O definiție pentru Praid


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PRAID 1. Depresiune submontană, aparținând ariei marginale a Depr. Transilvaniei, situată la contactul cu prelungirile m-ților Gurghiu în ENE și dealurile Bicheș, Șiclod și Firtuș, în V. Are o formă alungită de direcție NV-SE (c. 30 km) și este drenată de râul Corund și parțial de Târnava Mică. Climat de adăpost. 2. Com. în jud. Harghita, situată în depresiunea cu același nume, pe cursul superior al râului Târnava Mică, în zona de confl. cu râul Corund; 6.883 loc. (2003). Stație de c. f. Nod rutier. Expl. de andezit și sare (prima mențiune documentară referitoare la expl. sării datează din 1405). Muzeu etnografic (în satul P.). Stațiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, cu climat sedativ și cu izvoare de ape minerale clorurate, sodice (de mare concentrație = 199,7 g/l), mezo- și hipertermale (27,5°C și 49,5°C) indicate pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, a celor posttraumatice, neurologice periferice, ginecologice, cardiovasculare ș.a. Sanatoriu subteran, amenajat în salină, destinat tratamentelor de astm și bronșită. Biserică reformată (1790) în satul P. Fenomene carstice dezvoltate în sare. Rezervația naturală „Muntele de Sare” (60 ha).

Intrare: Praid
Praid
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.