2 intrări

22 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

SÁRCINĂ, sarcini, s. f. 1. Greutate, încărcătură pe care o duce un om sau un animal; povară. ♦ Apăsare, greutate. ♦ Fig. Povară, balast. 2. Legătură (de lemne, de fân, de paie) care poate fi dusă în spinare sau cu brațele. 3. Obligație, îndatorire, răspundere (materială sau morală). ◊ Expr. A da pe cineva în sarcina cuiva = a da pe cineva în grija cuiva. A pune (ceva) în sarcina cuiva = a face (pe cineva) vinovat sau răspunzător (de ceva). 4. Misiune. ♦ (Articulat, urmat de determinări introduse prin prep. „de”) Calitate, slujbă, rol. 5. Starea femeii gravide; perioadă cât o femeie este gravidă; graviditate. 6. Mărime fizică care produce o stare de solicitare mecanică într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic. Sarcină electrică = mărime scalară ce caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul său un câmp electric sau de a fi acționat atunci când se află în câmpul electric al altui corp. ♦ Putere activă dată sau luată de un sistem tehnic generator, transmițător sau transformator de energie. – Lat. sarcina.

sarcină sf [At: BIBLIA (1688), 552/14 / V: (înv) ~rcenă, (reg) sac~, salc~ / Pl: ~ni, (îvp) ~ne / E: ml sarcina] 1 Obiect, ființă sau grup de obiecte ori de ființe având o anumită greutate (mare) și fiind transportate cu un animal de tracțiune, cu un mijloc de transport, pe spinarea omului etc. 2 Greutate pe care o reprezintă sarcina (1) Si: povară, încărcătură. 3 (Înv) Presiune. 4 (Spc) (Udp „de”) Legătură sau grămadă (delimitată) (de lemne, de fân, de paie etc.) care poate fi dusă în spinare sau cu brațele. 5 (Înv) Măsură de greutate sau de volum folosită pentru lemne de foc, echivalând probabil cu cantitatea care poate fi dusă cu spinarea. 6 Obligație materială (în bani, în produse, în muncă etc.) față de o autoritate. 7 Ceea ce i se impune cuiva sau își impune cineva să facă într-o anumită situație sau într-un anumit scop Si: îndatorire, misiune, obligație. 8 Activitate de o importanță deosebită pe care trebuie s-o înfăptuiască cineva Si: misiune. 9 Responsabilitate materială sau morală. 10 (Îlav) În ~ În seamă. 11 (Îal) Împotrivă. 12 (Îlpp; adesea în construcție cu verbe ca „a rămâne”, „a sta”, „a cădea”, „a reveni”, „a pune” etc.) În (sau înv, pe) ~na... În atribuția... 13 (Îal) În legătură cu... 14 (Îal) Pe seama... 15 (Îal) Asupra. 16 (Îal) Împotriva. 17 (De obicei articulat; udp „de”) Activitate pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat, într-o întreprindere, instituție etc. Si: slujbă (1). 18 (Rar) Facultate (psihică). 19 Stare a femeii gravide din momentul fecundării până la expulzarea fătului. 20 Perioadă când o femeie este gravidă Si: graviditate (1). 21 Mărime fizică ce produce o stare de solicitare mecanică într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic ori tehnic. 22 Solicitare mecanică produsă de o sarcină (21). 23 Putere debitată de un sistem generator, transmițător sau transformator de energie. 24 (D. sisteme fizice ori tehnice producătoare de energie; îe) A pune în ~ A pune în funcțiune. 25 (Șîs ~ electrică) Mărime fizică ce caracterizează starea de încărcare electrică a unui corp. 26 Mărime scalară care caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul său un câmp electric sau de a fi acționat atunci când se află în câmpul electric al altui corp. 27 (Cantitate de) electricitate. 28 (Îs) ~ magnetică Mărime fizică ce caracterizează starea de magnetism a unui corp Si: masă magnetică.

sărcina vt [At: BUDAI-DELEANU, LEX. / Pzi: ~nez / E: sărcina] (Înv) A însărcina.

SÁRCINĂ, sarcini, s. f. 1. Greutate, încărcătură pe care o duce un om sau un animal; povară. ♦ Apăsare, greutate. ♦ Fig. Povară, balast. 2. Legătură (de lemne, de fân, de paie) care poate fi dusă în spinare sau cu brațele. 3. Obligație, îndatorire, răspundere (materială sau morală). ◊ Expr. A da pe cineva în sarcina cuiva = a da pe cineva în grija cuiva. A pune (ceva) în sarcina cuiva = a face (pe cineva) vinovat sau răspunzător (de ceva). 4. Misiune. ♦ (Articulat, urmat de determinări introduse prin prep. „de”) Calitate, slujbă, rol. 5. Starea femeii gravide; perioadă cât o femeie este gravidă; graviditate. 6. Mărime fizică care produce o stare de solicitare mecanică într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic. ♦ Sarcină electrică = mărime scalară ce caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul sau un câmp electric sau de a fi acționat atunci când se află în câmpul electric al altui corp. ♦ Putere activă dată sau luată de un sistem tehnic generator, transmițător sau transformator de energie. – Lat. sarcina.

SÁRCINĂ, sarcini, s. f. 1. Încărcătură, greutate (pe care o duce un om sau un animal); povară. [Dan] puse jos dulcea lui sarcină pe malul mirositor al unui lac albastru. EMINESCU, N. 65. Sarcini de-aur și de smirnă ei încarcă pe cămile Și pornesc în caravană după steaua plutitoare. id. O. IV 192. Le slujea în loc de catîri, purtîndu-le sarcinile. DRĂGHICI, R. 65. ◊ Fig. Nouri de jăratec și aur umpleau cu oștirile lor ceriul, dealurile erau încărcate cu sarcini de purpură. EMINESCU, N. 48. Ce faci, iubite oaspe, și cum te mai găsești Sub sarcina de daruri a dragostei domnești? ALECSANDRI, T. II 96. ♦ Apăsare, greutate. Stau pe murgul meu călare Tot cu mîna pe pistoale... Și mijlocul mi se frînge De greul păcatelor De sarcina armelor. ALECSANDRI, P. P. 255. ◊ Fig. O biată slabă ființă a căzut sub sarcina ticăloșiei vieții. NEGRUZZI, S. I 31. ♦ Fig. Povară, balast. Voi fugi unde m-or duce ochii, departe de casa părintească în care sînt sarcină. ALECSANDRI, T. I 52. 2. Legătură (de lemne, de fîn, de paie etc.) care poate fi dusă în spinare sau cu brațele. V. maldăr. [Bărbatul] dădu sarcina de mohor vacii s-o mănînce. RETEGANUL, P. III 3. Culese cîteva uscături, făcu o sarcină mică, o luă în spinare și plecă cu dînsa acasă. ISPIRESCU, L. 266. 3. Obligație, îndatorire, răspundere (materială sau morală). Ni spuneați dinioarea că de acum toți au să ieie parte la sarcini, de la vlădică pînă la opincă. CREANGĂ, A. 167. [Țărănimea] plătea dări și ducea toate sarcinile statului. GHICA, S. XII. Toată sarcina statului e pe spinarea mea! ALECSANDRI, T. I 404. ◊ Expr. A cădea (sau a reveni, a rămîne) în sarcina cuiva = a cădea, a rămîne în grija, cuiva. Cine era prea sărac și n-avea nimic de dat: rămînea în sarcina vătafului și dădea vătaful pentru el. GALACTION, O. I 280. În sarcina lui cădea să îngrijească de pisici. STĂNOIU, C. I 128. Întreținerea cădea în sarcina arendașului. REBREANU, R. II 49. A da pe cineva în sarcina cuiva = a da pe cineva în grija cuiva, a-l pune sub îngrijirea cuiva. A pune (ceva) în sarcina cuiva = a face (pe cineva) vinovat sau răspunzător (de ceva). Liber de orice sarcină v. liber.Caiet de sarcini = dosar care cuprinde condițiile tehnice pentru executarea unei lucrări. 4. Misiune. Te rog să-l încurci, ca să-ți facă mărturisiri. – Sarcina nu-mi pare de loc grea. SLAVICI, N. II 345. Gîndindu-se și răzgîndindu-se cum să-și îndeplinească sarcina mai bine, căci își dăduse cuvîntul, se pomeni la marginea unui eleșteu. ISPIRESCU, L. 43. ♦ (Urmat de determinări introduse prin prep. «de») Calitate, slujbă, rol. E grea... sarcina de împărat. CONTEMPORANUL, I 234. Obosit de lucrările catagrafiei, la care mă îndatora sarcina mea de deputat. NEGRUZZI, S. I 220. El și-au luat acum a îndeplini sarcina de bucătar. DRĂGHICI, R. 75. 5. Starea femeii gravide, graviditate; durata gravidității, gestație. A trăit în societatea capitalistă ca proletară, lucrînd 16 ore pe zi în mine de cărbuni și bătută de bărbatul ei chiar în timpul sarcinei. GHEREA, ST. CR. II 17. Obosită de drum și de sarcină... ajunse la o căsuță. ISPIRESCU, L. 55. 6. Forță sau cuplu de forțe, care se aplică din exterior unui sistem fizic. ♦ Putere care se ia de la un sistem tehnic sau de la anumite elemente ale lui. 7. (În expr. Sarcină electrică = electricitate (1). – Pl. și: (rar) sarcine (CREANGĂ, P. 156).

SÁRCINĂ ~i f. 1) Îndatorire pe care o îndeplinește cineva. ◊ A cădea (sau a reveni) în ~a cuiva a fi de datoria cuiva. A pune ceva în ~a cuiva a face pe cineva să răspundă de ceva. 2) Legătură care poate fi dusă în spinare sau în brațe. ~ de lemne. ~ de fân. 3) Stare a femeii gravide. 4) Forță generală, transformată sau transmisă de un sistem tehnic. ◊ ~ electrică mărime care caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul său un câmp electric sau de a fi pus în mișcare atunci când se află în câmpul electric al altui corp. [G.-D. sarcinii] /<lat. sarcina

sarcină f. 1. legătură ce se poartă în spinare: o sarcină de lemne, de grâu; 2. starea unei femei însărcinate: o sarcină grea; 3. greutate mare: toată familia e în sarcina lui; 4. contribuțiune către Stat: proprietate fără nicio sarcină; 5. funcțiune: sarcină onorifică; 6. fig. misiune: o sarcină delicată. [Vechiu-rom. sarcenă = lat. SARCINA, bagaje militare].

sárcină f., pl. ĭ (lat. sarcina, bagaj de călătorie, it. sarcino, sarcină de lemne). Greutate saŭ bagaj purtat în spate saŭ în mînă: o babă c’o sarcină de vreascurĭ. Starea uneĭ femeĭ însărcinate: o sarcină grea. O veche măsură de greutate (125 de ocale), numită și povărat și tar și saŭ tovar (Iorga, Negoț., 227). Fig. Greutate, angara, povară, muncă pe care trebuĭe s’o împlineștĭ: multe-s în sarcina luĭ. Bir de plătit statuluĭ orĭ servitute: proprietate fără nicĭ o sarcină. Funcțiune, misiune, însărcinare: o sarcină onorifică, o sarcină delicată. – Și sarcenă (Biblia 1688). V. calabalîc.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

sárcină s. f., g.-d. art. sárcinii; pl. sárcini

sárcină s. f., g.-d. art. sárcinii; pl. sárcini


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

SÁRCINĂ s. 1. v. povară. 2. v. greutate. 3. v. graviditate. 4. v. gestație. 5. v. obligație. 6. v. oficiu. 7. v. atribuție. 8. angajament, îndatorire, obligație, (pop.) legătură. (~ ta față de el este...) 9. răspundere, responsabilitate. (Grea ~ și-a luat.) 10. v. însărcinare. 11. v. menire. 12. v. funcție. 13. (FIZ.) electricitate. (~ pozitivă.) 14. (FIZ.) sarcină electrică = a) cantitate de electricitate; b) masă electrică; sarcină magnetică = masă magnetică.

SARCINĂ s. 1. greu, greutate, încărcătură, povară, (livr.) pondere, (pop.) tărhat, (înv. și reg.) pond, tar, tovar, (Mold.) tăbîrcă, (înv.) greață, greime. (Poartă în spate toată ~.) 2. apăsare, greutate, povară. (Mijlocul li se frînge de ~ bagajelor.) 3. (BIOL.) graviditate, (rar) maternitate, (înv. și reg.) purtare, (reg.) poziție, stare. (O ~ înaintată.) 4. (BIOL.) gestație. (În timpul ~.) 5. datorie, îndatorire, însărcinare, obligație, (înv.) dator, datorință, îndatorință. (~ ta era să rezolvi problema.) 6. datorie, îndatorire, obligație, oficiu. (Și-a îndeplinit onorabil ~ de gazdă.) 7. atribuție, îndatorire, rol. (Ce ~ ai în această comisie?) 8. angajament, îndatorire, obligație, (pop.) legătură. (~ ta față de el este...) 9. răspundere, responsabilitate. (Grea ~ și-a luat.) 10. însărcinare, misiune, (înv. și reg.) slujbă, (înv.) memuriet, sărcinare, solie. (Și-a dus ~ pînă la capăt.) 11. chemare, menire, misiune, rol, rost, (reg.) menință, (livr. fig.) sacerdoțiu. (Și-a împlinit ~.) 12. funcție, rol. (Ce ~ îndeplinește această piesă în ansamblu?) 13. (FIZ.) electricitate. (~ pozitivă.) 14. (FIZ.) sarcină electrică = cantitate de electricitate.


Dicționare etimologice

Se explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

sárcină (sárcini), s. f.1. Încărcătură, greutate, povară. – 2. Obligație, îndatorire, misiune. – 3. Graviditate. – Mr. sarțină, istr. sǫrcirę. Lat. sarcina (Pușcariu 1523; REW 7598), cf. v. it. sarcina (calabr. sarcina, apul. sarcene). – Der. însărcina, vb. (a încărca; a împovăra, a încredința; afecunda, a lăsa gravidă); însărcinare, s. f. (misiune, mandat); însărcinat, s. m. (trimis, responsabil); desărcina, vb. (a destitui); sărciner, s. n. (Mold., Trans., Olt., par cu ramificații, folosit ca suport).

arată toate definițiile

Intrare: sarcină
substantiv feminin (F43)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • sarcină
 • sarcina
plural
 • sarcini
 • sarcinile
genitiv-dativ singular
 • sarcini
 • sarcinii
plural
 • sarcini
 • sarcinilor
vocativ singular
plural
sacină
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
salcină
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
sarcenă
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: sărcina
verb (VT201)
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • sărcina
 • sărcinare
 • sărcinat
 • sărcinatu‑
 • sărcinând
 • sărcinându‑
singular plural
 • sărcinea
 • sărcinați
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • sărcinez
(să)
 • sărcinez
 • sărcinam
 • sărcinai
 • sărcinasem
a II-a (tu)
 • sărcinezi
(să)
 • sărcinezi
 • sărcinai
 • sărcinași
 • sărcinaseși
a III-a (el, ea)
 • sărcinea
(să)
 • sărcineze
 • sărcina
 • sărcină
 • sărcinase
plural I (noi)
 • sărcinăm
(să)
 • sărcinăm
 • sărcinam
 • sărcinarăm
 • sărcinaserăm
 • sărcinasem
a II-a (voi)
 • sărcinați
(să)
 • sărcinați
 • sărcinați
 • sărcinarăți
 • sărcinaserăți
 • sărcinaseți
a III-a (ei, ele)
 • sărcinea
(să)
 • sărcineze
 • sărcinau
 • sărcina
 • sărcinaseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

sarcină sacină salcină sarcenă

 • 1. Greutate, încărcătură pe care o duce un om sau un animal.
  exemple
  • [Dan] puse jos dulcea lui sarcină pe malul mirositor al unui lac albastru. EMINESCU, N. 65.
   surse: DLRLC
  • Sarcini de-aur și de smirnă ei încarcă pe cămile Și pornesc în caravană după steaua plutitoare. EMINESCU, O. IV 192.
   surse: DLRLC
  • Le slujea în loc de catîri, purtîndu-le sarcinile. DRĂGHICI, R. 65.
   surse: DLRLC
  • figurat Nouri de jăratec și aur umpleau cu oștirile lor ceriul, dealurile erau încărcate cu sarcini de purpură. EMINESCU, N. 48.
   surse: DLRLC
  • figurat Ce faci, iubite oaspe, și cum te mai găsești Sub sarcina de daruri a dragostei domnești? ALECSANDRI, T. II 96.
   surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
   exemple
   • Stau pe murgul meu călare Tot cu mîna pe pistoale... Și mijlocul mi se frînge De greul păcatelor De sarcina armelor. ALECSANDRI, P. P. 255.
    surse: DLRLC
   • figurat O biată slabă ființă a căzut sub sarcina ticăloșiei vieții. NEGRUZZI, S. I 31.
    surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Voi fugi unde m-or duce ochii, departe de casa părintească în care sînt sarcină. ALECSANDRI, T. I 52.
    surse: DLRLC
 • 2. Legătură (de lemne, de fân, de paie) care poate fi dusă în spinare sau cu brațele.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
  exemple
  • [Bărbatul] dădu sarcina de mohor vacii s-o mănînce. RETEGANUL, P. III 3.
   surse: DLRLC
  • Culese cîteva uscături, făcu o sarcină mică, o luă în spinare și plecă cu dînsa acasă. ISPIRESCU, L. 266.
   surse: DLRLC
 • 3. Obligație, îndatorire, răspundere (materială sau morală).
  exemple
  • Ni spuneați dinioarea că de acum toți au să ieie parte la sarcini, de la vlădică pînă la opincă. CREANGĂ, A. 167.
   surse: DLRLC
  • [Țărănimea] plătea dări și ducea toate sarcinile statului. GHICA, S. XII.
   surse: DLRLC
  • Toată sarcina statului e pe spinarea mea! ALECSANDRI, T. I 404.
   surse: DLRLC
  • 3.1. expresie A cădea (sau a reveni, a rămâne) în sarcina cuiva = a cădea, a rămâne în grija cuiva.
   exemple
   • Cine era prea sărac și n-avea nimic de dat: rămînea în sarcina vătafului și dădea vătaful pentru el. GALACTION, O. I 280.
    surse: DLRLC
   • În sarcina lui cădea să îngrijească de pisici. STĂNOIU, C. I 128.
    surse: DLRLC
   • Întreținerea cădea în sarcina arendașului. REBREANU, R. II 49.
    surse: DLRLC
  • 3.2. expresie A da pe cineva în sarcina cuiva = a da pe cineva în grija cuiva.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 3.3. expresie A pune (ceva) în sarcina cuiva = a face (pe cineva) vinovat sau răspunzător (de ceva).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 3.5. Caiet de sarcini = dosar care cuprinde condițiile tehnice pentru executarea unei lucrări.
   surse: DLRLC
 • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
  exemple
  • Te rog să-l încurci, ca să-ți facă mărturisiri. – Sarcina nu-mi pare de loc grea. SLAVICI, N. II 345.
   surse: DLRLC
  • Gîndindu-se și răzgîndindu-se cum să-și îndeplinească sarcina mai bine, căci își dăduse cuvîntul, se pomeni la marginea unui eleșteu. ISPIRESCU, L. 43.
   surse: DLRLC
  • 4.1. articulat Urmat de determinări introduse prin prepoziția „de”:
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: calitate rol slujbă attach_file 3 exemple
   exemple
   • E grea... sarcina de împărat. CONTEMPORANUL, I 234.
    surse: DLRLC
   • Obosit de lucrările catagrafiei, la care mă îndatora sarcina mea de deputat. NEGRUZZI, S. I 220.
    surse: DLRLC
   • El și-au luat acum a îndeplini sarcina de bucătar. DRĂGHICI, R. 75.
    surse: DLRLC
 • 5. Starea femeii gravide; perioadă cât o femeie este gravidă.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: gestație graviditate attach_file 2 exemple
  exemple
  • A trăit în societatea capitalistă ca proletară, lucrînd 16 ore pe zi în mine de cărbuni și bătută de bărbatul ei chiar în timpul sarcinei. GHEREA, ST. CR. II 17.
   surse: DLRLC
  • Obosită de drum și de sarcină... ajunse la o căsuță. ISPIRESCU, L. 55.
   surse: DLRLC
 • 6. Mărime fizică care produce o stare de solicitare mecanică într-un corp solid deformabil sau într-un sistem fizic.
  surse: DEX '09
  • diferențiere Forță sau cuplu de forțe, care se aplică din exterior unui sistem fizic.
   surse: DLRLC
  • 6.1. Sarcină electrică = mărime scalară ce caracterizează proprietatea unui corp de a crea în jurul său un câmp electric sau de a fi acționat atunci când se află în câmpul electric al altui corp.
   surse: DEX '09
  • 6.2. Putere activă dată sau luată de un sistem tehnic generator, transmițător sau transformator de energie.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 6.3. expresie Sarcină electrică = electricitate.
   surse: DLRLC sinonime: electricitate
 • comentariu rar Plural și: sarcine.
  surse: DLRLC

etimologie: