Definiția cu ID-ul 699290:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PODURI, com. în jud. Bacău, situată în NV depr. Tazlău, pe râul Cernu; 8.122 loc. (2003). Centru de cusături și țesături populare, de dogărit și rotărit. În satul Cernu se află mănăstirea Savu (de călugări), întemeiată în sec. 17 de sihastrul Savu, cu biserica Schimbarea la Față, construită în 1829, prin strădania ieromonahilor Varlaam și Vasile, și restaurată în anii 1929 și 1992-1993; bisericile Sfinții Voievozi (1640, renovată în 1891, 1926), Sf. Nicolae (1790-1797, renovată în 1897) și Cuvioasa Parascheva (1810), în satele Negreni, Bucșești și Prohozești; bisericile de lemn Sf. Voievozi (c. 1800, reparată în 1860) și Adormirea Maicii Domnului (1809, reparată în 1907), în satele Prohozești și Cornet.