5 intrări

Articole pe această temă:

38 de definiții (maximum 20 afișate)

arată toate definițiile

an1 sm [At: COD. VOR. 135/8 / Pl: ani, (îrg) ai / E: lat annus] 1 sm Perioadă de timp, cuprinzând 12 luni, sau 52 de săptămâni, sau 365 de zile. 2 (Bis; îe) În (sau la) ~ul mântuirii sau ~ul Domnului În anul de la (nașterea lui) Hristos. 3 (Înv; îe) (Azi) e ~ul, de când... S-a împlinit un an (sau) anul, de când... 4 (Îs) ~ul vechi Anul care se încheie la 31 decembrie la miezul nopții. 5 (Îs) ~ul nou Anul care începe la 31 decembrie la miezul nopții. 6 (Îlav) ~ cu ~ sau ~ de ~ ori (înv) ~ pre ~ În fiecare an. 7 (Îlav) Din ~ în ~ Din ce în ce mai mult (cu fiecare an ce trece). 8 (Îlav) Acum (sau acuși) un ~ Anul trecut pe vremea aceasta. 9 (Îal) Cu un an în urmă. 10 (Îlav) În ~ul sau la ~ul... La o anumită dată din cursul unei perioade... Cf veleat. 11 (Îlav) La sau (într-)un ~ (odată) O singură dată într-un an. 12 (Fig; îal) Rar. 13 (Îlav) La ~ul în anul viitor. 14 (Îlav) Peste ~ în cursul unui an. 15 (Îlav) Peste un ~ (doi etc. ~i) De-acum într-un an (în doi ani etc.). 16 (Îlav) De un ~ (doi etc. ~i) De un an (doi etc. ani) încoace. 17 (Îlav) Până-ntr-un ~ (până-n doi etc. ~i) În timp de un an (doi etc. ani) de la o anumită dată. 18 (Trs; îlav) (Într)-alt ~ Anul viitor, peste un an. 19 (Îlav) Est-~ Anul acesta. 20 (Reg, îlav) Dincolo de ~ Acum doi ani Si: anțărț. 21 (Înv; îlav) Intru în doi ~i etc. (Timp de) un an, doi ani etc. 22 (Îe) Întru mulți ~i! sau (la) mulți ~i! Să trăiești sau să fie (pentru) mulți ani. 23 (Însoțit de atributele tot, întreg, încheiat, împlinit, în cap și cu complinirile de-a rândul, de zile) Se sugerează trecerea grea a timpului, (ocupat cu activități dificile, obositoare). 24 (Îlav) Cu ~ii sau cu ~ul Ani întregi, ani de-a rândul. 25 (Îlav) Ani și ani Ani mulți, vreme îndelungată. 26 (Răspunde la întrebarea cum?; îlav) Cu ~ul Pe câte un an (cf cu luna, cu ziua, cu rupta). 27 (Îlav) Pe ~ sau într-un (întru) ~ în interval de un an. 28 Unitate de măsură pentru evenimente petrecute în decursul unui an. 29 (înv; îs) ~ul jalii An de doliu. 30 (Înv; îs) ~ul teatral Stagiune. 31 (Îs) ~ul Nou Ziua de 1 ianuarie. 32 (Îe) Are... ~i Trăiește (sau funcționează) de... ani. 33 (Îe) A intra în al doilea (al treilea etc) ~ sau a merge pe doi (trei etc.) ~i A împlini vârsta de doi (trei etc.) ani, a fi în al doilea (al treilea etc.) an al vieții. 34 (Îla) Mic de ~i Tânăr. 35 (Îla) Mare de ~i Bătrân. 36 (Lpl; art) Bătrânețe. 37 (Lpl; art) Viață. 38 (Lpl; art) Epocă. 39 (Lpl; art) Experiență (pe care o aduce înaintarea în vârstă). 40 (Ast; șîs) ~ astronomic, solar, tropic sau echinocțial Timp de 365 de zile, 5 ore, 48 minute și 47 de secunde în care Pământul face o rotație (revoluție) completă în jurul Soarelui. 41 (Pan; îs) ~ sideral Timp necesar Soarelui pentru a reveni la același punct fix pe ecliptică. 42 (Îs) ~ lunar Durată de timp necesară pentru 12 (uneori 13) rotații ale Lunii în jurul Pământului. 43 (Îs) ~ planetar Durată necesară unei rotații făcută de o planetă în jurul Soarelui. 44 (Îs) ~ lumină Unitate de lungime, egală cu drumul parcurs de o rază de lumină într-un an, cu care se măsoară distanțele dintre astre. 45 (Îs) ~ comun (sau civil) An calendaristic (alcătuit numai din 365 de zile) care începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie. 46 (Îs) ~ hisect (visect, bis(s)ext sau bis(s)extil ori, pop, ~ mare An de 366 de zile (urmând din 4 în 4 ani), care cuprinde fracțiunile de 5 ceasuri, 48 de minute și 47 de secunde a 4 ani laolaltă. 47 (Îs) ~ iulian An ținut de biserica ortodoxă, numit astfel după Iulius Cezar, care socotea anul tropic de 365 de zile și 6 ceasuri. 48 (Îs) ~ gregorian An ținut de biserica catolică, numit astfel după papa Grigorie XIII, care a suprimat din calendarul iulian câte trei ani bisecți la fiecare patru secole.

AN2, ani, s. m. 1. Perioadă de timp care corespunde unei revoluții a Pământului în jurul Soarelui și care cuprinde 12 luni. ◊ Anul Nou = ziua de 1 ianuarie (în care se serbează începutul unui an). ◊ Loc. adv. În anul... = în cursul anului,.. La anul = în cursul anului viitor. Acum un an (sau doi ani etc.) = cu un an (sau cu doi ani etc.) în urmă. De ani și ani = de mulți ani, de multă vreme. An de (sau cu) an = în fiecare an, mereu. Cu anii = ani întregi, ani îndelungați. La (sau într-)un an o dată = o singură dată într-un an; rar. 2. (Astron.; în sintagma) An-lumină = unitate de lungime pentru măsurarea distanțelor mari, egală cu distanța străbătută de lumină într-un an. 3. Stadiu de studiu în unele forme de învățământ. ◊ (Urmat de determinări) Anii de studenție. Anii de ucenicie. 4. Măsură a vârstei unei ființe sau a vechimii unui lucru. Copil de cinci ani. 5. (La pl.) Epocă din viață; vreme. Anii copilăriei.Lat. annus.

AN2, ani, s. m. 1. Perioadă de timp care corespunde unei revoluții a Pământului în jurul Soarelui și care cuprinde 12 luni. ◊ Anul nou = ziua de 1 ianuarie (în care se serbează începutul unui an). ◊ Loc. adv. În anul... = în cursul anului... La anul = în cursul anului viitor. Acum un an (sau doi ani etc.) = cu un an (sau cu doi etc.) în urmă. De ani și ani = de mulți ani, de multă vreme. An de (sau cu) an = în fiecare an, mereu. Cu anii = ani întregi, ani îndelungați. La (sau intr-) un an o dată = o singură dată într-un an; rar. 2. (Astron.; în sintagma) An-lumină = unitate de lungime pentru măsurarea distanțelor mari, egală cu distanța străbătută de lumină într-un an. 3. Stadiu de studiu în unele forme de învățământ. ◊ (Urmat de determinări) Anii de studenție. Anii de ucenicie. 4. Măsură a vârstei unei ființe sau a vechimii unui lucru. Copil de cinci ani. 5. (La pl.) Epocă din viață; vreme. Anii copilăriei.Lat. annus.

AN2, ani, s. m. I. 1. Măsură sau perioadă de timp cuprinzînd 12 luni: a) (intervalul de timp se socotește de la 1 ianuarie) Anul 1954. ◊ Pre tine, an tînăr, te văd cu mulțumire! Pre tine te dorește tot neamul omenesc! ALEXANDRESCU, P. A. 78. ◊ Anul acesta = anul curent. Anul trecut = anul expirat. Anul viitor = anul care începe la 1 ianuarie viitor. Cine îmi va spune Ce-o să aducă ziua și anul viitor? ALEXANDRESCU, P. 77. ◊ (În legătură cu recolta) An bun. An rău.Loc. adv. În anul... = în cursul anului... Eminescu s-a născut în anul 1850. La anul = în anul viitor, peste un an. Dacă la toamnă tot nu s-o putea, atunci la anul pe vremea asta, ți tot trebuie să se termine o dată. DUMITRIU, B. F. 134. Noroc bun... și la anu cu bine! ALECSANDRI, T. 673. ♦ Anul nou = ziua de 1 ianuarie (în care se serbează începutul unui an); b) (intervalul de timp se socotește cu începere de astăzi, privind în trecut sau în viitor) Peste un an va termina școala medie.Loc. adv. Acum un an (sau doi ani etc.) = cu un an (sau cu doi ani etc.) în urmă. Acum trei ani a fost o iarnă grea. (Precedat de prep. «de a», adjectival) Cu mîndra de-acum un an Dintr-un măr mă săturam. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 155. ◊ Loc. adv. De un an (sau doi ani etc.) = de acum un an (sau doi ani etc.) încoace. Toată lumea se bucură de pace. D-ta ești un om liber și poți să te duci unde vrei... Așa îi spuneam tatei de 18 ani. SAHIA, N. 25. Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. ISPIRESCU, L. 8. N-am dat ochii cu Vîlcan De-i mai bine de un an. TEODORESCU, P. P. 551. Un an (sau doi ani etc.) după... = cînd a (sau va fi) trecut un an (sau doi ani etc.). De ani și ani = de mulți ani, de vreme îndelungată. De ani și ani glasul meu tace. BENIUC, V. 140. Unchiul... îl întrebă pe tata de toate neamurile pe care nu le-a văzut, de ani și ani. STANCU, D. 142. ◊ Expr. (La) mulți ani! = să trăiești mulți ani! să fie (pentru) mulți ani!; c) (intervalul de timp se socotește de la o dată din trecut) Bădică, mîne ți se-mplinește anul, ia-mă și pe mine cu d-ta, că ți-oi fi de mare folos. EMINESCU, N. 21; d) (intervalul de timp se socotește de la o dată oarecare, neprecizată) (Cu determinările «tot», «întreg», «de zile», care accentuează durata, lungimea anului). E rău cînd anu-ntreg ți-e prost Și masa cînd ți-e-n drum. COȘBUC, P. I 229. A ținut veselia ani întregi. CREANGĂ, P. 279. [își luă] merinde ca să-i ajungă un an de zile. ISPIRESCU, L. 13. ◊ (Urmat de determinări indicînd un ciclu de munci sau lucrări) An bugetar.La sfîrțitul anului școlar, mergînd acasă în vacanță, prezentă cu bucurie tatălui său un certificat strălucit. REBREANU, P. S. 37. ◊ Loc. adv. An de (sau cu) an = în fiecare an, în tot anul, mereu. An de an vas roșu-naintează Pe talazuri clocotind potrivnic. BENIUC, V. 42. An cu an împărăția tot mai largă se sporește. EMINESCU, O. I 144. (Rar) An devreme = amar de vreme, mulți ani, îndelung. Era un hat larg, un fel de drumușor bătucit an de vreme de roțile carelor, de picioarele vitelor și ale oamenilor. CAMILAR, TEM. 330. Într-un an = în intervalul de un an. Toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună. ISPIRESCU, L. 2. Într-o lună Toarce-o lină Și-ntr-un an Țese-un suman! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 457. Cu anii = ani întregi, ani de-a rîndul,vreme îndelungată. Dacă pleci acum, nu ne vom mai vedea cu anii. (în sistemul de angajări din trecut, în legătură cu verbele «a angaja», «a tocmi» etc.) Cu anul = pe timp de un an. La (sau într-)un an (sau la doi ani etc.) o dată = o singură dată într-un an (sau în decursul a doi ani etc.); rar. Ne intîlnim la un an o dată.Găsește din întîmplare cîte o piatră de aceste, picată de pe cerb, cînd se scutură el!a șapte ani o dată. CREANGĂ, P. 218. 2. (Alai ales la pl., precedat de un număr, indică vîrsta unei ființe sau vechimea unui lucru) Cal de 5 ani. Stejar de 100 de ani.Țîțaca Leona uita prea des că împlinisem cinsprezece ani. SADOVEANU, N. F. 7. Am un unchi bătrîn, de 999 de ani și 52 de săptămîni. CREANGĂ, P. 52. ♦ (La pl.) Vîrstă (înaintată). La anii mei nu mai pot urca pe munte.Și s-așază toți la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul. EMINESCU, O. I 85. ♦ (La pl.) Epocă din viață; viață. [Bătrînii] buciumă din creasta depărtării Un cîntec pentru anii mei frumoși. Pentru toate nădejdile și izbînzile țării! DEȘLIU, G. 24. Luminoasă și voioasă ți-era casa părintească... Casa ta ce-adăpostise anii tăi surîzători. MACEDONSKI, O. I 75. 3. (La pl.) Perioadă de timp de un oarecare număr de ani (l); epocă, vreme. Vai! tot mai gîndești la anii cînd visam în academii...? EMINESCU, O. I 140. Trecut-au ani de lacrimi, și mulți vor trece încă Din ora de urgie în care te-am pierdut! ALECSANDRI, P. A. 62. II. (Astron.; cu determinări precizînd lungimea intervalului de timp) An tropic = interval de timp (de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde) care se scurge între două treceri consecutive ale soarelui prin același punct echinocțial. (Ținînd seamă de nevoia practică de a cuprinde un număr întreg de zile, fracțiunea se suprimă și anii se împart astfel:) An comun sau an calendaristic = an de 365 de zile. An bisect = an care are cu o zi mai mult decît anii obișnuiți, an de 366 de zile (și care revine la fiecare patru ani). ♦ An-lumină = unitate întrebuințată în astronomie pentru măsurarea distanțelor mari, egală cu distanța străbătută de lumină într-un an.

AN2, ani, s. m. 1. Perioadă de timp cuprinzând 12 luni. ◊ Anul acesta = anul curent. Anul trecut = anul expirat. Anul nou = ziua de 1 ianuarie (în care se serbează începutul unui an). ◊ Loc. adv. În anul... = în cursul anului... La anul = în anul viitor. Acum un an (sau doi ani etc.) = cu un an (sau cu doi ani etc.) în urmă. De un an (sau doi ani etc.) = de acum un an (sau doi ani etc.) încoace. Un an (sau doi ani etc.) după... = când a (sau va fi) trecut un an (sau doi ani etc.). De ani și ani = de mulți ani, de multă vreme. An de (sau cu) an = în fiecare an, mereu. Într-un an = în interval de un an. Cu anii = ani întregi, ani îndelungați. Cu anul = pe timp de un an. La (sau într-) un an = o singură dată într-un an; rar. 2. (Astron.; în expr.) An tropic = interval de timp (de 365 de zile, 5 ore, 48 minute și 46 secunde) care se scurge între două treceri consecutive ale soarelui prin același punct echinocțial. An comun (sau calendaristic) = an de 365 de zile. An bisect = an de 366 de zile (și care se repetă o dată la 4 ani). An-lumină = unitate de lungime pentru măsurarea distanțelor mari, egală cu distanța străbătută de lumină într-un an. 3. Stadiu de studiu în unele forme de învățământ, corespunzând unui an2 (1). 4. (Indică) vârsta unei ființe sau vechimea unui lucru. Copil de cinci ani. 5. (La pl.) Epocă din viață; vreme. Anii copilăriei.Lat. annus.

an2 s. m., pl. ani; anul curent abr. a.c.

an-lumínă s. m., pl. ani-lumínă; abr. a.l.

Ánul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Ánului Nou

*Răzbóiul de 30 de Ani s. propriu n.

an-lumínă s. m., pl. ani-lumină

Ánul Nou s. pr. m., g.-d. art. Ánului Nou

AN s. 1. (înv.) leat, veleat. (În ~ul 1600.) 2. (ASTRON.) an bisect = an bisextil, (înv.) an visect; an bisextil v. an bisect. 3. (la pl.) epocă, perioadă, timp, vreme. (În ~ii copilăriei.)

AN VISÉCT s. v. an bisect, an bisextil.

ANUL(O)- elem. „inel”. (< fr. anul/o/-, cf. lat. anulus)

an (áni), s. m. – Perioadă de timp de 12 luni. – Mr., megl. an, istr. on. Lat. annus (Pușcariu 88; Candrea-Dens., 58; REW 487; DAR), cf. it. anno, prov., fr. an, cat. any, sp. año, port. anno.Der. neol. anual, adj.; anuar, s. n.; anuitate, s. f. Compară anotimp, s. n. format (sec. XIX) pe baza modelului germ. Jahreszeit. Cf. anțărț.

AN2 ~i m. Perioadă de timp cuprinzând 12 luni, în care Pământul face o revoluție în jurul Soarelui. ◊ ~ bisect (sau bisectil) an având 366 de zile. An-lumină unitate de măsură egală cu distanța străbătută de lumină în vid într-un an. Pe ~ în cursul unui an. ~ agricol perioadă de timp de la o toamnă la alta, cât ține ciclul de lucrări agricole. Cu ~ii a) timp îndelungat; b) cu trecerea anilor. ~i de zile ani în șir. Din ~ în paște foarte rar. /<lat. annus

an m. 1. timpul cât pământul își face rotațiunea în jurul soarelui: număr de 365 zile; an școlar, dela deschiderea până la închiderea cursurilor (1 Sept.- 1 Iulie); 2. pl. vârstă: de câți ani ești? la anul, peste un an, în anul viitor. [Lat. annus]. ║ adv. acum un an, în anul trecut: an iarna,bordeiu-mi arsese AL. [Lat. ANNO].

mâna-anului f. termen calendaristic: ciclu anual.

an m. (lat. annus, it. pg. anno, pv. fr. cat. an, sp. año). Timpu cît se învîrtește pămîntu în prejuru soareluĭ. A fi de atîțĭa anĭ, a avea cutare etate. A fi mare saŭ mic de anĭ, a fi mare saŭ mic în etate. An adv. Anu trecut, acú un an: așa a fost și an. La anu, la anu viitor, (și iron.) nicĭ-odată: aĭ să capeți la anu! An țarț, acú doĭ anĭ în urmă. An cu an sau (maĭ rar) an de an, în fie-care an pe rînd: datoria a crescut an cu an. – Anu creștinesc începe la 1 Ĭanuariŭ și are 12 lunĭ de cîte 30 și 31 de zile, afară de Februariŭ, care are 28, iar din 4 în 4 anĭ 29. Anu turcesc are 12 lunĭ lunare de cîte 29 și 30 de zile. Epoca începutuluĭ anuluĭ a variat la toate popoarele; Egipteniĭ, Haldeiĭ, Perșiĭ ș. a. începeaŭ anu la echinocțiu de toamnă (21 Septembre), alte popoare la solstițiu de ĭarnă, altele la cel de vară. La Francejĭ, la suirea luĭ Carol IX, începea la Paște. Un edict al acestuĭa, la 1564, ordonă să înceapă la 1 Ĭanuariŭ, dată pur civilă. Anu financiar saŭ bugetar începe la 1 April, cel școlar, de de ordinar, la 1 Septembre.

arată toate definițiile

Intrare: an (timp)
an1 (s.m.) substantiv masculin
substantiv masculin (M1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular an anul
plural ani anii
genitiv-dativ singular an anului
plural ani anilor
vocativ singular
plural
Intrare: anul
anul
prefix (I7-P)
Intrare: an-lumină
an-lumină substantiv masculin
substantiv masculin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular an-lumi anul-lumi
plural ani-lumi anii-lumi
genitiv-dativ singular an-lumi anului-lumi
plural ani-lumi anilor-lumi
vocativ singular
plural
a.l. abreviere
abreviere, simbol, siglă (I6)
Intrare: Anul Nou
substantiv masculin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular Anul Nou
plural
genitiv-dativ singular Anului Nou
plural
vocativ singular
plural
Intrare: mâna-anului
substantiv feminin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular mâna-anului
plural
genitiv-dativ singular mâinii-anului
plural
vocativ singular
plural

an-lumină a.l.

 • 1. astronomie Unitate de măsură pentru distanțele mari, egală cu distanța parcursă de lumină într-un an tropic, adică 9.460 miliarde km.
  surse: DCR2 DE un exemplu
  exemple
  • Radio-astronomii de la Observatorul din Pulkovo au confirmat ipoteza că o parte însemnată a radiogalaxiilor coincide cu locul pe care se află pe cer obiectele cu o luminozitate excepțional de mare și care se află la o distanță de câteva miliarde ani-lumină. Cont. 7 X 66 p. 8.
   surse: DCR2
 • comentariu abreviere a.l.
  surse: DOOM 2

etimologie:

an (timp)

 • 1. Perioadă de timp care corespunde unei revoluții a Pământului în jurul Soarelui și care cuprinde 12 luni.
  surse: DEX '09 DLRLC NODEX sinonime: leat veleat diminutive: anișor
  • 1.1. (Intervalul de timp se socotește de la 1 ianuarie) Anul 1954.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Pre tine, an tînăr, te văd cu mulțumire! Pre tine te dorește tot neamul omenesc! ALEXANDRESCU, P. A. 78.
    surse: DLRLC
   • 1.1.1. Anul acesta = anul curent.
    surse: DLRLC
   • 1.1.2. Anul trecut = anul expirat.
    surse: DLRLC
   • 1.1.3. Anul viitor = anul care începe la 1 ianuarie viitor.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Cine îmi va spune Ce-o să aducă ziua și anul viitor? ALEXANDRESCU, P. 77.
     surse: DLRLC
   • 1.1.4. (În legătură cu recolta) An bun. An rău.
    surse: DLRLC
   • 1.1.5. Anul Nou = ziua de 1 ianuarie (în care se serbează începutul unui an).
    surse: DEX '09 DLRLC
   • 1.1.6. An bisect (sau bisectil) = an având 366 de zile.
    surse: NODEX
   • 1.1.7. locuțiune adverbială În anul... = în cursul anului,..
    surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
    exemple
    • Eminescu s-a născut în anul 1850.
     surse: DEX '09 DLRLC
   • 1.1.8. locuțiune adverbială La anul = în cursul anului viitor, peste un an.
    surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
    exemple
    • Dacă la toamnă tot nu s-o putea, atunci la anul pe vremea asta, și tot trebuie să se termine o dată. DUMITRIU, B. F. 134.
     surse: DLRLC
    • Noroc bun... și la anu cu bine! ALECSANDRI, T. 673.
     surse: DLRLC
  • 1.2. (Intervalul de timp se socotește cu începere de astăzi, privind în trecut sau în viitor) Peste un an va termina școala medie.
   surse: DLRLC
   • 1.2.1. locuțiune adverbială Acum un an (sau doi ani etc.) = cu un an (sau cu doi ani etc.) în urmă.
    surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
    exemple
    • Acum trei ani a fost o iarnă grea.
     surse: DEX '09 DLRLC
    • (Precedat de prepoziția «de a», adjectival) Cu mîndra de-acum un an Dintr-un măr mă săturam. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 155.
     surse: DLRLC
   • 1.2.2. locuțiune adverbială De un an (sau doi ani etc.) = de acum un an (sau doi ani etc.) încoace.
    surse: DLRLC 3 exemple
    exemple
    • Toată lumea se bucură de pace. D-ta ești un om liber și poți să te duci unde vrei... Așa îi spuneam tatei de 18 ani. SAHIA, N. 25.
     surse: DLRLC
    • Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. ISPIRESCU, L. 8.
     surse: DLRLC
    • N-am dat ochii cu Vîlcan De-i mai bine de un an. TEODORESCU, P. P. 551.
     surse: DLRLC
   • 1.2.3. locuțiune adverbială Un an (sau doi ani etc.) după... = când a (sau va fi) trecut un an (sau doi ani etc.).
    surse: DLRLC
   • 1.2.4. locuțiune adverbială De ani și ani = de mulți ani, de multă vreme.
    surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
    exemple
    • De ani și ani glasul meu tace. BENIUC, V. 140.
     surse: DLRLC
    • Unchiul... îl întrebă pe tata de toate neamurile pe care nu le-a văzut, de ani și ani. STANCU, D. 142.
     surse: DLRLC
   • 1.2.5. expresie (La) mulți ani! = să trăiești mulți ani! să fie (pentru) mulți ani!
    surse: DLRLC
  • 1.3. (Intervalul de timp se socotește de la o dată din trecut)
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Bădică, mîne ți se-mplinește anul, ia-mă și pe mine cu d-ta, că ți-oi fi de mare folos. EMINESCU, N. 21
    surse: DLRLC
  • 1.4. (Intervalul de timp se socotește de la o dată oarecare, neprecizată)
   surse: DLRLC
   • 1.4.1. (Cu determinările «tot», «întreg», «de zile», care accentuează durata, lungimea anului)
    surse: DLRLC 3 exemple
    exemple
    • E rău cînd anu-ntreg ți-e prost Și masa cînd ți-e-n drum. COȘBUC, P. I 229.
     surse: DLRLC
    • A ținut veselia ani întregi. CREANGĂ, P. 279.
     surse: DLRLC
    • [Își luă] merinde ca să-i ajungă un an de zile. ISPIRESCU, L. 13.
     surse: DLRLC
   • 1.4.2. (Urmat de determinări indicând un ciclu de munci sau lucrări) An bugetar.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • La sfîrșitul anului școlar, mergînd acasă în vacanță, prezentă cu bucurie tatălui său un certificat strălucit. REBREANU, P. S. 37.
     surse: DLRLC
   • 1.4.3. locuțiune adverbială An de (sau cu) an = în fiecare an, mereu.
    surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
    exemple
    • An de an vas roșu-naintează Pe talazuri clocotind potrivnic. BENIUC, V. 42.
     surse: DLRLC
    • An cu an împărăția tot mai largă se sporește. EMINESCU, O. I 144.
     surse: DLRLC
   • 1.4.4. locuțiune adverbială rar An devreme = amar de vreme, mulți ani, îndelung.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Era un hat larg, un fel de drumușor bătucit an de vreme de roțile carelor, de picioarele vitelor și ale oamenilor. CAMILAR, TEM. 330.
     surse: DLRLC
   • 1.4.5. locuțiune adverbială Într-un an = în intervalul de un an.
    surse: DLRLC 2 exemple
    exemple
    • Toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună. ISPIRESCU, L. 2.
     surse: DLRLC
    • Într-o lună Toarce-o lînă Și-ntr-un an Țese-un suman! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 457.
     surse: DLRLC
   • 1.4.6. locuțiune adverbială Cu anii = ani întregi, ani îndelungați.
    surse: DEX '09 DLRLC NODEX un exemplu
    exemple
    • Dacă pleci acum, nu ne vom mai vedea cu anii.
     surse: DEX '09 DLRLC NODEX
   • 1.4.7. locuțiune adverbială Cu anii = cu trecerea anilor.
    surse: NODEX
   • 1.4.8. locuțiune adverbială Ani de zile = ani în șir.
    surse: NODEX
   • 1.4.9. locuțiune adverbială (În sistemul de angajări din trecut, în legătură cu verbele «a angaja», «a tocmi» etc.) Cu anul = pe timp de un an.
    surse: DLRLC
   • 1.4.10. locuțiune adverbială La (sau într-)un an o dată = o singură dată într-un an; rar.
    surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
    exemple
    • Ne întâlnim la un an o dată.
     surse: DEX '09 DLRLC
    • Găsește din întîmplare cîte o piatră de aceste, picată de pe cerb, cînd se scutură el!a șapte ani o dată. CREANGĂ, P. 218.
     surse: DLRLC
   • 1.4.11. locuțiune adverbială Din an în paște = foarte rar.
    surse: NODEX
   • 1.4.12. locuțiune adverbială Pe an = în cursul unui an.
    surse: NODEX
   • 1.4.13. An agricol = perioadă de timp de la o toamnă la alta, cât ține ciclul de lucrări agricole.
    surse: NODEX
 • 2. astronomie (Cu determinări precizând lungimea intervalului de timp)
  surse: DLRLC
  • 2.1. An tropic = interval de timp (de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde) care se scurge între două treceri consecutive ale soarelui prin același punct echinocțial. Ținînd seamă de nevoia practică de a cuprinde un număr întreg de zile, fracțiunea se suprimă și anii se împart astfel:
   surse: DLRLC
   • 2.1.1. An comun sau an calendaristic = an de 365 de zile.
    surse: DLRLC
   • 2.1.2. An bisect = an care are cu o zi mai mult decât anii obișnuiți, an de 366 de zile (și care revine la fiecare patru ani).
    surse: DLRLC
  • 2.2. (în) sintagmă An-lumină = unitate de lungime pentru măsurarea distanțelor mari, egală cu distanța străbătută de lumină (în vid) într-un an.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX
 • 3. Stadiu de studiu în unele forme de învățământ.
  surse: DEX '09
  • 3.1. (Urmat de determinări) Anii de studenție. Anii de ucenicie.
   surse: DEX '09
 • 4. mai ales la plural (Precedat de un număr) Măsură a vârstei unei ființe sau a vechimii unui lucru.
  surse: DEX '09 DLRLC 4 exemple
  exemple
  • Copil de cinci ani.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • Stejar de 100 de ani.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • Țîțaca Leona uita prea des că împlinisem cinsprezece ani. SADOVEANU, N. F. 7.
   surse: DLRLC
  • Am un unchi bătrîn, de 999 de ani și 52 de săptămîni. CREANGĂ, P. 52.
   surse: DLRLC
  • 4.1. (la) plural Vârstă (înaintată).
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • La anii mei nu mai pot urca pe munte.
    surse: DLRLC
   • Și s-așază toți la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul. EMINESCU, O. I 85.
    surse: DLRLC
 • 5. (la) plural Epocă din viață.
  exemple
  • Anii copilăriei.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • [Bătrânii] buciumă din creasta depărtării Un cîntec pentru anii mei frumoși. Pentru toate nădejdile și izbînzile țării! DEȘLIU, G. 24.
   surse: DLRLC
  • Luminoasă și voioasă ți-era casa părintească... Casa ta ce-adăpostise anii tăi surîzători. MACEDONSKI, O. I 75.
   surse: DLRLC
  • Vai! tot mai gîndești la anii cînd visam în academii...? EMINESCU, O. I 140.
   surse: DLRLC
  • Trecut-au ani de lacrimi, și mulți vor trece încă Din ora de urgie în care te-am pierdut! ALECSANDRI, P. A. 62.
   surse: DLRLC

etimologie:

mâna-anului

 • 1. Termen calendaristic: ciclu anual.
  surse: Șăineanu, ed. VI

etimologie: