O definiție pentru lăpușnicu


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LĂPUȘNICU MARE, com. în jud. Caraș-Severin, situată în depr. Almăj, la poalele de S ale m-ților Semenic, pe râul Lăpușnic; 2.180 loc. (2000). Expl. de azbest (în satul Moceriș). Pomicultură (meri, pruni). În satul L.M., menționat documentar în 1540, se află biserica Pogorârea Duhului Sfânt (1770, pictată în 1878, restaurată în 1890 și 1934).

Intrare: lăpușnicu
lăpușnicu
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.