41 de definiții pentru viață


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

VIÁȚĂ, vieți, s. f. 1. Sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizează organismele; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu. ◊ Loc. adj. Plin de viață sau cu viață = energic, viguros, vioi; vesel. Fără (pic de) viață = fără vlagă, fără vigoare. De viață = vesel, sociabil; căruia îi place să petreacă. ◊ Loc. adj. și adv. Pe viață și pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții. ◊ Loc. adv. Cu viață = a) în mod vioi, avântat, viu; b) viu, teafăr. Cu prețul vieții = cu orice risc. ◊ Expr. A fi în viață = a trăi. A trece (sau a se trece) din viață = a muri. A aduce (pe cineva) la viață = a face (pe cineva) să-și recapete cunoștința, sănătatea; a însănătoși. A fi între viață și moarte = a fi în pericol să moară. A mântui (cuiva) viața = a scăpa (pe cineva) dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte. A-și pune viața în primejdie (sau la mijloc) = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult. A lua (sau a căpăta) viață = a lua ființă, a se naște; a se produce. ♦ Epitet dat unei ființe iubite, care reprezintă totul în existența cuiva. ♦ Existență umană, petrecere a omului pe Pământ. ◊ Expr. Când ți-e viața mai dragă = când nici nu te aștepți, când nici nu te gândești. ♦ Ansamblul fenomenelor biologice (creștere, metabolism, reproducere etc.) pe care le prezintă organismele animale sau vegetale de la naștere până la moarte. ♦ Fig. Vietate, ființă; spec. om. 2. (În concepțiile religioase; determinat prin „de apoi”, „de veci” etc.) Existență de dincolo de moarte. 3. Mod, fel, ansamblu de condiții materiale și morale ori mediu în care se desfășoară existența unei ființe sau a unei colectivități; totalitatea actelor săvârșite de cineva în timpul existenței sale. ♦ Ceea ce este necesar pentru existența zilnică a cuiva; trai (zilnic). 4. Timp cuprins între nașterea și moartea cuiva; șirul evenimentelor întâmplate în acest timp. Loc. adj. și adv. Pe viață = (care este) pentru tot timpul cât trăiește cineva. Din viață = (care este) din timpul când trăiește (cineva), când este încă viu. ◊ Loc. adv. În viața mea (sau ta, lui etc.) = (în construcții negative) niciodată. ◊ Expr. O viață de om = vreme foarte îndelungată. ♦ Biografie (relatată oral sau în scris). – Lat. *vivitia (<vivus).

VIÁȚĂ, vieți, s. f. 1. Sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizează organismele; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu. ◊ Loc. adj. Plin de viață sau cu viață = energic, viguros, vioi; vesel. Fără (pic de) viață = fără vlagă, fără vigoare. De viață = vesel, sociabil; căruia îi place să petreacă. ◊ Loc. adj. și adv. Pe viață și pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții. ◊ Loc. adv. Cu viață = a) în mod vioi, avântat, viu; b) viu, teafăr. Cu prețul vieții = cu orice risc. ◊ Expr. A fi în viață = a trăi. A trece (sau a se trece) din viață = a muri. A aduce (pe cineva) la viață = a face (pe cineva) să-și recapete cunoștința, sănătatea; a însănătoși. A fi între viață și moarte = a fi în pericol să moară. A mântui (cuiva) viața = a scăpa (pe cineva) dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte. A-și pune viața în primejdie (sau la mijloc) = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult. A lua (sau a căpăta) viață = a lua ființă, a se naște; a se produce. ♦ Epitet dat unei ființe iubite, care reprezintă totul în existența cuiva. ♦ Existență umană, petrecere a omului pe pământ. ◊ Expr. Când ți-e viața mai dragă = când nici nu te aștepți, când nici nu te gândești. ♦ Ansamblul fenomenelor biologice (creștere, metabolism, reproducere etc.) pe care le prezintă organismele animale sau vegetale de la naștere până la moarte. ♦ Fig. Vietate, ființă; spec. om. 2. (În credințele religioase; determinat prin „de apoi”, „de veci” etc.) Existență de dincolo de moarte. 3. Mod, fel, ansamblu de condiții materiale și morale ori mediu în care se desfășoară existența unei ființe sau a unei colectivități; totalitatea actelor săvârșite de cineva în timpul existenței sale. ♦ Ceea ce este necesar pentru existența zilnică a cuiva; trai (zilnic). 4. Timp cuprins între nașterea și moartea cuiva; șirul evenimentelor întâmplate în acest timp. ◊ Loc. adj. și adv. Pe viață = (care este) pentru tot timpul cât trăiește cineva. Din viață = (care este) din timpul când trăiește (cineva), când este încă viu. ◊ Loc. adv. În viața mea (sau ta, lui etc.) = (în construcții negative) niciodată. ◊ Expr. O viață de om = vreme foarte îndelungată. ♦ Biografie (relatată oral sau în scris). – Lat. *vivitia (< vivus).

VIÁȚĂ, vieți, s. f. 1. (În opoziție cu moarte) Formă specială de mișcare a materiei, care apare pe o anumită treaptă a dezvoltării acesteia și care este reprezentată printr-un număr infinit de organisme, de la cele mai simple pînă la cele superior organizate; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu, ființă vie. Peste moarte a biruit pretutindeni viața. STANCU, U.R.S.S. 84. Care om nu ține la viață înainte de toate? CREANGĂ, P. 206. Pe cînd totul era lipsă de viață și voință. EMINESCU, O. I 132. ◊ Loc. adj. și adv. Pe viață și (sau ori) pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții. Tecla se îndrăgi de Stoicea pe viață și pe moarte. GALACTION, O. I 51. E o luptă pe viață și pe moarte. Să nu rămînem nimenea deoparte. D. BOTEZ, F. S. 12. Hotărîți cum mergeam pe viață și pe moarte, simțeam pentru întîia dată în noi o tainică mîndrie. GANE, N. II 102. ◊ Loc. adv. Cu viață = viu, teafăr. Ano, mamă, bine că dumnezeu m-a ținut cu viață ca să-mi văd dreptatea la lumină. BASSARABESCU, S. N. 158. Rareori bolnavul ajungea cu viață la cîmpul ciumaților. GHICA, S. A. 55. Cu prețul vieții = cu orice risc. Între viață și moarte (mai rar între moarte și viață) = în agonie, pe moarte, aproape de moarte; fig. într-o situație grea, penibilă. Simt că sînt între moarte și viață. CAMIL PETRESCU U. N. 216. L-au lăsat luptîndu-se între moarte și viață. DRĂGHICI, R. 11. ◊ Loc. adj. Plin de viață = plin de energie, cu activitate intensă, vioi, sănătos, robust; vesel. (Fig.) Uzina a regăsit-o mai plină de viață. SAHIA, N. 35. Fără (pic de) viață = fără vlagă, fără vigoare. Pelița ei sămăna. cu batista subțire, fără pic de viață. NEGRUZZI, S. I 50. ◊ Expr. A fi în viață = a fi viu, a trăi. Dase ordin ca... în toate zilele să se puie talerul ei la masă, ca și cînd ar fi fost încă în viață. BOLINTINEANU, O. 370. A fi om de viață = a fi om vesel, exuberant, dornic de petreceri. A prinde (la) viață v. prinde (VI 2). A-și da viața v. da3 (I 7). A da viață v. da3 (I 11). A-și lua (sau a lua cuiva) viața (sau zilele) v. lua (II 3). A trece (sau a se trece) din viață = a muri. Au căpătat oftică ți s-au trecut din viață. DRĂGHICI, R. 3. A reveni la viață v. reveni2 (2). A aduce (pe cineva) la viață = a face (pe cineva) sănătos, a vindeca de o boală grea. A mîntui (cuiva) viața = a scăpa (pe cineva) dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte. Ce cîne?Acel ce au mîntuit viața a doi oameni. DRĂGHICI, R. 103. A lungi (sau a scurta) viața cuiva = a cruța (sau a ucide) pe cineva, a lăsa (sau a nu lăsa) pe cineva viu. Domnule, măria-ta, Mai lungește-mi viața. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 497. A-și pierde viața v. pierde. A înceta din viață v. înceta. A(-și) mînca viața v. mînca. A ridica viața v. ridica (I 2). A-și pune viața în primejdie sau a-și pune viața la mijloc = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult. Nime n-ar fi cutezat să treacă pe vreo uliță fără ca să-ți puie viața la mijloc. MARIAN, T. 265. Dragul mamei, drag! Nu-ți pune viața în primejdie. CREANGĂ, P. 79. A avea nouă vieți v. nouă. A lua (sau a căpăta) viață = a lua ființă, a se naște, a se produce. Ceea ce a spus Lenin a căpătat viață, a devenit realitate. CONTEMPORANUL, S. II, 1950, nr. 185, 2/1. Șoaptele, adînci murmure ce iau viață în pustii. ALEXANDRESCU, M. 20. ♦ Fig. Ființă iubită, care reprezintă totul în existența cuiva. Tu ești viața mea ți fericirea vieții mele. ALECSANDRI, T. I 436. ♦ Existență umană, petrecerea omului pe pămînt. Cîndva un semen al nostru va pomeni de trecerea noastră și, din veacul vieții, va zîmbi umbrelor noastre trecute pe alt tărîm. SADOVEANU, D. P. 176. Al vieții vis de aur ca un fulger, ca o clipă-i. EMINESCU, O. I 82. ◊ Expr. Cînd ți-i viața mai dragă = cînd nu te-aștepți, cînd nici nu te gîndești. ♦ Fig. Vietate; om. Ce uțor este să dai în schimbul unei vieți o jucărie. SAHIA, N. 60. Izvor ețti de vieți Și dătător de moarte. EMINESCU, O. I 177. 2. În credințele religioase, determinat prin «de apoi», «de veci», «veșnic», «viitor» etc.) Existență dincolo de moarte. Eu o lacrimă de-aicea nu mi-aț da-o pentru toată Nesfîrșită fericire din viața de apoi. VLAHUȚĂ, O. A. I 44. 3. Mod, fel, condiții materiale și morale, mediu în care se desfășoară existența unei persoane sau a unei colectivități; totalitatea actelor săvîrșite de cineva în timpul existenței sale. Vai de viața lui dacă aceea pe care o iubește nici nu vrea să se uite la dînsul. SADOVEANU, O. I 464. Un pictor italian se instalase pe puntea de sus ca să schițeze cîteva scene din viața de bord. BART, S. M. 32. Veghează-n noi porniri de viață nouă. IOSIF, P. 15. Toate gîndurile lui se abătură asupra acestei vieți curate, pentru care lumea nu era încă decît vis și lumină. VLAHUȚĂ, O. A. III 36. ◊ Expr. (Familiar) Viață cusută cu ață v. ață (1). A duce viață comună cu cineva v. comun. ♦ Ceea ce este necesar (hrană, îmbrăcăminte etc.) pentru existența zilnică a cuiva; trai (zilnic). Retribuția... nu i-ar fi ajuns nici la întreținerea vieții. BOLINTINEANU, O. 414. Costul vieții v. cost. ♦ Experiență (cîștigată prin contactul cu fenomenele). Viața ne învață că experiența conducătorilor poate da cele mai bune rezultate atunci cînd se bazează pe experiența maselor, a poporului. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 8, 77. 4. Timpul care trece de la nașterea pînă la moartea cuiva; șirul evenimentelor întîmplate în acest timp. Cînd ne-am sculat, am avut în fața noastră una din acele priveliști pe care rareori în viață ai prilejul de a le întîlni. BART, S. M. 53. În o clipă mi se păru că am trăit o viață întreagă. HOGAȘ, M. N. 25. Vedea întreaga ei viață, Un cîmp pustiu, prin care ea Cu multă plîngere-și ducea Durerea timpului de față. COȘBUC, P. II 260. N-am pățit eu asta numai o dată în viața mea. CREANGĂ, P. 124. Cu întemeierea acestor state, evoluțiile istorice ale romînilor se fac mai lămurite, viața lor ne este mai bine cunoscută. BĂLCESCU, O. II 12. ◊ Loc. adj. și adv. Pe viață = pentru tot timpul cît trăiește cineva. A fost amestecat într-un complot... Asta i-a adus arestarea, judecarea și osîndirea la temniță pe viață. SADOVEANU, E. 49. Însurătoarea nu-i măr să-l muști și, de nu ți-o place, să-l zvîrli, ci-i pe trai și viață. SEVASTOS, N. 53. Titlurile n-au fost decît pe viață, fără a lăsa drept la urmași. BĂLCESCU, O. II 14. ◊ Loc. adv. Din viață = din timpul cînd trăiește cineva, cînd este încă viu. I-a dat din viață partea lui de moștenire. (În construcții negative) În viața mea = niciodată. ◊ Expr. O viață de om = vreme îndelungată. Nu-i revăzusem de 22 ani! o viață de om! NEGRUZZI, S. I 67. Primăvara vieții v. primăvară. ♦ Povestire a faptelor și a întîmplărilor din timpul cît a trăit cineva; biografie. Deschid viețile sfinților și văd atîtea și atîtea. CREANGĂ, A. 22. 5. (Bot.,în expr.) Arborele vieții v. arbore.

VIÁȚĂ vieți f. 1) Ansamblu de fenomene (dezvoltare, metabolism, reproducere) caracteristice unui organism viu; faptul de a viețui, de a fi viu. ◊ Cu ~ vioi. Plin de ~ energic; vioi. Fără (pic de) ~ fără forță fizică; neputincios. Cu prețul vieții punându-și viața în pericol. Pe ~ și pe moarte cu înverșunare; cu riscul vieții. A fi om de ~ a fi vesel. A aduce pe cineva la ~ a trata pe cineva de o boală grea. A fi în ~ a trăi; a fi viu. A da ~ a naște. A căpăta ~ a lua ființă. A înceta (sau a se trece) din ~ (sau a-și pierde ~a) a muri. A scurta (sau a lua) cuiva ~a a ucide pe cineva. A avea nouă vieți a trăi mult. A-și pune ~a în primejdie (sau în pericol) a se supune unei primejdii (sau unui pericol). A-și mânca ~a cu cineva a trăi rău; a nu se împăca cu cineva. ~ de apoi viață de după moarte. 2) Existență umană; trai. Nivel de ~.Când ți-i ~a mai dragă (sau dulce) când ești mai fericit; când te simți mai bine. 3) Durată de timp de la nașterea unei ființe până la moartea ei. ◊ O ~ de om un timp îndelungat. 4) Șir de evenimente cuprinse în această durată de timp. [G.-D. vieții; Sil. via-] /viu + suf. ~eață

vĭáță f., pl. vĭețĭ (d. viŭ cu sufixu -eață, care, după vocală, se preface în -ĭață. Întîĭ s’a zis viĭață [greșit scris vieață!], ĭar azĭ numaĭ vĭață. V. viez). Funcționarea organizmuluĭ animal orĭ vegetal, după a căreĭ încetare animalu moare (ĭar planta se usucă) și putrezește cu timpu: vĭața e o ardere înceată în timpu căreĭa inima bate perpetuŭ. Traĭ, existență, modu de a trăi: a duce o vĭață liniștită. Ocupațiune temporară saŭ permanentă: vĭața de student e frumoasă, vĭața de miner e grea. Biografie, descriere a feluluĭ de traĭ: vĭețile sfinților. Vioicĭune, vigoare, sănătate, forță, energie vitală: copil, stil plin de vĭață. Subsistență, existență, mijloace de traĭ: vĭața s’a scumpit. A lua cuĭva vĭața, a-l ucide.

trénă de viáță sint. s. Mod, fel de a trăi, standard de viață ◊ „[...] locuind în palat și ducând o trenă de viață pe care puțini o puteau concura.” R.lit. 2127 VII 93 p. 14 (din fr. train de vie)

vieață f. 1. starea ființelor organizate cari cresc sau se conservă: vieața plantelor, vieața animalelor; 2. În special, vieața omului: a nu mai da semne de vieață; 3. timp scurs dela naștere până la moarte; 4. mod de a trăi, de a se conduce: a avea o vieață regulată; 5. ceea ce privește hrana, substanța: vieața costă scump în acest oraș; 6. profesiune: vieața religioasă; 7. biografie: viețile sfinților; 8. forță, energie, căldură: stil plin de vieață. [Lat *VIVITIA (din VIVUS, viu)].


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

viáță (via-) s. f., g.-d. art. viéții (vie-); pl. vieți

viáță s. f. (sil. via-), g.-d. art. viéții (sil. vie-); pl. viéți

viață (2 sil.), gen. vieții


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

VIÁȚĂ s. v. animație, antren, însuflețire, vioiciune.

VIÁȚĂ s. 1. ființă. (Pe când nu era ~.) 2. (înv. fig.) cap. (Îi era ~ în primejdie.) 3. sânge. (Și-a dat ~ pentru patrie.) 4. trai, (înv.) cust, custare. (Au dus o ~ agitată.) 5. trai, viețuire, (pop.) sălășluire, (înv.) sălășluință. (~ lui îndelungată pe aceste locuri.) 6. v. existență. 7. v. biografie.

VIAȚĂ s. 1. ființă. (Pe cînd nu era ~.) 2. (înv. fig.) cap. (Îi era ~ în primejdie.) 3. sînge. (Și-a dat ~ pentru patrie.) 4. trai, (înv.) cust, custare. (Au dus o ~ agitată.) 5. trai, viețuire, (pop.) sălășluire, (înv.) sălășluință. (~ lui îndelungată pe aceste locuri.) 6. existență, trai, zile (pl.), (înv. și pop.) petrecere, viețuire, (pop. și fam.) veac, (înv.) petrecanie. (~ lui se scurgea în liniște.) 7. biografie. (~ lui Macedonski.)

viață s. v. ANIMAȚIE. ANTREN. ÎNSUFLEȚIRE. VIOICIUNE.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

viáță, vieți s. f. 1. Formă superioară de mișcare a materiei, reprezentând o sinteză a tuturor proceselor mecanice, fizice și chimice care au loc într-un organism; starea a ceea ce este viu. 2. Viața de apoi (viitoare sau veșnică) = viața care, în concepțiile religioase, continuă după moarte. 3. Mediul sau condițiile morale și materiale în care o ființa sau o colectivitate își desfășoară activitatea. 4. Timpul care trece de la nașterea până la moartea cuiva. ◊ Viețile sfinților = biografii ale sfinților existente în cele 12 mineie la ziua când este sărbătorit fiecare și în colecții care cuprind viața tuturor sfinților, printre care: Viețile sfinților de Dimitrie al Rostovului, traduse de ierod. Ștefan de la m-rea Neamț (12 vol., 1807-1814) și retipărite în 1834-1836 la m-rea Căldurășani; Viețile sfinților cari sunt prăznuiți de sfânta noastră Biserică Ortodoxă de Răsărit, tipărite de un creștin pios (12 vol., Buc., 1901-1906), cele apărute în diverse dicționare (de ex. cel al lui Gherasim Timuș, Buc., 1898) sau în anumite colecții tălmăcite care cuprind viața anumitor sfinți (de ex. Din viețile sfinților de Mihail Sadoveanu și D.D. Pătrășcanu, 2 vol., Buc., 1924-1926, Viețile sfinților, prelucrate de Al. Lascarov-Moldovanu, 7 vol., Buc., 1939-1941) ș.a. – Din lat. vivitia (< vivus).

Viețile sfințilorv. viață.

AD VITAM AETERNAM (lat.) pentru viața veșnică – Pentru totdeauna, pentru vecie.

ARS LONGA, VITA BREVIS (lat.) arta e lungă, viața e scurtă – Varianta latină a primului aforism hipocratic: „Ho bios brachys, e de techne macra” (O βιος βραχύς ἤ δέ τέχνη μαϰρά)

EIN UNNÜTZ LEBEN IST EIN FRÜHER TOD (germ.) o viață nefolositoare e o moarte timpurie – Goethe, „Iphigenia in Aulis”, I, 2.

ET QUASI CURSORES VITAE LAMPADA TRADUNT (lat.) și ca alergătorii (oamenii) își trec din mână în mână făclia vieții – Lucrețiu, „De rerum natura”, II, 79. Viața este o nesfârșită curgere a generațiilor.

HISTORIA, MAGISTRA VITAE (lat.) istoria, învățătoarea vieții – Cicero, „De Oratore”, 19, 36.

HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR (lat.) o moarte demnă este de preferat unei vieți rușinoase – Tacit, „Agricola”, 33.

IL VIVERE È UN CORRERE ALLA MORTE (it.) viața este o cursă spre moarte – Dante, „Purgatoriul”, XXXIII,54. V. și Atra cura.

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA (lat.) la mijlocul drumului vieții noastre – Dante, „Infernul”, I, 1. În simbolistica dantescă, vârsta de 35 de ani, punctul cel mai înalt al arcului vieții.

NIL SINE MAGNO VITA LABORE DEDIT MORTALIBUS (lat.) fără mare trudă viața n-a dat oamenilor nimic – Horațiu, „Satirae”, I, 9, 60.

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS (lat.) nu învățăm pentru școală, ci pentru viață – Seneca, „Epistulae ad Lucillium”, 106. Instruirea nu este un scop în sine. Ea are în vedere pregătirea omului pentru viața socială.

O, VITAE PHILOSOPHIA DUX! (lat.) o, filozofie, călăuza vieții! – Cicero, „Tusculanae disputationes”, V, 2. În concepția anticilor, filozofia reprezenta suma cunoștințelor despre Univers și chintesența înțelepciunii omenești.

PAUPERTAS ET SENECTUS GRAVISSIMA IN REBUS HUMANIS MALA SUNT (lat.) sărăcia și bătrânețea sunt cele mai mari necazuri în viața omului – Apuleius, „Metamorphoses”, 2, 80.

SAPIENTIA ARS VITAE EST (lat.) înțelepciunea este știința vieții – Seneca, „Epistulae”, 95, 7.

SINE AMICITIA VITAM ESSE NULLAM (lat.) fără prietenie n-ar fi viața – Cicero, „De amicitia”, XXIII, 86. Elogiu suprem adus prieteniei între oameni.

TAEDIUM VITAE (lat.) dezgust de viață – Sentiment propriu mai ales oamenilor inactivi: urât, plictis, spleen.

VINDICTA BONUM VITA IUCUNDIUS IPSA (lat.) răzbunarea e bună, mai dulce chiar decât viața – Iuvenal, „Satirae”, XIII, 180. Satirizare a spiritului vindicativ.

VITA SINE LITTERIS MORS EST (lat.) viața fără învățătură este moarte – Maximă aducând elogiul instruirii și cultivării spiritului.

VITAM IMPENDERE VERO (lat.) a-și primejdui viața de dragul adevărului – Iuvenal, „Satirae”, IV, 91: „Nec civis erat qui... vitam impendere vero” („Și nu era cetățean care... să-și fi primejduit viața de dragul adevărului”). Reproș adresat consulului Vibius Crispus, care se temea de mânia împăratului Domițian. Vitam impendere vero a fost deviza lui J.-J. Rousseau.


Dicționare de argou

Se explică doar sensurile argotice ale cuvintelor.

a avea șapte vieți expr. a scăpa viu și nevătămat din multe situații critice

a otrăvi viața / zilele (cuiva) expr. a pricinui (cuiva) încontinuu necazuri, supărări etc.

în primăvara vieții expr. în tinerețe.

plin de viață expr. vioi, ager.

Tel Aviv, așa e viața expr. parafrază ironică a dictonului franțuzesc „C’est la vie!” (folosită în legătură cu emigrarea în Israel a unei mari părți a evreilor români).

viață de câine expr. viață foarte grea.

Intrare: viață
 • silabație: via-ță
substantiv feminin (F58)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • viață
 • viața
plural
 • vieți
 • viețile
genitiv-dativ singular
 • vieți
 • vieții
plural
 • vieți
 • vieților
vocativ singular
plural

viață

 • 1. Sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizează organismele; faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX diminutive: viețișoară 3 exemple
  exemple
  • Peste moarte a biruit pretutindeni viața. STANCU, U.R.S.S. 84.
   surse: DLRLC
  • Care om nu ține la viață înainte de toate? CREANGĂ, P. 206.
   surse: DLRLC
  • Pe cînd totul era lipsă de viață și voință. EMINESCU, O. I 132.
   surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX un exemplu
   exemple
   • figurat Uzina a regăsit-o mai plină de viață. SAHIA, N. 35.
    surse: DLRLC
  • 1.2. locuțiune adjectivală Fără (pic de) viață = fără vlagă, fără vigoare.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX sinonime: neputincios un exemplu
   exemple
   • Pelița ei sămăna. cu batista subțire, fără pic de viață. NEGRUZZI, S. I 50.
    surse: DLRLC
  • 1.3. locuțiune adjectivală De viață = căruia îi place să petreacă.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX sinonime: sociabil vesel
  • 1.4. locuțiune adjectivală locuțiune adverbială Pe viață și pe moarte = în chip deznădăjduit; cu înverșunare, din toate puterile, cu riscul vieții.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 3 exemple
   exemple
   • Tecla se îndrăgi de Stoicea pe viață și pe moarte. GALACTION, O. I 51.
    surse: DLRLC
   • E o luptă pe viață și pe moarte. Să nu rămînem nimenea deoparte. D. BOTEZ, F. S. 12.
    surse: DLRLC
   • Hotărîți cum mergeam pe viață și pe moarte, simțeam pentru întîia dată în noi o tainică mîndrie. GANE, N. II 102.
    surse: DLRLC
  • 1.5. locuțiune adverbială Cu viață = în mod vioi, avântat, viu.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Ano, mamă, bine că dumnezeu m-a ținut cu viață ca să-mi văd dreptatea la lumină. BASSARABESCU, S. N. 158.
    surse: DLRLC
   • Rareori bolnavul ajungea cu viață la cîmpul ciumaților. GHICA, S. A. 55.
    surse: DLRLC
  • 1.7. locuțiune adverbială Cu prețul vieții = cu orice risc.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX
  • 1.8. expresie A fi în viață = a fi viu.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: trăi un exemplu
   exemple
   • Dase ordin ca... în toate zilele să se puie talerul ei la masă, ca și cînd ar fi fost încă în viață. BOLINTINEANU, O. 370.
    surse: DLRLC
  • 1.9. expresie A prinde (46.) (la) viață (46.).
   surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • surse: DLRLC NODEX
  • 1.12. expresie A-și lua (32.) (sau a lua (31.) cuiva) viața (32.) (sau zilele (31.)).
   surse: DLRLC
  • 1.13. expresie A trece (sau a se trece) din viață = muri (verb)
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Au căpătat oftică și s-au trecut din viață. DRĂGHICI, R. 3.
    surse: DLRLC
  • 1.14. expresie A reveni (4.) la viață (4.).
   surse: DLRLC
  • 1.15. expresie A aduce (pe cineva) la viață = a face (pe cineva) să-și recapete cunoștința, sănătatea.
   surse: DEX '09 DEX '98 NODEX sinonime: însănătoși
  • 1.16. expresie A fi între viață și moarte (sau, mai rar, între moarte și viață) = a fi în pericol să moară.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Simt că sînt între moarte și viață. CAMIL PETRESCU U. N. 216.
    surse: DLRLC
   • L-au lăsat luptîndu-se între moarte și viață. DRĂGHICI, R. 11.
    surse: DLRLC
   • 1.16.1. figurat A fi într-o situație grea, penibilă.
    surse: DLRLC
  • 1.17. expresie A mântui (cuiva) viața = a scăpa (pe cineva) dintr-o mare primejdie, a salva de la moarte.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Ce cîne? – Acel ce au mîntuit viața a doi oameni. DRĂGHICI, R. 103.
    surse: DLRLC
  • 1.18. expresie A lungi (sau a scurta) viața cuiva = a cruța (sau a ucide) pe cineva, a lăsa (sau a nu lăsa) pe cineva viu.
   surse: DLRLC NODEX un exemplu
   exemple
   • Domnule, măria-ta, Mai lungește-mi viața. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 497.
    surse: DLRLC
  • 1.19. expresie A-și pierde (13.) viața (13.) = muri (verb)
   surse: DLRLC NODEX
  • surse: DLRLC NODEX
  • 1.21. expresie A(-și) mânca (12.) viața (12.) (cu cineva) = a trăi rău; a nu se împăca cu cineva).
   surse: DLRLC NODEX
  • 1.22. expresie A ridica (15.) viața (15.).
   surse: DLRLC
  • 1.23. expresie A-și pune viața în primejdie (sau la mijloc) = a face ceva cu riscul vieții, a risca foarte mult.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 2 exemple
   exemple
   • Nime n-ar fi cutezat să treacă pe vreo uliță fără ca să-și puie viața la mijloc. MARIAN, T. 265.
    surse: DLRLC
   • Dragul mamei, drag! Nu-ți pune viața în primejdie. CREANGĂ, P. 79.
    surse: DLRLC
  • 1.24. expresie A avea nouă (1.4.) vieți (1.4.) = a trăi mult.
   surse: DLRLC NODEX
  • 1.25. expresie A lua (sau a căpăta) viață = a lua ființă, a se naște; a se produce.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX 2 exemple
   exemple
   • Ceea ce a spus Lenin a căpătat viață, a devenit realitate. CONTEMPORANUL, S. II, 1950, nr. 185, 2/1.
    surse: DLRLC
   • Șoaptele, adînci murmure ce iau viață în pustii. ALEXANDRESCU, M. 20.
    surse: DLRLC
  • 1.26. Epitet dat unei ființe iubite, care reprezintă totul în existența cuiva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Tu ești viața mea și fericirea vieții mele. ALECSANDRI, T. I 436.
    surse: DLRLC
  • 1.27. Existență umană, petrecere a omului pe Pământ.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX sinonime: trai 2 exemple
   exemple
   • Cîndva un semen al nostru va pomeni de trecerea noastră și, din veacul vieții, va zîmbi umbrelor noastre trecute pe alt tărîm. SADOVEANU, D. P. 176.
    surse: DLRLC
   • Al vieții vis de aur ca un fulger, ca o clipă-i. EMINESCU, O. I 82.
    surse: DLRLC
   • 1.27.1. expresie Când ți-e viața mai dragă = când nici nu te aștepți, când nici nu te gândești.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX
  • 1.28. Ansamblul fenomenelor biologice (creștere, metabolism, reproducere etc.) pe care le prezintă organismele animale sau vegetale de la naștere până la moarte.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Ce ușor este să dai în schimbul unei vieți o jucărie. SAHIA, N. 60.
    surse: DLRLC
   • Izvor ești de vieți Și dătător de moarte. EMINESCU, O. I 177.
    surse: DLRLC
 • 2. (În concepțiile religioase; determinat prin „de apoi”, „de veci” etc.) Existență de dincolo de moarte.
  surse: DEX '09 DLRLC NODEX un exemplu
  exemple
  • Eu o lacrimă de-aicea nu mi-aș da-o pentru toată Nesfîrșita fericire din viața de apoi. VLAHUȚĂ, O. A. I 44.
   surse: DLRLC
 • 3. Mod, fel, ansamblu de condiții materiale și morale ori mediu în care se desfășoară existența unei ființe sau a unei colectivități; totalitatea actelor săvârșite de cineva în timpul existenței sale.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 4 exemple
  exemple
  • Vai de viața lui dacă aceea pe care o iubește nici nu vrea să se uite la dînsul. SADOVEANU, O. I 464.
   surse: DLRLC
  • Un pictor italian se instalase pe puntea de sus ca să schițeze cîteva scene din viața de bord. BART, S. M. 32.
   surse: DLRLC
  • Veghează-n noi porniri de viață nouă. IOSIF, P. 15.
   surse: DLRLC
  • Toate gîndurile lui se abătură asupra acestei vieți curate, pentru care lumea nu era încă decît vis și lumină. VLAHUȚĂ, O. A. III 36.
   surse: DLRLC
  • 3.2. expresie A duce viață (5.) comună (5.) cu cineva.
   surse: DLRLC
  • 3.3. Ceea ce este necesar pentru existența zilnică a cuiva; trai (zilnic).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: trai un exemplu
   exemple
   • Retribuția... nu i-ar fi ajuns nici la întreținerea vieții. BOLINTINEANU, O. 414.
    surse: DLRLC
  • 3.4. Costul (2.) vieții (2.).
   surse: DLRLC
  • 3.5. Experiență (câștigată prin contactul cu fenomenele).
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Viața ne învață că experiența conducătorilor poate da cele mai bune rezultate atunci cînd se bazează pe experiența maselor, a poporului. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 8, 77.
    surse: DLRLC
 • 4. Timp cuprins între nașterea și moartea cuiva; șirul evenimentelor întâmplate în acest timp.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX diminutive: viețișoară 5 exemple
  exemple
  • Cînd ne-am sculat, am avut în fața noastră una din acele priveliști pe care rareori în viață ai prilejul de a le întîlni. BART, S. M. 53.
   surse: DLRLC
  • În o clipă mi se păru că am trăit o viață întreagă. HOGAȘ, M. N. 25.
   surse: DLRLC
  • Vedea întreaga ei viață, Un cîmp pustiu, prin care ea Cu multă plîngere-și ducea Durerea timpului de față. COȘBUC, P. II 260.
   surse: DLRLC
  • N-am pățit eu asta numai o dată în viața mea. CREANGĂ, P. 124.
   surse: DLRLC
  • Cu întemeierea acestor state, evoluțiile istorice ale romînilor se fac mai lămurite, viața lor ne este mai bine cunoscută. BĂLCESCU, O. II 12.
   surse: DLRLC
  • 4.1. locuțiune adjectivală locuțiune adverbială Pe viață = (care este) pentru tot timpul cât trăiește cineva.
   surse: DEX '09 DLRLC 3 exemple
   exemple
   • A fost amestecat într-un complot... Asta i-a adus arestarea, judecarea și osîndirea la temniță pe viață. SADOVEANU, E. 49.
    surse: DLRLC
   • Însurătoarea nu-i măr să-l muști și, de nu ți-o place, să-l zvîrli, ci-i pe trai și viață. SEVASTOS, N. 53.
    surse: DLRLC
   • Titlurile n-au fost decît pe viață, fără a lăsa drept la urmași. BĂLCESCU, O. II 14.
    surse: DLRLC
  • 4.2. locuțiune adjectivală locuțiune adverbială Din viață = (care este) din timpul când trăiește (cineva), când este încă viu.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • I-a dat din viață partea lui de moștenire.
    surse: DLRLC
  • 4.3. locuțiune adverbială (În construcții negative) În viața mea (sau ta, lui etc.) = niciodată
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 4.4. expresie O viață de om = vreme foarte îndelungată.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX un exemplu
   exemple
   • Nu-i revăzusem de 22 ani! o viață de om! NEGRUZZI, S. I 67.
    surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 4.6. Biografie (relatată oral sau în scris).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: biografie un exemplu
   exemple
   • Deschid viețile sfinților și văd atîtea și atîtea. CREANGĂ, A. 22.
    surse: DLRLC

etimologie:

 • limba latină *vivitia (din vivus)
  surse: DEX '09 DEX '98
 • viu + sufix -eață
  surse: NODEX