4 intrări

33 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

MÍLĂ2, mile, s. f. Unitate de măsură pentru distanțele terestre folosită în trecut, care a variat în timp și de la o țară la alta; (azi) unitate de măsură pentru distanțe egală cu 1609,3 m (folosită în Marea Britanie și în SUA). ◊ Milă marină = unitate de măsură pentru distanțe, folosită în navigație, egală cu 1852 m. – Din pol. mila.

MÍLĂ1, (rar) mile, s. f. 1. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva; compătimire; îndurare; milostenie. ◊ Loc. adj. și adv. Fără (de) milă = crud, nemilos, neîndurător. ◊ Loc. adv. De milă sau de mila cuiva = dintr-un sentiment de compătimire (față de cineva). ◊ Loc. conj. De milă să nu... = de teamă ca nu cumva să... ◊ Expr. De silă, de milă sau de milă, de silă = vrând-nevrând; de voie, de nevoie. (A fi) vrednic de milă = (a se afla) într-o situație jalnică, (a fi) demn de compătimit. A-i plânge (cuiva) de milă = a fi cuprins de părere de rău pentru suferințele sau pentru starea cuiva. A face (cuiva) milă = a provoca compătimirea, a fi vrednic de plâns. A avea milă de... = a se purta cu grijă, cu menajamente față de cineva sau de ceva. (Ți-e) mai mare mila = a) se zice când cineva se află într-o stare demnă de compătimire; b) (cu valoare de superlativ) foarte tare (sau mult, dureros etc.). (Pop.) Fără milă de păcat = fără teama de a greși. 2. Ajutor, binefacere; (concr.) pomană, milostenie. ◊ Expr. A cere milă = a) a cerși; b) a cere îndurare, iertare. 3. Stare jalnică, de compătimit în care se află cineva; mizerie. ♦ Tristețe, melancolie, jale. 4. Bunăvoință, bunătate, indulgență, înțelegere. ◊ Expr. (Pop.) A nu avea (sau a nu afla) milă (undeva sau la cineva) = a nu găsi bunăvoință (undeva sau la cineva). ♦ (În credințele religioase) Bunăvoință și ajutor pe care Dumnezeu le acordă omului; grație divină, ajutor, îndurare. ◊ Expr. Unde (sau pe ce) pune el mâna, pune și Dumnezeu mila, se spune despre acela căruia îi merg toate din plin. (Formulă întrebuințată mai ales în limbaj bisericesc) Dumnezeu (sau Domnul) să-și facă milă (de cineva sau cu cineva) = Dumnezeu să se îndure (de cineva). A lăsa (pe cineva) în mila Domnului = a lăsa (pe cineva) în voia sorții, a nu se mai interesa de el. (Fam.) Dumnezeu cu mila! = fie ce-o fi! cum o da Dumnezeu! Mila Domnului! = (exclamație care exprimă satisfacția sau adeziunea cuiva) slavă Domnului! (Înv.) Prin (sau din, cu) mila lui Dumnezeu, formulă de introducere la scrierile vechi, în acte administrative etc. – Din sl. milŭ.

mi1 sf [At: PSALT. HUR. 49v/19 / Pl: (rar) ~le / E: slv милъ] 1 (În legătură cu verbe ca „a avea”, „a simți” sau „a i se face”, „a-i fi” etc.) Înțelegere și compasiune față de suferința cuiva Si: (înv) milosârdie (1), milostivnicie (1), (îvp) milostenie (1). 2-3 (Îljv) Fără ~ Neîndurător. 4 (Îlav) De ~ sau de ~la cuiva Din compătimire față de cineva. 5 (Îlc) De ~ să nu... Cu grijă ca nu cumva să... 6 (Îe) De silă, de ~ sau de ~, de silă De voie, de nevoie Si: vrând-nevrând. 7 (Pop; îe) Fără ~ de păcat Fără scrupule. 8 (Îae) Fără teama de a greși. 9 (Îae) A fi vrednic de ~ A fi într-o stare jalnică. 10 (Îe) Mai mare ~la Exprimă starea jalnică a cuiva. 11-12 (Îae; cu valoare de superlativ) (Foarte tare sau) foarte dureros. 13 (Îe) A-i plânge (cuiva) de ~ A compătimi pe cineva. 14 Regret. 15 (C. i. obiecte) Dorință de a cruța. 16 (Îe) A-i fi ~ ca țiganului de pilă A nu cruța pe nimeni. 17 (Pop) Stare jalnică a cuiva. 18 (Rar) Tristețe. 19 (Îlav) Cu ~ Jalnic. 20 Bunătate. 21 (Îe) A da cu ~ (în cineva) A lovi în așa fel încât să nu doară prea tare. 22-23 (Îe) A (nu) avea (sau găsi) ~ (undeva) A (nu) găsi înțelegere din partea cuiva. 24 (Îvp) Sprijin. 25 (Pex) Persoană care acordă sprijin Si: ocrotitor, sprijinitor. 26 (Îvr; îe) A avea ~ de... A avea parte de... 27 (Rel) Bunăvoință și ajutor pe care Dumnezeu le acordă omului Si: grație divină, har dumnezeiesc, (înv) milosârdie (2), miloste, milostivnicie (2), (îvr) milosârdenie, milostivie, (îvp) milostenie (2), (rar) milostivenie, (nob) milostivitate. 28 (Îe) Unde (sau pe ce) pune (el) mâna, pune și Dumnezeu ~la Exprimă priceperea și norocul cuiva, care are succes în tot ce întreprinde. 29 (Îe) A lăsa (pe cineva) în (sau la) ~la Domnului A nu se mai interesa de cineva. 30 (Fam; îe) Dumnezeu cu ~la Fie ce-o fi. 31 (Înv) Prin (sau din, cu) ~la lui Dumnezeu (sau Domnului) Formulă de introducere la scrierile vechi, acte administrative, scrisori etc. 32 (Olt; îe) O ~ de ploaie Ploaie căzută la timp. 33 (Îrg) Umilință. 34 (Îrg) Evlavie. 35 (Bot; reg; îc) ~la-domnului Veninariță (Gratiola officinalis). 36 (îvp; lpl sau lsg csc) Ajutor care se dă cuiva Si: binefacere. 37 (Ccr) Ceea ce se dă drept ajutor Si: pomană, (înv) miluire (3), (îvp) milostenie (5). 38 (Înv; pex) Ajutor bănesc. 39 (Îlv) A cere ~ A cerși. 40 (Înv; îe) A (-și) face ~ (de... sau cu...) A ajuta pe cineva material. 41 Contribuție la un fond de ajutorare. 42 (Înv) Danie sau privilegiu acordat unei persoane sau unei instituții bisericești, mai ales unei mănăstiri.

mi2 sf [At: TETRAEV. (1574), 207 / V: (îrg) mil (Pl: ~uri) sn / Pl: ~le / E: pn mila] 1 Unitate de măsură pentru lungimi a cărei mărime a variat, în timp și de la o țară la alta, între 1500 m și 7585,9 m. 2 Unitate de măsură pentru lungimi egală cu 1609,3 m, folosită în Anglia și SUA Si: leghe. 3 (Îs) ~ romană 1000 pași sau 1482 m. 4 (Îs) ~ italienească Aproximativ 1 500 m. 5 (Îs) ~ nemțească sau (înv) mil nemțesc (ori ghermanesc) 7 420,43 m. 6 (Îs) ~ franțuzească 4 451,9 m. 7 (Îs) ~ marină Unitate de măsură pentru distanțe pe apă, egală cu 1 852 m. 8 (Îs) ~ pătrată Unitate de măsură pentru suprafețe, egală cu 57,55 ha. 9 (Urmat de o determinare numerică) Loc pe o suprafață de teren, identificat prin kilometrajul respectiv.

MÍLĂ2, mile, s. f. Unitate de măsură pentru lungimi folosită în trecut, care a variat în timp și de la o țară la alta; (azi) unitate de măsură pentru lungimi egală cu 1609,3 m, folosită în Marea Britanie și în S.U.A. ◊ Milă marină = unitate de măsură pentru lungimi, folosită în navigație, egală cu 1852 m. – Din pol. mila.

MÍLĂ1, mile, s. f. 1. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva; compătimire; îndurare; milostenie. ◊ Loc. adj. și adv. Fără (de) milă = crud, nemilos, neîndurător. ◊ Loc. adv. De milă sau de mila cuiva = dintr-un sentiment de compătimire (față de cineva). ◊ Loc. conj. De milă să nu... = de teamă ca nu cumva să... ◊ Expr. De silă, de milă sau de milă, de silă = vrând-nevrând; de voie, de nevoie. (A fi) vrednic de milă = (a se afla) într-o situație jalnică, (a fi) demn de compătimit. A-i plânge (cuiva) de milă = a fi cuprins de părere de rău pentru suferințele sau pentru starea cuiva. A face (cuiva) milă = a provoca compătimirea, a fi vrednic de plâns. A avea milă de... = a se purta cu grijă, cu menajamente față de cineva sau de ceva. (Ți-e) mai mare mila = a) se zice când cineva se află într-o stare demnă de compătimire; b) (cu valoare de superlativ) foarte tare (sau mult, dureros etc.). (Pop.) Fără milă de păcat = fără teama de a greși. 2. Ajutor, binefacere; (concr.) pomană, milostenie. ◊ Expr. A cere milă = a) a cerși; b) a cere îndurare, iertare. 3. Stare jalnică, de compătimit în care se află cineva; mizerie. ♦ Tristețe, melancolie, jale. 4. Bunăvoință, bunătate, indulgență, înțelegere. ◊ Expr. (Pop.) A nu avea (sau a nu afla) milă (undeva sau la cineva) = a nu găsi bunăvoință (undeva sau la cineva). ♦ (În credințele religioase) Bunăvoință și ajutor pe care Dumnezeu le acordă omului; grație divină, îndurare. ◊ Expr. Unde (sau pe ce) pune el mâna, pune și Dumnezeu mila, se spune despre acela căruia îi merg toate din plin. (Formulă întrebuințată mai ales în limbaj bisericesc) Dumnezeu (sau Domnul) să-și facă milă (de cineva sau cu cineva) = Dumnezeu să se îndure (de cineva). A lăsa (pe cineva) în mila Domnului = a lăsa (pe cineva) în voia sorții, a nu se mai interesa de el. (Fam.) Dumnezeu cu mila! = fie ce-o fi! cum o da Dumnezeu! Mila Domnului! = (exclamație care exprimă satisfacția sau adeziunea cuiva) slavă Domnului! (Înv.) Prin (sau din, cu) mila lui Dumnezeu, formulă de introducere la scrierile vechi, în acte administrative etc. – Din sl. milŭ.

MÍLĂ1, mile, s. f. (Rar la pl.) 1. Sentiment de compătimire pe care îl deșteaptă suferința sau nenorocirea cuiva. V. îndurare. Tu care nu cunoști pe lume nici mila, nici iubirea, dispari. ALECSANDRI, T. I 437. Suferința îndelungată împietrește inima omului și ucide mila. RUSSO, O. 27. Fugit-am, mîndro, de tine, De trei luni și de trei zile, Să găsesc pace și mile, Că tu rău m-ai fărmecat. ALECSANDRI, P. P. 306. ◊ Loc. adj. și adv. Fără (de) milă = (în mod) nemilos, crud. Sînt de toți ai mei uitată Și de rude fără milă în pustiuri lepădată. ALECSANDRI, P. I 15. Fără milă m-aș junghea. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 54. ◊ Loc. adv. Cu milă = cu compătimire, compătimitor. Costea gîndi cu milă: «Nu are curaj să discute». PETRESCU, C. V. 94. Nu uita, Făt-Frumos, că pe cît vei fi tu departe, eu oi tot plînge. El se uită cu milă la ea. EMINESCU, N. 13. ◊ Loc. conj. De milă să nu...= de teamă ca nu cumva să... Nu cuteza să calce... pe velințele cele de mare preț... de milă să nu le strice. ISPIRESCU, E. 38. ◊ Expr. (Popular) Fără milă de păcat = fără teamă de a greși. Am putea zice, fără milă de păcat, că era cel mai bun meșter între megieși. ISPIRESCU, la TDRG. De milă = din compătimire. Începu a se boci, de ți se rupea rărunchii de milă. ISPIRESCU, E. 30. Eu o iubesc acum mai mult de milă. NEGRUZZI, S. I 47. ◊ (Fig.) Și frunzele cad de milă. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 184. De mila cuiva = din compătimire față de cineva; de jalea cuiva. Grăbit poporul cruci făcea De mila ei, și sta-ngrozit. COȘBUC, P. I 150. Au venit la dînsa o mulțime de vulturi, numai de mila ei și au întrebat-o de ce tînguiește. SBIERA, P. 212. De silă, de milă sau de milă, de silă = vrînd, nevrînd; de voie, de nevoie. De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an. ISPIRESCU, E. 82. A-i fi milă de cineva = a fi cuprins de compătimire, a compătimi pe cineva. Mi-e milă de mama și nu pot să-i spun nici un cuvînt. SAHIA, N. 51. Fie-ți milă de două suflete nevinovate. CREANGĂ, P. 100. D-tale ți-e milă de mine. NEGRUZZI, S. I 52. Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima, se spune în glumă pentru a arăta că fiecare ține mai mult la el decît la altul. A i se face milă de... = a fi cuprins de compătimire. Mi s-a făcut milă de el și mi-am schimbat vorba. GALACTION, O. I 88. Făcîndu-i-se milă de această nenorocită și struncinată ființă a strigat și sfînta Duminecă o dată din răsputeri și îndată i s-au adunat toate vietățile. CREANGĂ, P. 92. A avea milă de... = a cruța pe cineva, a manifesta grijă față de. Nu avea milă de om nici cît de un cîne. CREANGĂ, P. 247. A simți sau a prinde milă (față de cineva sau pentru cineva) = a se simți înduioșat de suferința cuiva. [Omul] simte milă și pe alții miluiește. CONACHI, P. 288. A-i face cuiva milă sau a provoca mila cuiva = a trezi în cineva sentimentul milei, a-l înduioșa. (Ți-e) mai mare mila = se zice despre cineva care se află într-o stare demnă de compătimit. Gemea copila. Și-apoi plîngea, mai mare mila. COȘBUC, P. I 125. ◊ (Cu privire la o ființă sau la un obiect) Dar mi-i milă de obraz, Că rămîne fript și ars. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 102. Cine nu cruță paraua, nici de galbeni nu-i e milă. se zice despre omul risipitor. 2. (Concretizat) Pomană, milostenie, binefacere. Bătrîna... își trimise copilul chiar la împăratul, ca să ceară ceva milă de la dînsul. BOTA, P. 42. Dăruiește-mi viața, Păsărilă, că te-oi dărui și eu cu milă și cu daruri împărătești, CREANGĂ, p. 268. Dacă Lumînărică ar fi strîns toți banii cîți a împărțit mile... ar fi fost bogat. NEGRUZZI, SX. I 253. ◊ Expr. A cere milă = a cerși. Îi învăță baba să-și ia pălăriile din cap... cînd va cere ea milă. RETEGANUL, P. II 38. Și s-a pus Mărcuț în silă Să ceară mereu la milă. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 486. (Popular) A-și face milă (de cineva) = a da (cuiva) pomană, a ajuta, a face milostenie. Să vii, bade, și la mine, Ca să-mi fac milă de tine Cu-o cojiță de mălai. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 260. 3. Stare jalnică, vrednică de plîns, în care se află cineva; mizerie. V. nenorocire. Se făcu un rîs de mila lor în toată nunta, ISPIRESCU, E. 40. Harap-Alb [era] înduioșat de mila bietelor păsări. CREANGĂ, P. 246. ◊ (Poetic) Cel bogat e surd la plînsul milei și nenorocirii. DEMETRESCU, O. 38. ♦ Tristețe, melancolie, jale. A răspuns femeia, ridicînd spre noi mila ochilor ei castanii. Las’ că nici nu-s povești; îs dureri ale vieții mele. SADOVEANU, N. F. 69. ◊ Loc. adv. Cu milă = astfel încît îți provoacă milă (1); cu jale, dureros. Trage-o cătană să moară Ș-așa trage de cu milă, Că moare-n țară străină. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 319. Puica mea plînge cu milă. TEODORESCU, P. P. 325. ◊ Expr. A-i plînge cuiva de milă = a-i părea foarte rău de suferința cuiva. [Lupul] a găsit iezii singuri, i-a ucis și i-a crămpoțit, de le-am plîns de milă. CREANGĂ, P. 30. 4. Bunăvoință, bunătate, îngăduință, indulgență. V. dragoste, iubire. Pe slugile cele bune să le răsplătească c-o vorbă de milăcăci la bani și straie se știa că doamna Anastasia e zgîrcită. SADOVEANU, Z. C. 215. Orișiunde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică; căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, c-a mai fost și mila părintească la mijloc! CREANGĂ, P. 286. Că mila de la părinți Anevoi-o s-o mai uiți. TEODORESCU, P. P. 270. ◊ Expr. (Popular) A nu avea sau a nu afla milă (undeva) = a nu găsi bunăvoință (undeva). Străinu-s ca pasărea, N-am milă nicăierea. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 207. ♦ (În credințele religioase) Bunăvoință și ajutor pe care dumnezeu îl acordă omului; grație, îndurare divină. Peste cîte multe ți-a dat mila cea bogată, Nimic n-ai. CONACHI, P. 264. ◊ Expr. Unde (sau pe ce) pune el mîna, pune și dumnezeu mila, se spune despre acela căruia îi merg toate din plin. Pe ce punea mîna, punea și dumnezeu mila. ISPIRESCU, L. 209. (Formulă întrebuințată mai ales în limbajul bisericesc) Dumnezeu (sau domnul) să-și facă milă (de cineva sau cu cineva) = dumnezeu să se îndure (de cineva). Dumnezeu cu mila = (apoi) ce-o da dumnezeu. (Mai ales formula cu care încep actele emanate de la domnii țărilor romînești) Prin (cu sau din) mila lui dumnezeu = de la dumnezeu. Mila domnului! = slavă domnului! v. slavă. Mîncarea cam pe sponci, dar apa, mila domnului. CREANGĂ, A. 197. Mila domnului, ne aflăm bine. TEODORESCU, P. P. 172.

MÍLĂ2, mile, s. f. Unitate de măsură pentru lungimi, a cărei mărime diferă de la o țară la alta. ◊ Milă (engleză) = unitate de măsură pentru lungimi, folosită în Anglia și în Statele Unite ale Americii, egală cu 1609,3 m. Milă marină internațională = unitate de măsură pentru lungimi, adoptată de toate statele, egală în practică cu 1852 m. Milă geografică = unitate de măsură pentru lungimi, egală cu 7420 m. Milă austriacă = unitate de măsură pentru lungimi, folosită în trecut și în Transilvania, egală cu 7585,9 m. Milă pătrată (austriacă) = unitate de măsură pentru suprafețe, folosită în trecut și în Transilvania, egală cu 57,55 ha. Ducatul de Nassau... numără treizeci și opt mile pătrate. NEGRUZZI, S. I 325. ♦ (Învechit și popular; adesea determinat prin «de loc» sau «de pămînt») Unitate de măsură de mărime neprecizată. V. leghe. Ia buzduganul din cui și-l zvîrle înapoi de șase mile de loc. CREANGĂ, O. A. 278. Zvîrle buzduganul de trei mile de loc. ȘEZ. II 52 Ș-încă-o milă de mergea, Ciobănașul ce-i zicea? TEODORESCU, P. P. 507.

MÍLĂ s.f. Unitate de măsură pentru lungimi, ale cărei mărimi variază în diverse țări. ◊ Milă marină = măsură de lungimi maritime, egală cu 1852 m. [Cf. lat. mille].

MÍLĂ1 ~e f. 1) Sentiment de compătimire față de suferințele și nenorocirile altora; compasiune; milostenie; compătimire. * (A fi) vrednic de ~ (a se afla) într-o situație jalnică. A-i plânge (cuiva) de ~ a fi cuprins de părere de rău pentru suferințele cuiva. A avea ~ (de cineva) a se purta cu grijă față de cineva. 2) Dar făcut unui nevoiaș. 3) rar Atitudine binevoitoare față de cineva; bunăvoință; îngăduință. * A nu avea ~ (undeva sau la cineva) a nu găsi bunăvoință undeva sau la cineva. [G.-D. milei] /<sl. milu

MÍLĂ2 ~e f. Unitate de măsură a lungimii (având în diferite state diferite valori). * ~ marină unitate de măsură a distanței pe apă egală cu 1,852 km. /<pol. mila

milă f. 1. îndurare, sentiment de compătimire pentru durerile altuia și pornire de a le ușura: îți era milă de dânsul; 2. caritate: trăiește din mila oamenilor; 3. grație: din mila lui D-zeu; 4. milostonie: a cere milă, casa milelor. [Slav. MILŬ, mizerabil].

2) *mílă f., pl.e (neol. d. sec. 17, d. pol. mila, d. it. miglia, id., d. lat. mille, o mie, de unde și fr. mille, m.; ngr. milli, după it. V. mie). O măsură intinerară care, la Romanĭ, era o mie de pașĭ (1472 m.). Mila engleză, 1609 m. Mila marină, 1852 m. (a 60-a parte dintr’un cerc de mare grad al pămîntuluĭ). – Rar și mil, pl. urĭ, (după ngr.).

1) mílă f., pl. e (vsl. milŭ, fem. mila, demn de milă. V. milostenie). Compătimire, mizericordie, participare la suferința altuĭa: mĭ-e milă de lume. Îndurare, grație: din mila luĭ Dumnezeŭ. Caritate, pomană, milostenie: a trăi din mila publică. A cere milă, a cere de pomană, a fi cerșitor.

mil (milă) n. măsură itinerară ce variază după țări: milul francezi e de 1852 m., cel englez de 1609 m.: la o milă departe BĂLC. (= Fr. mille, lit. o mie de pași).


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

mílă2 (unitate de măsură) s. f., g.-d. art. mílei; pl. míle; simb. (milă marină) Mm, (milă terestră) mi

mílă1 (sentiment) s. f., g.-d. art. mílei

mílă (sentiment) s. f., g.-d. art. mílei; (pomeni, ajutoare) pl. míle

arată toate definițiile

Intrare: Milă
Milă nume propriu
nume propriu (I3)
 • Milă
Intrare: milă (sentiment)
substantiv feminin (F1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • mi
 • mila
plural
 • mile
 • milele
genitiv-dativ singular
 • mile
 • milei
plural
 • mile
 • milelor
vocativ singular
plural
Intrare: milă (u.m.)
substantiv feminin (F1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • mi
 • mila
plural
 • mile
 • milele
genitiv-dativ singular
 • mile
 • milei
plural
 • mile
 • milelor
vocativ singular
plural
Intrare: mila-Domnului
substantiv feminin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • mila-Domnului
plural
genitiv-dativ singular
 • milei-Domnului
plural
vocativ singular
plural

milă (sentiment)

 • 1. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: compătimire milostenie îndurare diminutive: miluță attach_file 3 exemple
  exemple
  • Tu care nu cunoști pe lume nici mila, nici iubirea, dispari. ALECSANDRI, T. I 437.
   surse: DLRLC
  • Suferința îndelungată împietrește inima omului și ucide mila. RUSSO, O. 27.
   surse: DLRLC
  • Fugit-am, mîndro, de tine, De trei luni și de trei zile, Să găsesc pace și mile, Că tu rău m-ai fărmecat. ALECSANDRI, P. P. 306.
   surse: DLRLC
  • exemple
   • Sînt de toți ai mei uitată Și de rude fără milă în pustiuri lepădată. ALECSANDRI, P. I 15.
    surse: DLRLC
   • Fără milă m-aș junghea. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 54.
    surse: DLRLC
  • 1.2. locuțiune adverbială Cu milă = cu compătimire.
   exemple
   • Costea gîndi cu milă: «Nu are curaj să discute». PETRESCU, C. V. 94.
    surse: DLRLC
   • Nu uita, Făt-Frumos, că pe cît vei fi tu departe, eu oi tot plînge. El se uită cu milă la ea. EMINESCU, N. 13.
    surse: DLRLC
  • 1.3. locuțiune adverbială De milă sau de mila cuiva = dintr-un sentiment de compătimire (față de cineva).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 5 exemple
   exemple
   • Începu a se boci, de ți se rupea rărunchii de milă. ISPIRESCU, E. 30.
    surse: DLRLC
   • Eu o iubesc acum mai mult de milă. NEGRUZZI, S. I 47.
    surse: DLRLC
   • figurat Și frunzele cad de milă. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 184.
    surse: DLRLC
   • Grăbit poporul cruci făcea De mila ei, și sta-ngrozit. COȘBUC, P. I 150.
    surse: DLRLC
   • Au venit la dînsa o mulțime de vulturi, numai de mila ei și au întrebat-o de ce tînguiește. SBIERA, P. 212.
    surse: DLRLC
  • 1.4. locuțiune conjuncțională De milă să nu... = de teamă ca nu cumva să...
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Nu cuteza să calce... pe velințele cele de mare preț... de milă să nu le strice. ISPIRESCU, E. 38.
    surse: DLRLC
  • 1.5. expresie De silă, de milă sau de milă, de silă = vrând-nevrând; de voie, de nevoie.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an. ISPIRESCU, E. 82.
    surse: DLRLC
  • 1.6. expresie A-i fi milă de cineva = a fi cuprins de compătimire, a compătimi pe cineva.
   exemple
   • Mi-e milă de mama și nu pot să-i spun nici un cuvînt. SAHIA, N. 51.
    surse: DLRLC
   • Fie-ți milă de două suflete nevinovate. CREANGĂ, P. 100.
    surse: DLRLC
   • D-tale ți-e milă de mine. NEGRUZZI, S. I 52.
    surse: DLRLC
   • 1.6.1. Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima, se spune în glumă pentru a arăta că fiecare ține mai mult la el decât la altul.
    surse: DLRLC
  • 1.7. expresie A i se face milă de... = a fi cuprins de compătimire.
   exemple
   • Mi s-a făcut milă de el și mi-am schimbat vorba. GALACTION, O. I 88.
    surse: DLRLC
   • Făcîndu-i-se milă de această nenorocită și struncinată ființă a strigat și sfînta Duminecă o dată din răsputeri și îndată i s-au adunat toate vietățile. CREANGĂ, P. 92.
    surse: DLRLC
  • 1.8. expresie (A fi) vrednic de milă = (a se afla) într-o situație jalnică, (a fi) demn de compătimit.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 1.9. expresie A-i plânge (cuiva) de milă = a fi cuprins de părere de rău pentru suferințele sau pentru starea cuiva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • [Lupul] a găsit iezii singuri, i-a ucis și i-a crămpoțit, de le-am plîns de milă. CREANGĂ, P. 30.
    surse: DLRLC
  • 1.10. expresie A face (cuiva) milă = a provoca compătimirea, a fi vrednic de plâns.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: înduioșa
  • 1.11. expresie A avea milă de... = a se purta cu grijă, cu menajamente față de cineva sau de ceva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: cruța attach_file un exemplu
   exemple
   • Nu avea milă de om nici cît de un cîne. CREANGĂ, P. 247.
    surse: DLRLC
  • 1.12. expresie A simți sau a prinde milă (față de cineva sau pentru cineva) = a se simți înduioșat de suferința cuiva.
   exemple
   • [Omul] simte milă și pe alții miluiește. CONACHI, P. 288.
    surse: DLRLC
  • 1.13. expresie (Ți-e) mai mare mila = se zice când cineva se află într-o stare demnă de compătimire.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Gemea copila. Și-apoi plîngea, mai mare mila. COȘBUC, P. I 125.
    surse: DLRLC
  • 1.14. expresie (Ți-e) mai mare mila = (cu valoare de superlativ) foarte tare (sau mult, dureros etc.).
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 1.15. expresie popular Fără milă de păcat = fără teama de a greși.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Am putea zice, fără milă de păcat, că era cel mai bun meșter între megieși. ISPIRESCU, la TDRG.
    surse: DLRLC
  • 1.16. Este folosit uneori și cu privire la o ființă sau la un obiect.
   exemple
   • Dar mi-i milă de obraz, Că rămîne fript și ars. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 102.
    surse: DLRLC
   • 1.16.1. Cine nu cruță paraua, nici de galbeni nu-i e milă, se zice despre omul risipitor.
    surse: DLRLC
 • exemple
  • Bătrîna... își trimise copilul chiar la împăratul, ca să ceară ceva milă de la dînsul. BOTA, P. 42.
   surse: DLRLC
  • Dăruiește-mi viața, Păsărilă, că te-oi dărui și eu cu milă și cu daruri împărătești. CREANGĂ, P. 268.
   surse: DLRLC
  • Dacă Lumînărică ar fi strîns toți banii cîți a împărțit mile... ar fi fost bogat. NEGRUZZI, SX. I 253.
   surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DLRLC
  • 2.2. expresie A cere milă = cerși
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
   exemple
   • Îi învăță baba să-și ia pălăriile din cap... cînd va cere ea milă. RETEGANUL, P. II 38.
    surse: DLRLC
   • Și s-a pus Mărcuț în silă Să ceară mereu la milă. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 486.
    surse: DLRLC
  • 2.3. expresie A cere milă = a cere îndurare, iertare.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 2.4. expresie popular A-și face milă (de cineva) = a da (cuiva) pomană, a face milostenie.
   surse: DLRLC sinonime: ajuta attach_file un exemplu
   exemple
   • Să vii, bade, și la mine, Ca să-mi fac milă de tine Cu-o cojiță de mălai. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 260.
    surse: DLRLC
 • 3. Stare jalnică, de compătimit în care se află cineva.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: mizerie attach_file 3 exemple
  exemple
  • Se făcu un rîs de mila lor în toată nunta. ISPIRESCU, E. 40.
   surse: DLRLC
  • Harap-Alb [era] înduioșat de mila bietelor păsări. CREANGĂ, P. 246.
   surse: DLRLC
  • poetic Cel bogat e surd la plînsul milei și nenorocirii. DEMETRESCU, O. 38.
   surse: DLRLC
 • exemple
  • Pe slugile cele bune să le răsplătească c-o vorbă de milă – căci la bani și straie se știa că doamna Anastasia e zgîrcită. SADOVEANU, Z. C. 215.
   surse: DLRLC
  • Orișiunde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică; căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, c-a mai fost și mila părintească la mijloc! CREANGĂ, P. 286.
   surse: DLRLC
  • Că mila de la părinți Anevoi-o s-o mai uiți. TEODORESCU, P. P. 270.
   surse: DLRLC
  • 4.1. expresie popular A nu avea (sau a nu afla) milă (undeva sau la cineva) = a nu găsi bunăvoință (undeva sau la cineva).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Străinu-s ca pasărea, N-am milă nicăierea. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 207.
    surse: DLRLC
  • 4.2. (În credințele religioase) Bunăvoință și ajutor pe care Dumnezeu le acordă omului; grație divină.
   exemple
   • Peste cîte multe ți-a dat mila cea bogată, Nimic n-ai. CONACHI, P. 264.
    surse: DLRLC
   • 4.2.1. expresie Unde (sau pe ce) pune el mâna, pune și Dumnezeu mila, se spune despre acela căruia îi merg toate din plin.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
    exemple
    • Pe ce punea mîna, punea și dumnezeu mila. ISPIRESCU, L. 209.
     surse: DLRLC
   • 4.2.2. expresie (Formulă întrebuințată mai ales în limbaj bisericesc) Dumnezeu (sau Domnul) să-și facă milă (de cineva sau cu cineva) = Dumnezeu să se îndure (de cineva).
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • 4.2.3. expresie A lăsa (pe cineva) în mila Domnului = a lăsa (pe cineva) în voia sorții, a nu se mai interesa de el.
    surse: DEX '09 DEX '98
   • 4.2.4. expresie familiar Dumnezeu cu mila! = fie ce-o fi! cum o da Dumnezeu!
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • 4.2.5. expresie familiar Mila Domnului! = (exclamație care exprimă satisfacția sau adeziunea cuiva) slavă Domnului!
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
    exemple
    • Mîncarea cam pe sponci, dar apa, mila domnului. CREANGĂ, A. 197.
     surse: DLRLC
    • Mila domnului, ne aflăm bine. TEODORESCU, P. P. 172.
     surse: DLRLC
   • 4.2.6. expresie învechit Prin (sau din, cu) mila lui Dumnezeu, formulă de introducere la scrierile vechi, în acte administrative etc.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC

etimologie:

milă (u.m.)

 • 1. Unitate de măsură pentru distanțele terestre folosită în trecut, care a variat în timp și de la o țară la alta; (azi) unitate de măsură pentru distanțe egală cu 1609,3 m (folosită în Marea Britanie și în SUA).
  surse: DEX '09 DLRLC DN
  • 1.1. Milă (engleză) = unitate de măsură pentru lungimi, folosită în Anglia și în Statele Unite ale Americii, egală cu 1609,3 m.
   surse: DLRLC
  • 1.2. Milă marină = unitate de măsură pentru distanțe, folosită în navigație, egală cu 1852 m.
   surse: DEX '09 DLRLC DN
  • 1.3. Milă geografică = unitate de măsură pentru lungimi, egală cu 7420 m.
   surse: DLRLC
  • 1.4. Milă austriacă = unitate de măsură pentru lungimi, folosită în trecut și în Transilvania, egală cu 7585,9 m.
   surse: DLRLC
  • 1.5. Milă pătrată (austriacă) = unitate de măsură pentru suprafețe, folosită în trecut și în Transilvania, egală cu 57,55 ha.
   exemple
   • Ducatul de Nassau... numără treizeci și opt mile pătrate. NEGRUZZI, S. I 325.
    surse: DLRLC
  • 1.6. învechit popular (Adesea determinat prin «de loc» sau «de pământ») Unitate de măsură de mărime neprecizată.
   exemple
   • Ia buzduganul din cui și-l zvîrle înapoi de șase mile de loc. CREANGĂ, O. A. 278.
    surse: DLRLC
   • Zvîrle buzduganul de trei mile de loc. ȘEZ. II 52
    surse: DLRLC
   • Ș-încă-o milă de mergea, Ciobănașul ce-i zicea? TEODORESCU, P. P. 507.
    surse: DLRLC
 • comentariu simbol milă marină: Mm
  surse: DOOM 2
 • comentariu simbol milă terestră: mi
  surse: DOOM 2

etimologie:

mila-Domnului

etimologie: