Definiția cu ID-ul 582336:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SOPRON [ʃțopron], oraș în NV Ungariei situat pe râul Ikva, în apropiere de lacul Fertö, la 3 km de granița cu Austria; 56 mii loc. (2003). Nod feroviar. Centru comercial și viticol. Piață agricolă. Ind. textilă, chimică, de prelucr. a lemnului și alim. (zahăr, vin, conservarea fructelor). Izvoare cu ape termale. Muzeu Muzeu memorial „Franz Listz”. Mănăstire benedictină, cu biserică în stil gotic (1280), bisericile Sf. Mihail (1484), în stil gotic, Sf. Gheorghe (sec. 15) și dominicană (sec. 18); casa „Storno” (sec. 15, refăcută în sec. 17). Pe locul unei așezări celtice s-a dezvoltat un centru militar roman cu numele Scarabantia Iulia. În sec. 10, aici s-au așezat ungurii, care au construit o fortificație. Printr-un plebiscit (19210 s-a hotărât să treacă de la Austria la Ungaria. Turism.