O definiție pentru recaș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

RECAȘ, com. în jud. Timiș, situat în E C. Timișului, pe canalul Bega; 8.221 loc. (2005). Stație (în sat. R.) și haltă de c. f. (în satul Izvin). Expl. de argilă. Mat. de constr.; pielărie și încălțăminte. Creșterea bovinelor și a cailor de rasă Nonius (în satul Izvin). Centru viticol și de vinificație. În satul Bazoș, atestat documentar în 1783, se află un parc dendrologic (59 ha), amenajat în anii 1909-1914 de către F. von Engelhardt (directorul grădinilor publice din Düsseldorf), inclus pe lista ariilor protejate, care cuprinde peste 500 de specii de arbori din diferite zone ale lumii printre care ienupărul de Virginia (Jupenirus virginiana), gutuiul japonez (chaenomeles japonica), arțarul nord-american (Acer saccharinum), arborele-lalea (Lyrodendron tulipifera) ș.a.

Intrare: recaș
recaș
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.