Definiția cu ID-ul 1024267:

Dicționare relaționale

Indică relații între cuvinte (sinonime, antonime).

PRODUCE vb. 1. a fabrica, a face. (Uzina ~ 100 de automobile pe zi.) 2. a confecționa, a executa, a fabrica, a face. (A ~ noi sortimente de îmbrăcăminte.) 3. a realiza, a turna. (A ~ un film.) 4. a da, a face, a rodi. (Pomul ~ multe mere.) 5. a da, a face. (Solul ~ rod bogat.) 6. a rodi, (înv. și pop.) a odrăsli. (O regiune care ~ multe grîne.) 7. a aduce, a crea. a realiza. (~ mari beneficii.) 8. a degaja, a dezvolta, a emana, a emite, a radia. (O sursă care ~ căldură.) 9. a emite, a scoate. (~ sunete armonioase.) 10. a scoate. (Potcoavele ~ scîntei.) 11. a cauza, a crea, a da, a determina, a face, a pricinui, a provoca, a stîrni. (Injecția i-a ~ o senzație de înviorare.) 12. a cauza, a pricinui, a provoca, (pop.) a cășuna, (înv.) a trage. (A ~ cuiva un necaz.) 13. a aduce, a cauza, a pricinui, a provoca. (A ~ mari daune statului.) 14. a cauza, a declanșa, a determina, a dezlănțui, a genera, a isca, a naște, a pricinui, a prilejui, a provoca, a stîrni, (înv. și reg.) a scorni, (înv.) a pricini, a prileji. (Atitudinea lui a ~ discuții furtunoase.) 15. a isca, a naște, a provoca, a ridica, a stîrni. (Cartea a ~ multe discuții.) 16. a deștepta, a provoca, a solicita, a stîrni, a suscita, a trezi. (Cartea ~ un mare interes.) 17. a (se) face, a (se) provoca, a (se) stîrni. (S-a ~ mare vîlvă.) 18. a lăsa, a provoca. (I-a ~ o vie impresie.) 19. a apărea, a interveni, a se ivi, a se întîmpla, a surveni. (S-a ~ o schimbare.) 20. a apărea, a se isca, a se ivi, a începe, a se porni, a se stîrni, (înv. și reg.) a se scociorî, (fig.) a se naște. (S-a ~ din senin o furtună.) 21. a se întîmpla, a se petrece, a surveni, (înv. și reg.) a se prileji, (înv.) a se purta. (S-au ~ multe lucruri de atunci.) 22. a se întîmpla, a surveni, a veni. (Seismul s-a ~ pe neașteptate.) 23. a se înfăptui, a se realiza. (Cînd s-a ~ Unirea?)