4 definiții pentru Kogălniceanu


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Kogălniceanu m. 1. (Enache), cel din urmă cronicar al Moldovei (1730-1795); 2. (Mihail), bărbat de Stat și istoric, editorul Letopisețelor Moldovei (1817-1891).


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

KOGĂLNICEANU 1. Mihail K. (1817-1891, n. Iași), om politic, istoric, scriitor și publicist român. Orator de mare talent. Acad. (1868). Președinte al Acad. (1887-1890). Prof. de istorie națională la Academia Mihăileană. A publicat documente istorice în revista „Arhiva românească” (1840-1841 și 1845), înființată și condusă de el, culegerile „Letopisețele Țării Moldovii” și, ed. a II-a, „Cronicele României sau Letopisețele Moldovei și Valahiei”. A editat periodicele: „Dacia literară” (1840), „Propășirea. Foaie științifică și literară” (1844) și „Steaua Dunării” (1855-1860). Romantic prin metoda de cercetare, K. a afirmat printre primii ideea potrivit căreia cunoașterea trecutului patriei este o chezășie a afirmării naționale și a întocmit o istorie a românilor („Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques transdanubiens”, vol. I, perioada 1241-1792). Deși nu a participat direct la mișcarea revoluționară din 1848, se încadrează, prin programul său politic (emanciparea națională a românilor, prin unire și dobândirea autonomiei, regenerarea socială prin înlăturarea privilegiilor, împroprietărirea țăranilor și dezrobirea țiganilor, acordarea, în general, de drepturi civile și politice tuturor cetățenilor, răspândirea culturii prin școli, presă și tipărituri) în ideologia pașoptistă. A redactat, în emigrație, din însărcinarea Comitetului revoluționar moldovean, „Dorințele partidei naționale în Moldova” și „Proiect de constituție pentru Moldova”. Rol important în lupta pentru unirea Principatelor. După Unire, ministru, apoi prim-min. al României (1863-1865), contribuind la adoptarea unor legi democratice, ca secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară și electorală ș.a. Ca ministru de Externe (1876, 1877-1878) și-a legat numele de actul proclamării independenței naționale a României (9 mai 1877). În literatură, a abordat proza de inspirație autobiografică („Iluzii pierdute. Un întâiu amor”), istorică („Trii zile din istoria Moldaviei”), de observare satirică a moravurilor („Fiziologia provințialului din Iași”, „Adunările dănțuitoare”), romanul („Tainele inimii”, neterminat), pamfletul ș.a. 2. Vasile K. (1863-1941, n. Iași). ziarist și om politic român. Fiu al lui K. (1). Între 1906 și 1907, a încercat să constituie un partid țărănesc.

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Com. în jud. Constanța; 9.857 loc. (2000). Aeroport care deservește municipiul Constanța. Preparate din carne și lapte. Fermă avicolă. 2. Com. în jud. Ialomița, în Câmpia Bărăganului, pe cursul inf. al Ialomiței; 6.230 loc. (2000). Biresica Sfinții Împărați Constantin și Elena (1854-1862), în satul Luciu. În același sat a fost descoperit un opaiț din bronz (sec. 6). 3. Com. în jud. Tulcea, situată la poalele Dealurilor Tulcei pe râul Telița; 3.733 loc. (2000). Stație de c. f. Aeroport care deservește municipiul Tulcea. Expl. de calcar. Creșterea bovinelor. Produse alim. Centru de încercare a soiurilor de cereale. În arealul com. a fost descoperit un tezaur compus din 25.000 monede de argint, 200 perperi bizantin de aur, peste 100 lingouri de argint și obiecte de podoabă, datând de la sfârșitul sec. 13 și începutul sec. 14.

Intrare: Kogălniceanu
Kogălniceanu
invariabil (I1)
  • Kogălniceanu