3 intrări

Articole pe această temă:

29 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

PROGRÁM, programe, s. n. 1. Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată; desfășurare a activității (individuale, dintr-o instituție) după un astfel de plan. 2. Expunere (scrisă) a principiilor, scopurilor etc. unei organizații politice, sociale, culturale etc. 3. Programă. 4. Ordinea după care se desfășoară o emisiune de radio sau de televiziune, un spectacol etc.; ansamblul părților unei asemenea emisiuni, ale unui spectacol etc. ♦ Foaie de hârtie, publicație, broșură în care este prezentat un program (4). 5. Ansamblu de instrucțiuni codate, folosit de un calculator pentru rezolvarea unei probleme. – Din fr. programme.

PROGRÁM, programe, s. n. 1. Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată; desfășurare a activității (individuale, dintr-o instituție) după un astfel de plan. 2. Expunere (scrisă) a principiilor, scopurilor etc. unei organizații politice, sociale, culturale etc. 3. Programă. 4. Ordinea după care se desfășoară o emisiune de radio sau de televiziune, un spectacol etc.; ansamblul părților unei asemenea emisiuni, ale unui spectacol etc. ♦ Foaie de hârtie, publicație, broșură în care este prezentat un program (4). 5. Ansamblu de instrucțiuni codate, folosit de un calculator pentru rezolvarea unei probleme. – Din fr. programme.

program, ~ă [At: AR (1829), 61/37 / Pl: ~e, (îvr, sm) ~i / E: fr programme, ger Programm, ngr πρόγραμμα, rs программа, lat programma, it programma] 1 sn (Înv) Ansamblu al momentelor care alcătuiesc o ceremonie, o serbare, un spectacol etc. sau o emisiune de radio ori de televiziune, în ordinea desfășurării acestora. 2 sn Ceremonie alcătuită conform programului (1). 3 sn Foaie de hârtie, publicație etc. care anunță și descrie ansamblul momentelor care alcătuiesc o ceremonie, o serbare, un spectacol etc. sau o emisiune radio ori de televiziune. 4 sn (Spc) Emisiune de radio sau de televiziune. 5 snf Expunere scrisă a principiilor, a scopurilor, a sarcinilor etc. unei organizații politice, sociale, culturale etc. 6 sf (Îs) ~ă școlară sau analitică Document care stabilește și detaliază volumul cunoștințelor și sistemul lor de predare pentru o anumită clasă ori an de studii și la un anumit obiect de studiu, în cursul unui an de învățământ, sau tematica unui concurs, a unui examen etc. 7-8 snf (Plan de) activitate în care sunt stabilite în ordinea desfășurării lor etapele sau muncile, operațiile propuse pentru o perioadă dată. 9 snf Timp afectat programului (8) Si: orar2. 10 snf Desfășurare a activității individuale, dintr-o instituție etc. după un program (7). 11 snf (Fam) Ocupație. 12 sn Ansamblu de instrucțiuni codate, într-o anumită succesiune, folosit de un calculator pentru rezolvarea unei probleme. 13 sn (Rar; îs) Muzică cu ~ Muzică programatică.

PROGRÁM, programe, s. n. 1. Plan de activitate în care sînt fixate, în ordinea desfășurării lor, etapele unei activități pentru o anumită perioadă de timp; orar. Urmam sîrguincios programul de la 8 la 12 dimineața și de la 2 la 6 după-amiază. SADOVEANU, E. 7. Pe urmă, hotărî cu începere de a doua zi să-și alcătuiască un program. PETRESCU, C. V. 364. Își întocmise programul de-acasă în toate amănuntele. REBREANU, R. I 46. ♦ Desfășurarea muncii după planul dinainte fixat. 2. Expunerea tezelor, a scopurilor fundamentale, a sarcinilor sau a activității unui partid politic, a unei organizații sociale etc. Burghezia a trădat programul revoluției. SADOVEANU, E. 51. Articol-program v. articol. 3. (În forma programă, determinat astăzi prin «școlară», în trecut prin «analitică») Plan, schiță elaborată de minister, cuprinzînd obiectele de învățămînt și capitolele de predat la diverse discipline, într-o instituție de învățămînt. 4. Înșirare, serie a punctelor care urmează să fie executate la un spectacol, într-o emisiune radiofonică etc.; (concretizat) foaie de hîrtie pe care se tipărește sau se scrie această înșirare. în timp ce el își făcea programul noii stagiuni, eu privesc afișele și programele vechi. ANGHEL, PR. 118. Sta deoparte la o mescioară de nuc și desena un cavaler pe dosul unui program. VLAHUȚĂ, O. A. III 9.- Variantă: (ieșit din uz) prográmă (GHICA, A. 770) s. f.

PROGRÁM s.n. 1. Plan de activitate cuprinzând de obicei etapele propuse pentru o anumită perioadă; desfășurarea activității după un asemenea plan. ♦ Orar. 2. Foaie de hârtie, afiș, scriere (distribuită) prin care se anunță un spectacol, amănunte în legătură cu o reprezentație etc.; totalitatea numerelor unui spectacol, ceea ce cuprinde un spectacol. ♦ Ansamblu de mesaje (știri, informații, muzică etc.) destinat difuzării prin rețeaua de radio și televiziune. 3. Expunerea scrisă a principiilor, a țelurilor urmărite și a mijloacelor preconizate pentru realizarea lor, ale unui partid politic, ale unei organizații etc. 4. Ansamblu algoritmic al instrucțiunilor necesare rezolvării unei probleme la un calculator electronic. [Pl. -me, -muri, var. programă (1) [în DN] s.f. / < fr. programme, it. programme, cf. lat. programma – scriere publică].

PROGRÁM s. n. 1. plan de activitate cuprinzând etapele propuse pentru o anumită perioadă; desfășurarea activității după un anumit plan. ◊ orar. 2. foaie de hârtie, broșură care prezintă amănunte în legătură cu un spectacol; ordinea în care se desfășoară o emisiune de radio și tv. 3. expunere scrisă a principiilor, a țelurilor urmărite și a mijloacelor preconizate pentru realizarea lor ale unui partid politic, ale unei organizații, ale unui guvern. 4. (inform.) ansamblu de instrucțiuni codate necesare unui calculator, unei operații automate. (< fr. programme, germ. Programm)

prográm s. n. Totalitatea acțiunilor propuse a se îndeplini pentru a ajunge la rezultatul dorit ◊ „Cu aproximativ doi ani în urmă, autoritățile române au solicitat un sprijin guvernului american, sub forma unui program, care să sprijine procesul de privatizare prin informarea populației.” R.l. 7 XII 93 p. 4 (din fr. programme; DN, DEX – alte sensuri, DN3)

PROGRÁM ~e n. 1) Plan de activitate, întocmit după etape. 2) Ansamblu de principii, de scopuri și de sarcini, care privesc activitatea unui partid politic, a unui guvern sau a unei organizații obștești. 3) Conținut al unei reprezentații (de teatru, de concert, de radio etc.). 4) Publicație în care este prezentat conținutul unei asemenea reprezentații. 5) Ansamblu de instrucțiuni codate cu ajutorul cărora un calculator electronic rezolvă o problemă dată. /<fr. programme

program n. 1. scriere afișată sau distribuită spre a anunța ceva: program de concert; 2. expunere de principii sau idei: program politic.

CAIÉT, caiete, s. n. 1. Fascicul de foi de hârtie legate sau broșate împreună, folosit la scris, la desenat etc. ◊ Caiet de sarcini = document care cuprinde condițiile tehnice și de calitate, termenele, obligațiile și garanțiile privitoare la executarea și recepția unei lucrări, a unei mărfi. Caiet-program = program (de spectacol) sub formă de caiet (1). Caiet-catalog = catalog de expoziție sub formă de caiet (1). 2. Publicație periodică cuprinzând diverse studii, note, informații (dintr-un anumit domeniu de activitate). [Pr.: ca-iet] – După fr. cahier. Cf. pol. kajet.

caiet sn [At: NEGRUZZI, S. I, 7 / Pl: ~e / E: fr cahier cf pn kajet] 1 Fasciculă de foi de hârtie legate sau broșate împreună, folosită la scris, la desenat etc. Si: carnet, (înv) cărticică, condicuță, libret, fasciculă, (îrg) trătaj. 2 Publicație periodică cuprinzând diverse studii, note, informații (dintr-un anumit domeniu de activitate). 3 (Îs) ~ de sarcini Document care cuprinde condițiile tehnice de calitate, termenele și programele de lucru etc. privitoare la executarea unei lucrări. 4 (Îs) ~-program Program (de spectacol) sub formă de caiet (1). 5 (Îs) ~-catalog Catalog de expoziție sub formă de caiet (1).

CAIÉT s. n. 1. fascicul de foi de hârtie, legate sau broșate, pentru scris, desenat etc. ♦ ~ de sarcini = document cuprinzând condițiile pentru executarea unei lucrări; ~-program = program (de spectacol) de forma unui caiet; ~-catalog = catalog de expoziție. 2. publicație periodică cu diverse studii, note etc. (după fr. cahier, pol. kajet)

artícol-prográm s. n. Articol care exprimă un program ◊ Articolul-program redat parțial.” R.lit. 13 XI 69 p. 2. ◊ „În ultima instanță, ancheta stă sub semnul unei fraze de sinteză din articolul-program. Cont. 15 I 71 p. 5 (din articol + program; H. Mirska în SMFC I p. 172; DEX)

caiét-prográm s. n. Program (de spectacol) sub forma unui caiet ◊ „Pa canavaua unei farse-balet (de tip molieresc, se pretinde în caietul-program) s-a brodat un pretext de relaxare cu totul neașteptat de periferic.” Sc. 1 II 71 p. 2. ◊ „Am alcătuit caiete-program cu conținut mai general, în fiecare număr prezentând actori, regizori și scenografi.” I.B. 10 IV 74 p. 2. ◊ „A.P. cu gândul la un nou caiet-program al Teatrului «Nottara»” Săpt. 5 X 84 p. 4; v. și Cont. 24 XI 61 p. 4 (din caiet + program; Fl. Dimitrescu în LL 10/65 p. 232; FC I 48, 65; DEX-S)

comándă-prográm s. f. 1966 Sistem de comandă folosit în automatică v. electrotelefer //din comandă + program//

declaráție-prográm s. f. Declarație care conține un program (de obicei cu caracter politic) ◊ Declarația-program a guvernului grec.” Sc. 1 IV 64 p. 4. ◊ Declarația-program a guvernului R.S. Cehoslovace.” R.l. 18 X 69 p. 6. ◊ Declarația-program scrisă de mână și imprimată pe hârtie de împachetat, sună așa [...]” R.l. 22 V 75 p. 4; v. și Sc. 29 XI 62 p. 3, R.l. 24 XII 76 p. 6; v. și democrat-creștin (din declarație + program; Fl. Dimitrescu în SCL 3/70 p. 325, C. Lupu în SCL 6/82 p. 503)

gráfic-prográm s. n. Program sub formă de grafic ◊ „Fructele – munca în livezi după grafice-program Sc. 13 X 76 p. 3 (din grafic + program)

prográm-típ s. n. 1970 Program standard v. principal (din program + tip)

*prográmă f., pl. e (vgr. prógramma. V. ana-, dia-, epi-, mono- și tele-gramă, grafie). Scris orĭ tipăritură pin care se arată pe larg cum se va desfășura o ceremonie, o sărbare, o reprezentațiune, un concert. Anunț pin care se arată pe larg materia pe care o va desfășura un profesor la cursu luĭ. Pin ext. Expunerea principiilor, ideilor saŭ planurilor unuĭ partid, unuĭ individ: programa lor e îmbogățirea peste noapte. – Și prográm, n., pl. e. V. orar.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

prográm (plan) (pro-gram) s. n., pl. prográme

prográm s. n. (sil. -gram), pl. prográme

arată toate definițiile

Intrare: program
program1 (pl. -e) substantiv neutru
 • silabație: -gram
substantiv neutru (N1)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • program
 • programul
 • programu‑
plural
 • programe
 • programele
genitiv-dativ singular
 • program
 • programului
plural
 • programe
 • programelor
vocativ singular
plural
program2 (pl. -uri) substantiv neutru
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DN
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • program
 • programul
 • programu‑
plural
 • programuri
 • programurile
genitiv-dativ singular
 • program
 • programului
plural
 • programuri
 • programurilor
vocativ singular
plural
Intrare: caiet-program
caiet-program substantiv neutru
 • silabație: -pro-gram
substantiv neutru compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • caiet-program
 • caietul-program
plural
 • caiete-program
 • caietele-program
genitiv-dativ singular
 • caiet-program
 • caietului-program
plural
 • caiete-program
 • caietelor-program
vocativ singular
plural
Intrare: program-pilot
program-pilot substantiv neutru
substantiv neutru compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • program-pilot
 • programul-pilot
plural
 • programe-pilot
 • programele-pilot
genitiv-dativ singular
 • program-pilot
 • programului-pilot
plural
 • programe-pilot
 • programelor-pilot
vocativ singular
plural
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

caiet-program

 • 1. Program (de spectacol) sub formă de caiet.
  surse: DEX '09 MDN '00

etimologie: