Definiția cu ID-ul 588948:


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LUETA, com. în jud. Harghita, situată în Subcarpații Homoroadelor, la poalele de SV ale M-ților Harghita, pe cursul superior al râului Homorodul Mic; 3.874 loc. (2000). Expl. de min. de fier. Centru de prelucr. artistică a lemnului, de cusături și țesături populare. Piuă (sec. 19, reconstruită în 1921). Rezervația naturală Dumbrava Harghitei adăpostește mai multe plante de mlaștină, între care se remarcă Saxifraga hinculus. Satul L. este menționat documentar în 1332.