4 definiții pentru Dealu


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

Dealu, m-re lângă Târgoviște (jud. Dâmbovița), ctitorită de Radu cel Mare între 1499 și 1501 pe locul unei așezări monastice atestate încă din 1341. Bis. m-rii, unul dintre cele mai desăvârșite monumente de arhitectură românească, păstrează mormântul lui Radu cel Mare și racla cu capul lui Mihai Viteazul. Pictura originală, executată de Dobromir din Târgoviște în colaborare cu Jitian și Stanciu în 1515, a dispărut.

DEALU, com. în jud. Harghita; 3.801 loc. (1995).

DEALU, Mănăstirea ~, mănăstire de maici, situată la 4 km de Târgoviște, în satul Viforâta, com. Aninoasa. Întemeiată (probabil) în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, este menționată documentar, la 17 nov. 1431, într-un act emis de domnul Alexandru Aldea. Biserica Mănăstirii D., cu hramul Sf. Nicolae, a fost construită în 1499-1501, din inițiativă domnului Radu cel Mare și terminată de fratele său Vlad cel Tânăr, în 1510-1512. Picturile murale interioare executate în 1514-1515 de o echipă de zugravi condusă de meșterul Dobromir din Târgoviște și refăcute în 1713. Importantă necropolă domnească (aici se află mormintele voievodale ale lui Radu cel Mare 1508, Vlad Înecatul 1532, Pătrașcu cel Bun 1557, racla cu capul lui Mihai Viteazul). În sec. 16, aici a fost instalată o tiparniță, de sub teascurile căreia au ieșit Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Evangheliarul (1512). La Mănăstirea D. a funcționat Liceul militar „Nicolae Filipescu” (1912-1940).

DEALU MORII, com. în jud. Bacău; 3.100 loc. (1995).

Intrare: Dealu
Dealu nume propriu
nume propriu (I3)
  • Dealu