Definiția cu ID-ul 922323:


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SCHELA 1. Com. în jud. Galați, situată în S C. Covurlui, în zona de confl. a râului Neagra cu râul Lozova; 3.625 loc. (2005). Nod rutier. Expl. de petrol și gaze naturale. Viticultură. Până la 1 ian. 1965, satul și com. S. s-au numit Lascăr Catargiu. 2. Com. în jud. Gorj, situată în depr. Subcarpatică Olteană, la poalele SE ale m-ților Vâlcan; 1.968 loc. (2005). Reșed. com. este satul Sâmbotin. Expl. de antracit și de argile refractare. Bisericile de lemn Sf. Dumitru (1776), Sf. Gheorghe (1794), Sf. Andrei (1812) și Sf. Nicolae (1829), în satele Schela, Sâmbotin, Gornăcel și Arsuri. Denumirea provine de la faptul că în trecut a funcționat un timp ca punct de vamă – schelă (4) pe drumul comercial care trecea prin pasul Vâlcan, fiind cunoscută inițial sub numele de Schela Vâlcan.