Definiția cu ID-ul 929545:


Dicționare specializate

Aceste definiții explică de obicei numai înțelesuri specializate ale cuvintelor.

PERIFRÁZĂ (CIRCUMLOCÚȚIE, CIRCUMLOCUȚIÚNE) s. f. (< fr. périphrase, germ. Periphrase, cf. gr. periphrasis < peri „în jurul” + phrazein „a rosti”, „a exprima” < phrasis „cuvânt”, „vorbire”, „exprimare”): grup de cuvinte care poate înlocui sau echivala un termen unic, cu același sens, pentru a evita neclaritatea. În limba română sunt considerate p. toate tipurile de locuțiuni (de aici și denumirile de p. substantivală, p. adjectivală, p. numerală, p. pronominală, p. verbală, p. adverbială, p. interjecțională, p. prepozițională și p. conjuncțională), toate tipurile de expresii verbale impersonale (p. verbale), toate structurile temporale și modale compuse din diatezele activă și reflexivă în care intră, ca elemente componente, verbele auxiliare morfologice (p. verbale), toate structurile temporale și modale ale diatezei pasive (p. verbale), toate combinațiile verbului auxiliar morfologic a fi (la imperfect și la prezent) cu alte forme verbale (de participiu, de gerunziu), cu valoare temporală de imperfect, de perfect compus și de mat mult ca perfect (p. verbale). Sunt considerate, de unii lingviști, p. verbale chiar și combinațiile ocazionale dintre verbele auxiliare de modalitate sau cele de aspect și conjunctivele, infinitivele sau participiile altor verbe. Iată câteva exemple de p.: părere de rău (regret), în floarea vârstei (tânăr, -ă), cine știe cine (cineva), câte doi, de două ori, a-și veni în fire (a se trezi), na-ți-o bună!, alături de (lângă), ca atare (deci), din cauză că (deoarece), e bine, e de dorit, e un făcut; am vorbit, mi-am amintit, m-am gândit, voi vorbi, îmi voi aminti, mă voi gândi, voi fi vorbit, îmi voi fi amintit, mă voi fi gândit, să fi vorbit, să-mi fi amintit, să mă fi gândit, aș fi vorbit, mi-aș fi amintit, m-aș fi gândit, va fi vorbind, și-ar fi amintind, s-ar fi gândind, a fi citit, a-și fi amintit, a se fi gândit; suntem ajutați, eram ajutați etc.; erau trecând („treceau”), e plecat („a plecat”), eram ajuns („ajunsesem”); pot să cânt, pot cânta, trebuie să vorbesc, trebuie vorbit, trebuie de vorbit, trebuie a vorbi, am a spune, am de spus, era să cadă, e de spus, vrea să zică, vrea a zice etc.