5 definiții pentru range

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MUNȚII MARII CUMPENE DE APE (GREAT DIVIDING RANGE [greit dəváidiŋ reindʒ]), catenă muntoasă în E și SE Australiei (Queensland, New South Wales și Victoria), în lungul coastei orientale, cu lățimi cuprinse între 161 și 228 m (vf. Košciusko). Expl. forestiere. Turism.

OWEN STANLEY RANGE [óuin stænli réindʒ], lanț muntos în extremitatea de SE a ins. Noua Guinee, extins pe 900 km lungime, cu versanți abrupți către câmpiile litorale și cu înălțimi ce depășesc 3.000 m. Alt. max.: 4.074 m (Mount Victoria). Explorat de căpitanul englez Owen Stanley în anii 1845-1850.

QUEEN ALEXANDRA RANGE [kuin əlekzəndrə reindz], lanț muntos în Antarctica, extins la S de Victoria Land; alt. max.: 4.528 m (Mount Kirkpatrick). Descoperit (1908) de exploratorul britanic E.H. Shackleton. Aici au fost descoperite (1969) urmele fosile ale unor vertebrate, fapt care susține teoria derivei continentelor.

SAWATCH RANGE [sæuətʃ réindʒ], lanț muntos în SSE M-ților Stâncoși, în partea centrală a statului Colorado (S.U.A.), extins pe 160 km lungime. Alt. max.: 4.399 m (vf. Elbert, cel mai înalt din M-ții Stâncoși). Alte vârfuri: La Plata (4.370 m), Holy Cross (4.263 m) ș.a. Zăcăminte de aur, argint și min. de plumb.

SCORPIEI, Munții ~ (DRAKENS-BERG RANGE), lanț muntos în SE Africii, extins pe direcție NE-SV, pe terit. statului Lesotho și al Rep. Africa de Sud, pe 1.125 km lungime, paralel cu țărmul Oc. Indian, reprezentând marginea ridicată și abruptă a Pod. Africii de Sud. Alt. max.: 3.428 m (vf. Thabana Ntlenyana, pe terit. statului Lesotho). Alcătuit din șisturi cristaline și gresii acoperite uneori de lave bazaltice. Pantele de E sunt acoperite cu păduri dese, iar cele de V mai aride, cu vegetație de savană. Din acești munți izv. fl. Orange.

Intrare: range
range
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.