O definiție pentru padeș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PADEȘ 1. Vârf în SV m-ților Poiana Ruscăi, alcătuit din calcare, reprezentând alt. max. a acestora (1.374 m). 2. Com. în jud. Gorj, cu opt sate înșirate la poalele m-ților Vâlcan și Mehedinți, pe cursul superior al râului Motru; include și o porțiune din valea superioară a Cernei (în raza localității Cerna Sat); 5.270 loc. (2003). Reșed. com. P. este satul Călugăreni. Expl. și prelucr. lemnului (cherestea). Hidrocentrală (50 MW), în satul Motru Sec. Rezervații naturale (Piatra Cloșanilor, Ciucevele Cernei) și peșteri ocrotite (Cloșani, Cioaca cu Brebenei, Martel), incluse în Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Casă-laborator a Institutului de speologie (în satul Cloșani). În satul P., menționat documentar în 1463, se află un monument închinat Mișcării de la 1821, operă din 1921 a lui State Baloși. De aici s-a difuzat, la 23 ian./4 febr. 1821, proclamația către „tot norodul omenesc din București și din celelalte orașe și sate ale Țării Românești” (Proclamația de la Padeș), lansată la Mănăstirea Tismana, care a marcat începutul mișcării social-naționale de la 1821 din Țara Românească.

Intrare: padeș
padeș
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.