O definiție pentru sascut

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SASCUT, com. în jud. Bacău, situată în lunca și pe terasele de pe dr. râului Siret, la poalele SE ale culmii Pietricica, pe pâraiele Conțești și Valea Pâncești; 10.316 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Hidrocentrală (43,5 MW), în satul Berești, intrată în funcțiune în 1986. Fabrică de zahăr (sec. 19), de brânzeturi și produse zaharoase (în satul S.). Până la 17 febr. 1968, com. S. s-a numit Sascut-Târg. Bisericile Sf. Nicolae (ante 1809), Sfinții Împărați Constantin și Elena (1838-1841, renovată în 1896) și Sf. Pantelimon (1859), în satele S., Conțești și Berești.

Intrare: sascut
sascut
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.