Definiția cu ID-ul 784109:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

RÉUNION [reüniõ], insulă vulcanică în arh. Mascarene (Oc. Indian) la 640 km E de ins. Madagascar; 2.512 km2; 757 mii loc. (2003). Centrul ad-tiv: Saint-Denis. Populație de creoli. Relief muntos cu vulcani activi, cu alt. max. de 3.069 m (vf. Pitos des Neiges). Vulcanul Piton de la Fournaise cu alt. 2.613 m este unul dintre cei mai activi din lume. Câmpii litorale înguste. Climă tropicală-maritimă. Savane și păduri tropicale, în bună parte azi defrișate. Se cultivă trestie de zahăr (2/3 din supr. cultivată), ceai, tutun, vanilie. Pomicultură. Se cresc porcine, bovine și caprine. Mici întreprinderi producătoare de de zahăr, rom și esență de parfum. Moneda: 1 euro = 100 centimes. Export: zahăr, rom, esență de parfum, cafea. Import: mașini și echipament de transport, îngrășăminte chimice, produse alim. Descoperită în 1513 de navigatorul portughez Pedro de Mascarenhas, a fost revendicată de Franța în 1638 și a devenit posesiune a acesteia în 1646 sub denumirea Île de Bourbon (din 1649). Colonizată de francezi, care au adus sclavi din E Africii pentru a lucra pe plantațiile de cafea și de trestie de zahăr. Numele actual datează din din 1793. Stăpânită de englezi în perioada 1810-1814. De la 1 ian. 1947 are statut de „departament de peste mări” al Franței. Are un parlament propriu „Consiliul regional” din 1983.