Definiția cu ID-ul 1182389:

Dicționare specializate

Explică înțelesuri specializate ale cuvintelor.

BOCET (< de la a boci) Specie a genului liric popular, care face parte din creația populară, rituală, în cuprinsul căreia sînt exprimate sentimentele de jale pentru cel dispărut. Folcloriștii văd în ele o moștenire de la romani, care cunoșteau o adevărată instituție a bocitoarelor, denumite praeficae. Se face totuși o deosebire între bocetele propriu-zisc (simple tînguiri, improvizații libere) și cîntecele ceremoniale de înmormîntare, reminiscențe ale unor străvechi credințe și practici populare, legate de locul și momentul în care sînt rostite, asemeni bocetului; Ăl de groapă, rostit la cimitir, Cîntecul bradului, în drum spre cimitir, Cîntecul zorilor, intonat alternativ de un grup de femei, în zori, la fereastra locuinței celui mort, Cîntecul cel mare, intonat la înmormîntare. Clasificări, ca bocet de mamă, de tată, de soț, de soție, de fată, de flăcău etc., au drept criteriu gradul de rudenie, vîrsta celui mort. Termenul bocet apare alături de alte denumiri, ca jeliri, cîntece de mort. Expresie a lirismului elegiac, bocetele se caracterizează printr-o mare bogăție metaforică, prin împletirea formelor de versificație liberă și fixă. Spre deosebire de alte creații populare, aria lor geografică folclorică este restrînsă, datorită circulării în puține variante. Ex. Nici o moarte nu-i amară Ca moartea de primăvară, Pe-nfrunzitul codrului Pe cîntecul cucului... Moarte, moarte, rea mai ești: Tu acolo năzuiești Unde tu nu trebuiești. Moarte, acolo ai năzuit Unde tu n-ai trebuit, Că ți-ai pus mîna pe masă Și ne-ai făcut larg prin casă, Și ți-ai pus mîna pe grindă Și ne-ai făcut larg prin tindă, Și ți-ai pus mîna pe scară Și ne-ai făcut larg pe-afară. Bocetele se disting și printr-o deosebită expresivitate a limbii: întorsături de fraze exclamative, interogații, blesteme, personificări și abundența diminutivelor. Ex. . Din a tale sprîncenele, Cum vor crește viorele! Din ai tăi dragi ochișori Au să crească dalbe flori. Fiind intonat de bocitoare speciale, bocetul se execută într-un anumit fel, după un ritual tradițional. Mimica, gesturile și mișcările bocitoarelor constituie un fel de prezentare scenică, de spectacol de teatru. Versificația bocetului, de cele mai adeseori neregulată, se caracterizează prin folosirea troheului ca unitate metrică și a rimei împerecheate, cu frecvente asonanțe.