Definiția cu ID-ul 672638:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MANASIA, com. în jud. Ialomița, situată în Câmpia Bărăganului, pe stg. râului Ialomița; 4.851 loc. (2000). Stație de c. f. Creșterea păsărilor. Prelucr. cauciucului; covoare; mobilier. Viticultură. Biserica Înălțarea Domnului (1842-1852) și conacul Hagienoff (1899-1900).