O definiție pentru sarichioi


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SARICHIOI, com. în jud. Tulcea, situată în ENE pod. Babadag, pe țărmul NV al lacului Babadag; 7.428 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul Zebil). Expl. de calcar (Zebil). Cherhana. Pepinieră piscicolă (în satul Sabangia). Pe terit. satului Enisala au fost descoperite resturile unui mamut, precum și topoare din piatră șlefuite și fragmente de vase ceramice, ornamentate, specifice Culturii Babadag (sec. 10-9 î. Hr.). Tot aici au fost identificate urme de locuire din perioada hallstattiană (o fibulă din bronz, un obiect în formă de clepsidră), precum și o necropolă de incinerație geto-dacică din sec. 4-3 îHr. cu un inventar bogat (vase getice din lut, lucrate cu mâna, vase cenușii lucrate la roată, vase grecești de import, fibule de bronz de tip tracic, săgeți de tip scitic, cuțite din fier, brățări, inele, oglinzi, ace de păr, toate din bronz, mărgele din sticlă și lut etc.). În NV satului Enisala, în punctul Peștera, au fost scoase la iveală urmele unei așezări romano-bizantine și resturile unei fortărețe romano-bizantine, extinsă pe 2 ha, construită din blocuri mici de calcar (sec. 4-6), refăcută de genovezi în sec. 13-14. În sec. 19 și începutul sec. 20, la Enisala au funcționat mai multe mori de vânt, un exemplar din acestea aflându-se azi la Muzeul Satului din București. Biserica Sf. Dumitru (1874), în satul Zebil.

Intrare: sarichioi
sarichioi
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.