6 definiții pentru Sadova


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Sadova f. oraș în Boemia unde Prusienii învinseră pe Austriaci (1866).

Sadova f. comună (4500 loc.) în jud. Doljiu și mănăstire fundată de Mateiu Basarab în 1632. Victoria Austriacilor asupra Turcilor (1784).


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

Sadova, m-re în com. Sadova, jud. Dolj, ctitorită în lemn de boierii Craiovești către anul 1500 și amintită documentar încă din anul 1530. Bis. actuală, Sf. Nicolae, a fost ridicată de Matei Basarab în 1633. Vast ansamblu de pictură originală, afectat de intervenții ulterioare (1852 și 1903). Bis. bolniței, zidită de Constantin Brâncoveanu (1692-1693), este azi în ruină.

SADOVÁ, veche localitate în Cehia, la NV de Hradec Králové, unde, la 3 iul. 1866, armata prusiană (reorganizată și modernizată de A. von Roon și H. Von Moltke), a înfrânt decisiv pe cea austriacă. Bătălia mai este cunoscută și sub numele de bătălia de la Königgrätz. Azi înglobat în Hradec Králové.

SADOVA, Marietta (1897-1982, n. Sibiu), actriță și regizoare română de teatru. Prof. univ. la București. Elevă a lui C. Nottara, Copeau și Dullin. Interpretă a rolurilor principale din „Profesiunea doamnei Warren”, „Strigoii”. A regizat „Pescărușul”, „Răzvan și Vidra”.

SADOVA 1. Com. în jud. Dolj, situată în partea de S a C. Romanați, pe stg. Văii Jiului și pe cursul superior al râului Jieț; 8.474 loc. (2005). Centru viticol și de vinificație. Creșterea ovinelor. Sistem de irigații (Sadova – Corabia) parțial repus în funcțiune, în lunca și pe terasele Dunării. Muzeu de istorie și etnografie. În satul S. se află mănăstirea Sadova, ctitorie din jurul anului 1500 a boierilor Craiovești (menționată documentar în 1530), cu biserica Sf. Nicolae, construită în 1633, pe locul unei vechi biserici, prin grija lui Matei Basarab. Biserica, renovată și zugrăvită și în 1792, păstrează fragmente de picturi murale originare, afectate de unele intervenții din 1852 și 1903. În satul Piscu Sadovei există o biserică cu dublu hram – Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Nicolae – zidită în 1844 prin osârdia preotului Clement. 2. Com. în jud. Suceava, situată în culoarul depresionar Moldova-Sadova, la poalele SV ale obcinei Feredeu, pe râul Sadova, la confl. cu Moldova; 2.489 loc. (2005). Stație de c. f. Expl. și prelucr. lemnului (cherestea). Centru de dogărit, de confecționare a cojoacelor, bundițelor și chimirelor și de cusături și țesături populare.

Intrare: Sadova
Sadova
substantiv propriu (SP001FS)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
  • Sadova
plural
genitiv-dativ singular
  • Sadovei
plural
vocativ singular
plural