Definiția cu ID-ul 714207:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PUTINEIU 1. Com. în jud. Giurgiu, situată în C. Burnazului; 2.818 loc. (2003). Centru tradițional de rotărit. Satele Vieru și Hodivoaia au fost importante centre ale Răscoalei din 1907. Bisericile Sf. Ioan Botezătorul (1831-1835, restaurată în 1879) și Sf. Nicolae (1880), în satele P. și Hodivoaia. 2. Com. în jud. Teleorman, situată în C. Boian, pe râul Călmățui; 2.746 loc. (2003). Viticultură. Pe terit. com. P. au fost descoperite urmele unui castru roman de piatră (sec. 2-3), situat pe linia romană de fortificații numită Valul lui Traian. În satul P., atestat documentar în sec. 18, se află biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (1836) și conacul „Malaxa” (1907).