17 definiții pentru slobozie, Slobozie   declinări

SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Înv.) Sat de coloniști (băștinași sau străini) care aveau pe o perioadă oarecare scutire de bir sau de prestații. – Slobod + suf. -ie.

Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Înv.) Sat de coloniști (băștinași sau străini) care aveau pe o perioadă oarecare scutire de bir sau de prestații. – Slobod + suf. -ie.

Sursa: DEX '98 (1998) | Adăugată de IoanSoleriu | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Ist.) Sat de coloniști (băștinași sau străini), care se bucurau pe un timp oarecare de scutire de dări sau de prestație. În curs de o sută cincizeci ani, slobozia lui Dragoș... sporește de înminunează pre istoric, se face stat. NEGRUZZI, S. I 273. Biserica... este a sloboziei franțuzești, care au venit aice sînt acum 150 ani. KOGĂLNICEANU, S. 89. Frunză verde iasomie, Sui în deal la slobozie Să vezi casele pustie. SEVASTOS, C. 277.

Sursa: DLRLC (1955-1957) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

slobozíe (înv.) s. f., art. slobozía, g.-d. art. slobozíei; pl. slobozíi, art. slobozíile

Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

slobozíe s. f., art. slobozía, g.-d. art. slobozíei; pl. slobozíi, art. slobozíile

Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZÍE s. v. autonomie, colonie, desfrâu, dezmăț, dezrobire, eliberare, emancipare, emancipație, independență, învoire, liberare, libertate, neatârnare, orgie, permisie, posesiune, suveranitate.

Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZÍE ~i f. ist. 1) Sat de coloniști scutiți temporar de biruri sau de prestații. 2) Scutire (totală sau parțială) de dări și munci, acordată de domnii țării. /slobod + suf. ~ie

Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

Slobozie f. sat în județul Ialomița: 4900 loc. Mănăstire, trei târguri pe an.

Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

slobozie f. od. colonii de străini cu scutiri sau slobozenii.

Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

slobozíe f. (d. slobod; rus. slobodá, mare sat, mahala, tîrg). Vechĭ. Libertate. Colonie de străinĭ cu diferite scutirĭ saŭ slobozirĭ chemațĭ să populeze siliștile pustiĭ (Nume a multor sate). V. iscusat.

Sursa: Scriban (1939) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink


Definiții din dicționare specializate

Aceste definiții pot explica numai anumite înțelesuri ale cuvintelor.

SLOBOZIA BRADULUI, com. în jud. Vrancea, situată în SE Subcarpaților Vrancei, în zona de contact cu C. Râmnicului; 5.419 loc. (2005). Centru pomicol și viticol. În arealul satului Coroteni au fost descoperite vestigii neolitice (fragmente de vase ceramice), aparținând Culturii Boian. În satul S.B. se află mănăstirea Rogoz (de maici), reînființată după 1989, cu biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, ctitorie de la începutul sec. 19 a lui Constantin și Gheorghe Robescu, precum și biserica Sf. Nicolae, ctitorie din 1808 a vistiernicului Iordache Niculescu. Biserica Sf. Ioan (1830), în satul Coroteni.

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA CIORĂȘTI, com. în jud. Vâlcea, situată în N C. Râmnicului, pe râul Râmna; 2.080 loc. (2005). Muzeu de istorie (în satul Jiliște). În satul Jiliște, oastea lui Ioan-Vodă cel Viteaz a învins (la 24 apr. 1574) armata turco-munteană care urmărea să-l instaleze domn pe Petru Șchiopul. Aici se află bustul lui Ioan-Vodă cel Viteaz (dezvelit în 1959), operă a sculptorului Marius Butunoiu. În satul S.C. se află biserica Adormirea Maicii Domnului (1873, reparată în 1879).

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA CONACHI, com. în jud. Galați, situată în S. C. Covurlui, pe râul Suhu; 7.128 loc. (2005). Nod rutier. Satul S.C. a fost înființat în perioada 1800-1810 de către Constantin Conachi, care a adus pe moșia sa mai mulți clăcași, întemeind o slobozie (1), iar în satul Cuza Vodă a luat naștere în 1879, prin împroprietărirea însurățeilor. În satul S.C. se află biserica Sf. Treime, zidită în anii 1814-1818, prin osârdia lui Constantin Conachi (reparată în 1873). Satul Izvoarele a fost puternic afectat de deplasările de teren din 22 aug. 1993, fiind distruse numeroase gospodării și case.

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA LUI IANACHE v. Slobozia (1).

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA MÂNDRA, com. în jud. Teleorman, situată în V C. Boian, pe râul Sâiu; 2.102 loc. (2005). Biserica Sf. Nicolae (sec. 19), în satul S. M.

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA MOARĂ, com. în jud. Dâmbovița, situată în C. Titu, pe interfluviul Dâmbovița-Ilfov; 2.366 loc. (2005). Între 17 febr. 1968 și 23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink

SLOBOZIA-TRĂZNITU v. Slobozia (2).

Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb. | Semnalează o greșeală | Permalink