 202.

DÁTĂ3 s. f. 1. (Regional, numai în expr.) Cum (sau precum) e data = după cum e obiceiul, datina; după cum trebuie, după cum se cuvine, se cade, se obișnuiește. Cu lăutari s-aducem fata, Cu vin și chef, precum e data. COȘBUC, P. I 241. Stați... pînă merg eu... să mă gat, cum e data să meargă omul RETEGANUL, P. III 9. 2. (Popular) Soartă, destin. Eu n-am mumă, tu n-ai tată, Amîndoi sîntem d-o dată. BIBICESCU, P. P. 25. ◊ Expr. Așa-i (sau așa i-a fost) data (cuiva) = așa-i soarta (cuiva), așa i-a fost (cuiva) sortit, scris. Așa-i data fetelor Să scrie cătanelor. HODOȘ, P. P. 208.

DÁTĂ1, dăți, s. f. (Rar la pl.) Timpul sau momentul în care are loc un fapt sau o întîmplare. Se aud lătrăturile unui cîine de fiecare dată cînd vine sau pleacă lume străină. CAMIL PETRESCU, T. I 533. A fost singura dată în trei luni cînd au vorbit atît de lung. C. PETRESCU, C. V. 356. O singură dată a întrebat cu gura plină de plăcintă: Elisabeta, de cîte ori se mănîncă la noi pe zi? SAHIA, N. 57. ◊ (În concurență cu «oară») L-ai văzut prima dată acum două săptămîni. CAMIL PETRESCU, T. III 119. Dar eu văd de-atîtea dăți Ce cuminte-i firea! COȘBUC, P. I 264. Și-ntîia dată-n viață un plîns amar mă-neacă. EMINESCU, O. I 91. ◊ Loc. adv. Data trecută = cu prilejul anterior, în împrejurarea trecută. Ca și data trecută, aruncară făina pe jos. ȘEZ. I 86. Data viitoare = cu prilejul ulterior, într-o împrejurare viitoare. Să știți că vă aduc data viitoare un ulcior de țuică. SADOVEANU, P. M. 28. De data aceasta (sau asta) sau de astă dată = în împrejurarea în care ne găsim acum, de rîndul acesta, acuma. De data aceasta n-ar mai fi o luptă, ci s-ar vedea simple trupuri... cum aleargă mecanic, în dorul de viață. SAHIA, N. 18. De astă dată însă vă rog să-mi răspundeți categoric. VLAHUȚĂ, O. A. 431. Tot eu te voi scăpa și de data asta. ȘEZ. IV 4. Pe dată (ce... sau cum...), pe loc, numaidecît; în momentul cînd... Orice fecior o vedea Pe dată o și-ndrăgea. TEODORESCU, P. P. 152. (În opoziție cu de două ori) O dată = într-un singur rînd, nu de mai multe ori. Cînd era să iasă, își mai aruncă ochii o dată prin grajd. ISPIRESCU, L. 3. N-am pățit eu asta numai o dată în viața mea. CREANGĂ, P. 124. Să mai sărut o dată pămîntul țerei mele! ALECSANDRI, P. III 296. Să nu ne mai întîlnim Numai sîmbăta o dată, Duminica ziua toată, Alte zile-arareori, Într-una de nouă ori. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 62. Nu o dată = în repetate rînduri, de multe ori, adesea. O dată (cu) = în același timp (cu)..., cu același prilej, concomitent, simultan. O dată cu venirea serii, femeile au aprins focul în vatră. BOGZA, C. O. 117. Baba, care se culcase o dată cu găinile, se sculă cu noaptea-n cap. CREANGĂ, P. 6. Nu te ocupa de multe trebi o dată. NEGRUZZI, S. I 248. (Cu o construcție mai puțin obișnuită) Ajunse cu seara o dată la un loc. RETEGANUL, la TDRG. ◊ Expr. O dată cu capul = cu nici un preț, niciodată. O dată cu capul nu putea el crede una ca asta. ISPIRESCU, L. 20 St! nu deschide o dată cu capul! CARAGIALE, O. I 99. O dată pentru totdeauna = definitiv, irevocabil. Ei trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna că forța brațelor noastre întrece forța tuturor motoarelor. SAHIA, N. 36. Încă o dată = din nou, a doua oară. Încă o dată de vei veni... să te faci că nici mă cunoști. id. ib. 62. ◊ Loc. conj. O dată = (înaintea unui participiu sau a unui adjectiv) din moment ce, îndată ce, imediat ce. O dată intrată pe calea putreziciunii morale și intelectuale, clasa burgheză se cadaverizează. IONESCU-RION, C. 109. O dată pornit din casa d-tale, înapoi nu m-oi mai întoarce. CREANGĂ, P. 192. O dată liberi, unii din noi luară calea Parisului, alții se duseră în Transilvania. BOLINTINEANU, O. 269. O dată ce = de vreme ce. O dată ce s-a luat hotărîrea, rămîne valabilă.

DÁTĂ s.f. Timp în care s-a petrecut, s-a făcut sau trebuie să se facă ceva; indicația acestui timp. [< fr. date, it. data].

DÁTĂ s. f. 1. timp în care s-a petrecut sau urmează să se facă ceva; indicația acestui timp. 2. (mat.) număr, mărime, relație etc. care servește la rezolvarea unei probleme. 3. (pl.) informații referitoare la ceva. (< fr. date)

DÁTĂ2 dăți f. Fiecare dintre cazurile când se produce o întâmplare sau un fapt care se repetă; oară. O singură ~. Ultima ~.De altă ~ din trecut; de cândva. O ~ pentru totdeauna definitiv; categoric. De fiecare ~ de câte ori are loc. De ~a aceasta în cazul de față. /<fr. date

DÁTĂ1 ~e f. 1) Timpul precis când s-a produs sau urmează să se producă un fapt, un eveniment. ~ istorică. 2) Indicație a acestui timp pe un act. 3) la pl. Fapte concrete cunoscute care servesc drept punct de plecare pentru cercetarea unei probleme sau pentru a trage o concluzie. ~e științifice. /<fr. date

dată f. 1. deseamnă momentul, timpu lui sau repetițiunea-i: întâia-dată, altă dată; pe dată, la moment; 2. fig. soartă: așa le-a fost dată; 3. pl. noțiuni ce servă de bază unui raționament, unei cercetări: datele fundamentale ale discuțiunii; 4. timpul preciz când s’a făcut sau e să se facă ceva. [Lat. DATA; sensurile 3 și 4 reproduc pe ale fr. donnée și date].

dátă f., pl. dățĭ (d. daŭ). Oară, moment: o dată (pl. de doŭă orĭ). Întîĭa dată saŭ întîĭa oară, prima dată saŭ prima oară (pl. a doŭa, a treĭa oară). Rînd, serie de timp: astă dată, de astă dată, data asta (acuma, în acest timp). Altă dată, odată, odinioară (lat. olim), nu acuma: altă dată eram maĭ fericit, să viĭ altă dată. De o cam dată. V. deocamdată. Pe dată, îndată, imediat (V. odată). Dintr’o dată, pe dată, îndată, dintr’o singură lovitură: dintr’o dată l-a învins. Dată, pl. date (fr. date, it. data, d. lat. datum, pl. data). Ziŭa, timpu cînd s’a făcut, cînd s’a emis un lucru: pe peatră era data anuluĭ 1504 (moartea luĭ Ștefan cel Mare). Pl. Noțiunĭ, înformațiunĭ ale științeĭ (fr. donée): în această carte îs date importante.

DAT2, -Ă, (I) dați, -te, adj., (II) dăți, s. f. I. Adj. Pus la dispoziție, oferit: înmânat, transmis, prezentat, dăruit. ◊ Expr. La un moment dat = într-un anumit moment; în clipa aceea. În cazul dat = în acest caz, în cazul de față. Dat fiind (că...) = ținând seama de... (sau că...), având în vedere (că...); deoarece. Dat dracului (sau naibii) = deștept, isteț; șmecher, șiret. Dat uitării = uitat, părăsit. II. S. f. Momentul, împrejurarea (repetabilă) când se produce un fapt; oară, rând. ◊ Loc. adv. Data trecută = cu prilejul anterior. Data viitoare = într-o împrejurare ulterioară. De data aceasta (sau asta) ori de astă dată = de rândul acesta, acum. Pe dată ce... (sau cum...) = îndată; pe loc, numaidecât. O dată = într-un singur caz; Nu o dată = de multe ori. Încă o dată = din nou. III. S. f. (Pop.) Soartă, destin. ◊ Cum (sau precum) e data = după cum e obiceiul, datina. – V. da2.

DATÁ, datez, vb. I. 1. Tranz. A stabili data exactă a unui eveniment sau a unui fapt din trecut. ♦ A pune data pe o scrisoare, pe un act etc. 2. Intranz. (Cu determinări introduse prin prep. „de la”, „de” sau „din”) A se fi produs, a se fi făcut, a fi început să existe. – Din fr. dater.

DATÁ, datez, vb. I. 1. Tranz. A stabili data exactă a unui eveniment sau a unui fapt din trecut. ♦ A pune data pe o scrisoare, pe un act etc. 2. Intranz. (Cu determinări introduse prin prep. „de la”, „de” sau „din”) A se fi produs, a se fi făcut, a fi început să existe. – Din fr. dater.

dat2[1], ~ă [At: CAMIL PETRESCU, U. N. 232 / Pl: dați[2], ~e / E: da3] 1 a (D. obiecte, bunuri) Pus la îndemâna, în mâna, brațele, gura etc. cuiva. 2 a (D. mâncare, băutură) Oferit. 3 a Distribuit. 4 a (Pex) Repartizat. 5 a (D. o activitate) Încredințate cuiva. 6 a Predat. 7 a Destinat. 8 a (Mai ales în determinări introduse prin prepozițiile „pe”, „pentru”, „în schimb”) Cedat pentru a primi în loc altceva. 9 a (Îvp) Așezat într-un anumit loc sau poziție. 10 a (D. ușă, poartă, îla) ~ de perete Împins în laturi. 11 a (Pex; d. ușă, poartă; îal) Larg deschis. 12 a (Îla) ~ peste cap Lucrat superficial. 13 (Pex; îal) Distrus. 14 (D. terenuri) Care se întinde până la... 15 (Cu determinări introduse prin prepoziția „cu”) Acoperit cu un strat de vopsea, ulei, metal etc. 16 (D. oameni) Uns cu un strat de cremă, ruj, pudră etc. 17 a (Pex; cu determinări introduse prin prepoziția „cu”) Stropit. 18 (D. substanțe) Întins pe ceva. 19 (D. oameni) Încredințat cuiva în vederea unui scop. 20 a (Pop; d. vite) Mânat. 21 (Îvr) Trimis. 22 (Îvr) Amânat. 23 a (Înv) Supus. 24 (Îvp; d. cetăți, armate) Predat. 25 a (D. oameni) Care se lasă atras, cuprins, copleșit de... 26 (D. știri, informații) Adus la cunoștință. 27 (Îal) ~ la ziar Publicat în ziar. 28 a (Îal) Trimis spre publicare la ziar. 29 (Îla) ~ la televizor Difuzat la televizor. 30 (Îla) ~ la lumină (sau la iveală) Descoperit. 31 (Îal) Arătat. 32 a (D. o scriere; îal) Publicat. 33 a (D. bunuri materiale) Realizat prin muncă. 34 a (Pex; d. bunuri materiale) Produs. 35 a (D. legi, documente) Elaborat și făcut cunoscut Si: emis. 36 a (D. concursuri, teze, examene) Susținut. 37 a (D. băuturi alcoolice; îla) ~ pe gât Băut lacom, dintr-o dată. 38 a Pus la dispoziție. 39 a Prezentat. 40 a (Îe) La un moment ~ Într-un anumit moment. 41 a (Îae) În clipa aceea. 42 a (Îe) În cazul ~ În acest caz. 43 a (Îlc) ~ fiind (că) Ținând seama de... 44 a (Îal) Deoarece. 45 a (D. oameni; îla) ~ dracului (sau naibii) Deștept. 46 a (D. oameni; îal) Șmecher. 47 a (Îla) ~ uitării Uitat. 48 a (Îal) Părăsit. 49 sf (Reg) Obicei. 50 sf (Îlav) (Pre)cum e ~ După cum este obiceiul. 51 sf (Mol) Una dintre părțile de câte șaisprezece prăjini ale unei fălci[3] Si: obrațe, trunchi. corectată modificată

 1. datdat, fiind monosilabic — Ladislau Strifler
 2. dațidați, fiind monosilabic — Ladislau Strifler
 3. făclii → fălci, folosire greșită a var. făclie pentru facla2 ca unitate de măsură — Ladislau Strifler

datá [At: I. GOLESCU, C. / Pzi: ~téz / E: fr dater] 1 vt A pune data (1) pe un act, document, scrisoare etc. 2 vt A stabili data exactă a unui eveniment din trecut. 3 vi (Nob) A se învechi. 4 vi (Adesea cu determinări introduse prin prepozițiile „din”, „de la”, „de”) A începe să existe. 5 vi (Rar) A se face cunoscut Si: a se remarca.

iastă-dată lav vz astă-dată

DAT2, -Ă, dați, -te, adj., s. f. I. Adj. Pus la dispoziție, oferit; înmânat, transmis, prezentat, dăruit. ◊ Expr. La un moment dat = într-un anumit moment; în clipa aceea. În cazul dat = în acest caz, în cazul de față. Dat fiind (că...) = ținând seama de... (sau că...), având în vedere (că...); deoarece. Dat dracului (sau naibii) = deștept, isteț; șmecher, șiret. Dat uitării = uitat, părăsit. II. S. f. 1. Momentul, împrejurarea (repetabilă) când se produce un fapt; oară, rând. ◊ Loc. adv. Data trecută = cu prilejul anterior. Data viitoare = într-o împrejurare ulterioară. De data aceasta (sau asta) ori de astă dată = de rândul acesta, acum. Pe dată ce... (sau cum...) = îndată; pe loc, numaidecât. O dată = într-un singur caz. Nu o dată = de multe ori. Încă o dată = din nou. 2. (La pl.) Fapte stabilite (de știință), elemente care constituie punctul de plecare în cercetarea unei probleme, în luarea unei hotărâri etc. III. S. f. (Reg.) Soartă, destin. ◊ Cum (sau precum) e data = după cum e obiceiul, datina. – V. da2.

DAT2, -Ă, dați, -te, adj. Pus la dispoziție, oferit, înmînat, predat, remis, transmis, prezentat, dăruit. ◊ Expr. La un moment dat = într-un anumit moment; în acel moment, în clipa aceea. În cazul dat = în acest caz, în cazul de față. Dat fiind (că...) = ținînd seama de (sau că...), avînd în vedere (că...); deoarece. Dat dracului (sau naibii) = deștept, isteț; șiret, șmecher. Are o trecere nebună... E dat dracului... Uite, la table... i-a smintit pe toți. CAMIL PETRESCU, U. N. 232. Dat uitării = uitat, părăsit de toți.

DATÁ, datez, vb. I. 1. Tranz. A stabili timpul exact cînd s-a întîmplat ceva. ♦ A pune data (pe o scrisoare sau pe un act). 2. Intranz. (Cu determinări introduse prin prep. «de la», «de» sau «din») A-și avea începutul, a începe să existe (într-un anumit moment). Ceramică care datează din epoca elenistică.

arată toate definițiile

Intrare: dată (calendaristică, a unei probleme)
dată1 (pl. -e) substantiv feminin
substantiv feminin (F1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • da
 • data
plural
 • date
 • datele
genitiv-dativ singular
 • date
 • datei
plural
 • date
 • datelor
vocativ singular
plural
Intrare: dată (moment, oară)
dată2 (pl. -i) substantiv feminin
substantiv feminin (F61)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • da
 • data
plural
 • dăți
 • dățile
genitiv-dativ singular
 • dăți
 • dății
plural
 • dăți
 • dăților
vocativ singular
plural
Intrare: altă dată
compus
 • altă da
Intrare: alte dăți
compus
 • alte dăți
Intrare: astă dată
compus
 • astă da
Intrare: dat (adj.)
dat1 (adj.) adjectiv
adjectiv (A2)
Surse flexiune: DOR
masculin feminin
nearticulat articulat nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • dat
 • datul
 • datu‑
 • da
 • data
plural
 • dați
 • dații
 • date
 • datele
genitiv-dativ singular
 • dat
 • datului
 • date
 • datei
plural
 • dați
 • daților
 • date
 • datelor
vocativ singular
plural
Intrare: data (vb.)
verb (VT201)
Surse flexiune: DOR
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • data
 • datare
 • datat
 • datatu‑
 • datând
 • datându‑
singular plural
 • datea
 • datați
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • datez
(să)
 • datez
 • datam
 • datai
 • datasem
a II-a (tu)
 • datezi
(să)
 • datezi
 • datai
 • datași
 • dataseși
a III-a (el, ea)
 • datea
(să)
 • dateze
 • data
 • dată
 • datase
plural I (noi)
 • datăm
(să)
 • datăm
 • datam
 • datarăm
 • dataserăm
 • datasem
a II-a (voi)
 • datați
(să)
 • datați
 • datați
 • datarăți
 • dataserăți
 • dataseți
a III-a (ei, ele)
 • datea
(să)
 • dateze
 • datau
 • data
 • dataseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

dată (calendaristică, a unei probleme)

 • 1. Timpul precis (exprimat în termeni calendaristici) când s-a produs sau urmează să se producă un eveniment.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN NODEX 2 exemple
  exemple
  • Dată istorică.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN NODEX
  • Nici un vapor romînesc nu pleca la acea dată spre Rotterdam. BART, E. 247.
   surse: DLRLC
  • 1.1. Indicația acestui timp pe un act, pe o scrisoare etc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN un exemplu
   exemple
   • Cînd am venit la prînz, am găsit ușa închisă și biletul ăsta pe ușă... Uite, scrie data, 15 octombrie 1937. CAMIL PETRESCU, T. III 53.
    surse: DLRLC
 • 2. (la) plural Fapte stabilite (de știință), elemente care constituie punctul de plecare în cercetarea unei probleme, în luarea unei hotărâri etc.
  surse: DEX '09 DLRLC MDN '00 NODEX 4 exemple
  exemple
  • Date științifice.
   surse: DEX '09 DLRLC MDN '00 NODEX
  • Mi-ar fi trebuit date precise. DAVIDOGLU, M. 90.
   surse: DLRLC
  • Aș putea, cu datele pe care le am despre viața și firea ta, să-ți dovedesc că «pesimismul» tău nu e de loc sincer. VLAHUȚĂ, O. A. 326.
   surse: DLRLC
  • Miron și alți hronicari au scris mai toți după tradiții, fără a îngriji datele. NEGRUZZI, S. I 202.
   surse: DLRLC
 • 3. matematică Fiecare dintre mărimile, relațiile etc. care servesc pentru rezolvarea unei probleme sau care sunt obținute în urma unei cercetări și urmează să fie supuse unei prelucrări.
  surse: DEX '09 MDN '00

etimologie:

dată (moment, oară)

 • 1. Momentul, împrejurarea (repetabilă) când se produce un fapt.
  surse: DEX '09 DLRLC sinonime: oară (timp) rând 6 exemple
  exemple
  • Se aud lătrăturile unui cîine de fiecare dată cînd vine sau pleacă lume străină. CAMIL PETRESCU, T. I 533.
   surse: DLRLC
  • A fost singura dată în trei luni cînd au vorbit atît de lung. C. PETRESCU, C. V. 356.
   surse: DLRLC
  • O singură dată a întrebat cu gura plină de plăcintă: Elisabeta, de cîte ori se mănîncă la noi pe zi? SAHIA, N. 57.
   surse: DLRLC
  • L-ai văzut prima dată acum două săptămîni. CAMIL PETRESCU, T. III 119.
   surse: DLRLC
  • Dar eu văd de-atîtea dăți Ce cuminte-i firea! COȘBUC, P. I 264.
   surse: DLRLC
  • Și-ntîia dată-n viață un plîns amar mă-neacă. EMINESCU, O. I 91.
   surse: DLRLC
  • diferențiere Fiecare dintre cazurile când se produce o întâmplare sau un fapt care se repetă. O singură dată. Ultima dată.
   surse: NODEX
  • 1.1. locuțiune adverbială Data trecută = cu prilejul anterior, în împrejurarea trecută.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Ca și data trecută, aruncară făina pe jos. ȘEZ. I 86.
    surse: DLRLC
  • 1.2. locuțiune adverbială Data viitoare = într-o împrejurare ulterioară, cu prilejul ulterior.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Să știți că vă aduc data viitoare un ulcior de țuică. SADOVEANU, P. M. 28.
    surse: DLRLC
  • 1.3. locuțiune adverbială De data aceasta (sau asta) ori de astă dată = de rândul acesta, în cazul de față.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX sinonime: acum(a) 3 exemple
   exemple
   • De data aceasta n-ar mai fi o luptă, ci s-ar vedea simple trupuri... cum aleargă mecanic, în dorul de viață. SAHIA, N. 18.
    surse: DLRLC
   • De astă dată însă vă rog să-mi răspundeți categoric. VLAHUȚĂ, O. A. 431.
    surse: DLRLC
   • Tot eu te voi scăpa și de data asta. ȘEZ. IV 4.
    surse: DLRLC
  • 1.4. locuțiune adverbială De fiecare dată = de câte ori are loc.
   surse: NODEX
  • 1.5. locuțiune adverbială De altă dată = din trecut; de cândva.
   surse: DLRLC
  • 1.6. locuțiune adverbială Pe dată ce... (sau cum...) = pe loc, în momentul când...
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: numaidecât îndată un exemplu
   exemple
   • Orice fecior o vedea Pe dată o și-ndrăgea. TEODORESCU, P. P. 152.
    surse: DLRLC
  • 1.7. locuțiune adverbială (În opoziție cu de două ori) O dată = într-un singur caz.
   surse: DEX '09 DLRLC 4 exemple
   exemple
   • Cînd era să iasă, își mai aruncă ochii o dată prin grajd. ISPIRESCU, L. 3.
    surse: DLRLC
   • N-am pățit eu asta numai o dată în viața mea. CREANGĂ, P. 124.
    surse: DLRLC
   • Să mai sărut o dată pămîntul țerei mele! ALECSANDRI, P. III 296.
    surse: DLRLC
   • Să nu ne mai întîlnim Numai sîmbăta o dată, Duminica ziua toată, Alte zile-arareori, Într-una de nouă ori. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 62.
    surse: DLRLC
  • 1.8. locuțiune adverbială Nu o dată = de multe ori, în repetate rânduri.
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: adesea
  • 1.9. locuțiune adverbială O dată (cu) = în același timp (cu)..., cu același prilej.
   exemple
   • O dată cu venirea serii, femeile au aprins focul în vatră. BOGZA, C. O. 117.
    surse: DLRLC
   • Baba, care se culcase o dată cu găinile, se sculă cu noaptea-n cap. CREANGĂ, P. 6.
    surse: DLRLC
   • Nu te ocupa de multe trebi o dată. NEGRUZZI, S. I 248.
    surse: DLRLC
   • (Cu o construcție mai puțin obișnuită) Ajunse cu seara o dată la un loc. RETEGANUL, la TDRG.
    surse: DLRLC
  • 1.10. expresie O dată cu capul = cu nici un preț.
   surse: DLRLC sinonime: niciodată 2 exemple
   exemple
   • O dată cu capul nu putea el crede una ca asta. ISPIRESCU, L. 20.
    surse: DLRLC
   • St! nu deschide o dată cu capul! CARAGIALE, O. I 99.
    surse: DLRLC
  • 1.11. expresie O dată pentru totdeauna = categoric definitiv irevocabil
   surse: DLRLC NODEX un exemplu
   exemple
   • Ei trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna că forța brațelor noastre întrece forța tuturor motoarelor. SAHIA, N. 36.
    surse: DLRLC
  • 1.12. locuțiune adverbială Încă o dată = din nou, a doua oară.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Încă o dată de vei veni... să te faci că nici mă cunoști. SAHIA, N. 62.
    surse: DLRLC
  • 1.13. locuțiune conjuncțională O dată = (înaintea unui participiu sau a unui adjectiv) din moment ce, îndată ce, imediat ce.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • O dată intrată pe calea putreziciunii morale și intelectuale, clasa burgheză se cadaverizează. IONESCU-RION, C. 109.
    surse: DLRLC
   • O dată pornit din casa d-tale, înapoi nu m-oi mai întoarce. CREANGĂ, P. 192.
    surse: DLRLC
   • O dată liberi, unii din noi luară calea Parisului, alții se duseră în Transilvania. BOLINTINEANU, O. 269.
    surse: DLRLC
  • 1.14. locuțiune conjuncțională O dată ce = de vreme ce.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • O dată ce s-a luat hotărârea, rămâne valabilă.
    surse: DLRLC
 • exemple
  • Eu n-am mumă, tu n-ai tată, Amîndoi sîntem d-o dată. BIBICESCU, P. P. 25.
   surse: DLRLC
  • 2.1. expresie Așa-i (sau așa i-a fost) data (cuiva) = așa-i soarta (cuiva), așa i-a fost (cuiva) sortit, scris.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Așa-i data fetelor Să scrie cătanelor. HODOȘ, P. P. 208.
    surse: DLRLC
 • 3. expresie regional Cum (sau precum) e data = după cum e obiceiul, datina; după cum trebuie, după cum se cuvine, se cade, se obișnuiește.
  surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
  exemple
  • Cu lăutari s-aducem fata, Cu vin și chef, precum e data. COȘBUC, P. I 241.
   surse: DLRLC
  • Stați... pînă merg eu... să mă gat, cum e data să meargă omul. RETEGANUL, P. III 9.
   surse: DLRLC

etimologie:

dat (adj.)

etimologie:

 • surse: DEX '09 DEX '98 NODEX

data (vb.)

 • 1. tranzitiv A stabili data exactă a unui eveniment sau a unui fapt din trecut.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN
  • 1.1. A pune data pe o scrisoare, pe un act etc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN
 • 2. intranzitiv (Cu determinări introduse prin prepoziție „de la”, „de” sau „din”) A se fi produs, a se fi făcut, a fi început să existe.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN sinonime: exista un exemplu
  exemple
  • Ceramică care datează din epoca elenistică.
   surse: DLRLC

etimologie: