Sursă: Dicționarul explicativ al limbii române

Academia Română, Institutul de Lingvistică din București

Editura Academiei, 1975

22 din 57.327 definiții importate (0,04% complet)

Conducătorii lucrării

Ion Coteanu membru al Academiei Republicii Socialiste România

Luiza Seche cercetător științific principal, doctor în filologie

Mircea Seche cercetător științific principal, doctor în filologie

Redactori

Alexandra Burnei cercetător științific

Elena Ciobanu cercetător științific

Eugenia Contraș cercetător științific

Zorela Creța cercetător științific

Valentina Hristea cercetător științific principal

Lucreția Mareș cercetător științific principal

Elena Stîngaciu cercetător științific

Zizi Ștefănescu cercetător științific

Tatiana Țugulea cercetător științific

Ileana Vulpescu cercetător științific

Colaborator

Theodor Hristea conf. univ., doctor în filologie

Proiectare artistică

Valter Grigoriu

Eugen Stoian

Redacția editurii

Constantin Jalbă

Cecilia Cîrlănescu

Veronica Gană

Ecaterina Ionașcu

Ion D. Lecca

Violeta Mihăilă

Georgeta Mitran

Stella Nicolau

Doina Popescu

arrow_back lista de surse