O definiție pentru Oltina


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

OLTINA 1. Podișul Oltinei, subunitate a pod. Dobrogei de Sud, situată în SV jud, Constanța, între Dunăre (V și SV), pod. Carasu (N și NE), pod. Cobadin (E și SE) și granița cu Bulgaria (S). Format din mai multe platouri interfluviale calcaroase, acoperite cu depozite loessoide groase, cu altitudini cuprinse între 130 și 180 m, care coboară spre VNV până la 50 m. Drenat de văi scurte (Valea Mare, Canaraua Fetei, Peștera, Baciu, Urluia ș.a.), adâncite, cu aspect de canion. Spre zonele de vărsare în Dunăre, aceste văi se lărgesc sub forma unor pâlnii în care sunt cantonate limane fluviatile. 2. Lac de tip liman fluviatil situat pe malul dobrogean al Dunării între Ostrov și Cernavodă; 25 km2. Legat cu Dunărea printr-un stăvilar construit pe principalul prival. Ad.: 1,5 m. Pescuit. 3. Com. în jud. Constanța, situată în lunca și pe terasele de pe dr. Dunării, în zona de contact cu Pod. Oltinei, pe țărmul de NE al limanului fluviatil O.; 3.033 loc. (2003). Cherhana. Pepinieră piscicolă. Centru viticol și pomicol (piersici, caiși, cireși, vișini). În timpul stăpânirii romane, așezarea era cunoscută sub numele de Altina (Altinum), care funcționa ca stație a flotei militare din Moesia Secunda. Pe terit. localit. Satu Nou au fost descoperite trei cimitire de incinerație (sec. 8-9), în care s-au găsit vase din ceramică lustruită (tipic protobulgară) și striată (autohtonă), de influență provincial-romană.

Intrare: Oltina
Oltina
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.