2 intrări

22 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

ÎNGÂNÁRE, îngânări, s. f. Acțiunea de a (se) îngâna și rezultatul ei; cântec (nedeslușit), murmurare. – V. îngâna.

ÎNGÂNÁRE, îngânări, s. f. Acțiunea de a (se) îngâna și rezultatul ei; cântec (nedeslușit), murmurare. – V. îngâna.

îngânare sf [At: PSALT. 63/30 / Pl: ~nări / E: îngâna] 1 Articulare a unor sunete nedeslușite sau încurcate Si: îngânat1 (1). 2 Vorbire cu jumătate de glas Si: îngânat1 (2). 3 Cântare cu jumătate de glas Si: îngânat1 (3). 4 Rostire de cuvinte mincinoase Si: îngânat1 (4). 5 Suprapunere de sunete, culori, astfel încât să nu se mai distingă bine Si: îngânat1 (5). 6 (Îls) ~a dimineții Moment al ivirii zorilor. Si: îngânat1 (6). 7 Lăsare în voia unui sentiment discret Si: îngânat1 (7). 8 Reproducere a glasului cuiva Si: îngânat1 (8). 9 Redare a imaginii cuiva Si: îngânat1 (9). 10 Răspuns. 11 (Rar) Imitare. 12 Repetiție exagerată și în bătaie joc a vorbelor, glasului, mimicii, gesturilor cuiva Si: îngânat1 (12). 13 Imitare a glasului unui animal, facându-l să creadă că e vorba de un semen al său, spre a-l ademeni Si: îngânat1 (13). 14 Ținere a unei persoane în tovărășie apropiată Si: îngânat1 (14). 15 Manifestare șovăitoare Si: îngânat1 (15). 16 Mângâiere. 17 Amăgire. 18 Legănare. 19 Adiere. 20 Îmbinare. 21 Confuzie.

ÎNGÂNÁ, îngấn, vb. I. 1. Tranz. A imita, a repeta (în bătaie de joc) vorbele, glasul cuiva. 2. Tranz. A rosti sau a cânta ceva încet, șoptit (și neclar); a murmura, a mormăi. 3. Tranz. și refl. A (se) acompania, a (se) însoți. ♦ Refl. A se amăgi. 4. Refl. A se îmbina; a se confunda, a se amesteca. ◊ Expr. A se îngâna ziua cu noaptea = a se ivi zorile; a începe să se întunece. 5. Refl. și tranz. (Rar) A (se) mișca ușor; a (se) legăna. – Lat. *ingannare.

ÎNGÂNÁ, îngấn, vb. I. 1. Tranz. A imita, a repeta (în bătaie de joc) vorbele, glasul cuiva. 2. Tranz. A rosti sau a cânta ceva încet, șoptit (și neclar); a murmura, a mormăi. 3. Tranz. și refl. A (se) acompania, a (se) însoți. ♦ Refl. A se amăgi. 4. Refl. A se îmbina; a se confunda, a se amesteca. ◊ Expr. A se îngâna ziua cu noaptea = a se ivi zorile; a începe să se întunece. 5. Refl. și tranz. (Rar) A (se) mișca ușor; a (se) legăna. – Lat. *ingannare.

îngâna [At: CORESI, PS. 131 / Pzi: îngân / E: ml *ingannare] 1 vt A articula sunete nedeslușite sau încurcate. 2 vt A vorbi cu jumătate de glas. 3 vt A cânta cu jumătate de glas. 4-5 vtrp A (i se) spune cuiva cuvinte mincinoase. 6 vr (D. sunete, culori) A se suprapune astfel încât să nu se mai distingă bine. 7 vr (Îe) A se ~ ziua cu noaptea A se ivi zorile. 8 vr (Îae) A începe să se însereze. 9 vr (Îe) A se ~ zorile (sau zorii) A se lumina de ziuă. 10 vr A se lăsa cuprins de un sentiment discret. 11 vt A reproduce glasul cuiva. 12 vta A răspunde. 13 vt A reda imaginea cuiva. 14 vt (Rar) A imita. 15-16 vtrr A(-și) repeta în bătaie joc vorbele, glasul, mimica, gesturile (unul altuia). 17 vt A imita glasul unui animal, facându-l să creadă că e vorba de un semen al său, spre a-l ademeni. 18-19 vtr A (se) amăgi. 20-21 vtr A (se) ține în tovărășie apropiată. 22-23 vtr (Pex) A (se) mângâia. 24-25 vtr A (se) mișca ușor, legănându-se. 26 vt (D. vânt) A adia. 27-28 vtr A (se) îmbina. 29-30 vtr A (se) combina.

ÎNGÎNÁ, îngî́n, vb. I. 1. Tranz. (Cu privire la sunete, glas, vorbe, p. ext. la cei care le emit) A imita, a repeta, a reproduce (uneori în bătaie de joc). Moș Hau îngînă din gură toate lighioile bălții și ostroavelor. SADOVEANU, N. F. 65. Ursul iarăși s-au pus lîngă ușă și au început, cu glas mai subțire, să îngîne glasul caprei. SBIERA, P. 204. Cîntă cucul la fîntînă, Corbul șade și-l îngînă. TEODORESCU, P. P. 347. ◊ (Poetic) Ce glas îngînă zurgălăii? E rîul, ciocîrlia văii. DEȘLIU, M. 14. ◊ Refl. (Rar) Respira greoi, îngînîndu-se: Nu... nu... CAMIL PETRESCU, U. N. 34. 2. Tranz. A rosti încet și neclar, a îngăima, a șopti; a cînta cu gura pe jumătate. Se codea zmeul, îngîna verzi și uscate. ISPIRESCU, L. 223. A veni ea și vremea aceea, voinice, zise împăratul, îngînînd vorba printre dinți. CREANGĂ, P. 265. ◊ (Poetic) Numa jarul mai mocnește Sub spuza ce se răcește Și izvorul mai îngînă Doina muntelui bătrînă. DEȘLIU, M. 61. Și-n fund de peșteri depărtate Doar apele îngînă tainic legende vechi din vremi uitate. IOSIF, P. 87. ◊ Absol. Mitrea îngînă: ce-or fi făcînd ai noștri acasă? SADOVEANU, M. C. 95. De, Vladimir, a îngînat mama, credeam că te vor bucura. SAHIA, N. 60. 3. Tranz. (Mai ales poetic) A acompania, a însoți. Vom visa un vis ferice, Îngîna-ne-vor c-un cînt Singuratice izvoare, Blînda batere de vînt. EMINESCU, O. I 75. Cîțiva porumbi sălbatici... se răsfățau pe drum și, cînd trăsura sosea aproape de dînșii, ei zburau mai departe, tot pe cale, și îngînau astfel mersul nostru. ODOBESCU, S. I 382. Năluciri scumpe... veniți de-ngînați vesel a mele tinerețe. ALECSANDRI, P. I 124. ◊ Refl. (Uneori reciproc) Și se duc pe rînd, pe rînd, Zarea lumii-ntunecînd... Și mă lasă pustiit, Vestejit și amorțit, Și cu doru-mi singurel, De mă-ngîn numai cu el. EMINESCU, O. I 214. Gangurul misterios Cu privighetoarea dulce se îngînă armonios. ALECSANDRI, P. A. 123. Bate vînt de primăvară, Eu cînt doina pe afară, De mă-ngîn cu florile Și privighitorile. id. P. P. 224. ♦ Refl. A se amăgi. Unul prin vis vede plîngînd O mamă-mbătrînită, Altul se-ngînă dizmierdînd Soția lui iubită. ALECSANDRI, P. A. 160. Sultanul se minuna Și cu mila se-ngîna. id. P. P. 211. 4. Refl. reciproc. A se amesteca, a se confunda, a se îmbina, a se împleti. Tot mai sprinten se-ngînă și se-ntrec melodiile. DEȘLIU, G. 45. Vuietul mării se îngîna cu zgomotul vieții din port. BART, E. 380. Umbra și lumina... se-ngîna în sală. MACEDONSKI, O. I 263. Două tinere cîntări Se-ngînă. ALECSANDRI, P. III 400. ◊ Expr. A se îngîna ziua (sau, rar, soarele) cu noaptea = a se crăpa de ziuă, a se ivi zorile. Trebuie să te scoli dimineață tare, cînd se îngînă ziua cu noaptea. SADOVEANU, N. F. 56. Vara, în revărsatul zorilor... glasul lui cuconu Ioniță Hrisanti niciodată nu dădea greș, de îndată ce începea să se îngîne ziua cu noaptea. HOGAȘ, H. 7. Ciobănașul era gata de plecare, fiindcă tocmai se îngîna ziua cu noaptea. ISPIRESCU, L. 248. 5. Refl. (Rar) A se mișca ușor, a se legăna. La fîntînă E pustiu și nu se-ngînă Nici o boare, COȘBUC, P. I 221. ◊ Tranz. De-aș fi, iubito, vîntul de seară, Eu nici o floare n-aș îngîna. ALECSANDRI, P. I 214.

ÎNGÎNÁRE, îngînări, s. f. Acțiunea de a (se) îngîna și rezultatul ei. 1. Rostire înceată, abia simțită; murmurare; cîntec nedeslușit. Îngînări ușoare de cîntece tot se mai ridicau, ca suspine, în pacea nopții. SADOVEANU, O. I 290. În răstimpuri de liniște veneau de departe, din adîncuri, cele din urmă îngînări ale mierlelor. id. ib. 300. 2. Bolborosire, bîlbîire, îngăimare. Toate șovăirile și toate îngînările rostirii mele. ODOBESCU, S. III 562. Începe a recita [poezia] și o duce pînă la sfîrșit... fără îngînare și fără o singură greșeală. GHICA, S. 657.

A ÎNGÂNÁ îngân tranz. 1) (vorbirea altora) A imita în bătaie de joc; a lua în râs prin imitare; a strâmba. 2) (glasurile animalelor și ale păsărilor) A imita, reproducând întocmai. 3) A cânta încet și fără cuvinte ca pentru sine; a murmura; a fredona. ~ o melodie. /<lat. ingannare

A SE ÎNGÂNÁ mă îngân intranz. 1) (despre sunete, voci) A se îmbina confundându-se; a se amesteca. ◊ ~ ziua cu noaptea a începe să se facă ziuă sau să se întunece. 2) A uita de cele ce se petrec în jur; a se lua cu ceva. /<lat. ingannare

îngânà v. 1. a gângăvi, a vorbi încurcat: smeul îngâna verzi și uscate Isp.; 2. a se confunda (de lumină, de colori): ziua se îngână cu noaptea; fig. rozele și crinii pe fața-i se ’ngân BOL.; 3. a legăna (fig.): visuri ce ’ngână pe sărmanii muritori AL. 4. a se mângâia: mă ’ngân cu florile și privighetorile Al.; 5. a se preface (în bătaie de joc), a simula: Sultanul se minuna și cu milă se ’ngâna POP. [Lat. vulg. GANNARE, a mormăi, a-și bate joc = clasic GANNIRE, a lătra].

îngî́n, a v. tr. (lat. in-gannare, ĭaŭ în rîs, îld. gannire, a cîrîi; it. ingannare, a amăgi, pv. enganar, vfr. enjaner, sp. engañar, pg. enganar). Imitez în rîs pe cineva cînd vorbește, cum fac de ordinar copiiĭ cînd îĭ ocărăștĭ și vor să arăte că nu se tem de tine. Îngîĭm, articulez confuz, pronunț prost: a îngînat și el cîte-va cuvinte. Amăgesc: visurile-l îngînă (Poet.). V. refl. Îl îngîn pe altu (imitîndu-ĭ vocea), și altu pe mine: copiiĭ se strîmbă și se îngînă unu pe altu. Răspund cîntînd: păsărelele se îngînă. Mă amestec, mă confund, nu-s bine separat: cînd se îngînă ziŭa cu noaptea. Petrec timpu: mă îngîn cu florile și privighetorile (Al.).

îngînáre f., pl. ărĭ. Acțiunea de a îngîna.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

îngânáre s. f., g.-d. art. îngânắrii; pl. îngânắri

îngânáre s. f., g.-d. art. îngânării; pl. îngânări

îngâná (a ~) vb., ind. prez. 3 îngấnă

îngâná vb., ind. prez. 1 sg. îngân, 3 sg. și pl. îngână


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

ÎNGÂNÁRE s. fredonare. (~ unei melodii.)

ÎNGÂNÁ vb. 1. v. fredona. 2. v. bombăni.

ÎNGÎNA vb. 1. a fredona, (reg.) a lălăi, a nănăi. (A ~ o melodie.) 2. a bălmăji, a bîigui, a bîrîi, a bodogăni, a bolborosi, a bombăni, a boscorodi, a gîngăvi, a îndruga, a îngăima, a mîrîi, a molfăi, a mormăi, a murmura, (pop.) a blodogori, a bufni, (reg.) a dondăni, a mogorogi, a mondăni, a mormoti, a morocăni, a slomni, a tolocăni, (Ban.) a pîtcăi, (prin Olt.) a șondoroi. (Ce tot ~ acolo?)

ÎNGÎNARE s. fredonare. (~ unei melodii.)


Dicționare etimologice

Se explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

îngîná (îngî́n, îngînát), vb.1. A imita, a reproduce glasul cuiva. – 2. A vîna cu momeală. – 3. A repeta, a răspunde, a face ecou. – 4. A înșela, a amăgi. – 5. A bîigui, a rosti cu greutate. – 6. A cînta încet, a murmura. – 7. A acompania, a însoți. – 8. A parodia. – Mr. (a)nginescu, ăngănare „a geme, a chema strigînd”; megl. angan, angănari „a amăgi”; istr. gănesc „a sta la taifas”. Lat. gannāre sau *ingannāre (Diez, I, 35; Lambrior 393; Densusianu, Hlr., 191; Pușcariu 854; Candrea-Dens., 861; REW 4416; Pascu, I, 127; cf. Șeineanu, Semasiol., 98), cf. lat. med. gannatura „batjocură” (Niermeyer 461), alb. ngënen (Philippide, II, 645), it. ingannare „a înșela”, sp. engañar. Rezultatul rom. trebuia să fie *îngăna, datorită prezenței lui nn, cf. dialectele; rezultatul î se explică, fie prin asimilarea lui î inițial, fie printr-un tratament expresiv care a apropiat probabil acest cuvînt de cele cu rădăcina gîng- „a bîigui, a bălmăji”. – Der. îngînător, adj. (care imită; care bîiguie); îngînătura (var. înv. îngînăciune), s. f. (imitație, batjocură).

arată toate definițiile

Intrare: îngânare
îngânare substantiv feminin
substantiv feminin (F113)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • îngânare
 • ‑ngânare
 • îngânarea
 • ‑ngânarea
plural
 • îngânări
 • ‑ngânări
 • îngânările
 • ‑ngânările
genitiv-dativ singular
 • îngânări
 • ‑ngânări
 • îngânării
 • ‑ngânării
plural
 • îngânări
 • ‑ngânări
 • îngânărilor
 • ‑ngânărilor
vocativ singular
plural
Intrare: îngâna
verb (VT1)
Surse flexiune: DOR
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • îngâna
 • ‑ngâna
 • îngânare
 • ‑ngânare
 • îngânat
 • ‑ngânat
 • îngânatu‑
 • ‑ngânatu‑
 • îngânând
 • ‑ngânând
 • îngânându‑
 • ‑ngânându‑
singular plural
 • îngâ
 • ‑ngâ
 • îngânați
 • ‑ngânați
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • îngân
 • ‑ngân
(să)
 • îngân
 • ‑ngân
 • îngânam
 • ‑ngânam
 • îngânai
 • ‑ngânai
 • îngânasem
 • ‑ngânasem
a II-a (tu)
 • îngâni
 • ‑ngâni
(să)
 • îngâni
 • ‑ngâni
 • îngânai
 • ‑ngânai
 • îngânași
 • ‑ngânași
 • îngânaseși
 • ‑ngânaseși
a III-a (el, ea)
 • îngâ
 • ‑ngâ
(să)
 • îngâne
 • ‑ngâne
 • îngâna
 • ‑ngâna
 • îngână
 • ‑ngână
 • îngânase
 • ‑ngânase
plural I (noi)
 • îngânăm
 • ‑ngânăm
(să)
 • îngânăm
 • ‑ngânăm
 • îngânam
 • ‑ngânam
 • îngânarăm
 • ‑ngânarăm
 • îngânaserăm
 • ‑ngânaserăm
 • îngânasem
 • ‑ngânasem
a II-a (voi)
 • îngânați
 • ‑ngânați
(să)
 • îngânați
 • ‑ngânați
 • îngânați
 • ‑ngânați
 • îngânarăți
 • ‑ngânarăți
 • îngânaserăți
 • ‑ngânaserăți
 • îngânaseți
 • ‑ngânaseți
a III-a (ei, ele)
 • îngâ
 • ‑ngâ
(să)
 • îngâne
 • ‑ngâne
 • îngânau
 • ‑ngânau
 • îngâna
 • ‑ngâna
 • îngânaseră
 • ‑ngânaseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

îngânare

 • 1. Acțiunea de a (se) îngâna și rezultatul ei.
  surse: DEX '09 DEX '98
  • 1.1. Rostire înceată, abia simțită; cântec nedeslușit.
   exemple
   • Îngînări ușoare de cîntece tot se mai ridicau, ca suspine, în pacea nopții. SADOVEANU, O. I 290.
    surse: DLRLC
   • În răstimpuri de liniște veneau de departe, din adîncuri, cele din urmă îngînări ale mierlelor. SADOVEANU, O. I 300.
    surse: DLRLC
  • exemple
   • Toate șovăirile și toate îngînările rostirii mele. ODOBESCU, S. III 562.
    surse: DLRLC
   • Începe a recita [poezia] și o duce pînă la sfîrșit... fără îngînare și fără o singură greșeală. GHICA, S. 657.
    surse: DLRLC

etimologie:

 • vezi îngâna
  surse: DEX '09 DEX '98

îngâna îngânare îngânat

 • 1. tranzitiv A imita, a repeta (în bătaie de joc) vorbele, glasul cuiva.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: imita repeta reproduce attach_file 5 exemple
  exemple
  • Moș Hau îngînă din gură toate lighioile bălții și ostroavelor. SADOVEANU, N. F. 65.
   surse: DLRLC
  • Ursul iarăși s-au pus lîngă ușă și au început, cu glas mai subțire, să îngîne glasul caprei. SBIERA, P. 204.
   surse: DLRLC
  • Cîntă cucul la fîntînă, Corbul șade și-l îngînă. TEODORESCU, P. P. 347.
   surse: DLRLC
  • poetic Ce glas îngînă zurgălăii? E rîul, ciocîrlia văii. DEȘLIU, M. 14.
   surse: DLRLC
  • reflexiv rar Respira greoi, îngînîndu-se: Nu... nu... CAMIL PETRESCU, U. N. 34.
   surse: DLRLC
 • 2. tranzitiv A rosti sau a cânta ceva încet, șoptit (și neclar).
  exemple
  • Se codea zmeul, îngîna verzi și uscate. ISPIRESCU, L. 223.
   surse: DLRLC
  • A veni ea și vremea aceea, voinice, zise împăratul, îngînînd vorba printre dinți. CREANGĂ, P. 265.
   surse: DLRLC
  • poetic Numa jarul mai mocnește Sub spuza ce se răcește Și izvorul mai îngînă Doina muntelui bătrînă. DEȘLIU, M. 61.
   surse: DLRLC
  • poetic Și-n fund de peșteri depărtate Doar apele îngînă tainic legende vechi din vremi uitate. IOSIF, P. 87.
   surse: DLRLC
  • absolut Mitrea îngînă: ce-or fi făcînd ai noștri acasă? SADOVEANU, M. C. 95.
   surse: DLRLC
  • absolut De, Vladimir, a îngînat mama, credeam că te vor bucura. SAHIA, N. 60.
   surse: DLRLC
 • 3. tranzitiv reflexiv A (se) acompania, a (se) însoți.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: acompania însoți attach_file 6 exemple
  exemple
  • poetic Vom visa un vis ferice, Îngîna-ne-vor c-un cînt Singuratice izvoare, Blînda batere de vînt. EMINESCU, O. I 75.
   surse: DLRLC
  • Cîțiva porumbi sălbatici... se răsfățau pe drum și, cînd trăsura sosea aproape de dînșii, ei zburau mai departe, tot pe cale, și îngînau astfel mersul nostru. ODOBESCU, S. I 382.
   surse: DLRLC
  • poetic Năluciri scumpe... veniți de-ngînați vesel a mele tinerețe. ALECSANDRI, P. I 124.
   surse: DLRLC
  • Și se duc pe rînd, pe rînd, Zarea lumii-ntunecînd... Și mă lasă pustiit, Vestejit și amorțit, Și cu doru-mi singurel, De mă-ngîn numai cu el. EMINESCU, O. I 214.
   surse: DLRLC
  • reciproc Gangurul misterios Cu privighetoarea dulce se îngînă armonios. ALECSANDRI, P. A. 123.
   surse: DLRLC
  • Bate vînt de primăvară, Eu cînt doina pe afară, De mă-ngîn cu florile Și privighitorile. ALECSANDRI, P. P. 224.
   surse: DLRLC
  • 3.1. reflexiv A se amăgi.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: amăgi attach_file 2 exemple
   exemple
   • Unul prin vis vede plîngînd O mamă-mbătrînită, Altul se-ngînă dizmierdînd Soția lui iubită. ALECSANDRI, P. A. 160.
    surse: DLRLC
   • Sultanul se minuna Și cu mila se-ngîna. ALECSANDRI, P. P. 211.
    surse: DLRLC
 • 4. reflexiv reciproc A se îmbina; a se confunda, a se amesteca.
  exemple
  • Tot mai sprinten se-ngînă și se-ntrec melodiile. DEȘLIU, G. 45.
   surse: DLRLC
  • Vuietul mării se îngîna cu zgomotul vieții din port. BART, E. 380.
   surse: DLRLC
  • Umbra și lumina... se-ngîna în sală. MACEDONSKI, O. I 263.
   surse: DLRLC
  • Două tinere cîntări Se-ngînă. ALECSANDRI, P. III 400.
   surse: DLRLC
  • 4.1. expresie A se îngâna ziua (sau, rar, soarele) cu noaptea = a se ivi zorile; a începe să se întunece.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 3 exemple
   exemple
   • Trebuie să te scoli dimineață tare, cînd se îngînă ziua cu noaptea. SADOVEANU, N. F. 56.
    surse: DLRLC
   • Vara, în revărsatul zorilor... glasul lui cuconu Ioniță Hrisanti niciodată nu dădea greș, de îndată ce începea să se îngîne ziua cu noaptea. HOGAȘ, H. 7.
    surse: DLRLC
   • Ciobănașul era gata de plecare, fiindcă tocmai se îngîna ziua cu noaptea. ISPIRESCU, L. 248.
    surse: DLRLC
 • 5. reflexiv tranzitiv rar A (se) mișca ușor; a (se) legăna.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: legăna mișca attach_file 2 exemple
  exemple
  • La fîntînă E pustiu și nu se-ngînă Nici o boare, COȘBUC, P. I 221.
   surse: DLRLC
  • De-aș fi, iubito, vîntul de seară, Eu nici o floare n-aș îngîna. ALECSANDRI, P. I 214.
   surse: DLRLC

etimologie: