Definiția cu ID-ul 789854:

cavalerism n. instituțiune militară, de un caracter religios propriă nobleței din evul mediu. Titlul de cavaler se conferia cu oarecari ceremonii religioase și militare: el impunea obligațiunea de a fi curagios și leal, a se arăta pretutindenea curtenitor către femei și a lua apărarea celor slabi.