2 definiții pentru Laslea


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LASLEA, com. în jud. Sibiu, situată în zona de contact a Pod. Târnavelor cu Pod. Hârtibaciului, la confl. râului omonim cu Târnava Mare; 3.019 loc. (2000). Expl. de gaze naturale (în satul Nou Săsesc). În satul L., menționat documentar, prima oară, în perioada 1308-1310, se află o biserică evanghelică (1828-1842), iar în satul Mălâncrav, atestat documentar în 1305, o biserică din prima jumătate a sec. 14 (azi biserică evanghelică), cu picturi murale interioare de factură gotică, executate după 1350.

Lasl/a, -ăul, -ea, -o v. Vlad VI B 1-4.

Intrare: Laslea
Laslea nume propriu
nume propriu (I3)
  • Laslea