2 intrări

47 de definiții (maximum 20 afișate)

arată toate definițiile

córnuri s.n. pl. (reg.) păhărele cu rachiu de secară (secărică).

CORN1, (I 1, 6) coarne, (I 4, 5, II) cornuri, s. n., (I 3, III) corni, s. m. I. I. Formațiune dură, pereche sau nepereche, de pe craniul multor copitate. ◊ Loc. adj. (Despre cuvintele, relatările cuiva) Cu coarne = exagerat, de necrezut, gogonat, umflat. ◊ Expr. A lua în coarne = (despre vite) a împunge cu coarnele; fig. a se repezi cu vorba la cineva, a certa pe cineva. A scoate coarne = a deveni agresiv; a se obrăznici. A fi mai cu coarne decât altul = a fi mai grozav decât altul. A pune (cuiva) funia în coarne = a înșela, a amăgi (pe cineva), a-i impune (cuiva) voința. A se lua în coarne cu cineva = a se încăiera, a se lua la harță. A-și arăta coarnele = a-și manifesta răutatea, dușmănia. A căuta (cuiva) în coarne sau a căuta (ori a se uita) în coarnele cuiva = a îndeplini toate gusturile, capriciile cuiva; a răsfăța. A pune coarne = a călca credința conjugală; a înșela. (Pop.) Cel cu coarne = dracul. ♦ P. anal. Fiecare dintre cele patru organe tactile și vizuale ale melcului; fiecare dintre cele două excrescențe chitinoase de lângă ochii unor cărăbuși. 2. (La sg.) Substanță chitinoasă din care sunt constituite coarnele1 (I 1) animalelor (folosită pentru fabricarea unor obiecte). 3. (Și în sintagma corn de vânătoare) Instrument de suflat, confecționat uneori din corn1, folosit la vânătoare sau pentru chemări, semnalizări etc. ♦ Instrument muzical de suflat, format dintr-un tub conic de alamă sau din alt metal. ◊ Corn englez = instrument de suflat din familia oboiului, dar cu un sunet mai grav, cu ancie dublă. 4. Recipient format dintr-un corn1 (I 1) sau de forma acestuia, în care se păstrează praful de pușcă, sarea etc.; p. ext. conținutul acestui recipient. ◊ Expr. Cornul abundenței = (în mitologia greacă) simbol al belșugului, reprezentat printr-un vas în formă de corn1 (I 1), umplut cu fructe și cu flori. 5. Produs de panificație din făină albă, de mici dimensiuni și în formă de semilună. 6. Parte a unor construcții, organe de mașini, unelte etc. în formă de corn1 (I 1). ♦ Recipient din corn1 (I 1) sau de lut prelungit cu o pană de gâscă prin care se scurge huma colorată, folosit în ceramica populară pentru decorarea vaselor. 7. (La sg.) Denumire dată unor formații anatomice cu aspect de corn1 (I 1). Corn uterin. 8. (În sintagma) Cornul Lunii = Luna în primul și în ultimul pătrar, când are formă de seceră. 9. Compus: cornul-secarei sau corn-de-secară = ciupercă parazită care trăiește în ovarul diferitelor plante graminee; pintenul-secarei (Claviceps purpurea); boală provocată de această ciupercă și manifestată prin apariția în spic a unor formații tari, negricioase, întrebuințate în farmacie pentru extragerea ergotinei. II. 1. (Reg.) Colț, ungher, margine. 2. (Înv.) Aripă de oaste, de tabără. III. (La pl.) Căpriorii casei. – Lat. cornu.

CORN1, (I 1, 6) coarne, (I 4, 5, II) cornuri, s. n., (I 3, III) corni, s. m. I. 1. (La animalele cornute) Fiecare dintre cele două excrescențe de pe osul frontal al rumegătoarelor. ◊ Loc. adj. (Despre cuvintele, relatările cuiva) Cu coarne = exagerat, de necrezut, gogonat, umflat. ◊ Expr. A lua în coarne = (despre vite) a împunge cu coarnele; fig. a se repezi cu vorba la cineva, a certa pe cineva. A scoate coarne = a deveni agresiv; a se obrăznici. A fi mai cu coarne decât altul = a fi mai grozav decât altul. A pune (cuiva) funia în coarne = a înșela, a amăgi (pe cineva), a-i impune (cuiva) voința. A se lua în coarne cu cineva = a se încăiera, a se lua la harță. A-și arăta coarnele = a-și manifesta răutatea, dușmănia. A căuta (cuiva) în coarne sau a căuta (ori a se uita) în coarnele cuiva = a îndeplini toate gusturile, capriciile cuiva; a răsfăța. A pune coarne = a călca credința conjugală; a înșela. (Pop.) Cel cu coarne = dracul. ♦ P. anal. Fiecare dintre cele patru organe tactile și vizuale ale melcului; fiecare dintre cele două excrescențe chitinoase de lângă ochii unor cărăbuși. 2. (La sg.) Substanță chitinoasă din care sunt constituite coarnele1 (I 1) animalelor (folosită pentru fabricarea unor obiecte). 3. (Și în sintagma corn de vânătoare) Instrument de suflat, folosit la vânătoare sau pentru chemări, semnalizări etc. ♦ Instrument muzical de suflat, format dintr-un tub conic de alamă sau din alt metal. ◊ Corn englez = instrument muzical din familia oboiului, dar cu un sunet mai grav, cu ancie dublă. 4. Obiect făcut din corn1 (I 2) sau în formă de corn1 (I 1), în care se păstrează praful de pușcă, sarea etc.; p. ext. conținutul acestui obiect. ◊ Expr. Cornul abundenței = simbol al belșugului, reprezentat printr-un vas în formă de corn1 (I 1), umplut cu fructe și cu flori. 5. Produs de panificație din făină albă, de mici dimensiuni și în formă de semilună. 6. (La pl.) Nume generic dat părților unor construcții, organe de mașini, unelte etc. în formă de corn1 (I 1). ♦ Corn1 (I 1) sau vas mic de lut prelungit cu o pană de gâscă prin care se scurge huma colorată, folosit în ceramica populară pentru decorarea vaselor. 7. (La sg.) Denumire dată unor formații anatomice cu aspect de corn1 (I 1). Corn uterin. 8. (În sintagma) Cornul lunii = luna în primul și în ultimul pătrar, când are formă de seceră. 9. Compus: cornul-secarei sau corn-de-secară = ciupercă parazită care trăiește în ovarul diferitelor plante graminee; pintenul-secarei (Claviceps purpurea); boală provocată de această ciupercă și manifestată prin apariția în spic a unor formații tari, negricioase, întrebuințate în farmacie pentru extragerea ergotinei. II. 1. (Reg.) Colț, ungher, margine. 2. (Înv.) Aripă de oaste, de tabără. III. (La pl.) Căpriorii casei. – Lat. cornu.

CORN2, (II, 6) coarne și (I 4, 5, II) cornuri, s. n., (I 3) corni, s. m. I. 1. (La animalele numite «cornute») Fiecare dintre cele două excrescențe osoase, drepte sau încovoiate, ascuțite la capăt, care formează continuarea osului frontal, ieșind din piele. Fratele cel sărac... avea și el o pereche de boi... tineri, nalți de trup, țepoși la coarne. CREANGĂ, P. 37. Capul zimbrului moldav țiind în coarnele sale pajura împărătească. NEGRUZZI, S. I 43. Nici ai boi... Nici ai junei Cu coarne lungi. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 408. – Loc. adj. (Despre minciuni) Cu coarne = exagerat, de necrezut, gogonat, încornorat. ◊ Expr. A lua în coarne = (despre vite) a împunge cu coarnele; fig. (despre oameni) a se repezi cu vorba la cineva, a certa, a bruftui. A scoate coarne = a deveni agresiv. A fi mai cu coarne decît altul = a fi mai grozav decît altul. Ce?... Crezi tu că ești mai cu coarne decît. noi? SBIERA, P. 45. A pune (cuiva) funia în coarne = a purta (pe cineva) de nas, a-i impune voința. Vrei să mă duci la apă de căpăstru ? Vrei să-mi pui funia-n coarne ? ȘEZ. II 73. A se lua în coarne cu cineva = a-și pune mintea, a se încăiera. cu cineva, a se potrivi cuiva. Om în toată firea, te iei în coarne cu un biet copil. SLAVICI, N. 51. A-și arăta coarnele = a-șî manifesta răutatea, dușmănia. A pune cornul în pămînt = a se încăpățîna. A căuta (sau a se uita) în coarnele cuiva = a asculta de cineva, a se lua după cineva. Eu nu-s Ciolac să-ți caut în coarne; eu îți moi numaidecît ciolanele. SADOVEANU, N. F. 147. Moșneagul... se uita în coarnele ei, și ce-i spunea ea sfînt era. CREANGĂ, P. 285. A băga (pe cineva) în corn de capră = a aduce (pe cineva) în mare încurcătură, la mare strîmtoare. A pune coarne = a călca credința conjugală. Nevasta-acasă Coarne-i punea. NEGRUZZI, S. II 100. (Popular) Cel cu coarne = dracul. ♦ (Prin analogie) a) Fiecare dintre cele patru organe tactile și vizuale ale melcului. Mult cumpănit ies coarne la iveală. BENIUC, V. 19. Melc, melc, codobelc. Scoate coarne boierești. TEODORESCU, P. P. 191. b) Fiecare dintre cele două excrescențe chitinoase, bifurcate, de lîngă ochii unor cărăbuși. Coarnele rădaștei. 2. (Numai la sg.) Materia osoasă din care sînt făcute coarnele animalelor, folosită pentru fabricarea unor obiecte. Pieptene de corn. 3. Instrument de suflat folosit la vînătoare sau pentru chemări, semnalizări etc. După masă porniră pădurarii cu cînii pe poteci și într-un tîrziu începu să adie glas de corn în liniștea codrului. SADOVEANU, O. IV 485. Îngînat de glas de ape Cînt-un corn cu-nduioșare. EMINESCU, O. I 103. Peste vîrfuri trece lună, Codru-și bate frunza lin, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. EMINESCU, O. I 206. [Ursan] un corn apucă și buciumă în vînt. ALECSANDRI, P. A. 165. Ștefan se întoarce și din cornu-i sună, Oastea lui zdrobită de prin văi s-adună. BOLINTINEANU, O. 34. ♦ Instrument muzical de suflat, făcut din alamă sau din alt metal. Cornuri, buciume și tube sună falnice fanfare. ALECSANDRI, P. III 94. 4. Recipient făcut din corn (2) sau în formă de corn (1), în care se păstrează praful de pușcă, sarea etc.; p. ext. conținutul acestui recipient. Pe toată ziua stricam într-însele [în vrăbii] cîte un corn de praf și cîte o pungă de alice. ODOBESCU, S. III 22. ◊ Expr. Cornul abundenței (sau îmbelșugării) = vas în formă de corn umplut cu fructe și flori, care simbolizează belșugul. 5. Franzeluță în formă de semilună. Ieri dimineață am băut un ceai cu patru cornuri. C. PETRESCU, C, V. 153. 6. (La pl.) Nume dat părților în formă de corn (1) ale unor lucruri (mai ales ale unor unelte): a) fiecare dintre cele două minere ale plugului. Pentru secerătorii belșugului, Pentru cei de la coarnele plugului... Tovarăși de vifor, Tovarăși de soare, Tot mai drept, Tot mai dîrz, înainte! DEȘLIU, G. 35. Ținea strîns în pumnii grei coarnele plugului și apăsa tăișul uneltei în pămîntul muiat de ploaie. DUMITRIU, V. L. 5. Cîntă puiul cucului Pe coarnele plugului. ALECSANDRI, P. P. 298; b) fiecare dintre țepile unei furci sau dintre dinții unei furculițe. Cu unul din coarnele ascuțite ale furculiței scotocea carnea de prin încheieturi. HOGAȘ, M. N. 37; c) fiecare dintre brațele crucii; (prin analogie) fiecare dintre cele patru părți ale prescurii. A dat drumeței un corn de prescură și un păhăruț de vin. CREANGĂ, P. 91. 7. (În expr.) Cornul lunii = luna în primul și ultimul pătrar, cînd are formă de seceră. Trecuseră vreo două ceasuri, cornul lunii își terminase scurta lui apariție. CAMIL PETRESCU, N. 167. Cornul tremurător al lunii va trece... de-a lungul crucilor din cimitir. GALACTION, O. I 218. Zamfira... se uita la cornul lunii ce se ivise. ALECSANDRI, P. I 19. 8. (În expr.) Cornul-secarei sau corn-de-secară = ciupercă parazită care trăiește în ovarul diferitelor graminee, în special în ovarul florilor de secară (Sclerotium). 9. (Mold., Transilv.) II.Colț, unghi, ungher; margine. Din cornul de din dos al casei se desprinseră două umbre omenești și se depărtară în fugă. SADOVEANU, B. 103. La un corn de dumbravă au ieșit de pe o potecă nevăzută doi călăreți. SADOVEANU, F. J. 726. Suratele mele... aseară s-au vorbit... într-un corn de șură. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 186.

corn1 (arbust, instrument de suflat) s. m., pl. corni

corn2 (excrescență la animale, parte dintr-o construcție/mașină/unealtă) s. n., pl. coárne

corn3 (franzeluță, recipient, colț, aripă de oaste) s. n., pl. córnuri

corn (bot., muz.) s. m., pl. corni

corn (de animale, de instrumente) s. n., pl. coárne

corn (franzeluță, recipient, colț, instrument-semnal de vânătoare) s. n., pl. córnuri

córnul-secárei/corn-de-secáră (bot.) s. n.

BĂLIGAR-CU-CÓRN s. v. caraban, nasicorn.

COÁRNE s. pl. (TEHN.) (reg.) crăcană, iapă. (Ține de coarnele plugului.)

CORN s. 1. (înv.) trompă. (~ de vânătoare.) 2. (BIS.) filacteră, (rar) tfiline (pl.), (înv.) advar. (~ la mozaici.) 3. (FITOP.) cornul-secarei = (reg.) pintenul-secarei. (~ este o boală a secarei.)

CORN s. v. aripă, capăt, căprior, coastă, colț, cotlon, flanc, margine, ungher, unghi, rădașcă, răgace.

corn (-oárne), s. n.1. Fiecare din cele două excrescențe de pe osul frontal al rumegătoarelor. – 2. Instrument muzical de suflat. – 3. Obiect, vas din corn. – 4. Materie cornoasă. – 5. Simbol al călcării credinței conjugale. – 6. Parte a plugului. – 7. Dinte al furcii. – 8. Braț al crucii. – 9. Produs de panificație în formă de semilună. – 10. Semilună. – 11. Vîrful unei stele. – 12. Colț, ungher, margine. – 13. Punct cardinal. – 14. Aripă de oaste. – 15. Capăt, extremitate. – 16. Bucată, codru de pîine. – 17. Vîrf de pălărie. – 18. Filacteriu. – 19. (Înv.) Putere, stăpînire, imperiu. – 20. (Banat) Prost, nătîng. – Mr., istr. cornu, megl. corn. Lat. cǒrnu (Pușcariu 400; Candrea-Dens., 394; REW 2240; DAR); cf. it. corno, prov., cat. corn, fr. cor(ne), sp. cuerno, port. corno. Sensul 4 este sing. tantum, 5 pl. tantum. Pl. coarne servește numai pentru sensurile 1, 5, 6 și 7; în celelalte cazuri, se folosește pl. cornuri, și în ultimul, corni, m. Der. cornuleț, s. m. (plantă, Ceratocephalus orthoceras); cornuță, s. f. (plantă, Xanthium spinosum); corniță s. f. (cornuleț; minciună, exagerare; coc; corn de cerb; varietate de struguri); corniț, s. n. (Banat, sac folosit ca tipar pentru brînză); cornaci, adj. (cu coarne); cornaci, s. m. (plugar care ține coarnele plugului; plantă acvatică, Trapa natans; diavolul); cornac, s. m. (bondar); corneci, s. m. (bondar; corn pentru praf de pușcă); coarneș, adj. (încornorat, cu coarne); goarneș, adj. (cu coarne; varietate de struguri); cornea, s. m. (diavolul); cornici, s. m. (persoană care ține coarnele plugului); cornișor, s. m. (Arg., bou); cornos, adj. (cu coarne; dur, tare); cornovină, s. f. (Banat, om prost); cornuros, adj. (ascuțit, cu vîrf); cornorat (var. încornorat), adj. (cu coarne; ascuțit, crestat; exagerat, imposibil, evident fals); (în)cornorat, s. m. (diavolul); cornut, s. m. (care are coarne; prost); corni, vb. (a pune bîrnele care alcătuiesc colțul unei clădiri); încorna, vb. (a alcătui colțul unei construcții; a pune coarne); cornar, s. m. (vînzător de cornuri, chifle; plugar care ține coarnele plugului; înv., perceptor care strîngea darea pe vite); cornar, s. m. (plug cu un singur corn; stîlp care alcătuiește colțul unei construcții); cornărie, s. f. (plăcintărie); cornări, vb. (a răni cu coarnele; a pune coarne; a ține coarnele plugului; a alcătui colțul unei construcții; înv., a strînge, darea pe vite; refl., a-și rupe un corn); cornărit, s. n. (veche dare de un leu pentru fiecare bou vîndut la tîrg, impusă în Moldova de Antioh Cantemir, în 1706); cornat, adj. (cu coarne); cornățel, s. m. (nume al mai multor plante, Galium Aparine; Lycopodium selago; Xanthium strumarium), la care este evidentă încrucișarea cu corn „plantă”; cornățar, s. m. (insectă, Naucornis cinicoides); cornișor, s. n. (colț; plantă); încornora, vb. (a pune coarne). Der. neol. cornalină, s. f., din fr.; cornee, s. f., din fr.; cornet, s. n. (coarne de animal; instrument muzical; hîrtie răsucită în formă de corn; lame osoase în formă de cornet situate pe pereții celor două nări), din fr.; cornet, s. m. (goarnă), din fr. cornette, în parte prin intermediul rus. sau pol. kornet, cf. germ. Kornett; cornist, s. m. (trompetist), din fr. corniste; cornișe, s. f., din fr. corniche, cu dubletele corniz, s. n. (rindea), din bg. korniz, și acesta din germ. Karnies (DAR); și corniză, s. f. (vergea de draperie), din același cuvînt german, prin intermediul ngr. ϰορνύζα. Adj. cornut, considerat în general ca reprezentant direct al lat. cornūtus (Pușcariu 405; Candrea-Dens., 397; REW 2242; DAR), cf. it. cornuto, prov., cat. cornut, sp., port. cornudo), pare a explica alb. kërrutë (Philippide, II, 639), ca și ngr. ϰορούτα, rut. hornuta, slov., ceh. kornuta, ceh. kurnota, pol. kurnuty (Candrea, Elemente, 400; Berneker 573).

CORN3 ~i m. Instrument muzical de suflat constând dintr-o combinație de tuburi cilindrice și conice de metal. ◊ ~ englez instrument muzical de suflat asemănător cu oboiul. /<lat. cornu

CORN1 coárne n. 1) Excrescență dură de diferite forme, pară sau impară, care crește pe capul unor mamifere. ◊ Cu coarne care iese din cadrele firescului; de necrezut. A-și arăta coarnele a) a se posta în poziție de apărare; a se pune în gardă; b) a-și da pe față firea rea. A fi mai cu coarne a se crede mai deștept, mai răsărit. A se lua în coarne cu cineva a întra în conflict, a se încăiera cu cineva. A pune cuiva funia în coarne a-l face pe cineva să acționeze contrar voinței sale; a-l supune. A pune coarne a înșela (în căsnicie). 2) Substanță osoasă din care sunt constituite excrescențele de pe capul unor mamifere. Pieptene de ~. 3) Fiecare dintre cele două antene de pe capul unor vietăți mici. Coarnele melcului. Coarnele cărăbușului. 4) mai ales la pl. Obiecte sau părți ale acestora care au formă de semicerc. ◊ De la coarnele plugului de la țară; din pătura țărănească. /<lat. cornu

CORN2 ~uri n. 1): ~ul abundenței (sau belșugului) corn cu fructe și flori simbolizând belșugul. 2) Franzeluță în formă de semicerc. 3):~ul lunii luna în prima și în ultima fază, când se aseamănă cu o seceră. 4): ~ul-secarei ciupercă parazită la unele cereale. /<lat. cornu

corn s.n. (reg.) rachiu de secară; secărică.

Intrare: corn (diverse)
corn (pl. -uri) substantiv neutru
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular corn cornul
plural cornuri cornurile
genitiv-dativ singular corn cornului
plural cornuri cornurilor
vocativ singular
plural
corn (pl. -e) substantiv neutru
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular corn cornul
plural coarne coarnele
genitiv-dativ singular corn cornului
plural coarne coarnelor
vocativ singular
plural
corn (pl. -i) substantiv masculin
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular corn cornul
plural corni cornii
genitiv-dativ singular corn cornului
plural corni cornilor
vocativ singular
plural
Intrare: cornuri
cornuri
Nu există informații despre flexiunea acestui cuvânt.

corn (constr.)

etimologie:

corn (de animal)

 • 1. substantiv neutru [Plural coarne] Formațiune dură, pereche sau nepereche, de pe craniul multor copitate, de formă dreaptă sau încovoiată, ascuțită la capăt, care formează continuarea osului frontal, ieșind din piele.
  surse: DLRLC DEX '09 3 exemple
  exemple
  • Fratele cel sărac... avea și el o pereche de boi... tineri, nalți de trup, țepoși la coarne. CREANGĂ, P. 37.
   surse: DLRLC
  • Capul zimbrului moldav țiind în coarnele sale pajura împărătească. NEGRUZZI, S. I 43.
   surse: DLRLC
  • Nici ai boi... Nici ai junei Cu coarne lungi. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 408.
   surse: DLRLC
  • 1.1. locuțiune adjectivală (Despre cuvintele, relatările cuiva) Cu coarne = de necrezut.
   surse: DLRLC DEX '09 sinonime: exagerat gogonat umflat
  • 1.2. expresie A lua în coarne = (despre vite) a împunge cu coarnele.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • 1.3. expresie figurat A lua în coarne = a se repezi cu vorba la cineva, a certa pe cineva.
   surse: DLRLC DEX '09 sinonime: bruftui
  • 1.4. expresie A scoate coarne = a deveni agresiv; a se obrăznici.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • 1.5. expresie A fi mai cu coarne decât altul = a fi mai grozav decât altul.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Ce?... Crezi tu că ești mai cu coarne decît. noi? SBIERA, p. 45.
    surse: DLRLC
  • 1.6. expresie A pune (cuiva) funia în coarne = a-i impune (cuiva) voința.
   surse: DLRLC DEX '09 sinonime: amăgi înșela (amăgi) un exemplu
   exemple
   • Vrei să mă duci la apă de căpăstru ? Vrei să-mi pui funia-n coarne ? ȘEZ. II 73.
    surse: DLRLC
  • 1.7. expresie A se lua în coarne cu cineva = a se încăiera, a se lua la harță.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Om în toată firea, te iei în coarne cu un biet copil. SLAVICI, N. 51.
    surse: DLRLC
  • 1.8. expresie A-și arăta coarnele = a-și manifesta răutatea, dușmănia.
   surse: DEX '09
  • 1.9. expresie A căuta (cuiva) în coarne sau a căuta (ori a se uita) în coarnele cuiva = a îndeplini toate gusturile, capriciile cuiva; a asculta de cineva, a se lua după cineva.
   surse: DLRLC DEX '09 sinonime: răsfăța 2 exemple
   exemple
   • Eu nu-s Ciolac să-ți caut în coarne; eu îți moi numaidecît ciolanele. SADOVEANU, N. F. 147.
    surse: DLRLC
   • Moșneagul... se uita în coarnele ei, și ce-i spunea ea sfînt era. CREANGĂ, P. 285.
    surse: DLRLC
  • 1.10. expresie A pune coarne = a călca credința conjugală.
   surse: DLRLC DEX '09 sinonime: înșela (amăgi) un exemplu
   exemple
   • Nevasta-acasă Coarne-i punea. NEGRUZZI, S. II 100.
    surse: DLRLC
  • 1.11. expresie A pune cornul în pământ = a se încăpățâna.
   surse: DLRLC
  • 1.12. expresie A băga (pe cineva) în corn de capră = a aduce (pe cineva) în mare încurcătură, la mare strâmtoare.
   surse: DLRLC
  • 1.13. expresie popular Cel cu coarne = dracul.
   surse: DLRLC DEX '09
  • 1.14. prin analogie Fiecare dintre cele patru organe tactile și vizuale ale melcului.
   surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Mult cumpănit ies coarne la iveală. BENIUC, V. 19.
    surse: DLRLC
   • Melc, melc, codobelc. Scoate coarne boierești. TEODORESCU, P. P. 191.
    surse: DLRLC
  • 1.15. prin analogie Fiecare dintre cele două excrescențe chitinoase, bifurcate, de lângă ochii unor cărăbuși.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Coarnele rădaștei.
    surse: DLRLC
 • 2. substantiv neutru (la) singular Substanță chitinoasă din care sunt constituite coarnele animalelor (folosită pentru fabricarea unor obiecte).
  surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Pieptene de corn.
   surse: DLRLC
 • 3. substantiv neutru [Plural cornuri] Recipient format dintr-un corn sau de forma acestuia, în care se păstrează praful de pușcă, sarea etc.
  surse: DEX '09 DLRLC
  • 3.1. prin extensiune Conținutul acestui recipient.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Pe toată ziua stricam într-însele [în vrăbii] cîte un corn de praf și cîte o pungă de alice. ODOBESCU, S. III 22.
    surse: DLRLC
  • 3.2. expresie Cornul abundenței (sau îmbelșugării) = (în mitologia greacă) simbol al belșugului, reprezentat printr-un vas în formă de corn, umplut cu fructe și cu flori.
   surse: DEX '09 DLRLC
 • 4. substantiv neutru [Plural cornuri] Produs de panificație din făină albă, de mici dimensiuni și în formă de semilună.
  surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Ieri dimineață am băut un ceai cu patru cornuri. C. PETRESCU, C, V. 153.
   surse: DLRLC
 • 5. substantiv neutru [Plural coarne] Parte a unor construcții, organe de mașini, unelte etc. în formă de corn.
  surse: DEX '09 DLRLC
  • 5.1. Recipient din corn sau de lut prelungit cu o pană de gâscă prin care se scurge huma colorată, folosit în ceramica populară pentru decorarea vaselor.
   surse: DEX '09
  • 5.2. Fiecare dintre cele două mânere ale plugului.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Pentru secerătorii belșugului, Pentru cei de la coarnele plugului... Tovarăși de vifor, Tovarăși de soare, Tot mai drept, Tot mai dîrz, înainte! DEȘLIU, G. 35.
    surse: DLRLC
   • Ținea strîns în pumnii grei coarnele plugului și apăsa tăișul uneltei în pămîntul muiat de ploaie. DUMITRIU, V. L. 5.
    surse: DLRLC
   • Cîntă puiul cucului Pe coarnele plugului. ALECSANDRI, P. P. 298;
    surse: DLRLC
  • 5.3. Fiecare dintre țepile unei furci sau dintre dinții unei furculițe.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Cu unul din coarnele ascuțite ale furculiței scotocea carnea de prin încheieturi. HOGAȘ, M. N. 37.
    surse: DLRLC
  • 5.4. Fiecare dintre brațele crucii.
   surse: DLRLC
   • 5.4.1. prin analogie Fiecare dintre cele patru părți ale prescurii.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • A dat drumeței un corn de prescură și un păhăruț de vin. CREANGĂ, P. 91.
     surse: DLRLC
 • 6. substantiv neutru (la) singular Denumire dată unor formații anatomice cu aspect de corn.
  surse: DEX '09 un exemplu
  exemple
  • Corn uterin.
   surse: DEX '09
 • 7. (în) sintagmă Cornul Lunii = Luna în primul și în ultimul pătrar, când are formă de seceră.
  surse: DEX '09 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Trecuseră vreo două ceasuri, cornul lunii își terminase scurta lui apariție. CAMIL PETRESCU, N. 167.
   surse: DLRLC
  • Cornul tremurător al lunii va trece... de-a lungul crucilor din cimitir. GALACTION, O. I 218.
   surse: DLRLC
  • Zamfira... se uita la cornul lunii ce se ivise. ALECSANDRI, P. I 19.
   surse: DLRLC

etimologie:

corn (muz.)

 • 1. substantiv masculin (Și în sintagma corn de vânătoare) Instrument de suflat, confecționat uneori din corn, folosit la vânătoare sau pentru chemări, semnalizări etc.
  surse: DEX '09 DLRLC 5 exemple
  exemple
  • După masă porniră pădurarii cu cînii pe poteci și într-un tîrziu începu să adie glas de corn în liniștea codrului. SADOVEANU, O. IV 485.
   surse: DLRLC
  • Îngînat de glas de ape Cînt-un corn cu-nduioșare. EMINESCU, O. I 103.
   surse: DLRLC
  • Peste vîrfuri trece lună, Codru-și bate frunza lin, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. EMINESCU, O. I 206.
   surse: DLRLC
  • [Ursan] un corn apucă și buciumă în vînt. ALECSANDRI, P. A. 165.
   surse: DLRLC
  • Ștefan se întoarce și din cornu-i sună, Oastea lui zdrobită de prin văi s-adună. BOLINTINEANU, O. 34.
   surse: DLRLC
 • 2. Instrument muzical de suflat, format dintr-un tub conic de alamă sau din alt metal.
  surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Cornuri, buciume și tube sună falnice fanfare. ALECSANDRI, P. III 94.
   surse: DLRLC
   • comentariu Deși sursa menționează că în acest caz avem de-a face cu un substantiv masculin, pluralul din exemplu sugerează un substantiv neutru.
  • 2.1. Corn englez = instrument de suflat din familia oboiului, dar cu un sunet mai grav, cu ancie dublă.
   surse: DEX '09

etimologie:

corn (ungher)

 • exemple
  • Din cornul de din dos al casei se desprinseră două umbre omenești și se depărtară în fugă. SADOVEANU, B. 103.
   surse: DLRLC
  • La un corn de dumbravă au ieșit de pe o potecă nevăzută doi călăreți. SADOVEANU, F. J. 726.
   surse: DLRLC
  • Suratele mele... aseară s-au vorbit... într-un corn de șură. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 186.
   surse: DLRLC
 • 2. învechit Aripă de oaste, de tabără.
  surse: DEX '09

etimologie: