6 definiții pentru He

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

HE YAN [hə yen] (190-249 d. Hr.), învățat chinez. Adept al școlii misterelor. Unul dintre fondatorii mișcării filozofice „conversația pură”, care oferă o nouă interpretare textelor confucianiste cu ajutorul conceptelor taoiste, respectiv a gândirii taoiste, cu ajutorul moralei confucianiste.

HUAI HE, fluviu în E Chinei. 813 km. Izv. din culmea Tongbai Shan, străbate o regiune mlăștinoasă din Câmpia Chinei, azi îndiguită și desecată, și se varsă în Marea Galbenă. Trece prin Huainan și Bangbu. Folosit pentru irigații. De-a lungul timpului și-a schimbat de mai multe ori cursul.

HUANG HE [huáŋhə], fluviu în E Chinei; 4.845 km; supr. bazinului: 771 mii km2. Izv. din E pod. Tibet, străbate M-ții Kunlun, înconjură Pod. Ordos, apoi își sapă o vale cu aspect de canion în Podișul de Loess, străbate Câmpia Chinei și se varsă în G. Bohai (Marea Galbenă) printr-o deltă. În cursul superior (1.172 km) are caractere montane, în cel mijlociu (2.970 km) are maluri înalte de 50-100 m, iar în cursul inferior (703 km), este îndiguit. Hidrocentrale; irigații. Trece prin Lanzhou, Baotou, Luoyang, Zhengzhou, Kaifeng și Jinan. Viituri puternice în timpul ploilor musonice de vară (iul.-sept.) și ape mici iarna (ian.-febr.). Debitul mediu la vărsare este de 1.500 m3/s, iar debitele maxime ajung la 22.000 m3/s. Datorită curgerii prin Podișul de Loess, apele lui sunt bogate în aluviuni (1.380 mil. t ajung anual în mare). Delta înaintează cu c. 200 m pe an. În decurs de 4.000 de ani, H. și-a schimbat de șapte ori albia în sectorul inferior și a distrus aproape 1.600 de diguri, producând inundații de multe ori catastrofale. Navigabil pe 1.600 km (până în orașul Baotou). Din 1956, s-au întreprins ample lucrări de regularizare a cursului său. Cunoscut și sub denumirea de Fluviul Galben.

KERULEN (CHERLEN GOL, HERLEN HE), râu în Asia (în E Mongoliei și NE Chinei); 1.264 km. Izv. din masivul Hentei (Chentejn-Nuruu), trece prin Cioibalsan și se varsă în L. Hulun Nur.

LIAO HE (XILIAO HE), fluviu navigabil în NE Chinei; 1.345 km. Izv. de pe pantele de E ale M-ților Guangtoushan și se varsă în G. Liaodong al Mării Galbene, la N de Yingkou. Resurse hidroenergetice. Navigabil pe 645 km, în aval de Shuanliar.

Intrare: He
He2 (n.pr.) nume propriu
nume propriu (I3)
  • He