2 intrări

23 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

CÂȘTIGÁT, -Ă, câștigați, -te, adj. 1. Care a fost obținut de cineva. 2. (Despre oameni) Care s-a ales cu un folos (din ceva), care și-a îmbogățit cunoștințele, experiența. – V. câștiga.

CÂȘTIGÁT, -Ă, câștigați, -te, adj. 1. Care a fost obținut de cineva. 2. (Despre oameni) Care s-a ales cu un folos (din ceva), care și-a îmbogățit cunoștințele, experiența. – V. câștiga.

câștigat2, ~ă a [At: (a. 1802) GCR II 189/21 / Pl: ~ați, ~e / E: câștiga] 1 (Trs; înv) Ostenit2. 2 (Înv) Îngrijit de cineva. 3 (Trs; Ban; d. copii) Crescut2. 4 (Trs; Ban) Educat2. 5 (Îvp) Dereticat. 6 (Îvp) Curățat. 7 (Trs) Cuminecat2. 8 Gătit2. 9 (Spc; d. oameni) Care s-a pregătit de drum. 10 Procurat2. 11 (D. bani sau bunuri) Obținut2. 12 (Înv) Obținut ca paradă de război. 13 (D. profit) Obținut prin speculații, la jocuri de noroc etc. 14 (Pex; d. experiență, cunoștințe) Dobândit2. 15 (Fig) Care a progresat. 16 Care a recuperat timpul (pierdut). 17 Atras de partea sa. 18 Care a ajuns la... 19 Care a suferit ceva rău, nedorit, într-un proces etc. 20 Îmbogățit în calitate, conținut, greutate etc. 21 (Nob; gms) Meritat2. 22 (Înv) Strâns2.

câștigát1 sn [At: DA / Pl: ~uri / E: câștiga] 1 (Trs; înv) Osteneală. 2-3 (Înv) Câștigare (2-3). 4 (Trs; Buc) Educare. 5 (Îvp) Câștigare (5). 6 (Îvp) Dereticare. 7 (Îvp) Curățare. 8 (Trs) Cuminecare. 9 Găteală. 10 (Spc) Câștigare (10). 11 Procurare. 12 (Trs; Ban) Tânguire. 13-17 Câștigare (13-17). 18 (Fig) Progresare. 19-22 Câștigare (19-22). 23 Provenire. 24 Aducere. 25 Pricinuire. 26-27 Câștigare (26-27). 28 (Nob; gms) Meritare. 29 (Înv) Strângere.

CÂȘTIGÁ, câștíg, vb. I. 1. Tranz. A obține bani sau alte bunuri materiale (prin muncă, prin speculații, prin exploatare, la jocuri de noroc etc.); p. ext. a dobândi, a obține experiență, cunoștințe etc. ♦ A recupera timpul (pierdut). 2. Tranz. A atrage de partea sa; a cuceri. Câștigase simpatia tuturor. 3. Tranz. A obține, a cuceri victoria (într-o competiție sportivă, într-un proces etc.). 4. Intranz. A deveni mai bogat în..., a-și spori conținutul, calitatea, greutatea. – Lat. castigare.

CÂȘTIGÁ, câștíg, vb. I. 1. Tranz. A obține bani sau alte bunuri materiale (prin muncă, prin speculații, prin exploatare, la jocuri de noroc etc.); p. ext. a dobândi, a obține experiență, cunoștințe etc. ♦ A recupera timpul (pierdut). 2. Tranz. A atrage de partea sa; a cuceri. Câștigase simpatia tuturor. 3. Tranz. A obține, a cuceri victoria (într-o competiție sportivă, într-un proces etc.). 4. Intranz. A deveni mai bogat în..., a-și spori conținutul, calitatea, greutatea. – Lat. castigare.

câștiga [At: PSALT. 74/36 / V: căș~, ~șli~, (sst) gâș~, (înv) chiș~ / Pzi: câștig / E: ml castigare] 1 vr (Trs; înv) A se osteni. 2 vr (Înv) A se îngriji (de cineva sau de ceva). 3 vt (Trs; Ban; c. indică un copil) A crește. 4 vt (Trs; Ban; c. indică un copil) A educa. 5 vt (Îvp) A îngriji. 6 vt (Îvp) A deretica. 7 vt (Îvp) A curăța. 8 vr (Trs) A se cumineca. 9 vr A se găti. 10 vr (Spc) A se pregăti de drum. 11 vt A-și procura ceva. 12 vr (Trs; Ban) A se tângui. 13 vr (Trs; Ban) A se plânge cuiva. 14 vt A obține bani sau bunuri materiale prin muncă, prin trudă. 15 vt (Înv) A obține ca pradă de război. 16 vt A obține un profit (prin speculații, prin exploatare, la jocuri de noroc etc.). 17 vt (Pex) A dobândi experiență, cunoștințe etc. 18 vt (Fig) A face progrese. 19 vt A recupera timpul (pierdut). 20 vt A atrage de partea sa Si: a cuceri. 21 vt A ajunge la... 22 vt (C. indică ceva rău, nedorit) A avea parte de... 23 vr A proveni. 24 vt (Sens abstract) A aduce. 25 vt (Sens abstract) A pricinui. 26 vt A obține victoria (într-o competiție sportivă, într-un proces etc.). 27 vi A deveni mai bogat în..., sporindu-și conținutul, calitatea, greutatea etc. 28 vt (Nob; gms) A merita. 29 vt (Înv) A strânge.

CÎȘTIGÁ, cîștig, vb. I. 1. Tranz. (Cu privire la bunuri materiale, mai ales la bani) A agonisi, a dobîndi, a obține (prin muncă sau prin speculații, prin exploatare, la jocuri de noroc etc.). Se gîndi totuși că... ar putea să cîștige un ban. SAHIA, N. 99. Cînd capăt o notă proastă... mă duc acolo și stau cu undița. Cîștig dobîndă cîte un crap, dar mai cu seamă lepăd în apă spurcăciunile năcazului. SADOVEANU, N. F. 41. Tustrei feciorii babei umblau în cărăușie și cîștigau mulți bani. CREANGĂ, P. 4. ◊ Fig. Doi copii cîștigase cu el mama. STANCU, D. 5. Absol. Spuse și el încet, cu buzele arse: «Tata cîștigă». SAHIA, N. 106. ◊ (Cu privire la noțiuni abstracte) A cîștiga experiență.Lămurind pe oamenii muncii asupra problemelor politicii interne și externe, ca și asupra tuturor problemelor care-i frămîntă, dînd exemplu în muncă, avînd o atitudine tovărășească, principială, membrii de partid trebuie să știe să cîștige stima și dragostea oamenilor muncii, astfel încît aceștia să li se adreseze cu încredere. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2701. El n-a avut multă greutate a cîștiga inima ei. NEGRUZZI, S. I 21. Țara sau, ca să zicem mai bine, clasele înalte, care singure se folosesc de drepturile țării, cîștigară mult, dar poziția țăranilor nu lua nici o prefacere. BĂLCESCU, O. I 143. Pricina, nu rezultatul, laude ți-a cîștigat. ALEXANDRESCU, P. 134. Tot de of și de oftat Foarte m-am îndestulat. Nimica n-am cîștigat, Fără doar m-am întristat. TEODORESCU, P. P. 276. ◊ Expr. A cîștiga teren v. teren. ♦ (Regional) A-și procura ceva (cu efort sau prin cumpărare). Se duse... și cîștigă de-un taler mai fărină, mai brînză. RETEGANUL, P. 1 72. Îi mulțămi și lui pentru că l-a scăpat de năcaz, nemaiavînd grijă de aci înainte de bălaur să-i cîștige tot la o jumătate de an fată. RETEGANUL, P. IV 48. ♦ (Cu privire la timp) A recupera. Trebuie să cîștigăm timpul pierdut. 2. Tranz. A atrage (pe careva) de partea sa; a cuceri. Vorbindu-i mereu, a reușit să-l cîștige. 3. Tranz. (Mai ales cu privire la competițiile sportive) A obține, a cuceri. A cîștigat medalia de aur la săriturile în înălțime.Fig. Pădurile se întindeau în zări, sub un păienjeniș de pîcle de un albastru posomorît; pe costișe lanurile erau verzi și se lămureau încet încet, cu cît luminile cîștigau văile. SADOVEANU, O. VI 194. ◊ Absol. Oricine-a cîștiga, Roabă lui hanul m-a da! ALECSANDRI, P. P. 106. Expr. (Familiar) Ai cîștigat procesul = m-ai convins, fie așa cum spui tu. 4. Intranz. (Urmat de determinări introduse prin prep. «în») A deveni mai bogat în ceva, a-și spori conținutul, calitatea, greutatea. Făcînd așa, toată intriga ar fi cîștigat în verosimilitate. GHEREA, ST. CR. II 262.

CÎȘTIGÁT, -Ă, cîștigați, -te, adj. (Despre oameni) Care a obținut sau a dobîndit un avantaj, care s-a ales cu un folos (din ceva). Eu sînt cea cîștigată... Tu m-ai învățat să văd lucrurile pe care eu înainte nu le vedeam. CAMIL PETRESCU, T. II 187. Ei bine, din punctul tău de vedere pot accepta și asta... Dar cu cît ești mai cîștigată? CAMIL PETRESCU, T. II 312.

A CÂȘTIGÁ câștíg 1. tranz. 1) (bani sau bunuri materiale) A dobândi prin muncă (sau prin alte mijloace). 2) fig. A obține prin muncă sau prin luptă susținută. ~ simpatia publicului. ~ bunăvoința colegilor. 3) (lupte, partide, procese etc.) A obține înregistrând victorie. 2. intranz. 1) A avea un câștig. 2) A-și spori valoarea (sau conținutul, greutatea etc.). /<lat. castigare

CÎȘTIGA vb. (Ban.) A se îngriji. Kĕshlig. Procura [Habeo. Possideo. Solicitus sum]. AC, 345. Etimologie: lat. castigare. Vezi și cîștigă, încîștiga. Cf. g î n d i, î n c î ș t i g a.

câștigà v. 1. a primi prețul muncii sale, al timpului său: anevoie se câștigă, lesne se cheltuiește; 2. a obține ceea ce se dorește: a câștiga un proces, o bătălie; 3. fig. a trage în partea sa: a câștiga iubire, prietenie. [Lat. CASTIGARE, a pedepsi, evoluțiune de sens analogă cu a sinonimelor muncă și agonisi: munca și rezultatul ei sunt deopotrivă considerate ca o caznă, ca o luptă, ca o pedeapsă].

2) cîștíg (est) și căștig (vest), a v. tr. (lat. castigo, -áre, pedepsesc, îndreptez, corijez, d. castus, curat, și agere, a face; it. castigare, pv. castiar, fr. châtier, sp. pg. castigar, a pedepsi. D. rom. vine sîrb. kaštigovati, a pedepsi, kaštiga, pedeapsă. V. purg). Obțin pin muncă: a cîștiga un franc, un proces, o bătălie. Obțin pin sorț: a cîștiga la loterie. Fig. Atrag: a cîștiga pe cineva pin blîndeță, a cîștiga inima cuĭva. V. refl. Vechĭ. Vest. Mă îngrijesc, am grijă. – În est pop. cîșlig.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

câștigá (a ~) vb., ind. prez. 3 câștígă

câștigá vb., ind. prez. 1 sg. câștíg, 3 sg. și pl. câștígă


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

CÂȘTIGÁT adj. v. avantajat.

CÂȘTIGÁ vb. 1. a beneficia, a folosi, a profita. (El nu ~ nimic din asta?) 2. v. căpăta. 3. v. repurta. 4. v. izbândi. 5. a cuceri, a dobândi. (A ~ titlul de campion.) 6. v. dobândi. 7. v. cuceri.

CÂȘTIGÁ vb. v. aranja, căuta, curăța, deretica, dichisi, ferchezui, găti, împodobi, îngriji, scutura, spilcui, strânge, vedea.

cîștiga v. ARANJA. CĂUTA. CURĂȚA. DERETICA. DICHISI. FERCHEZUI. GĂTI. ÎMPODOBI. ÎNGRIJI. SCUTURA. SPILCUI. STRÎNGE. VEDEA.

CÎȘTIGA vb. 1. a beneficia, a folosi, a profita. (El nu ~ nimic din asta?) 2. a avea, a căpăta, a dobîndi, a încasa, a obține, a primi. (~ 10 lei de la mine dacă...) 3. a cuceri, a dobîndi, a obține, a realiza, a repurta, (Transilv.) a mirui, (înv.) a purta. (A ~ o strălucită victorie, biruință.) 4. a bate, a birui, a izbîndi, a învinge, (înv.) a vinci. (A ~ în luptă.) 5. a cuceri, a dobîndi. (A ~ titlul de campion.) 6. a căpăta, a dobîndi, a obține. (A ~ o mare faimă, o mare experiență.) 7. a cuceri. (A ~ simpatia tuturor.)

CÎȘTIGAT adj. avantajat. (Un om ~.)

arată toate definițiile

Intrare: câștigat
câștigat adjectiv
adjectiv (A2)
Surse flexiune: DOR
masculin feminin
nearticulat articulat nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • câștigat
 • câștigatul
 • câștigatu‑
 • câștiga
 • câștigata
plural
 • câștigați
 • câștigații
 • câștigate
 • câștigatele
genitiv-dativ singular
 • câștigat
 • câștigatului
 • câștigate
 • câștigatei
plural
 • câștigați
 • câștigaților
 • câștigate
 • câștigatelor
vocativ singular
plural
Intrare: câștiga
verb (VT13)
Surse flexiune: DOR
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • câștiga
 • câștigare
 • câștigat
 • câștigatu‑
 • câștigând
 • câștigându‑
singular plural
 • câști
 • câștigați
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • câștig
(să)
 • câștig
 • câștigam
 • câștigai
 • câștigasem
a II-a (tu)
 • câștigi
(să)
 • câștigi
 • câștigai
 • câștigași
 • câștigaseși
a III-a (el, ea)
 • câști
(să)
 • câștige
 • câștiga
 • câștigă
 • câștigase
plural I (noi)
 • câștigăm
(să)
 • câștigăm
 • câștigam
 • câștigarăm
 • câștigaserăm
 • câștigasem
a II-a (voi)
 • câștigați
(să)
 • câștigați
 • câștigați
 • câștigarăți
 • câștigaserăți
 • câștigaseți
a III-a (ei, ele)
 • câști
(să)
 • câștige
 • câștigau
 • câștiga
 • câștigaseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

câștigat

 • 1. Care a fost obținut de cineva.
  surse: DEX '98 DEX '09
 • 2. (Despre oameni) Care s-a ales cu un folos (din ceva), care și-a îmbogățit cunoștințele, experiența.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: avantajat 2 exemple
  exemple
  • Eu sînt cea cîștigată... Tu m-ai învățat să văd lucrurile pe care eu înainte nu le vedeam. CAMIL PETRESCU, T. II 187.
   surse: DLRLC
  • Ei bine, din punctul tău de vedere pot accepta și asta... Dar cu cît ești mai cîștigată? CAMIL PETRESCU, T. II 312.
   surse: DLRLC

etimologie:

 • vezi câștiga
  surse: DEX '98 DEX '09

câștiga

 • 1. tranzitiv A obține bani sau alte bunuri materiale (prin muncă, prin speculații, prin exploatare, la jocuri de noroc etc.).
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC antonime: pierde păgubi 5 exemple
  exemple
  • Se gîndi totuși că... ar putea să cîștige un ban. SAHIA, N. 99.
   surse: DLRLC
  • Cînd capăt o notă proastă... mă duc acolo și stau cu undița. Cîștig dobîndă cîte un crap, dar mai cu seamă lepăd în apă spurcăciunile năcazului. SADOVEANU, N. F. 41.
   surse: DLRLC
  • Tustrei feciorii babei umblau în cărăușie și cîștigau mulți bani. CREANGĂ, P. 4.
   surse: DLRLC
  • figurat Doi copii cîștigase cu el mama. STANCU, D. 5.
   surse: DLRLC
  • absolut Spuse și el încet, cu buzele arse: «Tata cîștigă». SAHIA, N. 106.
   surse: DLRLC
  • 1.1. prin extensiune A dobândi, a obține experiență, cunoștințe etc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 6 exemple
   exemple
   • A câștiga experiență.
    surse: DLRLC
   • Lămurind pe oamenii muncii asupra problemelor politicii interne și externe, ca și asupra tuturor problemelor care-i frămîntă, dînd exemplu în muncă, avînd o atitudine tovărășească, principială, membrii de partid trebuie să știe să cîștige stima și dragostea oamenilor muncii, astfel încît aceștia să li se adreseze cu încredere. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2701.
    surse: DLRLC
   • El n-a avut multă greutate a cîștiga inima ei. NEGRUZZI, S. I 21.
    surse: DLRLC
   • Țara sau, ca să zicem mai bine, clasele înalte, care singure se folosesc de drepturile țării, cîștigară mult, dar poziția țăranilor nu lua nici o prefacere. BĂLCESCU, O. I 143.
    surse: DLRLC
   • Pricina, nu rezultatul, laude ți-a cîștigat. ALEXANDRESCU, P. 134.
    surse: DLRLC
   • Tot de of și de oftat Foarte m-am îndestulat. Nimica n-am cîștigat, Fără doar m-am întristat. TEODORESCU, P. P. 276.
    surse: DLRLC
  • 1.2. regional A-și procura ceva (cu efort sau prin cumpărare).
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Se duse... și cîștigă de-un taler mai fărină, mai brînză. RETEGANUL, P. 1 72.
    surse: DLRLC
   • Îi mulțămi și lui pentru că l-a scăpat de năcaz, nemaiavînd grijă de aci înainte de bălaur să-i cîștige tot la o jumătate de an o fată. RETEGANUL, P. IV 48.
    surse: DLRLC
  • 1.3. A recupera timpul (pierdut).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Trebuie să cîștigăm timpul pierdut.
    surse: DLRLC
 • 2. tranzitiv A atrage de partea sa.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: cuceri 2 exemple
  exemple
  • Câștigase simpatia tuturor.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Vorbindu-i mereu, a reușit să-l câștige.
   surse: DLRLC
 • 3. tranzitiv A obține, a cuceri victoria (într-o competiție sportivă, într-un proces etc.).
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • A câștigat medalia de aur la săriturile în înălțime.
   surse: DLRLC
  • figurat Pădurile se întindeau în zări, sub un păienjeniș de pîcle de un albastru posomorît; pe costișe lanurile erau verzi și se lămureau încet încet, cu cît luminile cîștigau văile. SADOVEANU, O. VI 194.
   surse: DLRLC
  • absolut Oricine-a cîștiga, Roabă lui hanul m-a da! ALECSANDRI, P. P. 106.
   surse: DLRLC
  • 3.1. expresie familiar Ai câștigat procesul = m-ai convins, fie așa cum spui tu.
   surse: DLRLC
 • 4. intranzitiv A deveni mai bogat în..., a-și spori conținutul, calitatea, greutatea.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Făcînd așa, toată intriga ar fi cîștigat în verosimilitate. GHEREA, ST. CR. II 262.
   surse: DLRLC

etimologie: