O definiție pentru saschiz


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SASCHIZ, com. în jud. Mureș, situată în SE pod. Târnavelor, la confl. pârâului Saschiz cu pârâul Flosa; 2.088 loc. (2006). Centru de ceramică populară (din 1702), de tip zgrafitocobalt, de țesături și cusături populare. Fanfară cu o tradiție de c. 400 ani. Satul S. apare menționat documentar ca așezare rurală în 1305, iar în 1419 ca oraș cu multe bresle (cizmari, tâmplari, zugravi ș.a.), spital, școli, baie comunală, judecătorie ș.a. La 12 mai 1678, orașul S. a intrat sub administrația Sighișoarei printr-o hotărâre a Dietei Transilvaniei. Pe dealul care domină satul S. se află ruinele unei cetăți țărănești de refugiu (sec. 14), cu ziduri din piatră (înalte de 7-9 m) și turnuri de apărare de formă pătrată (turnurile școlii, pulberăriei, preotului, principelui, paznicului ș.a.). În satul S. se află o biserică fortificată (1493-1496), azi biserică evanghelică, străjuită de un turn ridicat în 1832. Atât turnul, cât și biserica au fost deteriorate de cutremurele din 1977, 1986 și 1990. În satul Cloașterf, atestat documentar în 1267, se află o puternică cetate, cu o biserică de incintă, în stil gotic târziu (1521-1524), cu mobilier cu intarsii (1532) și mobilier baroc (sec. 18).

Intrare: saschiz
saschiz
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.