2 intrări

3 definiții


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PECICA, com. în jud. Arad, situată în câmpia Aradului, pe dr. Mureșului, aproape de granița cu Ungaria; 13.126 loc. (2003). Stație de c. f. Punct de vamă (în satul Turnu), inaugurat la 12 iul. 1996. Expl. de petrol și gaze naturale (Turnu). Fabrică de mobilă. Centru de prelucr. artistică a lemnului. Poiană cu narcise („la Rovine”). Pe terit. satului P., menționat documentar în 1335, au fost descoperite vestigiile unei așezări fortificate din Epoca bronzului mijlociu, cu 16 niveluri de locuire, în care s-au găsit vase ceramice cu decor bogat. Tot aici au fost scoase la iveală un tezaur de aur (o faleră și un colier cu 48 de mărgele), datând din Hallstatt, și urmele unei așezări fortificate dacice (o dava), presupusă a fi fost antica Ziridava, menționată în scrierile lui Ptolemeu.

PECICA, b., mold. (16 A I 302); – s. băn., cf. blg. пeчкa „sobă”.

PERIAM-PECICA, cultură din epoca timpurie și mijlocie a bronzului (prima jumătate a milen. 2 î. Hr.), răspândită în Banat.

Intrare: Pecica
Pecica nume propriu
nume propriu (I3)
  • Pecica
Intrare: pecica
pecica
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.