3 intrări

21 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

DÍNTRU prep. (Mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii) 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Privește dintr-un colț al sălii.Dintr-acolo = din partea aceea. 2. (Partitiv) Din. Vorbește cu unii dintre noi. ♦ (Indicând apartenența) Facem parte dintr-o lume nouă. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la. Pleacă dintr-o clipă într-alta. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în... Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care indică originea, proveniența) Din. Planta se dezvoltă dintr-o sămânță. 5. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Din. Și-a făcut o scurtă dintr-un palton. ♦ (Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece) Se trezește dintr-un somn greu. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. A nimerit dintr-un foc (de pușcă).Loc. adv. Dintr-odată = cu o singură mișcare; pe neașteptate; brusc, deodată. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Are pensie și trăiește dintr-însa. 8. (Introduce un atribut care indică materia) Din. Mănăstirea dintr-un Lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza. S-a supărat dintr-o nimica toată.De4 + întru.

díntru pp [At: COD. VOR.2 21v/2 / V: diîn~ / E: de + întru] 1 (Utilizată în formă elidată înaintea cuvintelor care încep cu o vocală) Exprimă ideea de raport al unui element singularizat față de alte elemente, subînțelese, de același fel Privește dintr-un colț Si: din (2), dinspre (1). 2-7 Din (1, 5, 6, 8,16, 21). 8 (Îlav) Dintr-acolo Din partea aceea Veneau toți dintr-acolo. 9 (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial de timp) Exprimă ideea de indicare a momentului plecării Pleacă dintr-o clipă în alta. 10 (Introduce un complement indirect) Exprimă ideea de trecere de la o stare la alta Se trezi dintr-un somn greu. 11 (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu (18) A nimerit dintr-un foc (de pușcă). 12 (Îlav) Dintr-o dată Cu o singură mișcare. 13 (Îal) Pe neașteptate. 14 (Îal) Brusc. 15 (Pop; introduce un complement instrumental) Cu Are pensie și trăiește dintr-însa.

DÍNTRU prep. (Mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii) 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Privește dintr-un colț al sălii.Dintr-acolo = din partea aceea. 2. (Partitiv) Din. Vorbește cu unii dintre noi. ♦ (Indicând apartenența) Facem parte dintr-o lume nouă. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la. Pleacă dintr-o clipă într-alta. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în... Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care indică originea, proveniența) Din. Planta se dezvoltă dintr-o sămânță. 5. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Din. Și-a făcut o scurtă dintr-un palton. ♦ (Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece) Se trezește dintr-un somn greu. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. A nimerit dintr-un foc (de pușcă).Loc. adv. Dintr-o dată = cu o singură mișcare; pe neașteptate; brusc, deodată. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Are pensie și trăiește dintr-însa. 8. (Introduce un atribut care indică materia) Din. Mănăstirea dintr-un Lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza. S-a supărat dintr-o nimica toată.De4 + întru.

DÍNTRU prep. (Mai ales înaintea lui «un», «al», «însul», «acest», «o dată», elidîndu-se «u») 1. (Cu sens local) Din, dinspre. Dintr-alte țări, de soare pline, Pe unde-ați fost și voi străine, Veniți, dragi păsări, înapoi. COȘBUC, P. I 90. Noaptea potolit și vînăt arde focul în cămin; Dintr-un colț p-o sofă roșă eu în fața lui privesc. EMINESCU, O. I 42. ◊ Loc. adv. Dintr-acolo = din partea aceea. Alergau slujitorii dintr-acolo, vîn- turînd semne cu brațele. SADOVEANU, D. P. 210. ◊ (În corelație cu «în» sau «întru») O lege a completurilor era că tinerii dintr-o mahala nu au ce căuta într-alta. PAS, Z. I 124. Strînsă în fusta ei cu picățele, bibilica (picherea) aleargă dintr-un colț într-altul. GÎRLEANU, L. 10. Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea. CREANGĂ, P. 140. ♦ De pe. Veverița sare dintr-o creangă într-alta. ♦ (Indică locul existenței) Din. Era o amintire, nu tocmai exactă, dintr-o poezie. VLAHUȚĂ, O. A. I 123. 2. (Cu sens partitiv) Din. Cînd a chemat împăratul pe fiul său și a pus pe ceilalți șase sfetnici de l-au ispitit, s-a văzut că pricepe multe dintr-ale vieții. SADOVEANU, D. P. 16. Dar dintr-al prinților șirag Cîți au trecut al casei prag, De bună seamă cel mai drag A fost ales. COȘBUC, P. I 54. Numai în grădina ursului... se află sălăți de aceste și mai rar om care să poată lua dintr-însele și să scape cu viață. CREANGĂ, P. 211. ◊ (Indicînd apartenența) S-au tăiat și au pierit unii dintr-o parte și alții din altă parte. SADOVEANU, D. P. 134. 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică punctul de plecare în timp) De la. Dintr-un timp și vîntul tace; Satul doarme ca-n mormînt. COȘBUC, P. I 48. ◊ Loc. adj. și adv. Dintru început sau dintru începutul începutului = de la început. Gîndul măriei-tale, hatmane, a fost bun dintru începutul începutului. SADOVEANU, N. P. 259. Dintru-ntîi = mai întîi, la început, în primul rînd. ♦ (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Din, petrecut în. Zăpada dintr-acea dimineață de iarnă troienise drumul. Mi-a povestit o întîmplare dintr-o dimineață de vară. 4. (Introduce un complement care exprimă originea, proveniența) Din. Din sîngele meu va crește răscumpărarea cum crește grîul dintr-o sămînță. SADOVEANU, N. P. 398. Era născut la Messina dintr-un tată genovez și dintr-o mumă turcoaică. BĂLCESCU, O. II 79. 5. (În legătură cu verbe care înseamnă «a preface», «a schimba», introduce complementul indirect care arată obiectul prefacerii) Din. Din demon făcui o sîntă, dintr-un chicot, simfonie, Din ochirile-ți murdare ochiu-aurorei matinal. EMINESCU, O. I 30. Aleseră mănăstirea lui Alexandru-vodă, spre a face dintr-însa cetate. BĂLCESCU, O. II 98. ◊ (În legătură cu verbe care arată trecerea de la o stare la alta, introduce complementul care arată starea de la care se trece) S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de cînd pămîntul. GÎRLEANU, L. 22. Fata se uită... ca un om care se deșteaptă dintr-un vis, de care nu-și poate aduce aminte. EMINESCU, N. 18. 6. (Introduce un complement circumstanțial de mod) Cu. Atunci, unde se repezi fata la zmeul celalt cu paloșul și, dintr-o lovitură, îl făcu în două bucăți! ISPIRESCU, L. 19. Ești bun precît ești mare; tu poți dintr-un cuvînt Să mîngîi osîndiții ce-n desperare sînt. ALECSANDRI, T. II 206. ♦ (În loc. adv.) Dintr-o dată = într-o singură mișcare, brusc, pe neașteptate, deodată. Dintr-o dată, prin deschizăturile rotunde ale podului, trecu ceva neobișnuit. SADOVEANU, O. VI 14. De după deal, vom vedea dintr-o dată satul. CAMIL PETRESCU, U. N. 317. Prea era grozav acel lup. Unde deschise o gură de să mă îmbuce dintr-o dată. ISPIRESCU, L. 14. 7. (Introduce un complement instrumental) Cu. Avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an, doi dintr-înșii. SLAVICI, O. I 139. Degetele ei ca din ceară albă torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lînă ca argintul. EMINESCU, N. 8. 8. (Introduce un atribut care exprimă materia) Din. Mănăstirea dintr-un lemn. 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza... Dintr-o scăpare s-au strecurat cîteva greșeli.Dintr-aceasta el sta pe gînduri. ISPIRESCU, L. 11.

DÍNTRU prep. 1) (exprimă un raport locativ) Din; dinspre. A venit dintr-un sat străin. 2) (exprimă un raport partitiv) Din. Câțiva dintr-un grup. 3) (exprimă un raport transgresiv) Din. Și-a revenit dintr-o stare de leșin. 4) (exprimă un raport modal) Din. A nimeri dintr-o împușcătură. 5) (exprimă un raport instrumental) Din. Cântă dintr-un fluier de soc. 6) (exprimă un raport cauzal) S-au certat dintr-o nimica toată. 7) (exprimă un raport temporal) Producția dintr-o lună. /de + întru

díntru prep. (din de și întru, ca din din de și în). Din (înaintea unor pronume care încep cu vocală, din care cauză se face eliziune), ca: al, însu, însa (= dînsu, dînsa), altu, alta, una, unu, o: dintr’aĭ noștrĭ, dintr’însu, dintr’una, dintr’o dată. Dintru’nceput (Vechĭ) de la început Dintru’ntăĭ șĭ (maĭ des) dintro’ntăĭ saŭ dintro’ntăĭ și’ntăĭ (Est. Fam.), maĭ întîĭ, mai întîĭ și’ntîĭ: dintro’ntăĭ ascultațĭ, și pe urmă judecațĭ. – În vestu dintru, întocmaĭ ca și cu dintre, dîntre, pintre, pîntre. V. pintre.

2) î́ntru prep. (lat. ĭntro [ca și’n introduc]; it. sp. pg. (d)entro ca și rom. dintru și pintru, compuse tot ale luĭ întru). În (înainte de un și o): într’un an, într’o zi, nicĭ într’un loc (dar în nicĭ un loc). În alte cazurĭ, în limba vorbită, nu se maĭ întrebuințează. Numaĭ literațiĭ zic: întru tot, întru toate, cred întru Domnu (Iĭsus Hristos) îld. în tot, în toate, cred în Domnu. Într’una, continuŭ, mereŭ, în șir. Întru cît, în ceĭa ce (de ex., întru cît privește cheltuĭelile, le voĭ suporta eŭ), fiind-că (de ex., mă adresez ție, întru cît eștĭ competent). Întru cît-va, oare-cum, pînă la un punct: mă temeam întru cît-va.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

díntru prep. (dintru început, dintru-ntâi)

!díntr-o prep. + adj. / art. / num.

!díntr-un prep. + adj. / art. / num.

díntr-un prep. + art. sau + num.


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

DÍNTRU prep. 1. (local) din. (Vine ~-un colț îndepărtat de țară.) 2. (temporal) din. (O întâmplare ~-acea seară.) 3. (partitiv) din. (Știe multe ~-ale vieții.)

arată toate definițiile

Intrare: dintru
dintru prepoziție
prepoziție (I12)
Surse flexiune: DOR
 • dintru
 • dintr‑
Intrare: dintr-odată
dintr-odată locuțiune adverbială
compus
 • dintr-oda
Intrare: dintr-un
dintr-un
compus
 • dintr-un
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

dintru

 • comentariu Este folosit mai ales înaintea lui „un”, „al”, „însul”, „acest”, „o dată”, cu elidarea vocalei finale proprii.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • 1. Cu sens local:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din dinspre attach_file 6 exemple
  exemple
  • Privește dintr-un colț al sălii.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Dintr-alte țări, de soare pline, Pe unde-ați fost și voi străine, Veniți, dragi păsări, înapoi. COȘBUC, P. I 90.
   surse: DLRLC
  • Noaptea potolit și vînăt arde focul în cămin; Dintr-un colț p-o sofă roșă eu în fața lui privesc. EMINESCU, O. I 42.
   surse: DLRLC
  • O lege a completurilor era că tinerii dintr-o mahala nu au ce căuta într-alta. PAS, Z. I 124.
   surse: DLRLC
  • Strînsă în fusta ei cu picățele, bibilica (picherea) aleargă dintr-un colț într-altul. GÎRLEANU, L. 10.
   surse: DLRLC
  • Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea. CREANGĂ, P. 140.
   surse: DLRLC
  • 1.1. Dintr-acolo = din partea aceea.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • Alergau slujitorii dintr-acolo, vînturînd semne cu brațele. SADOVEANU, D. P. 210.
    surse: DLRLC
  • 1.2. De pe.
   exemple
   • Veverița sare dintr-o creangă într-alta.
    surse: DLRLC
  • 1.3. Indică locul existenței.
   surse: DLRLC sinonime: din attach_file un exemplu
   exemple
   • Era o amintire, nu tocmai exactă, dintr-o poezie. VLAHUȚĂ, O. A. I 123.
    surse: DLRLC
 • 2. Partitiv:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din attach_file 4 exemple
  exemple
  • Vorbește cu unii dintre noi.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Cînd a chemat împăratul pe fiul său și a pus pe ceilalți șase sfetnici de l-au ispitit, s-a văzut că pricepe multe dintr-ale vieții. SADOVEANU, D. P. 16.
   surse: DLRLC
  • Dar dintr-al prinților șirag Cîți au trecut al casei prag, De bună seamă cel mai drag A fost ales. COȘBUC, P. I 54.
   surse: DLRLC
  • Numai în grădina ursului... se află sălăți de aceste și mai rar om care să poată lua dintr-însele și să scape cu viață. CREANGĂ, P. 211.
   surse: DLRLC
  • 2.1. Indică apartenența.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
   exemple
   • Facem parte dintr-o lume nouă.
    surse: DEX '09
   • S-au tăiat și au pierit unii dintr-o parte și alții din altă parte. SADOVEANU, D. P. 134.
    surse: DLRLC
 • 3. (Cu sens temporal; introduce un complement circumstanțial care indică momentul plecării) De la.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 2 exemple
  exemple
  • Pleacă dintr-o clipă într-alta.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Dintr-un timp și vîntul tace; Satul doarme ca-n mormînt. COȘBUC, P. I 48.
   surse: DLRLC
  • 3.1. locuțiune adjectivală locuțiune adverbială Dintru început sau dintru începutul începutului = de la început.
   exemple
   • Gîndul măriei-tale, hatmane, a fost bun dintru începutul începutului. SADOVEANU, N. P. 259.
    surse: DLRLC
  • 3.2. locuțiune adjectivală locuțiune adverbială Dintru-ntâi = mai întâi, la început, în primul rând.
   surse: DLRLC
  • 3.3. (Introduce un atribut care indică timpul desfășurării unei acțiuni) Petrecut în...
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din attach_file 2 exemple
   exemple
   • Mi-a povestit o întâmplare dintr-o dimineață de vară.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
   • Zăpada dintr-acea dimineață de iarnă troienise drumul.
    surse: DLRLC
 • 4. Introduce un complement care indică originea, proveniența:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din attach_file 3 exemple
  exemple
  • Planta se dezvoltă dintr-o sămânță.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Din sîngele meu va crește răscumpărarea cum crește grîul dintr-o sămînță. SADOVEANU, N. P. 398.
   surse: DLRLC
  • Era născut la Messina dintr-un tată genovez și dintr-o mumă turcoaică. BĂLCESCU, O. II 79.
   surse: DLRLC
 • 5. Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din attach_file 3 exemple
  exemple
  • Și-a făcut o scurtă dintr-un palton.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Din demon făcui o sîntă, dintr-un chicot, simfonie, Din ochirile-ți murdare ochiu-aurorei matinal. EMINESCU, O. I 30.
   surse: DLRLC
  • Aleseră mănăstirea lui Alexandru-vodă, spre a face dintr-însa cetate. BĂLCESCU, O. II 98.
   surse: DLRLC
  • 5.1. Introduce un complement indirect care arată starea de la care se trece:
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 3 exemple
   exemple
   • Se trezește dintr-un somn greu.
    surse: DEX '09
   • S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de cînd pămîntul. GÎRLEANU, L. 22.
    surse: DLRLC
   • Fata se uită... ca un om care se deșteaptă dintr-un vis, de care nu-și poate aduce aminte. EMINESCU, N. 18.
    surse: DLRLC
 • 6. Introduce un complement circumstanțial de mod:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: cu attach_file 3 exemple
  exemple
  • A nimerit dintr-un foc (de pușcă).
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Atunci, unde se repezi fata la zmeul celalt cu paloșul și, dintr-o lovitură, îl făcu în două bucăți! ISPIRESCU, L. 19.
   surse: DLRLC
  • Ești bun precît ești mare; tu poți dintr-un cuvînt Să mîngîi osîndiții ce-n desperare sînt. ALECSANDRI, T. II 206.
   surse: DLRLC
  • 6.1. locuțiune adverbială Dintr-o dată = cu o singură mișcare; pe neașteptate.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: brusc deodată attach_file 3 exemple
   exemple
   • Dintr-o dată, prin deschizăturile rotunde ale podului, trecu ceva neobișnuit. SADOVEANU, O. VI 14.
    surse: DLRLC
   • De după deal, vom vedea dintr-o dată satul. CAMIL PETRESCU, U. N. 317.
    surse: DLRLC
   • Prea era grozav acel lup. Unde deschise o gură de să mă îmbuce dintr-o dată. ISPIRESCU, L. 14.
    surse: DLRLC
 • 7. Introduce un complement instrumental:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: cu attach_file 3 exemple
  exemple
  • Are pensie și trăiește dintr-însa.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an, doi dintr-înșii. SLAVICI, O. I 139.
   surse: DLRLC
  • Degetele ei ca din ceară albă torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lînă ca argintul. EMINESCU, N. 8.
   surse: DLRLC
 • 8. Introduce un atribut care indică materia:
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: din attach_file un exemplu
  exemple
  • Mănăstirea dintr-un Lemn.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • 9. (Introduce un complement circumstanțial de cauză) Din cauza.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file 3 exemple
  exemple
  • S-a supărat dintr-o nimica toată.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Dintr-o scăpare s-au strecurat câteva greșeli.
   surse: DLRLC
  • Dintr-aceasta el sta pe gînduri. ISPIRESCU, L. 11.
   surse: DLRLC

etimologie:

 • De + întru
  surse: DEX '09 DEX '98