5 definiții pentru Hodoș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

HODOȘ 1. Iosif H. (Hodoșiu) (1829-1880, n. Bandu de Câmpie, jud. Mureș), istoric și om politic român. Acad. (1866). Participant la Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania (prefect al Legiunii Clujului). Unul dintre fondatorii organizației ASTRA; militant pentru drepturile drepturile românilor transilvăneni („Românii și constituțiunile Transilvaniei”). I se datorează traducerea și editarea lucrărilor lui D. Cantemir: „Descrierea Moldovei” și „Istoria Imperiului Otoman”. A colaborat la Dicționarul Academiei. 2. Enea H. (1858-1945, n. Roșia Montană, jud. Alba), literat și folclorist român. Fiul lui H. (1). M. coresp. al Acad. (1904). A alcătuit, cu ajutorul elevilor săi din Caransebeș, cea mai de seamă colecție de lirică bănățeană („Poezii poporale din Banat”). Autor al unui manual de istoria literaturii române. 3. Nerva H. (1869-1913, n. Baia de Criș, jud. Hunedoara), istoric și bibliograf român. Fiul lui H. (1). S-a ocupat de organizarea modernă a bibliotecilor și, îndeosebi, a Bibliotecii Academiei. Editor al „Revistei bibliografice” (1903-1904), primul periodic în această specialitate. În colab. cu I. Bianu, a scos „Bibliografia românească veche” (vol. 1, 2 și fasc. 1-2 din vol. 3), și cu Al. Sadi-Ionescu, „Publicațiunile periodice românești”. Și-a legat numele de editarea colecției de documente Hurmuzaki.

Hodoș-Bodrog, m-re în jud. Arad (com. Pecica), întemeiată, potrivit tradiției, în sec. 12-13 și refăcută în mai multe rânduri. Este una dintre cele mai vechi m-ri din țară. Picturile murale aparțin stilului brâncovenesc și au fost executate de meșteri formați în școala de la m-rea Horez.

HODOȘ-BODROG, mănăstire (de călugări) situată în satul Bodrogu Nou, com. Felnac, jud. Arad. Întemeiată în sec. 12 (cea mai veche din România) și atestată documentar în 1777. Inițial, mănăstirea a avut o biserică de lemn, pe locul căreia s-a zidit, la sfârșitul sec. 14, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a suferit importante modificări și restaurări (1766, 1803, 1902-1907), în stil baroc. Picturi murale din 1766. Colecție de icoane (sec. 15-18), de cărți vechi, manuscrise, argintărie etc.

Hod/oe, -oiu, -oș, -oșa v. Hod 6, 7.

Intrare: Hodoș
Hodoș nume propriu
nume propriu (I3)
  • Hodoș