Definiția cu ID-ul 585428:


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

RUGINEȘTI, com. în njud. Vrancea, situată în zona de contact a Subcarpaților Vrancei cu C. Siretului Inferior, pe cursul inf. al râului Trotuș; 4.513 loc. (2005). Viticultură. Bisericile. de lemn Cuvioasa Parascheva (sec. 17), Sf. Gheorghe (1757-1758) și Sf. Nicolae (sec. 18, refăcută în 1914 după un incendiu), în satele R., Anghelești și Copăcești.