3 intrări

school Articole pe această temă:

72 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

PUNT s. m. v. pfund.

PUNT s. n. v. punct.

FUNT s. m. v. pfund.

PFUND, pfunzi, s. m. 1. (Înv. și pop.) Unitate de măsură a greutății, egală cu circa 0,5 kg sau (reg.) cu 0,25 kg; livră. 2. Veche unitate monetară germană. [Pl. și: (n.) pfunduri.Var.: fund, funt, (reg.) punt s. m.] – Din germ. Pfund.

PFUND, pfunzi, s. m. 1. (Înv. și pop.) Unitate de măsură a greutății, egală cu circa 0,5 kg sau (reg.) cu 0,25 kg; livră. 2. Veche unitate monetară germană. [Pl. și: (n.) pfunduri.Var.: fund, funt, (reg.) punt s. m.] – Din germ. Pfund.

PUNCT, puncte, s. n. I. 1. Semn grafic mic și rotund, asemănător cu o înțepătură de ac, folosit ca semn de punctuație, pentru a indica pauze între propoziții sau fraze independente, pentru prescurtarea unui cuvânt sau care se pune deasupra literelor „i”, „j” etc. ◊ Două puncte = semn de punctuație constând din două puncte (I 1) așezate unul deasupra altuia, folosit pentru a arăta că urmează o vorbire directă, o enumerare, o explicare sau o concluzie. Punct și virgulă = semn de punctuație constând dintr-un punct (I 1) așezat deasupra unei virgule, folosit pentru a despărți părțile componente ale unei perioade. Puncte de suspensie sau puncte-puncte = semn de punctuație constând din trei (sau mai multe) puncte (I 1) așezate în linie orizontală, folosit pentru a arăta o întrerupere în șirul gândirii, al acțiunii sau o omisiune dintr-un text reprodus. ◊ Expr. A pune punctul pe i = a preciza ce este esențial într-o chestiune, a trage concluzia. ♦ Fig. (Cu valoare de interjecție) Gata! destul! 2. Semn convențional în formă de punct (I 1), care indică pe o hartă așezările omenești, care marchează zarurile, piesele de domino etc. sau care este pus la dreapta unei note muzicale spre a-i prelungi durata cu încă o jumătate din valoarea ei. 3. Punct (I 1) folosit în matematică, indicând efectuarea unei înmulțiri. 4. Fel de a coase, de a broda, de a croșeta; model de cusătură, de broderie etc. 5. (În sintagma) Punct tipografic = unitate de măsură pentru lungime, folosită în tipografie, egală cu 0,376 mm. 6. Ceea ce se vede foarte mic din cauza depărtării. ♦ Pată mică, rotundă, detașată pe un fond de altă culoare. 7. (În sintagma) Punct de ochire = locul din țintă în care trăgătorul potrivește precis linia de ochire. II. 1. Figură geometrică plană fără nicio dimensiune (reprezentată prin partea comună a două linii care se întâlnesc). ♦ Loc determinat pe o lungime, pe o suprafață, în spațiu. ◊ Punct medical (sau sanitar) = serviciu medical organizat în fabrici, uzine, șantiere etc. 2. Valoare a unei mărimi, mai ales temperatura la care se produce un anumit fenomen. Punct de topire. III. 1. Parte determinată în cadrul unei acțiuni, al unei discuții, al unei probleme etc. ◊ Expr. Punct de onoare = lucru, chestiune care angajează prestigiul, autoritatea, onoarea cuiva. Punct de plecare (sau de pornire) = a) locul de unde pleacă cineva; b) începutul unei lucrări, al unei acțiuni. A fi pe punctul de a... = a fi gata de a..., a fi pregătit să... Punct de vedere = aspectul sub care cineva privește o problemă sau atitudinea pe care o are față de ea; mod de a gândi. Din punct de vedere = în privința..., sub raportul... Din punct în punct sau punct cu punct = amănunțit, detaliat, pe larg. A pune (ceva) la punct = a) a regla (un aparat sau un sistem tehnic) pentru a-l face să funcționeze în condițiile dorite; b) a aranja, a potrivi lucrurile așa cum trebuie, fără a neglija niciun amănunt; a restabili adevărul. A fi pus la punct = a fi aranjat, bine îmbrăcat. A pune pe cineva la punct = a arăta cuiva ce se cuvine și ce nu, a da cuiva o lecție de bună-cuviință. 2. Moment, stadiu, fază, etapă de dezvoltare. ◊ Punct mort = situație fără ieșire. ◊ Loc. adv. Până la un (sau la acest) punct = până la o anumită limită sau etapă; într-o anumită măsură. ◊ Expr. Până la ce punct = în ce măsură, până unde... ♦ (Adverbial) Exact, precis, fix. IV. Unitate de măsură care indică punctajul obținut de un sportiv sau de o echipă într-o competiție; golurile marcate. ♦ Unitate de măsură pentru indicarea situației participanților la unele jocuri (zaruri, cărți, biliard etc.). ♦ Unitate de măsură pentru sporirea sau reducerea cursului valorilor mobiliare negociate prin bursă. ♦ Fiecare dintre diviziunile unei cartele pentru raționalizarea anumitor produse industriale; tichet detașat dintr-o astfel de cartelă. ◊ Loc. adj. și adv. Pe puncte = a) pe baza dreptului conferit de cartelă; raționalizat; b) fig. fără a avea pregătirea corespunzătoare funcției pe care o ocupă. – Din lat. punctum (cu unele sensuri după fr. point).

pfund sm [At: (a. 1667) IORGA, S. D. IV, 60 / V: (reg) font, funt, (înv) pfug sn, pont, pund (îvp) punt / Pl: ~nzi și (rar, sn) ~uri / E: ger Pfund] 1 (Îvp) Unitate de măsură a greutății egală cu circa 0,5 kg sau (reg) cu 0,25 kg Si: (rar) livră. 2 (Reg) Greutate la ceasurile fără arc. 3 Veche unitate monetară germană. 4 (Înv) ~ sterling Liră sterlină.

punct sn [At: M. COSTIN, O. 45 / V: (îvp) pont, (îrg) ponct, punt, (îvr) ~um / Pl: ~e, (înv) ~uri / E: lat punctum] 1 Articol, paragraf etc. dintr-o lege, dintr-o convenție, dintr-un statut etc. 2 (Pgn) Lege, convenție, statut în totalitate. 3 (Prc) Hotărâre, prevedere, clauză etc. cuprinsă într-un act juridic. 4 (Spc) Obligație a țăranului pontaș1. 5 (Înv; îlav) Ponturi – ponturi În mod amănunțit. 6 (Buc; îf pont) Proprietate pe care cineva o poseda pentru totdeauna în baza unui act, a unei înțelegeri etc. 7 (Mol) Parte. 8 (Înv; pgn; îf pont) Pasaj, capitol etc. dintr-o lucrare, dintr-o scriere etc. 9 Element al unui ansamblu, al unei acțiuni etc. 10 Idee, principiu care stă la baza unei discuții. 11 (Îlav) Din ~ în ~ sau ~ cu ~ Unul după altul. 12 (Pex; îal) Detaliat. 13 (Îe) A pune (ceva) la ~ A regla un aparat sau un sistem tehnic. 14 (Îae) A aranja lucrurile așa cum trebuie, fără a neglija nici un amănunt. 15 (Îae) A restabili cu fermitate adevărul. 16 (Pfm; îe) A fi pus la ~ A fi bine și îngrijit îmbrăcat. 17 (Pfm; îe) A pune (pe cineva) la ~ A interveni în mod ferm, ca o ripostă la manifestarea necontrolată a cuiva. 18 (Îs) ~ de onoare Problemă care angajează prestigiul cuiva. 19 (Spc) Etapă în desfășurarea unui proces. 20 (Îs) ~ de plecare (sau de pornire, înv de purcedere) început al unei acțiuni. 21 (Îlav) La ~ La momentul oportun Si: la timp, (fam) la țanc. 22 (Îlav) Până la un ~ Până la un moment dat. 23 (Îal) într-o anumită măsură. 24 (Reg; îlav) Pe pont Așa cum trebuie. 25 (Îlav) Până la ce ~ În ce măsură. 26 (Îe) A fi (sau a se găsi etc.) pe (sau la) -ul de a... (sau, înv, în -ul..., înde...) A fi gata să... 27 (Îe) A ajunge (sau a se găsi, a se afla) la un (sau într-un) ~ mort A ajunge sau a se găsi, a se afla într-un impas. 28 (Cu determinări temporale introduse prin pp „la”) Exact. 29 (Îrg; îf pont) Prilej favorabil pentru cineva Si: ocazie. 30 (Pop; îe) A avea ponturi A începe bine o treabă. 31 (Pop; îe) A-i face (cuiva) pontul A-i crea cuiva o situație favorabilă. 32 (Îae) A păcăli pe cineva. 33 (Arg; îe) A-i vinde (cuiva) pontul A destăinui cuiva un secret prin care poate obține un avantaj. 34 (Trs; mpl; îf pont) Moft. 35 (Pex) Deprindere urâtă. 36 (Reg; îe) A grăi pe ponturi A vorbi afectat. 37 (Reg; mpl; îf pont) Vorbe de spirit sau cu caracter aluziv. 38 (Pop; îe) A vorbi (sau, reg, a da) în ponturi sau a bate cuiva pontul A vorbi aluziv. 39 (Reg; lpl; îf pont) Variațiuni pe o temă muzicală. 40 (Cor; Trs; Ban; îf pont) Figură cu tropăituri la anumite dansuri populare, pe care o execută numai flăcăii. 41 Semn de punctuație cu valoare de pauză care se pune la sfârșitul unor fraze și propoziții independente, după grupuri de cuvinte sau cuvinte izolate care echivalează cu propoziții independente etc. 42 Semn grafic, mic și rotund, folosit în scriere. 43 (Îs) Două ~e Semn de punctuație din două puncte (41) așezate vertical, care arată că urmează o vorbire directă, o enumerare, o explicare, o concluzie etc. Si: (înv) colon. 44 (Îs) ~ și virgulă sau (îvr) ~ cu opritoare Semn de punctuație care marchează o pauză pentru a despărți propoziții sau grupuri de propoziții relativ independente într-o frază, constând dintr-un punct (41) și o virgulă așezate vertical Si: (înv) semicolon. 45 (Îs) ~e de suspensie sau ~e-~e Semn de punctuație format din trei sau, nerecomandabil, mai multe puncte (41) așezate în linie orizontală, folosit pentru a arăta o pauză mare în cursul vorbirii, o întrerupere în șirul gândirii sau al acțiunii ori o omisiune voluntară într-un text reprodus. 46 Punct (41) după un cuvânt prescurtat. 47 Semn grafic care se pune deasupra literelor „i” și „j”. 48 (Îe) A pune ~ul (sau, rar, ~ele) pe i A preciza ce este esențial într-o chestiune. 49 (Asr; îs) ~ de întrebare sau, înv, punt întrebător Semnul întrebării. 50 (Asr; îs) ~ al mirării sau ~ de mirare (ori de exclamație) Semn al exclamării. 51 Punct (42) folosit în matematică în locul semnului grafic „x”, pentru efectuarea unei înmulțiri. 52 Punct (42) pus la dreapta unei note sau a unei pauze muzicale pentru a marca prelungirea intonării notei sau a pauzei cu o jumătate din valoarea lor. 53 (Îs) ~ de orgă Punct (41) pus deasupra unei note muzicale, care indică suspendarea măsurii și prelungirea ei oricât de mult este necesar. 54 Semn convențional care indică pe o hartă așezările omenești mici. 55 Semn convențional care marchează zarurile, piesele de domino etc. 56 Obiect, corp etc. care, din cauza depărtării sau a dimensiunilor mici, apare într-o formă aproximativ rotundă și cu detalii greu perceptibile. 57 Adâncitură, pată etc. mică, rotundă pe suprafața unui obiect, a unei piese tehnice etc. 58 Pată mică, rotundă, detașată pe un fond de altă culoare. 59 (Înv; îf pont, punt) Grup de (douăzeci de) obiecte de același fel luate împreună, formând astfel o unitate la vânzarea, folosirea etc. unor mărfuri. 60 (Șîs ~ tipografic) Unitate de măsură a lungimii, folosită în tipografie, egală cu 0,376 mm. 61 Fel de a coase, de a broda, de a croșeta prin care se obțin mici ornamente de formă rotundă. 62 Model de cusătură, de broderie, de împletitură astfel realizat Si: (reg) puntură (2). 63 (Mpp; șîs ~negru) Comedon. 64 Concept teoretic fundamental ireductibil în matematică și în geometrie, definit ca locul de intersecție a două linii. 65 (Pex) Porțiune a spațiului în care dimensiunile lineare sunt nule. 66 Unitate de măsură pentru unghiuri egală cu 1°. 67 Valoare a unei mărimi fizice, tehnice etc. 68 (Spc; îs) ~ de topire, ~ de fierbere Temperatură fixă, caracteristică, la care se petrece un anumit fenomen fizico-chimic. 69 Unitate de măsură, exprimată numeric, care arată golurile marcate sau punctele obținute de cineva într-o întrecere sportivă, în unele jocuri etc. 70 (Mpl) Unitate de măsură, exprimată numeric, care arată punctajul obținut de cineva în finalul sau pe parcursul unei competiții sportive, al unor jocuri cu mai multe etape etc. 71 (Iuz) Diviziune a unei cartele pentru raționalizarea produselor desfăcute prin unitățile de stat sau cooperatiste. 72 (Iuz) Tichet detașat dintr-o cartelă de raționalizare a produselor. 73-74 (Îljv) Pe ~e (Care este cumpărat, procurat, raționalizat) în baza dreptului conferit de cartelă. 75-76 (Pfm; îal) (Care este) fără pregătire corespunzătoare funcției pe care o ocupă sau titlului pe care îl deține. 77 Loc determinat pe o lungime, pe o suprafață, în spațiu. 78 Porțiune de teren cu anumite caracteristici. 79 (Pex) Așezare omenească. 80 (Îs) ~ de ochire Loc din țintă în care trăgătorul potrivește precis linia de ochire. 81 (Îs) ~ de articulare Loc pe bolta palatului unde se emite un sunet cu ajutorul organelor de vorbire. 82 (Rar; îs) ~e de foc Procedeu terapeutic folosit în anumite afecțiuni și constând din termocauterizări locale. 83 (Îs) ~ material Abstractizare folosită în mecanică, conform căreia corpurile reale își păstrează masa, dar își reduc dimensiunile la zero. 84 (Îs) ~ de sprijin (sau de reazem) Loc fix pe care se sprijină o pârghie pentru a ridica ceva. 85 (Îas) Proptea. 86 (Fig; îas) Sprijin. 87 (Îs) ~ medical (sau sanitar) Serviciu medical organizat cât mai aproape de locul de muncă sau cât mai aproape de un loc în care se pot întâmpla accidente. 88 (Înv; îs) ~ de vedere (sau de privire) Loc de unde se poate privi ceva din unghiul cel mai bun cu putință. 89 (Înv; îas) Loc de unde se vede o priveliște frumoasă. 90 (Îas) Mod de a gândi. 91 (Îs) ~ de plecare Loc de unde pleacă cineva sau ceva. 92 (Îlpp) Din ~ de vedere... sau din ~ul de vedere al... În privința... 93 (Îlpp) Din ~ul de vedere al cuiva După felul în care concepe sau în care privește cineva ceva sau pe cineva. 94 (Reg; îe) A pune pont A fixa un anumit loc pentru efectuarea unei acțiuni. 95 (Mol; îf pont) Loc unde își efectuează o persoană serviciul, în special de pază. 96 (Mol; pex) Serviciu al unei persoane. 97 (Reg; la unele jocuri de copii) Țintă extremă până unde pot fugi copiii care participă la jocul respectiv Si: (reg) țăcăr. 98 (Înv; spc; îf pont) Pol1. 99 (Reg; spc; îf pont) Capăt al unui obiect.

PUNCT, puncte, s. n. I. 1. Semn grafic mic și rotund, asemănător cu o înțepătură de ac, folosit ca semn de punctuație, pentru a indica pauze între propoziții sau fraze independente, pentru prescurtarea unui cuvânt sau care se pune deasupra literelor „i”, „j” etc. ◊ Două puncte = semn de punctuație constând din două puncte (I 1) așezate unul deasupra altuia, folosit pentru a arăta că urmează o vorbire directă, o enumerare, o explicare sau o concluzie. Punct și virgulă = semn de punctuație constând dintr-un punct (I 1) așezat deasupra unei virgule, folosit pentru a despărți părțile componente ale unei perioade. Puncte de suspensie sau puncte-puncte = semn de punctuație constând din trei (sau mai multe) puncte (I 1) așezate în linie orizontală, folosit pentru a arăta o întrerupere în șirul gândirii, al acțiunii sau o omisiune dintr-un text reprodus. ◊ Expr. A pune punctul pe i = a preciza ce este esențial într-o chestiune, a trage concluzia. ♦ Fig. (Cu valoare de interjecție) Gata! destul! 2. Semn convențional în formă de punct (I 1), care indică pe o hartă așezările omenești, care marchează zarurile, piesele de domino etc. sau care este pus la dreapta unei note muzicale spre a-i prelungi durata cu încă o jumătate din valoarea ei. 3. Punct (I 1) folosit în matematică, indicând efectuarea unei înmulțiri. 4. Fel de a coase, de a broda, de a croșeta; model de cusătură, de broderie etc. 5. (În sintagma) Punct tipografic = unitate de măsură pentru lungime, folosită în tipografie, egală cu 0,376 mm. 6. Ceea ce se vede foarte mic din cauza depărtării. ♦ Pată mică, rotundă, detașată pe un fond de altă culoare. 7. (În sintagma) Punct de ochire = locul din țintă în care trăgătorul potrivește precis linia de ochire. II. 1. Figură geometrică plană fără nici o dimensiune (reprezentată prin partea comună a două linii care se întâlnesc). ♦ Loc determinat pe o lungime, pe o suprafață, în spațiu. ◊ Punct medical (sau sanitar) = serviciu medical organizat în fabrici, uzine, șantiere etc. 2. Valoare a unei mărimi, mai ales temperatura la care se produce un anumit fenomen. Punct de topire. III. 1. Parte determinată în cadrul unei acțiuni, al unei discuții, al unei probleme etc. ◊ Expr. Punct de onoare = lucru, chestiune care angajează prestigiul, autoritatea, onoarea cuiva. Punct de plecare (sau de pornire) = a) locul de unde pleacă cineva; b) începutul unei lucrări, al unei acțiuni. A fi pe punctul de a... = a fi gata de a..., a fi pregătit să... Punct de vedere = aspectul sub care cineva privește o problemă sau atitudinea pe care o are față de ea; mod de a gândi. Din punct de vedere = în privința..., sub raportul... Din punct în punct sau punct cu punct = amănunțit, detaliat, pe larg. A pune (ceva) la punct = a) a regla (un aparat sau un sistem tehnic) pentru a-l face să funcționeze în condițiile dorite; b) a aranja, a potrivi lucrurile așa cum trebuie, fără a neglija nici un amănunt; a restabili adevărul. A fi pus la punct = a fi aranjat, bine îmbrăcat. A pune pe cineva la punct = a arăta cuiva ce se cuvine și ce nu, a da cuiva o lecție de bună-cuviință. 2. Moment, stadiu, fază, etapă de dezvoltare. ◊ Loc. adv. Până la un (sau la acest) punct = până la o anumită limită sau etapă; într-o anumită măsură. ◊ Expr. Până la ce punct = în ce măsură, până unde... Punct mort = situație fără ieșire. ♦ (Adverbial) Exact, precis, fix. IV. Unitate de măsură luată ca bază de clasificare, în special la sporturi. ♦ Unitate de măsură pentru indicarea situației participanților la unele jocuri (zaruri, cărți, biliard etc.). ♦ Unitate de măsură pentru sporirea sau reducerea cursului valorilor mobiliare negociate prin bursă. ♦ Fiecare dintre diviziunile unei cartele pentru raționalizarea anumitor produse industriale; tichet detașat dintr-o astfel de cartelă. ◊ Loc. adj. și adv. Pe puncte = a) pe baza dreptului conferit de cartelă; raționalizat; b) fig. fără a avea pregătirea corespunzătoare funcției pe care o ocupă. – Din lat. punctum (cu unele sensuri după fr. point).

arată toate definițiile

Intrare: Punt
Punt
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: pfund
pfund1 (pl. -i) substantiv masculin
substantiv masculin (M5)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • pfund
 • pfundul
 • pfundu‑
plural
 • pfunzi
 • pfunzii
genitiv-dativ singular
 • pfund
 • pfundului
plural
 • pfunzi
 • pfunzilor
vocativ singular
plural
punt1 (pl. -i) substantiv masculin
substantiv masculin (M3)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punt
 • puntul
 • puntu‑
plural
 • punți
 • punții
genitiv-dativ singular
 • punt
 • puntului
plural
 • punți
 • punților
vocativ singular
plural
pfug
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
pund1 (pl. -i) substantiv masculin
substantiv masculin (M5)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • pund
 • pundul
 • pundu‑
plural
 • punzi
 • punzii
genitiv-dativ singular
 • pund
 • pundului
plural
 • punzi
 • punzilor
vocativ singular
plural
funt1 (pl. -i) substantiv masculin
substantiv masculin (M3)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • funt
 • funtul
 • funtu‑
plural
 • funți
 • funții
genitiv-dativ singular
 • funt
 • funtului
plural
 • funți
 • funților
vocativ singular
plural
fund2 (pl. -i) substantiv masculin
substantiv masculin (M5)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • fund
 • fundul
 • fundu‑
plural
 • funzi
 • funzii
genitiv-dativ singular
 • fund
 • fundului
plural
 • funzi
 • funzilor
vocativ singular
plural
fund1 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • fund
 • fundul
 • fundu‑
plural
 • funduri
 • fundurile
genitiv-dativ singular
 • fund
 • fundului
plural
 • funduri
 • fundurilor
vocativ singular
plural
pfund2 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • pfund
 • pfundul
 • pfundu‑
plural
 • pfunduri
 • pfundurile
genitiv-dativ singular
 • pfund
 • pfundului
plural
 • pfunduri
 • pfundurilor
vocativ singular
plural
funt2 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • funt
 • funtul
 • funtu‑
plural
 • funturi
 • funturile
genitiv-dativ singular
 • funt
 • funtului
plural
 • funturi
 • funturilor
vocativ singular
plural
pund2 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • pund
 • pundul
 • pundu‑
plural
 • punduri
 • pundurile
genitiv-dativ singular
 • pund
 • pundului
plural
 • punduri
 • pundurilor
vocativ singular
plural
punt3 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punt
 • puntul
 • puntu‑
plural
 • punturi
 • punturile
genitiv-dativ singular
 • punt
 • puntului
plural
 • punturi
 • punturilor
vocativ singular
plural
Intrare: punct
punct1 (pl. -e) substantiv neutru
substantiv neutru (N1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punct
 • punctul
 • punctu‑
plural
 • puncte
 • punctele
genitiv-dativ singular
 • punct
 • punctului
plural
 • puncte
 • punctelor
vocativ singular
plural
punct2 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DN, DLRLC, Scriban
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punct
 • punctul
 • punctu‑
plural
 • puncturi
 • puncturile
genitiv-dativ singular
 • punct
 • punctului
plural
 • puncturi
 • puncturilor
vocativ singular
plural
punt3 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punt
 • puntul
 • puntu‑
plural
 • punturi
 • punturile
genitiv-dativ singular
 • punt
 • puntului
plural
 • punturi
 • punturilor
vocativ singular
plural
punt2 (pl. -e) substantiv neutru
substantiv neutru (N1)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • punt
 • puntul
 • puntu‑
plural
 • punte
 • puntele
genitiv-dativ singular
 • punt
 • puntului
plural
 • punte
 • puntelor
vocativ singular
plural
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

pfund pfug fund funt pund punt

 • 1. învechit popular Unitate de măsură a greutății, egală cu circa 0,5 kg sau (regional) cu 0,25 kg.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: livră attach_file 2 exemple
  exemple
  • Oca are 2 funți. I. IONESCU, M. 729.
   surse: DLRLC
  • Cinci funți De bani mărunți. BIBICESCU, P. P. 277.
   surse: DLRLC
 • 2. Măsură de greutate cântărind 0,435 kg folosită odinioară în Germania și la noi, iar azi numai în sistemul de unități britanic și american.
  surse: DLRLC DN attach_file un exemplu
  exemple
  • Acest turn îi vărsat în bronz. El are 61 palme domnești sau picioare de nălțime, afară de statuie... 80 ½ pfunduri. KOGĂLNICEANU, S. 82.
   surse: DLRLC
 • 3. Veche unitate monetară germană.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC MDN '00

etimologie:

punct punt

 • 1. Semn grafic mic și rotund, asemănător cu o înțepătură de ac, folosit ca semn de punctuație, pentru a indica pauze între propoziții sau fraze independente, pentru prescurtarea unui cuvânt sau care se pune deasupra literelor „i”, „j” etc.
  surse: DEX '09 DLRLC DEX '98 DN
  • 1.1. Două puncte = semn de punctuație constând din două puncte (1.) așezate unul deasupra altuia, folosit pentru a arăta că urmează o vorbire directă, o enumerare, o explicare sau o concluzie.
   surse: DEX '09 DLRLC DEX '98 NODEX
  • 1.2. Punct și virgulă = semn de punctuație constând dintr-un punct (1.) așezat deasupra unei virgule, folosit pentru a despărți părțile componente ale unei perioade.
   surse: DLRLC DEX '09 NODEX
  • 1.3. Puncte de suspensie sau puncte-puncte = semn de punctuație constând din trei (sau mai multe) puncte (1.) așezate în linie orizontală, folosit pentru a arăta o întrerupere în șirul gândirii, al acțiunii sau o omisiune dintr-un text reprodus.
   surse: DLRLC DEX '09 NODEX
  • 1.4. expresie A pune punctul pe i = a preciza ce este esențial într-o chestiune, a trage concluzia.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC MDN '00
  • 1.5. figurat (Cu valoare de interjecție) S-a isprăvit!
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: destul (adv.) gata attach_file 2 exemple
   exemple
   • Cu asta, punct! hotărî el. V. ROM. mai 1954, 73.
    surse: DLRLC
   • expresie A pune punct = termina
    surse: NODEX
  • 1.6. rar expresie Punct de întrebare = semn de întrebare (1.2.).
   exemple
   • Ca și cum ar fi lunecat înadins pe lîngă punctul meu de întrebare, se plecă în mod firesc și... rupse un mare și frumos fir de romaniță. HOGAȘ, M. N. 102.
    surse: DLRLC
   • 1.6.1. figurat Întrebare rămasă fără răspuns.
    surse: DLRLC
 • 2. Semn convențional în formă de punct (1.), care indică pe o hartă așezările omenești, care marchează zarurile, piesele de domino etc. sau care este pus la dreapta unei note muzicale spre a-i prelungi durata cu încă o jumătate din valoarea ei.
  surse: DLRLC DEX '09 NODEX attach_file un exemplu
  exemple
  • Ca punctele pe hartă colorate. Sînt porturi și orașe populate. D. BOTEZ, F. S. 20.
   surse: DLRLC
 • 3. Punct (1.) folosit în matematică, indicând efectuarea unei înmulțiri.
  surse: DEX '09 DEX '98
 • 4. Fel de a coase, de a broda, de a croșeta; model de cusătură, de broderie etc.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC MDN '00 attach_file un exemplu
  exemple
  • Covor lucrat în punct de chelim.
   surse: DLRLC
 • 5. (în) sintagmă Punct tipografic = unitate de măsură pentru lungime, folosită în tipografie, egală cu 0,376 mm.
  surse: DEX '09 DLRLC DN
 • 6. Corp, porțiune dintr-o materie, având dimensiuni neglijabile.
  exemple
  • Dar deodat-un punct se mișcă... cel întîi și singur. Iată-l Cum din chaos face mumă, iară el devine tatăl. EMINESCU, O. I 132.
   surse: DLRLC
 • 7. Ceea ce se vede foarte mic din cauza depărtării.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 3 exemple
  exemple
  • Din depărtare... se ivi întîi un punct negru, apoi încă unul. Erau căruțele. DUMITRIU, P. F. 33.
   surse: DLRLC
  • Spre ostrovul cu sălcii aplecate și desfrunzite pluteau puncte negre și mărunte: erau rațele sălbatice. SADOVEANU, O. VII 164.
   surse: DLRLC
  • În fund, pe cer albastru... un negru punct s-arată! E cocostîrcul tainic, în lume călător. ALECSANDRI, P. A. 118.
   surse: DLRLC
  • 7.1. Pată mică, rotundă, detașată pe un fond de altă culoare.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC MDN '00 attach_file 2 exemple
   exemple
   • Pe strada întunecată aproape, cîteva puncte de lumină au lucit. ANGHEL, PR. 38.
    surse: DLRLC
   • A face un punct.
    surse: NODEX
 • 8. (în) sintagmă Punct de ochire = locul din țintă în care trăgătorul potrivește precis linia de ochire.
  surse: DEX '09 DEX '98
 • 9. Figură geometrică plană fără nicio dimensiune (reprezentată prin partea comună a două linii care se întâlnesc).
  surse: DEX '09 DLRLC DN attach_file un exemplu
  exemple
  • Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o paralelă la acea dreaptă. GEOMETRIA 21.
   surse: DLRLC
  • 9.1. Loc determinat pe o lungime, pe o suprafață, în spațiu.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Examinînd punctul de creștere la un microscop puternic, se vede că el este format dintr-o mulțime de celule cu pereții subțiri. BOTANICA 64.
    surse: DLRLC
   • 9.1.1. neobișnuit Puncte de foc = procedeu terapeutic în anumite afecțiuni, constând din aplicarea vârfului incandescent al termocauterului pe locul bolnav.
    exemple
    • Ploua subțire, pieziș, o ploaie rece ce-ți înțepa obrazul ca punctele de foc. BRĂESCU, V. A. 102.
     surse: DLRLC
  • 9.2. Punct medical (sau sanitar) = serviciu medical organizat în fabrici, uzine, șantiere etc.
   surse: DEX '09 DEX '98 MDN '00
  • 9.3. Punct de incidență = locul în care raza incidentă întâlnește raza reflectată.
   surse: DN
 • 10. Valoare a unei mărimi, mai ales temperatura la care se produce un anumit fenomen.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN attach_file un exemplu
  exemple
  • Punct de topire. Punct de fierbere.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 10.1. Punct critic = stare critică.
   surse: MDN '00
  • 10.2. Punct de solidificare = temperatură la care o substanță începe să treacă din stare lichidă în stare solidă.
   surse: NODEX
 • 11. Parte determinată în cadrul unei acțiuni, al unei discuții, al unei probleme etc.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN sinonime: chestiune / chestie problemă attach_file 3 exemple
  exemple
  • Cu părere de rău, nu pot să lămuresc acest punct întunecat al discuției. SADOVEANU, O. VIII 183.
   surse: DLRLC
  • Despre toate aceste puncte mă rog să dai deslușiri cum vrei să se urmeze. BĂLCESCU, la GHICA, A. 512.
   surse: DLRLC
  • Încă un punct al criticii nu înțeleg. RUSSO, O. 93.
   surse: DLRLC
  • 11.1. expresie Punct de onoare = lucru, chestiune care angajează prestigiul, autoritatea, onoarea cuiva.
   surse: DEX '09 DLRLC MDN '00 attach_file un exemplu
   exemple
   • Dacă pentru întreaga țară, cărbune mai mult, mereu mai mult, este o problemă de viață și de moarte, pentru noi din Valea Jiului, este și un punct de onoare. DAVIDOGLU, M. 7.
    surse: DLRLC
  • 11.2. expresie Punct de plecare (sau de pornire) = locul de unde pleacă cineva.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX attach_file un exemplu
   exemple
   • Sosit din nou în punctul de plecare, îmi plimb privirea tristă împrejur. BENIUC, V. 28.
    surse: DLRLC
  • 11.3. expresie figurat Punct de plecare (sau de pornire) = începutul unei lucrări, al unei acțiuni.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX attach_file un exemplu
   exemple
   • Drepturile omului au fost punctul de plecare al revoluției [din 1789]. CAMIL PETRESCU, T. II 562.
    surse: DLRLC
  • surse: DLRLC
  • 11.5. expresie Punct slab = parte slabă; loc sensibil.
   surse: NODEX
  • 11.6. expresie A fi pe punctul de a... (sau, învechit, în punct de) = a fi gata de a..., a fi pregătit să...
   surse: DEX '09 DLRLC MDN '00 attach_file un exemplu
   exemple
   • Eram în punct de plecare, cînd aflarăm că și munții aceia erau coprinși de vrăjmași. GHICA, A. 631.
    surse: DLRLC
  • 11.7. expresie Punct de vedere = aspectul sub care cineva privește o problemă sau atitudinea pe care o are față de ea; mod de a gândi.
   surse: DEX '09 DLRLC DN attach_file 3 exemple
   exemple
   • Acesta e un punct de vedere superior, pe care trebuie să-l sprijinim. VORNIC, P. 224.
    surse: DLRLC
   • Recunoscui ușor aceste două puncte de vedere și asta aduse o trecătoare mîngîiere. SADOVEANU, E. 126.
    surse: DLRLC
   • Înțelegea prea bine «punctul de vedere» al doamnei colonel, dar n-avea ce face. Adevărul e adevăr! C. PETRESCU, Î. I 18.
    surse: DLRLC
  • 11.8. expresie Din punct de vedere = în privința..., sub raportul...
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX attach_file un exemplu
   exemple
   • Industrie multilateral dezvoltată din punct de vedere tehnic.
    surse: DLRLC
   • 11.8.1. Din punctul de vedere (al cuiva) = după felul cum privește cineva lucrurile.
    exemple
    • Din punctul lui de vedere, Nae... a avut dreptate. CAMIL PETRESCU, U. N. 73.
     surse: DLRLC
    • Înfățișaserăm cauza noastră din punctul său adevărat de vedere. GHICA, A. 801.
     surse: DLRLC
  • 11.9. expresie Din punct în punct sau punct cu punct = pe larg.
   exemple
   • Și totuși, muierea aceasta care-l urmărește a arătat întocmai lucrurile, punct cu punct, pas cu pas. SADOVEANU, E. 281.
    surse: DLRLC
  • 11.10. expresie A pune (ceva) la punct = a regla (un aparat sau un sistem tehnic) pentru a-l face să funcționeze în condițiile dorite.
   surse: DEX '09 DLRLC MDN '00
  • 11.11. expresie A pune (ceva) la punct = a aranja, a potrivi lucrurile așa cum trebuie, fără a neglija niciun amănunt; a restabili adevărul.
   surse: DEX '09 DLRLC MDN '00
  • 11.12. expresie A fi pus la punct = a fi aranjat, bine îmbrăcat.
   surse: DEX '09 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Am așadar dungă [la pantaloni], sînt pus la punct. SAHIA, N. 20.
    surse: DLRLC
  • 11.13. expresie A pune pe cineva la punct = a arăta cuiva ce se cuvine și ce nu, a da cuiva o lecție de bună-cuviință.
   surse: DEX '09 DLRLC
 • 12. Loc determinat în spațiu (având anumite caracteristici).
  surse: DLRLC DN attach_file 2 exemple
  exemple
  • Îl tîrî pe toate străzile și bulevardele principale, să-i fixeze cîteva puncte de reper în orașul necunoscut. C. PETRESCU, C. V. 48.
   surse: DLRLC
  • O clipă, animalul se oprește înghețat E pierdut!... Ochii turburi caută încotrova un punct de scăpare. CARAGIALE, O. II 14.
   surse: DLRLC
  • 12.1. Punct (?) mort (?).
   surse: DLRLC
  • 12.2. Punct mort = momentul în care o piesă a unui mecanism își încetează mișcarea.
   surse: DN
  • 12.3. Punct mort = momentul în timpul unei competiții când organismul sportivului, din cauza suprasolicitării, nu mai răspunde cu promptitudine cerințelor.
   surse: DN
  • 12.4. Punct de reper = semn sau obiect de orientare pe teren.
   surse: NODEX
  • 12.5. Punct de reper = fapt care servește drept sprijin.
   surse: NODEX
  • 12.6. Punct cardinal = fiecare dintre cele patru direcții principale ale orizontului, servind Ia orientarea în spațiu (răsărit (4.), apus (2.), miazănoapte (?), miazăzi (1.)).
   surse: DLRLC DN attach_file 3 exemple
   exemple
   • Pentru a ajunge aici, de la nord, de la răsărit sau din orice parte a punctelor cardinale, trebuie să mergi cîte o sută de kilometri printr-un defileu îngust de munți stîncoși. BOGZA, Ț. 12.
    surse: DLRLC
   • figurat Proclamarea unei constituții era punctul cardinal al revoluției [din 1789]. CAMIL PETRESCU, T. II 562.
    surse: DLRLC
   • figurat Unul preface toată limba în «iune» altul în «ție»... de nu știi cum să te întorci între aceste patru puncte cardinale a gramaticilor. RUSSO, O. 54.
    surse: DLRLC
  • 12.7. Punct de ochire = locul în țintă în care trăgătorul potrivește precis linia de ochire.
   surse: DLRLC MDN '00
  • 12.8. Punct de agitație (3.2.).
   surse: DLRLC
  • 12.9. Loc pe un aerodrom unde stă echipa de elevi repartizați pentru zbor aceluiași instructor.
   surse: DN
  • 12.10. Punct de aplicație = locul delimitat de pe cuprinsul unui corp asupra căruia se exercită o forță.
   surse: DN
 • 13. Moment, stadiu, fază, etapă de dezvoltare.
  exemple
  • Încet cîte încet neamul se priface în popol sau nație... istoria... stă un minut la punctul acela unde viața tradițiilor se priface în viața istorică. RUSSO, S. 97.
   surse: DLRLC
  • 13.1. Punct mort = situație fără ieșire.
   surse: DEX '09
  • 13.2. locuțiune adverbială Până la un (sau la acest) punct = până la o anumită limită sau etapă; într-o anumită măsură.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX attach_file un exemplu
   exemple
   • (Atestat în forma punt) Pînă la acest punt, sîntem încredințați că toți bărbații de stat ai Romîniei stau într-un perfect acord. ODOBESCU, S. III 380.
    surse: DLRLC
  • 13.3. expresie Până la ce punct = în ce măsură, până unde...
   surse: DEX '09 DLRLC
  • exemple
   • Pleacă înainte ca să ducă vestea că la 12 punct, Zapis se va pogorî cu Șoimul, împreună cu prinții, în curtea palatului său. VISSARION, B. 321.
    surse: DLRLC
  • 13.5. locuțiune adverbială (În legătură cu verbe de mișcare) La punct = la momentul potrivit; la țanc.
   surse: DLRLC
   • 13.5.1. Ai venit la punct.
    surse: DLRLC
 • 14. Parte, diviziune, fragment dintr-un întreg.
  surse: DN sinonime: capitol paragraf
 • 15. Unitate de măsură care indică punctajul obținut de un sportiv sau de o echipă într-o competiție; golurile marcate.
  surse: DEX '09 DLRLC DN attach_file un exemplu
  exemple
  • Jucătorii români au avut trei puncte avans.
   surse: DLRLC
  • 15.1. Unitate de măsură pentru indicarea situației participanților la unele jocuri (zaruri, cărți, biliard etc.).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • La unele jocuri asul valorează unsprezece puncte.
    surse: DLRLC
  • 15.2. Unitate de măsură pentru sporirea sau reducerea cursului valorilor mobiliare negociate prin bursă.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
   exemple
   • Acțiunile fabricilor de celuloză au sărit cu o mie de puncte. BARANGA, V. A. 15.
    surse: DLRLC
   • Sînt sătul de opțiuni și puncte de redevență. C. PETRESCU, R. DR. 201.
    surse: DLRLC
  • 15.3. Fiecare dintre diviziunile unei cartele pentru raționalizarea anumitor produse industriale; tichet detașat dintr-o astfel de cartelă.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC

etimologie:

 • limba latină punctum (cu unele sensuri după limba franceză point)
  surse: DEX '09 DEX '98 DN