23 de definiții pentru control (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile

contról sn [At: DICȚ. / V: (Trs) sf / Pl: ~oale și (înv) ~uri / E: fr controle] 1 Verificare permanentă sau continuă a unei activități, situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. 2 (Îs) Lucrare de ~ Lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. 3 Supraveghere economică sau politică. 4 (Îs) ~ monetar Măsuri destinate să asigure buna circulație a monedelor. 5 (Îs) Cifră de ~ Exponent care indică limitele cantitative ale producției. 6 (Îs) Punct de ~ Loc fix la marginea unui oraș, țări etc. unde organele autorității supraveghează respectarea formalităților legale de către călători. 7 Supraveghere continuă, morală sau materială. 8 (Iuz; îs) ~ obștesc Formă de control social specifică fostelor țări socialiste. 9 Stăpânire. 10 (Trs) Cercetare amănunțită. 11 Stăpânire a propriilor gesturi și mișcări. 12 Instituție sau gmp de persoane care supraveghează anumite activități. 13 (Nob) Registru dublu de verificare a altuia. 14 (Lpl) Registru de evidență a personalului și a animalelor dintr-o unitate militară. 15 (Îc) -șah Metodă de verificare în care conturile debitoare se pun în prima rubrică, iar conturile creditoare corespondente în rubricile ce urmează. 16 Semn care se pune pe obiectele de aur, argint sau platină ca dovadă că au fost plătite statului taxele pentru posesia legală a acestora. 17 (Elt; îs) ~ de poziție Aparat care indică ocuparea poziției comandate dintr-un post de supraveghere sau de comandă a dependențelor electrice. 18 (Îs) ~ de volum Dispozitiv pentru menținerea constantă a anumitor elemente ale recepției radioelectrice, independent de variația între anumite limite ale puterii recepționate.

CONTRÓL, controale, s. n. 1. Verificare permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. ◊ Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraș, a țării etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale de către cei care trec. (Ieșit din uz) Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominație. ♦ Verificare, dirijare a propriilor gesturi și mișcări. 2. Instituție sau grup de persoane care supraveghează anumite activități. 3. (Impr.) Comandă, reglaj. 4. (La pl.) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. – Din fr. contrôle.

CONTRÓL, controale, s. n. 1. Analiză permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc. pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. ◊ Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraș, a țării etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale de către cei care trec. Control obștesc = formă de control social, specifică țărilor socialiste, care se exercită de către masele largi de oameni ai muncii și de reprezentanții organizațiilor de masă și obștești. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominație. ♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi și mișcări. 2. Instituție sau grup de persoane care supraveghează anumite activități. 3. (La pl.) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. – Din fr. contrôle.

CONTRÓL, controale, s. n. 1. Analiza permanentă sau periodică a unei activități, cu scopul de a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. V. verificare, supraveghere. Congresul [al XIX-lea al P.C.U.S.] a subliniat actualitatea neștirbită a învățăturii marelui Lenin, că principalul în munca organizatorică de partid este alegerea justă a oamenilor și controlul executării hotărîrilor. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2562. Controlul permanent din partea organelor de partid și a conducerii universităților serale de marxism-leninistn, ședințele periodice. de analiză a conținutului ideologic al lecțiilor constituie condiția esențială pentru asigurarea unei înalte calități a propagandei marxist-leniniste. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 5, 125. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Consiliul de Miniștri aprobă cifrele de control ale planului de stat.Lucrare de control = lucrare prin care se verifică la anumite intervale cunoștințele studenților, ale elevilor etc. (Tehn.) Masă de control = masă pe care se află centralizate toate indicatoarele de control ale unei secții mecanizate dintr-o întreprindere sau ale întregii întreprinderi. Punct de control = loc fix (la intrarea într-un oraș, într-o țară etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale pentru trecerea pietonilor, a vehiculelor etc. Control monetar = măsuri și operații destinate să asigure buna circulație a monedelor și baterea lor în condiții legale. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpînire, dominație. În urma victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei hitleriste, s-a adîncit și mai mult criza generală a imperialismului, care a pierdut controlul asupra țărilor din Europa răsăriteană și centrală. CONTEMPORANUL, S. II, 1949, nr. 156, 2/5. ♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi și mișcări. Bolnavul și-a pierdut controlul mișcărilor. 2. Instituție însărcinată cu supravegherea unor activități. Controlul de stat ♦ Grup de persoane care supraveghează un punct de trecere. Controlul verifică biletele la intrarea în sală. 3. (Numai la pl.) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. Șters din controalele armatei.Pl. și: (1, 2) controluri.

contról s. n., pl. controále

CONTRÓL s. 1. v. verificare. 2. inspectare, inspecție, revizie, verificare. (~ul a decurs în bune condiții.) 3. v. supraveghere. 4. v. comandă. 5. (MED.) vizită. (~ medical.) 6. dominație, supremație. (Deține ~ul în industria petrolieră.)

CONTRÓL s.n. 1. Verificare, analiză permanentă sau periodică a unei activități pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire. ♦ Putere de dirijare a propriilor gesturi și mișcări. ◊ Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. 2. Instituție însărcinată cu supravegherea unor activități. 3. (La pl.) Registru de evidență a personalului (și animalelor) unei unități militare. [Pl. -oale, -oluri. / < fr. contrôle].

CONTRÓL s. n. 1. verificare a unei activități pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. ♦ cifră de ~ = exponent care indică limitele cantitative ale producției; lucrare de ~ = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și studenților. ◊ urmărire a funcționării unui sistem tehnic, proces tehnologic etc. ◊ supraveghere continuă (morală sau materială). 2. stăpânire. ◊ dirijare a propriilor mișcări și manifestări. 3. instituție însărcinată cu supravegherea unor activități. 4. (pl.) registru de evidență a personalului (și a animalelor) unei unități militare. (< fr. contrôle)

contról (-luri), s. n. – Analiză a unei activități, inspecție, verificare. – Var. (Trans.) controlă. Fr. contrôle, și în Trans. din germ. Kontrolle.Der. controla, vb. (a supune controlului; a verifica; a inspecta); controlor (var. înv. controler), s. m., din fr. contrôleur (sec. XVIII).

CONTRÓL ~oále f. 1) Examinare a unei activități pentru a asigura buna ei desfășurare. A ține sub ~.Lucrare de ~ lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor sau ale studenților. 2) Organ care are însărcinarea de a controla. ◊ Punct de ~ loc unde organele autorizate supraveghează îndeplinirea formalităților legale. 3) Verificare a propriilor manifestări; autocontrol. /<fr. contrôle

control n. 1. registru ce servă a verifica un altul; 2. verificare: dreptul de control.

*contról n., pl. urĭ saŭ oale (fr. contrôle, din contre-rôle, d. contre, contra, și rôle, rol, condică). Verificare (pl. urĭ): controlu caseĭ de banĭ. Registru p. a verifica alt registru (pl. oale). Marcă tipărită pe obĭectele de metal prețios (pl. oale). Starea nominală a persoanelor care țin de un corp: ofițer șters din controalele armateĭ.

Comisia Controlului de Partid


Definiții din dicționare specializate

Aceste definiții pot explica numai anumite înțelesuri ale cuvintelor.

contról s. n., pl. controále

CONTROL s. 1. cercetare, revizie, revizuire, verificare, (înv.) teorie, teorisire. (~ al tuturor scriptelor.) 2. inspectare, inspecție, revizie, verificare. (~ a decurs în bune condiții.) 3. supraveghere. (Medicamentele se iau sub ~ medical.) 4. (TEHN.) comandă, reglaj. 5. (MED.) vizită. (~ medical.) 6. dominație, supremație. (Deține ~ în industria petrolieră.)

CONTROL ansamblu de operații de verificare, vizând asigurarea securității zborului. Există: control înainte / după zbor, control al tehnicii de aviație executat înainte de zbor în scopul determinării stării reale a aeronavei respective pentru zbor, corespunzător cu misiunea ce urmează a fi îndeplinită și după zbor pentru descoperirea eventualelor defecte sau degradări apărute în timpul executării unei misiuni; control profilactic, control preventiv al materialului volant, făcut după executarea unui anumit număr de ore de funcționare sau în cazul solicitării deosebite în exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unei pene sau funcționarea anormală a aeronavei; control tehnic, control al mijloacelor tehnice de zbor sub raportul modului de respectare a actelor normative privind starea tehnică; control de apropiere, serviciu al controlului traficului aerian, dotat cu calculatoare care furnizează controlorilor toate datele necesare despre aeronavele care se apropie sau pleacă de la aerodromurile din apropiere; controlul deschiderii parașutei, acțiune obligatorie pentru parașutiști după deschiderea parașutei în vederea rezolvării eventualelor incidente în mod rapid și eficient; controlul echipării, acțiune obligatorie pentru parașutiști după echiparea cu parașuta (parașutele) vizând nodul de acroșare, nodul de prindere al comenzii automate sau manuale a parașutei principale, nodul de prindere al comenzii parașutei de rezervă și al aparatului de siguranță etc.

CONTRÓL (< fr.) s. n. 1. Verificare permanentă, periodică sau inopinată, făcută într-un domeniu oarecare cu scopul de a cunoaște realitățile și modul cum se desfășoară activitatea îm domeniul respectiv spre a preîntîmpina sau a lichida eventualele lipsuri și a îmbunătăți activitatea. ◊ Lucrare de c. = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoștințele elevilor și ale studenților. ◊ (Dr.) Drept de c. = dreptul unor organe competente de a verifica, potrivit legii, temeinicia și legalitatea hotărîrilor pronunțate de un organ de jurisdicție (ex. c. asupra hotărîrilor arbitrale). ◊ C. financiar-bancar = control exercitat permanent de organele financiare ((superioare și locale), ce are ca scop respectarea legalității fiscale, cunoașterea modului cum sînt gospodărite mijloacele materiale și financiare, cum sînt realizate obiectivele de consolidare a echilibrului financiar, monetar și valutar al economiei naționale. ◊ C. tehnic de calitate = verificarea, efectuată de organe de specialitate, privind calitatea materiilor prime și a materialelor, respectarea în procesul de producție a documentației tehnice și a tehnologiei de fabricație, calitatea produselor finite, omologarea produselor etc. ◊ C. sanitar = control efectuat de organele medicale de specialitate pentru stabilirea stării igienice și sanitare a alimentelor, locuințelor, întreprinderilor etc. ◊ C. fitosanitar = control efectuat asupra culturilor agricole, plantațiilor și produselor agricole pentru a constata starea lor de sănătate. ♦ (TEHN.) Urmărirea funcționării unui sistem tehnic, unui proces tehnologic etc. prin măsurarea directă sau indirectă a mărimilor care caracterizează sau de care depinde funcționarea acestuia. ♦ Supraveghere continuă (materială și morală); stăpînire, dominație. ♦ Verificare, dirijare a propriilor mișcări și manifestări. 2. Organ care are însărcinarea de a face control. 3. (Impr.) Comandă, reglaj. ◊ C. automat = reglaj automat.

contról-depănát s. n. (text.) Sectorul de control al depănării corecte a firelor ◊ „Pe tânăra muncitoare I.C. de la control-depănat o întâlnești des pe aici.” Sc. 20 V 61 p. 1 (din control + depănat; Fl. Dimitrescu în LR 2/62 p. 135)

self-contról s. n. 1971 (anglicism) Control asupra propriei persoane v. autocontrol (din engl. self control; cf. fr. self control; DN3)

arată toate definițiile

Intrare: control
substantiv neutru (N11)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • control
 • controlul
 • controlu‑
plural
 • controale
 • controalele
genitiv-dativ singular
 • control
 • controlului
plural
 • controale
 • controalelor
vocativ singular
plural
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DN, DER, Scriban
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • control
 • controlul
 • controlu‑
plural
 • controluri
 • controlurile
genitiv-dativ singular
 • control
 • controlului
plural
 • controluri
 • controlurilor
vocativ singular
plural
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)