Definiția cu ID-ul 964125:


Dicționare specializate

Aceste definiții explică de obicei numai înțelesuri specializate ale cuvintelor.

CONȘTIINCIOZITATE. Subst. Conștiinciozitate, responsabilitate, spirit de răspundere, simț de răspundere, conștiința datoriei; seriozitate. Punctualitate, promptitudine, exactitate, exactitudine, acribie (livr.), rigurozitate, rigoare, strictețe, precizie. Migală, migăleală, scrupulozitate, scrupul, minuțiozitate, minuție (livr.), meticulozitate, pedanterie. Sîrguință, silire, silință, rîvnă, hărnicie, zel, stăruință, stăruire (înv.), străduire (rar), străduială (rar), străduință (rar), strădanie, osîrdie (pop.), osteneală (înv. și pop.). Perseverență, asiduitate, persistență, tenacitate, dîrzenie. Temeinicie, soliditate (fig.), adîncime (fig.), profunzime, profunditate (livr.). Grijă, atenție, preocupare, preocupație (înv.). Adj. Conștiincios, cu spirit de răspundere, responsabil, serios. Punctual, corect, prompt, riguros, strict, exact, precis. Migălos, scrupulos, minuțios, meticulos, pedant. Sîrguincios, sîrguitor, osîrduitor (înv.), osîrdnic (înv.), silitor, harnic, robaci (reg.), muncitor, truditor (pop. și livr.), zelos, stăruitor, plin de rîvnă. Perseverent, asiduu, stăruitor, persistent, tenace, dîrz. Temeinic, solid (fig.), adînc (fig.), profund (fig.). Grijuliu, grijitor (reg.), grijnic (înv.), plin de grijă, atent. Vb. A fi conștiincios, a da dovadă de conștiinciozitate, a da dovadă de seriozitate; a avea simțul răspunderii; a munci (a lucra) cu zel (cu rîvnă); a-și da osteneala, a se sili, a-și da silința (toată silința); a stărui, a insista, a persevera, a se strădui, a se sîrgui (pop.), a se osteni (înv. și pop.), a se trudi, a se căzni, a se osîrdui (înv.); a se îngriji, a avea grijă, a se griji (pop.), a fi preocupat de..., a se preocupa. Adv. (În mod) conștiincios, cu seriozitate, cu toată seriozitatea, cu spirit de răspundere, cu simț de răspundere; cu sîrguință, cu stăruință, cu rîvnă, cu zel; cu grijă, cu atenție, cu acribie, cu minuție, cu temeinicie; cu exactitate, exact. V. efort, hărnicie, muncă, oboseală, principialitate, seriozitate.