16 definiții pentru dintre

Articole pe această temă:

díntre pp [At: PRAV. 271 / V: den~ / E: de + între] 1 (Introduce un atribut care arată locul ocupat de cineva sau de ceva) Exprimă ideea de situare într-un spațiu circumscris de două elemente diferite (sau în mijlocul unui spațiu circumscris de elemente de același fel dispuse discontinuu) Covorul dintre pat și masă trebuie spălat. Casa dintre brazi era mică Si: între, în mijlocul Cf din (1), dintru (2). 2 (Introduce un complement care arată punctul de desprindere) Exprimă ideea de desprindere dintr-un spațiu circumscris Iese luna dintre nori. Cf din (2), dintru (1). 3 (Introduce un atribut) Exprimă durata de timp delimitată de două unități temporale distincte La trecerea dintre zi și noapte au plecat Si: între. 4-5 Exprimă apropierea (sau respingerea) în cadrul unor elemente diferite Unul dintre ei doi... 6 (Introduce un atribut) Exprimă detașarea (pe baza unei calități deținute) din mijlocul mai multor elemente de același fel L-a ales dintre sute de elevi. Si: din (21), dintru (7), între, printre. 7 (Introduce un atribut) Exprimă ideea de corelație prin corespondență în cadrul unei ierarhii Ești cel mai lacom dintre copii. Si: între. 8 (Introduce un atribut) Exprimă ideea de corelație sau o alternanță Raportul dintre parte și întreg Si: între. 9 (Introduce un atribut) Exprimă ideea de raport de reciprocitate între două sau mai multe elemente, unități, persoane etc. S-au întărit legăturile dintre ei Si: între.

DÍNTRE prep. 1. (Introduce un atribut care arată locul ocupat de cineva sau de ceva între două sau mai multe obiecte) Care se află între..., în mijlocul... Spațiul dintre pat și masă. ♦ (Introduce un complement care arată punctul de plecare) Din mijlocul... Iese luna dintre nori. 2. (Introduce un atribut care arată detașarea unui obiect din mijlocul mai multora de același fel) Printre, între, din. Dintre sute de elevi. 3. (Introduce un atribut exprimând o corelație sau o alternanță) Între. Raportul dintre parte și întreg. 4. (Introduce un atribut care indică răstimpul dintre două momente cunoscute) Situat între... Momentul dintre noapte și zi. 5. (Introduce un atribut care exprimă un raport de reciprocitate) Care există între... S-au întărit legăturile dintre ei.De4 + între.

DÍNTRE prep. 1. (Introduce un atribut care arată locul ocupat de cineva sau de ceva între două sau mai multe obiecte) Care se află între..., în mijlocul... Spațiul dintre pat și masă. ♦ (Introduce un complement care arată punctul de plecare) Din mijlocul... Iese luna dintre nori. 2. (Introduce un atribut care arată detașarea unui obiect din mijlocul mai multora de același fel) Printre, între, din. Dintre sute de elevi. 3. (Introduce un atribut exprimând o corelație sau o alternanță) Între. Raportul dintre parte și întreg. 4. (Introduce un atribut care indică răstimpul dintre două momente cunoscute) Situat între... Momentul dintre noapte și zi. 5. (Introduce un atribut care exprimă un raport de reciprocitate) Care există între... S-au întărit legăturile dintre ei.De4 + între.

DÍNTRE prep. 1. (Cu sens local; introduce un atribut care indică locul ocupat de cineva sau ceva între două sau mai multe obiecte) Care se află între..., în mijlocul... Casa dintre brazi.Bătătura de iarbă verde dintre căsuța care ne slujea de popotă și căsuța unde locuia comandantul. CAMIL PETRESCU, U. N. 6. ♦ (Introduce un complement care indică punctul de plecare) Din mijlocul... Ia lăsați-mi fata-n pace, să nu mi-o deocheți, striga de pe prispă Smaranda lui Ispas, înălțîndu-se dintre celelalte femei. VLAHUȚĂ, CL. 51. Dintre coceni se arată umbra omului. CARAGIALE, P. 40. Începea a se ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată. CREANGĂ, A. 34. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. EMINESCU, O. I 206. ♦ (În legătură cu părțile corpului; introduce un complement indicînd locul) Între. O scuturătură puternică îl apucă dintre spete. CARAGIALE, O. I 289. 2. (Uneori cu sens partitiv; introduce un atribut care arată detașarea unui obiect din mijlocul mai multora de același fel) Printre, între, din. Dintre cei de la foc, Toader Ursu mai cu samă se temea de iarnă. SADOVEANU, N. P. 308. Care dintre cai a veni la jăratic să mănînce, acela are să te ducă la împărăție. CREANGĂ, P. 192. Dintre sute de catarge Care lasă malurile, Cîte oare le vor sparge Vînturile, valurile? EMINESCU, O. IV 396. ♦ (Rar; însoțind un numeral, exprimă o alternativă) Din. Dintre două una: ori vorbești cu mine pe față, ori mă lași. SLAVICI, O. I 144. 3. (Introduce un atribut exprimînd o corelație sau o alternanță) Între... În lupta dintre mine ș-un om de valoare, triumful e al meu. VLAHUȚĂ, O. A. I 202. Distanța socială dintre clasa privilegiată și popor dezvoltase în inima poporului o indiferență absolută în privirea boierimii. ALECSANDRI, O. P. 152.4. (Cu sens temporal; introduce un atribut care indică răstimpul între două momente cunoscute) Situat între. Vom dizolva consiliul comunal... în noaptea dintre 9 și 10 august. CAMIL PETRESCU, T. II 376. 5. (Introduce atributul care exprimă un raport de reciprocitate) Care există între... Să întărim și să strîngem legăturile dintre toți cei ce muncesc în uzină. CĂLUGĂRU, O. P. 98.

DÍNTRE prep. 1. (temporal) din. (În una ~ zile.) 2. (partitiv) din, între, printre. (Cel mai bun ~ toți.)

DÍNTRE prep. 1) (exprimă un raport spațial) Distanța dintre două sate. Soarele a apărut dintre nori. 2) (exprimă un raport relațional) Dragoste dintre părinți și copii. 3) (exprimă un raport cantitativ) Din. O parte dintre ei vor lucra la uzină. 4) (exprimă un raport temporal) În timpul dintre cele două războaie. /de + între

dintre prep. 1. din mijlocul (partitiv): cel mai bun dintre voi; 2. dela: dintru început. [V. între].

díntre prep. (de și între). Între (după un cuv. articulat): casa dintre brazĭ, casa cea dintre brazĭ (care e între brazĭ), omu cel maĭ bun dintre (saŭ: din) toțĭ. Arată originea: luna răsare dintre brazĭ, apa țîșnește dintre petre. – În vest dintre, întocmaĭ ca și cu pintre, pîntre. V. pintre.

dintr-acéstea prep. + pr.

dintr-acólo (pop.) prep. + adv.


Definiții din dicționare specializate

Aceste definiții pot explica numai anumite înțelesuri ale cuvintelor.

DINTRE prep. 1. (temporal) din. (În una ~ zile.) 2. (partitiv) din, între, printre. (Cel mai bun ~ toți.)

DINTR-UN LEMN, Mănăstirea ~, mănăstire de maici, în com. Frâncești (jud. Vâlcea). Biserica Nașterea Maicii Domnului, ctitorită în 1634-1635 de Preda Brâncoveanu, cu adăugiri din 1684 și 1715, a fost zidită pe locul unui schit construit, în sec. 16, cu lemnul provenit dintr-un singur stejar. Picturi murale interioare (sec. 17-18). În apropierea incintei se află o biserică de lemn (sec. 19).


Definiții din dicționare neoficiale

Deoarece nu sunt editate de lexicografi, aceste definiții pot conține erori, deci e preferabilă consultarea altor dicționare în paralel.

Dintr-un lemn, m-re. în com. Frâncești (jud. Vâlcea), care, potrivit tradiției, ar fi fost precedată de un mic schit construit dintr-un stejar uriaș în sec. 16. Bis. actuală a fost zidită de Matei Basarab (1635-1636), pridvorul cu coloane de piatră decorate cu stalactite fiind adăugat de Ștefan Cantacuzino (1715). Lângă m-re se află o frumoasă bisericuță de lemn (sec. 18-19).

Intrare: dintre
dintre prepoziție
prepoziție (I12)
Surse flexiune: DOR