Definiția cu ID-ul 528138:


Dicționare specializate

Aceste definiții explică de obicei numai înțelesuri specializate ale cuvintelor.

bazalt, (engl.= basalte) rocă vulcanică afanitică, porfirică sau afirică, alcătuită în special din min. femice (cel puțin 40 % clinopiroxeni și / sau olivină, amfiboli, magnetit, ilmenit) și plagioclazi bazici (An50-90); masa fundamentală este microlitică sau hemicristalină; texturile sunt foarte variate: compacte, scoriacee, veziculare, amigdaloide etc. Principalele var. mineralogice sunt b. olivinice și b. tholeiitice. Chimic, b. sunt roci saturate și nesaturate, bazice; ele reprezintă corespondentul de supr. al gabbroului. B. sunt roci foarte răspândite în provinciile vulcanice calco-alcaline și alcaline; b. tholeiitice se asociază cu andezite și dacite și sunt caracteristice reg. de expansiune din domeniul oceanic și „zonelor fierbinți” din cadrul litosferei oceanice, iar b. olivinice se asociază cu trahite și fonolite și sunt carac-teristice unor reg. de expansiune din domeniul continental sau unor „zone fierbinți” (Hawaii). În România b. sunt asociate ofiolitelor din Mții Drocea și Platoul Niculițel (Dobr.) și vulcanitelor neogene.