2 intrări

6 definiții


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Cristian m. numele a 9 regi ai Danemarcei: CRISTIAN I, regele Danemarcei, Suediei și Norvegiei (1443-1489); CRISTIAN II (cel Crud), muri prizonier (1513-1523); CRISTIAN IV, care interveni în răsboiul de 30 de ani (1588-1648); CRISTIAN VII, sub care se introduse reforme folositoare (1766-1808); CRISTIAN IX, urcat pe tron în 1863, pierdu în 1864 Slesvigul și Holsteinul, luat de Prusieni și Austriaci (1818-1906); CRISTIAN X, se urcă pe tron în 1912.

Cristianul (Muntele) m. ramură a munților Bucegi, care se prelungește până aproape de Brașov.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

CRISTIAN 1. Com. în jud. Brașov; 3.918 loc. (1991). Expl. forestiere, de cărbune brun, calcare și argile refractare. Cărămidă și țiglă. Stație de c. f. Biserică evanghelică (sec. 13, fortificată în sec. 16), biserică ortodoxă (1795). 2. Com. în jud. Sibiu; 3.501 loc. (1991). Constr. metalice, prefabricate din beton. Stație de c. f. Cetate țărănească (sec. 15-16).

CRISTIAN (CHRISTIAN), numele mai multor regi ai Danemarcii, Norvegiei și Suediei. Mai importanți: 1. C. I, rege al Danemarcii (1448-1481), Norvegiei (1450-1481) și Suediei (1457-1464, 1465-1467). Întemeietorul dinastiei Oldenburg. 2. C. IV, rege al Danemarcii și Norvegiei (1588-1648). A participat între 1625 și 1629 la Războiul de 30 de Ani de partea coaliției antihabsburgice și a purtat războaie cu Suedia. 3. C. VIII, rege al Danemarcii (1839-1848); a înfăptuit mai multe reforme administrative. 4. C. IX, rege al Danemarcii (1863-1906). În timpul domniei sale a avut loc Războiul Austro-Prusiano-Danez (1864).

Cristian Prenume frecvente în epoca noastră, Cristián și Cristiána reproduc numele pers. lat. Christiánus, Christiána, la origine adjective derivate de la Christus, prin care erau desemnați adepții noii religii. Numele Christos (de la vb. chriein „a unge”) este de origine greacă și apare în Septuaginta ca o traducere a termenului ebr. mashi’ha „uns”, cunoscut și în română sub forma Mesia. Desemnat prin Iisus zis Mesia, în greacă, necunoscîndu-se exact valoarea elementelor acestei expresii, Mesia, tradus prin Christos, a fost considerat al doilea nume propriu al lui Iisus și folosit ca atare. Forma Christus, preluată de romani, va fi baza de derivare a lui christianus (paralelul gr. christianos, împrumutat de slavi; rom. creștin continuă forma latinească), cuvînt folosit pentru prima oară probabil în jurul anului 43 e.n., la Antiohia și atestat doar de trei ori în textele N.T. În inscripțiile latine din sec. 3 – 4, christianus era un cuvînt comun care, fie înlocuia numele persoanei, fie îl însoțea pe acesta în mod obligatoriu. Secret la început, din cauza persecuțiilor religioase, Christianus apare cu valoare de nume personal distinctiv mai tîrziu, cînd creștinismul devenit religie oficială, în timpul lui Constantin cel Mare, avea deja cristalizat un bogat inventar de nume. În cele din urmă însuși Hristos începe să fie folosit ca nume personal obișnuit, foarte rar în apusul Europei (aici apare însă Iisus, obișnuit în Spania, sub forma Jesus) dar destul de frecvent în sud-estul Europei (de ex. bg. Hristo). La români, Cristián este un vechi prenume, formele sub care apare în cele dintîi documente putînd fi probabil de origine latină, dar modificate sub influența slavă în ceea ce privește tratamentul consoanei -r-. Mulțimea derivatelor, frecvența ridicată și prezența în toponimie sînt dovezi ale vechimii și răspîndirii numelui pe teritoriul nostru. Iată în continuare unele forme pe care le foloseau în trecut românii pentru actualele Cristian și Cristiana (hipoc. frecvent Cristi), de origine cultă: Cîrstian (atestare în 1389; pînă la 1500, în documentele Țării Românești apar nouă persoane cu acest nume, din medii sociale diferite), Cîrstiana (într-un act din 1500); Cărstea, Crăstea, Cîrstea, Crîstea sînt forme uneori doar grafice ale lui Cristea (atestat din anul 1415 și purtat în documentele de pînă la 1500 de 11 persoane); Hristea, Hristan – forme slave de origine grecească; Cristache, Cristel, Cîrstici, Cîrstilă, Cîrstocea, Rista, Ristea, Ristel, Ristică etc. ☐ Engl. Christian, fr. Chréstien, Chrétien, Christian, Christiane, it. Cristian, Cristiana, magh. Krisztian, Keresztely, bg., rus., scr. Hristian, Hristiana etc. ☐ Poetul Johann Christian Friedrich Hölderlin, scriitorul danez Hans Christian Andersen, compozitorul norvegian Christian Sinding etc.

POSTĂVARU, masiv muntos în SV Carpaților Orientali, în grupa m-ților Bârsei, între văile Ghimbășel și Timiș. Alcătuit din calcare jurasice, din conglomerate și marne. Încadrează spre S depr. Bârsei. Alt. max.: 1.802 (vf. Postăvaru). Frecvente fenomene carstice și abrupturi dezvoltate pe calcare. Rezervație naturală (1.025 ha). Importantă bază turistică și a sporturilor de iarnă (cabane, teleferic, pârtii de schi).Releu de televiziune. Cunoscut și sub denumirea de Cristianu Mare.

Intrare: cristian
cristian
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: Cristian
Cristian nume propriu
nume propriu (I3)
  • Cristian