18 definiții pentru când (conj.)


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

CÂND adv., conj. I. Adv. (În propoziții interogative) În ce moment? în care perioadă de timp? Când a sosit?Expr. Când și când sau din când în când = câteodată, uneori. Când..., când... = câteodată..., altă dată...; ba..., ba...; uneori..., alteori... II. Conj. 1. (Introduce o propoziție temporală) a) În momentul sau în vremea în care... Când a văzut-o, s-a bucurat. b) După ce. Când i-a pierdut din ochi, s-a ridicat. c) Înainte de (a)..., până (a) nu... Parada începuse când a sosit. d) Deși; în vreme ce. Când altul s-ar bucura, tu ești nepăsător. e) Și (deodată). Au ajuns, când, ce să vezi? 2. (Introduce o propoziție atributivă în legătură cu noțiuni de timp) (În) care. Acum e timpul când vin copiii.Expr. A (nu) avea când să... = a (nu) avea timpul material necesar să... 3. (Introduce o propoziție cauzală cu nuanță temporală) Fiindcă, deoarece, odată ce. Când știa că trebuie să plece nu mai putea dormi. 4. (Introduce o propoziție condițională) Dacă, de. Ce să spui când nu ai nimic de spus?Expr. Ca și când = parcă. 5. (Introduce o propoziție completivă directă) Spune-mi când să vin.Lat. quando.

CÂND adv., conj. I. Adv. (În propoziții interogative) În ce moment? în care perioadă de timp? Când a sosit?Expr. Când și când sau din când în când = câteodată, uneori. Când..., când... = câteodată..., altă dată...; ba..., ba...; uneori..., alteori... II. Conj. 1. (Introduce o propoziție temporală) a) În momentul sau în vremea în care... Când a văzut-o, s-a bucurat. b) După ce. Când i-a pierdut din ochi, s-a ridicat. c) Înainte de (a)..., până (a) nu... Parada începuse când a sosit. d) Deși; în vreme ce. Când altul s-ar bucura, tu ești nepăsător. e) Și (deodată). Au ajuns, când, ce să vezi? 2. (Introduce o propoziție atributivă în legătură cu noțiuni de timp) (În) care. Acum e timpul când vin copiii.Expr. A (nu) avea când să... = a (nu) avea timpul material necesar să... 3. (Introduce o propoziție cauzală cu nuanță temporală) Fiindcă, deoarece, odată ce. Când știa că trebuie să plece nu mai putea dormi. 4. (Introduce o propoziție condițională) Dacă, de. Ce să spui când nu ai nimic de spus?Expr. Ca și când = parcă. 5. (Introduce o propoziție completivă directă) Spune-mi când să vin.Lat. quando.

când av [At: CORESI, ap GCR I, 7/31 / E: ml quando] 1 (În propoziții interogative) În ce moment? Când a sosit? 2 (Îlav) ~ și ~ sau din ~ în ~ Câteodată Din când în când mai trece pe la noi. 3 (Îlav), ~ de (sau, rar de ~ de ~) În orice clipă Poate să apară când de când. 4 (Îal) Din clipă în clipă. 5 (Îal) Cât pe ce Când de când să-l prindă. 6 (Îe) ~ colo (sau acolo, încolo) Exprimă surprinderea. 7 (În corelații) ~..., ~... Uneori..., alteori... Când râdea, când plângea. 8 (Și cu valoare relativă) În momentul în care... Când a văzut-o, s-a bucurat. 9 (Și cu valoare relativă) După ce Când a pierdut-o din ochi, s-a întristat. 10 (Și cu valoare relativă) Înainte de Parada începuse când a ajuns el. 11 (Și cu valoare relativă) Deși Când altul s-ar bucura, tu ești nepăsător. 12 (Și cu valoare relativă) Dar (deodată)... Au ajuns acolo, când ce să vezi? 13 (Introduce o propoziție atributivă cu sens temporal) (în) care 14 (Îe) A nu avea ~ să... A nu avea timpul necesar pentru a... 15 (Introduce o propoziție cauzală cu sens temporal) Fiindcă Când știa că trebuie să plece nu mai putea dormi. 16 (Introduce o propoziție condițională) Dacă Ce să spui când nu ai nimic de spus? 17 (Îlav) Ca (și) ~ Parcă Mergea ca și când ar fi zburat. 18 (Introduce o propoziție completivă directă) Spune-mi când să vin.

CÂND2 conj. 1) După ce. ~ voi termina, atunci voi veni. 2) În timp ce. ~ merge îl doare piciorul.De ~ (sau de pe ~) din timpul când. Pe ~ în timpul în care. Ca și ~ de parcă. /<lat. quando

când adv. și conj. exprimă un moment de timp sau o relațiune temporală: când te-ai întors? când și când, din timp în timp, câteodată; când de când, mai mai: când de când era să-l ajungă cu paloșul BĂLC. [Lat. QUANDO].

CÎND adv. I. (în propoziții interogative, adesea în legătură cu o prepoziție) în ce moment? În care timp? Cînd ai pierdut biletul, Zoe? CARAGIALE, O. I 113. ◊ (Precedat de prepoziții) Ia, ascultați, măi, dar de cînd ați pus voi stăpînire pe mine, zise Gerilă? CREANGĂ, P. 253. Pînă cînd să creadă lumea... C-orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi? ALECSANDRI, P. A. 82. ◊ Loc. adv. Cînd și cînd = (fără să definească precis momentul acțiunii) cîteodată, uneori. Cînd și cînd acel vînt purta șuvoaie de ploi. SADOVEANU, M. C. 51. Cînd și cînd un cîine urlă Ca din surlă. TOPÎRCEANU, P. O. 24. Cresc nori ca aburi grei dintr-o căldare. Un tunet, cînd și cînd, în depărtare încearc-o gamă, ca un bariton. ANGHEL-IOSIF, C. M. II 16. Printre papuri, cînd și. cînd, El aude triste șoapte. ALECSANDRI, P. A. 42. Din cînd în cînd = din timp în timp. Din cînd în cînd... un pustnic vine pe la ele. ISPIRESCU, L. 29. Asculta ce spun și numai pufnea de rîs din cînd în cînd. CREANGĂ, P. 79. Din cînd în cînd și foarte rar se auzea pe pod durui tul unei călește. NEGRUZZI, S. I 15. ◊ (învechit) Cînd de cînd = în tot momentul, din clipă în clipă, gata-gata, aproape (să... ), pe punctul de a... cît p-aci. Cînd de cînd era să-l și ajungă cu paloșul. BĂLCESCU, O. II 93. Că-i dușmanul lîngă mine Cu două pistoale pline, Cînd de cînd să deie-n mine. ALECSANDRI, P. P. 343. (Corelativ) Cînd... cînd... = (arătînd o alternare și o succesiune) cîteodată..., altădată; ba... ba...; uneori... alteori... Cînd o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, Cînd o mreană saltă-n aer dup-o viespe sprintioară. ALECSANDRI, P. A. 124. Prind cocoșii a cînta... Cînd mai gros, cînd mai subțire. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 163. Nici-cînd = niciodată. II. (Cu valoare de conjuncție) 1. (Introduce o propoziție temporală) a) în momentul în care. Cînd trec, Lina s-ascunde. COȘBUC, P. I 49. Cînd era să treacă fiică-sa, [împăratul] deodată ieși de sub acel pod. ISPIRESCU, L. 13. Toată nobilimea era la biserică, cînd am intrat. NEGRUZZI, S. I 53. ◊ (Precedat de prepoziții, cu sensul determinat de acestea) Pe cînd = în timpul în care, în timp ce. Luceai atît de vie, Pe cînd eram în lume tu singură și eu. ALECSANDRI, P. A. 62. De cînd = din timpul sau momentul în care... Mai mîncat-ai sălăți de aceste, de cînd ești? CREANGĂ, P. 210. Nu știți că mătușa-i moartă de cînd lupii albi? CREANGĂ, P. 23. De cînd căzu un trăsnet. în dom... de-atunci... el doarme ziua toată. EMINESCU, O. I 96. De pe cînd = din vremea în care... Pînă cînd= pînă în timpul în care..., atîta cît... Ulciorul merge la fintînă numai pînă cînd i se rupe toarta. (De) cînd cu... D-ta ne-ai făcut binele cel mare cînd cu dihonia cea de taur. RETEGANUL, P. IV 52. IV b) După ce. Cînd s-a pierdut din ochi voi să se ridice. COȘBUC, P. I 231. A scăpat de mine, căci am dat în urma lui tîrziu, tocmai cînd se dusese. CREANGĂ, P. 145. c) Înainte de (a)..., pînă (a) nu... Cînd sosi Alexandru-vodă, sfînt.a slujbă începuse. NEGRUZZI, S. I 148. d) (Cu nuanță concesivă) Deși, cu toate că; în vreme ce. Cînd altuia i-ar părea atît de bine, ție nici nu-ți pasă. e) (Indică legătura neașteptată între două acțiuni) Și (deodată). Ajunseră cu norocire la țărm, cind, ce să vezi? ISPIRESCU, L. 25. Bocănește el cît bocănește, cînd pîrr! cade copacul peste car. CREANGĂ, P. 23. ◊ (Cu elipsa verbului) Cînd prin dreptul podului, numai iaca și ursul. CREANGĂ, P. 187. Cînd la Olt, Oltu-i umflat., Că la munte l-a plouat. ALECSANDRI, P. P. 159. ◊ (Exprimînd surprindere în fața unui eveniment neașteptat; în expr.) Cînd colo v. colo. Cînd la o adică, nu-i nimica v. adică. 2. (Introduce o propoziție relativă în legătură cu noțiuni de timp) (În) care. Acum e timpul cînd se dă de mîncare. ISPIRESCU, L. 7. Ah! unde-i vremea ceea cînd eu cercam un vad Să ies la lumea, largă... EMINESCU, O. I 92. În minuta cînd voiam a mă duce, puterile m-au lăsat. NEGRUZZI, S. I 52. ◊ Expr. A (nu) avea cînd să... = a (nu) avea timp, a (nu) avea vreme să... N-am avut cînd să trec pe la tine. 4. (Introduce o propoziție cauzală, avînd o puternică nuanță temporală) Fiindcă, deoarece, o dată ce. Cînd știa că are să deie peste Ivan, i se tăiau picioarele. CREANGĂ, P. 314. 4. (Introduce o propoziție condițională, uneori cu o nuanță temporală) Dacă, de. Cînd ai lipsi, ar fi tăcerea și nemișcarea și. robia. MACEDONSKI, O. I 149. Cînd aș ști că-mi vei fi de ajutor... mai-mai că aș face așa precum zici tu. ISPIRESCU, L. 16. Cînd m-aș potrivi eu babei la toate cele, apoi aș lua cîmpii. CREANGĂ, P. 77. Ce a scos din voi Apusul, cînd nimic nu e de scos? EMINESCU, O. I 151. ◊ Ca și cînd = (introduce o propoziție comparativă- condițională) parcă. Se uita lung la nevasta învățătorului, ca. și cînd atunci ar fi văzut-o prima oară. DUMITRIU, N. 129. Picioarele nu se mai mișcară, ca și cînd ar fi fost butucite. ISPIRESCU, L. 35. 5. (Introduce o propoziție completivă directă) Spune-mi cînd să viu.

cînd adv. (lat. quando, it. pg. cuando, pv. quan, quant, fr. cat. quand, sp. cuando). În care timp: cînd viĭ? În timpu în care: cînd ploŭă, se curăță aeru. Conj. Dacă, o dacă (cu subjunctivu): cînd să am banĭ, aș pleca; eh, cînd să fiŭ eŭ acolo! Dacă, o dacă (cu optativu): cînd aș ști, aș spune; eh, cînd aĭ ști ce bine-mĭ pare! Cînd și cînd, din cînd în cînd (vechĭ cînd de cînd), din timp în timp, cîte-odată, une-orĭ. Cînd... cînd, aci... aci, acú... acú: cînd unu, cînd altu. Cînd cu, în timpu cînd: cînd cu războĭu. Cînd să, cînd era aproape să: cînd să plec, ĭacătă și el! De cînd, din timpu în care, din acea epocă. Pînă cînd, pînă în ce timp. Pe cînd, 1) cînd: a venit pe cînd ploŭa, 2) cînd din contra: unu e alb, pe cînd cel-lalt e negru. Cînd colo, dar din contra: Credeam că-ĭ alb. Cînd colo, e negru! În amenințărĭ eliptice: cînd țĭ-oĭ trage una! (subînț. aĭ să vezĭ pe dracu, aĭ s’o pățeștĭ!).


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

CÂND conj. 1. (temporal) că. (Acum ~ ne-am odihnit, putem pleca.) 2. (temporal) dacă. (~ vede că..., pleacă repede.) 3. (temporal) cum. (Frunza-n codru ~ învie.) 4. (temporal) (pop.) cum. (Din ceasul ~ te-am văzut...) 5. (cauzal) cum, deoarece, fiindcă, întrucât. (~ știu că vine, sunt emoționat.) 6. (condițional) dacă, (pop.) de. (Ce pot sfaturile mele, ~ nici lacrimile nu folosesc.)

CÎND conj. 1. (temporal) că. (Acum, ~ ne-am odihnit, putem pleca.) 2. (temporal) dacă. (~ vede că..., pleacă repede.) 3. (temporal) cum. (Frunza-n codru ~ învie.) 4. (temporal) (pop.) cum. (Din ceasul ~ te-am văzut...) 5. (cauzal) cum, deoarece, fiindcă, întrucît. (~ știu că vine, sînt emoționat.) 6. (condițional) dacă, (pop.) de. (Ce pot sfaturile mele, ~ nici lacrimile nu folosesc?)


Dicționare etimologice

Se explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

cînd adv. și conj.1. Indică o relație de coincidență temporală nuanțată cu ajutorul prepozițiilor: coincidența termenului inițial, de cînd; a termenului final, pînă cînd; a termenului mediu, pe cînd.2. (Cu cond.) Dacă, în caz că (indică o relație condiționată). – Mr. cîndu, megl. cǫn, istr. căn(d). Lat. quando (Pușcariu 364; REW 6932; Candrea-Dens., 344; DAR); cf. it. quando, fr. quand, sp. cuando.Der. cînduși, conj. (înv., cînd); cîndai, adv. (poate, posibil), arhaism pe care DAR îl consideră der. din lat. quando alias; cîndva, adv. compus cu va < vrea, ca ceva, cineva; nicicînd, adv.; oarecînd, adv. (înv., vreodată), identic prin formație cu oricînd, adv., a cărui var. vericînd, se apropie mai mult de forma primitivă, cf. vreun.


Dicționare de argou

Se explică doar sensurile argotice ale cuvintelor.

când cucii / puii mei? expr. când naiba?

când o face spânul barbă expr. niciodată.

când o zbura porcul expr. niciodată.

când pălăria / pielea mea? expr. când naiba?

de când Adam Babadam expr. hăt demult; din vremuri imemoriale.

de când era bunica fată expr. v. de când Adam Babadam.

de când l-a făcut mă-sa expr. din totdeauna.

Intrare: când (conj.)
când2 (conj.) conjuncție
conjuncție (I11)
Surse flexiune: DOR
 • când

când (conj.)

 • 1. Introduce o propoziție temporală.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 1.1. În momentul sau în vremea în care...
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX attach_file 4 exemple
   exemple
   • Când a văzut-o, s-a bucurat.
    surse: DEX '09 DLRLC NODEX
   • Cînd trec, Lina s-ascunde. COȘBUC, P. I 49.
    surse: DLRLC
   • Cînd era să treacă fiică-sa, [împăratul] deodată ieși de sub acel pod. ISPIRESCU, L. 13.
    surse: DLRLC
   • Toată nobilimea era la biserică, cînd am intrat. NEGRUZZI, S. I 53.
    surse: DLRLC
   • 1.1.1. Precedat de prepoziții, are sensul determinat de acestea.
    surse: DLRLC
    • 1.1.1.1. Pe când = în timpul în care, în timp ce.
     exemple
     • Luceai atît de vie, Pe cînd eram în lume tu singură și eu. ALECSANDRI, P. A. 62.
      surse: DLRLC
    • 1.1.1.2. De când = din timpul sau momentul în care...
     exemple
     • Mai mîncat-ai sălăți de aceste, de cînd ești? CREANGĂ, P. 210.
      surse: DLRLC
     • Nu știți că mătușa-i moartă de cînd lupii albi? CREANGĂ, P. 23.
      surse: DLRLC
     • De cînd căzu un trăsnet. în dom... de-atunci... el doarme ziua toată. EMINESCU, O. I 96.
      surse: DLRLC
    • 1.1.1.3. De pe când = din vremea în care...
     surse: DLRLC
    • 1.1.1.4. Până când = până în timpul în care..., atâta cât...
     exemple
     • Ulciorul merge la fântână numai până când i se rupe toarta.
      surse: DLRLC
    • 1.1.1.5. (De) când cu...
     exemple
     • D-ta ne-ai făcut binele cel mare cînd cu dihonia cea de taur. RETEGANUL, P. IV 52.
      surse: DLRLC
  • 1.2. În timp ce.
   exemple
   • Când merge îl doare piciorul.
    surse: NODEX
  • 1.3. După ce.
   surse: DEX '09 DLRLC NODEX attach_file 2 exemple
   exemple
   • Cînd s-a pierdut din ochi voi să se ridice. COȘBUC, P. I 231.
    surse: DLRLC
   • A scăpat de mine, căci am dat în urma lui tîrziu, tocmai cînd se dusese. CREANGĂ, P. 145.
    surse: DLRLC
  • 1.4. Înainte de (a)..., până (a) nu...
   surse: DEX '09 DLRLC attach_file 2 exemple
   exemple
   • Parada începuse când a sosit.
    surse: DEX '09 DLRLC
   • Cînd sosi Alexandru-vodă, sfînta slujbă începuse. NEGRUZZI, S. I 148.
    surse: DLRLC
  • 1.5. Cu toate că; în vreme ce.
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: deși attach_file 2 exemple
   exemple
   • Când altul s-ar bucura, tu ești nepăsător.
    surse: DEX '09 DLRLC
   • Când altuia i-ar părea atât de bine, ție nici nu-ți pasă.
    surse: DEX '09 DLRLC
  • 1.6. (Indică legătura neașteptată între două acțiuni) Și (deodată).
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: și (conj.) attach_file 3 exemple
   exemple
   • Ajunseră cu norocire la țărm, cînd, ce să vezi? ISPIRESCU, L. 25.
    surse: DLRLC
   • Bocănește el cît bocănește, cînd pîrr! cade copacul peste car. CREANGĂ, P. 23.
    surse: DLRLC
   • Cu elipsa verbului:
    exemple
    • Cînd prin dreptul podului, numai iaca și ursul. CREANGĂ, P. 187.
     surse: DLRLC
    • Cînd la Olt, Oltu-i umflat.., Că la munte l-a plouat. ALECSANDRI, P. P. 159.
     surse: DLRLC
   • 1.6.1. Exprimă surprindere în fața unui eveniment neașteptat.
    surse: DLRLC
 • 2. (Introduce o propoziție atributivă în legătură cu noțiuni de timp) (În) care.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: în (prep.) attach_file 4 exemple
  exemple
  • Acum e timpul când vin copiii.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • Acum e timpul cînd se dă de mîncare. ISPIRESCU, L. 7.
   surse: DLRLC
  • Ah! unde-i vremea ceea cînd eu cercam un vad Să ies la lumea, largă... EMINESCU, O. I 92.
   surse: DLRLC
  • În minuta cînd voiam a mă duce, puterile m-au lăsat. NEGRUZZI, S. I 52.
   surse: DLRLC
  • 2.1. expresie A (nu) avea când să... = a (nu) avea timpul material necesar să...
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
   exemple
   • N-am avut când să trec pe la tine.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • 3. (Introduce o propoziție cauzală cu nuanță temporală) Odată ce.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: deoarece fiindcă attach_file 2 exemple
  exemple
  • Când știa că trebuie să plece nu mai putea dormi.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • Cînd știa că are să deie peste Ivan, i se tăiau picioarele. CREANGĂ, P. 314.
   surse: DLRLC
 • 4. Introduce o propoziție condițională.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: dacă (conj.) de (prep.) attach_file 5 exemple
  exemple
  • Ce să spui când nu ai nimic de spus?.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX
  • Cînd ai lipsi, ar fi tăcerea și nemișcarea și robia. MACEDONSKI, O. I 149.
   surse: DLRLC
  • Cînd aș ști că-mi vei fi de ajutor... mai-mai că aș face așa precum zici tu. ISPIRESCU, L. 16.
   surse: DLRLC
  • Cînd m-aș potrivi eu babei la toate cele, apoi aș lua cîmpii. CREANGĂ, P. 77.
   surse: DLRLC
  • Ce a scos din voi Apusul, cînd nimic nu e de scos? EMINESCU, O. I 151.
   surse: DLRLC
  • 4.1. expresie Ca și când = introduce o propoziție comparativă – condițională.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX sinonime: parcă (adv.) attach_file 2 exemple
   exemple
   • Se uita lung la nevasta învățătorului, ca și cînd atunci ar fi văzut-o prima oară. DUMITRIU, N. 129.
    surse: DLRLC
   • Picioarele nu se mai mișcară, ca și cînd ar fi fost butucite. ISPIRESCU, L. 35.
    surse: DLRLC
 • 5. Introduce o propoziție completivă directă.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC attach_file un exemplu
  exemple
  • Spune-mi când să vin.
   surse: DEX '09 DLRLC

etimologie: